Διαδικτυακή Υπηρεσία για βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες

Από τις 06/05/2014, η Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γ.Γ.Δ.Ε., ανακοίνωσαν τη λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα(public)».

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι:

  • Η υπηρεσία μπορεί να αξιοποιηθεί απ’ όλους τους πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.
  • Υπάρχει μηνιαίο όριο κλήσεων της υπηρεσίας.
  • Ο ΑΦΜ τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται, ενημερώνεται με ειδική ειδοποίηση, για το ΑΦΜ / ονοματεπώνυμο που έκανε την αναζήτηση.
  • Μέσω της οθόνης εγγραφής στην υπηρεσία μπορεί κάποιος να εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο ΑΦΜ να καλεί την υπηρεσία γι’ αυτόν.

Για την χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει ο χρήστης:

i. Να εγγραφεί στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των TAXISnet κωδικών του.

ii. Να αποδεχτεί την πολιτική ορθής χρήσης της υπηρεσίας.

iii. Να αποκτήσει ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών».

  • Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι ειδικούς κωδικούς πρόσβασης.
  • Για τα Νομικά Πρόσωπα μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους (όπως έχουν ορισθεί στο TAXISnet) μπορούν να αποκτήσουν γι’ αυτά ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό των εξουσιοδοτήσεων μέσω της οθόνης εγγραφής στην υπηρεσία.

iv. Να χρησιμοποιήσει ένα «πρόγραμμα πελάτη (client)» της αρεσκείας του για την κλήση της υπηρεσίας.

Μπορείτε να στέλνετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικτυακή υπηρεσία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : g2c@gsis.gr
  

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ Ενημέρωση: 06/07/2018)

Η υπηρεσία αναβαθμίστηκε σε «Αναζήτηση  Βασικών Στοιχείων  Μητρώου  Επιχειρήσεων» και είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