'Εργα - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονικά αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων

Η δράση αφορά στην ψηφιακή αίτηση και παραλαβή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας.

Η δράση μέχρι τώρα (16/04/2021) έχει υλοποιηθεί στα παρακάτω δικαστήρια:

 • Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
 • Εφετείο Θεσσαλονίκης
 • Εφετείο Πειραιώς
 • Πρωτοδικείο Άμφισσας
 • Πρωτοδικείο Βέροιας
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 • Πρωτοδικείο Πειραιώς

Η ψηφιακή αίτηση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) και εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει διεπαφή για την είσοδο των δικηγόρων στο σύστημα, η οποία γίνεται είτε με κωδικούς taxisnet, είτε με τη χρήση της σχετικής υπηρεσίας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Αφορά δικαστικές αποφάσεις από το 2015 έως σήμερα και είναι προσβάσιμη μέσω του https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes-apophaseis.

Η δράση θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και γενικότερα στη μείωση του διοικητικού φόρτου, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και πολύτιμους πόρους. Την αναγκαιότητά της ενισχύει στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η υγειονομική κρίσης της νόσου covid- 19.

Σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της δράσης.

Ψηφιακή αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου μέσω gov.gr

Η δράση αφορά στην υποβολή αίτησης χορήγησης και την παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από πολίτες, σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της δράσης αυτής θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα (poiniko.services.gov.gr) στην οποία οι πολίτες θα αιτούνται την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο θα εκδίδεται ύστερα από λίγες ημέρες. Μόλις το αντίγραφο ποινικού μητρώου είναι έτοιμο, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται με SMS ή e-mail ώστε να το παραλάβουν από τη θυρίδα τους στο gov.gr.

Η πλατφόρμα θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ). Η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) και έχει συμπεριληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα διαδικασία απαιτούσε είτε δύο αυτοπρόσωπες παρουσίες του πολίτη στην οικεία/πλησιέστερη Εισαγγελία (μία για την αίτηση και μία για την παραλαβή), είτε μία μοναδική αυτοπρόσωπη παρουσία για την ενεργοποίηση ειδικών κωδικών ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής παραλαβής αντιγράφων ποινικού μητρώου.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2021

Σύνδεση ΚΕΠ – gov.gr για αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών

Η δράση αφορά στον διοικητικό εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου των ΚΕΠ για την επιτόπου ψηφιακή αίτηση και παραλαβή των εξής πιστοποιητικών:

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

Με τη δράση ο υπάλληλος των ΚΕΠ θα μπορεί να εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά ψηφιακά, μέσω του gov.gr και να τα παραδίδει επιτόπου στον πολίτη. Όλη η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Η απλούστευση της διαδικασίας και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, από τη δράση αυτή, αποτιμάται στο 50% της μείωσης της επισκεψιμότητας στα γκισέ καθώς πριν απαιτούνταν δύο επισκέψεις για κάθε πιστοποιητικό, ενώ τώρα θα αρκεί μία.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2021

Απλούστευση και ψηφιοποίηση έναρξης ατομικής επιχείρησης

Η δράση αφορά στον ανασχεδιασμό της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης και στην μείωση του διοικητικού βάρους προς επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο επιχειρηματίας δεν θα χρειάζεται να επισκεφτεί καμία δημόσια υπηρεσία καθώς στάδια της διαδικασίας είτε θα καταργηθούν είτε θα διεκπεραιώνονται με την υλοποίηση διαλειτουργικοτήτων.

Η έναρξη θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και για την υλοποίηση της συνεργάζονται οι εξής υπηρεσίες:

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή
ΑΑΔΕ
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2021

Ψηφιοποίηση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης

Με το νόμο 4622/2019, θεσμοθετήθηκε μια συνεκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ), η οποία ενσωματώνει, τόσο όλες τις επιμέρους εκθέσεις που ήδη προβλέπονταν (αιτιολογική έκθεση, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έκθεση γενικών συνεπειών, έκθεση διαβούλευσης), όσο και δύο νέες εκθέσεις: την έκθεση νομιμότητας και την έκθεση εφαρμογής. Συγκεκριμένα, στην ΑΣΡ αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθμισης ως προς τη σχέση κόστους-οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την καθημερινότητα του πολίτη. Η ανάλυση, υποβάλλεται και ελέγχεται από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων. 

