Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, και εξωιδρυματικού επιδόματος), έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.