Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Προς Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας

Για την είσοδο στην υπηρεσία ηλεκτρονικών αιτήσεων χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET.

Μετά την είσοδο σας, εμφανίζονται όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχετε υποβάλει μέχρι τώρα.

Για να υποβάλετε νέα αίτηση επιλέγετε Δημιουργία Αίτησης και συμπληρώνετε τα στοιχεία της αίτησης.

Στη συνέχεια, επισυνάπτετε την αίτηση και τα συνημμένα της, μέσω της επιλογής Προσθήκη Εγγραφής στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας και να είναι αποθηκευμένη σε μορφή αρχείου pdf. Πρότυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην επιλογή Έντυπα της πύλης.

Για να ολοκληρώσετε την υποβολή, επιλέγετε Υποβολή Αίτησης.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. (Για αιτήσεις προς κεντρικές υπηρεσίες θα πρέπει να επαναφορτώσετε τη λίστα των αιτήσεων σας για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πρωτοκόλλου.)

Απάντηση στο αίτημα σας θα λάβετε ηλεκτρονικά στην επιλογή 'Εκβαση Αιτήματος' και ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτηση. (Για αιτήσεις προς τις κεντρικές υπηρεσίες, θα λάβετε απάντηση μέσω ταχυδρομείου).