Η ΑΣΡ αποτελείται από οκτώ (8) διακριτές ενότητες και σαράντα (40) συνολικά πεδία. Η δράση, αφορά στη δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την ΑΣΡ. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Απλoύστευση και ψηφιοποίηση διαδικασίας αντικατάστασης άδειας οδήγησης

Η δράση αφορά στην απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης άδειας οδήγησης μέσω του gov.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης ψηφιακά. Ειδικότερα, οι πολίτες θα μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε:

 • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
 • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Η δράση έχει ολοκληρωθεί για τις Περιφέρειες:

 • Αττικής
 • Κρήτης
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Πελοποννήσου
 • Βορείου Αιγαίου

Οι υπόλοιπες Περιφέρειες θα εντάσσονται σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο 2021, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της δράσης.

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι καταρχάς, η ανάλυση και επεξεργασία των δράσεων ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είναι οι κάτωθι:

 1. Ηλεκτρονικός Φάκελος – Ψηφιακή θυρίδα του αλλοδαπού
 2. Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
 3. Ψηφιοποίηση αρχείων των Δ/νσεων
 4. Πλατφόρμα καταγγελιών
 5. Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών
 6. Διαδικασίες καθορισμού ιθαγένειας
Ψηφιακά ληξιαρχικά και δημοτολογικά δικαιολογητικά

Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας,  καθώς και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, θανάτου, γάμου και συμφώνου συμβίωσης, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, έχουν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. 

Αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα,  πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους. 

Από τις αρχές Ιουνίου 2020 έως τις 31.10 2022, έχουν εκδοθεί μέσω του reg.services.gov.gr, 6.482.316 δημοτολογικά πιστοποιητικά και 1.237. 142 ληξιαρχικές πράξεις.

Συνολικά, έως τον Οκτώβριο του 2022 εκδόθηκαν 5.044.814 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 1.173.577 πιστοποιητικά γέννησης και 25.232 πιστοποιητικά ιθαγένειας και 238.693 πιστοποιητικά εγγυτέρων. Όσον αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις, εκδόθηκαν 298.199 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 728.929 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 27.380 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης και 180.989 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. 

Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι 27 δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης. Μεταξύ των δράσεων είναι:

 1. Ψηφιακές Υπογραφές: Χορήγηση Ψηφιακών Υπογραφών σε Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους και υπαλλήλους λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 2. Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Δικαστηρίων
 3. Ηλεκτρονικές Δικαστικές Αποφάσεις: η έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και η ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων.
 4. Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο: η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω του gov.gr
 5. Διαθήκες: η δημιουργία ενιαίου συστήματος διαθηκών και η ηλεκτρονική δημοσίευση διαθήκης.
 6. Ηλεκτρονική Έκδοση Κληρονομητηρίου
 7. Αποϋλοποίηση και Λοιπά Θέματα Ενσήμων: η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων
 8. Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών
 9. Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων
 10. Τηλεδίκες και λοιπές υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
 11. Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης
 12. Ηλεκτρονικές  Διαταγές Πληρωμής
 13. Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Παράστασης σε Δικαστήρια
 14. Ηλεκτρονικά Πινάκια
 15. Ηλεκτρονική Επίδοση και Κοινοποίηση Εγγράφων
 16. Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων.
 17. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας (Η.Μ.Α)
 18. Ψηφιοποίηση Αρχείων και Δεδομένων Δικαστηρίων
 19. Εθνικό Ποινικό Μητρώο: ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψη αντιγράφου αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
 20. Ηλεκτρονικά Εκθέματα Ποινικών Δικαστηρίων
 21. Παρακολούθηση Πορείας Ποινικής Υπόθεσης (Ροή Μήνυσης)
 22. Ηλεκτρονική Κατάθεση Μηνύσεων
 23. Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Ποινικών Αποσπασμάτων – Αποφάσεων
 24. ΣτΕ και Διοικητικά: Απλούστευση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών τους
 25. Ελεγκτικό Συνέδριο: Απλούστευση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών τους
 26. Αναμόρφωση Portal Δικαστηρίων και  Εισαγγελιών
 27. Δημιουργία Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου Δικαστικών Αποφάσεων με ανωνυμοποιημένο περιεχόμενο.
Ψηφιοποίηση της παραλαβής πιστοποιητικών διαθήκης και κληρονομιάς

Η ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται μέσω της πύλης solon.gov.gr. Σε πρώτη φάση, οι πολίτες μπορούν να παραλάβουν ψηφιακά τα πιστοποιητικά:

 1. Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
 2. Περί μη αποποίησης Κληρονομιάς
 3. Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Η παραγωγική λειτουργία ξεκίνησε με τα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 19 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία  (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων και συνεπώς αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών. Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας, αλλά και το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδουν.

