Εγκατάσταση της εφαρμογής e-ΔΑΥΚ

Απαιτήσεις Συστήματος

 

  • Windows XP, Vista, 7 ή νεότερα

  • Java (Java Runtime Environment, JRE) 32-bit έκδοσης 8u121 (version 8 update 121)-8u341 (version 8 update 341)

  • Internet Explorer (version 11) ή  

  • Google Chrome (version 33-41 με απενεργοποιημένη δυνατότητα αναβάθμισης) ή

  • Mozilla Firefox (version 34-51 με απενεργοποιημένη δυνατότητα αναβάθμισης)

  • Acrobat reader 7 ή μεταγενέστερος

 

Οδηγίες εγκατάστασης   

 

Για να δείτε τις Οδηγίες εγκατάστασης πατήστε Εδώ

Για να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις πατήστε Εδώ

 

Λογισμικό για εγκατάσταση