Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας,  οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας και να παραλάβουν την σχετική απόφαση ΚΕ.Π.Α, εφόσον έχει προηγηθεί αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α., και η εξέτασή τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.