Μέχρι τις 31/8/2020 έχουν υποβληθεί 200.452 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί στο solon.gov.gr 137.849 πιστοποιητικά.

Ψηφιοποίηση Προσωρινής άδειας οδήγησης

Ψηφιακά και μέσω του gov.gr παραλαμβάνεται από 11/5/2020 η προσωρινή άδεια οδήγησης, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί,  μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς να περιμένουν για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.

Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία “Πολίτης και Καθημερινότητα” και ακολούθως στην υποκατηγορία “Μετακινήσεις” του gov.gr, ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και παραλαμβάνουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης. Σε ενδεχόμενο έλεγχο, η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας βεβαιώνεται, είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link), είτε μέσω QR code, είτε μέσω κωδικού, τον οποίο φέρει το έγγραφο. Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για 4 μήνες.

Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής μέχρι τις 31/10/2022, έχουν ανακτηθεί μέσω της εφαρμογής 463.042 προσωρινές άδειες.

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της δήλωσης γέννησης

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2020, για κάθε παιδί που γεννιέται αποδίδεται  ΑΜΚΑ κατά την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Μια διαδικασία, η οποία ενέπλεκε τέσσερις υπηρεσίες, ξεκινά και ολοκληρώνεται για τους γονείς στο μαιευτήριο, με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα. Τα αρμόδια ληξιαρχεία και δημοτολόγια ενημερώνονται από το μαιευτήριο ηλεκτρονικά, ενώ το νεογέννητο αποκτά άμεσα ΑΜΚΑ και ασφαλιστική ικανότητα, εφ’ όσον είναι ο γονέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Επιπλέον,  κινούνται αυτόματα και οι διαδικασίες για την απόδοση του επιδόματος γέννησης, αρκεί φυσικά να πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση της δήλωσης γέννησης, έγινε κατ΄ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης» (ΦΕΚ 404/Β΄/10-02-2020).

Δείτε εδώ την έκθεση προόδου για το έργο.

Άυλη συνταγογράφηση (συνταγή φαρμάκων – παραπεμπτικό εξετάσεων)

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά εξετάσεων στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες, έχουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής για την άυλη συνταγογράφηση στο gov.gr. Καθιερώνεται, επιπλέον, η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών,  που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο.

Η νέα διαδικασία είναι προαιρετική. Για την ενεργοποίησή της, οι πολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν αρχικά την κατηγορία υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν συνεχεία την υποκατηγορία «Φάκελος Υγείας», όπου θα βρουν την εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση, στην οποία θα εισέλθουν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους. 

Ο γιατρός μπαίνει στην πλατφόρμα e-prescription.gr, όπου καταχωρεί τη συνταγή ή το παραπεμπτικό με τον ίδιο τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα. Η εκτέλεση της συνταγής από το φαρμακοποιό ή της εξέτασης από το διαγνωστικό κέντρο γίνεται πάλι μέσω της πλατφόρμας e-prescription.gr μόνο με τον κωδικό που έχει αποσταλεί από το γιατρό στον ασθενή. Σε περίπτωση, δε, που το μήνυμα έχει χαθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ο ασθενής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, η συνταγή ή το παραπεμπτικό μπορεί να εντοπίζεται και να εκτελείται μέσω του ΑΜΚΑ. 

Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής και μέχρι σήμερα (31/10/2022) έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση 4.063.880 πολίτες και έχουν εκδοθεί 69.000.202 εκατομμύρια  άυλες συνταγές και 30.823.105 άυλα παραπεμπτικά.
 

Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης και αποστολής σε φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον,  υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF, καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

Η ηλεκτρονική έκδοση γίνεται συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδεται, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του, μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο.

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση. Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Οι ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Η προτεραιότητα για διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Δημόσιο, οδήγησε στη θέσπιση με το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (τις οποίες σωρεύει από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης), προκειμένου να συγκεντρωθεί το σύνολο τους σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου.

Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται με βάση τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), ενώ υπάρχει και λειτουργία αναζήτησης για γρήγορη εύρεση αποτελεσμάτων.  Εναλλακτικά, υπάρχει και μια δευτερεύουσα ταξινόμηση των υπηρεσιών με βάση την οργανωτική δομή των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί,  κ.ά.). 

Το gov.gr στην ολοκληρωμένη του μορφή θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο. Κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον, θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Θα είναι το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο. 

Μέχρι σήμερα (31/03/2022) το gov.gr έχει δεχθεί 36.435.125 επισκέψεις σελίδων και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό 1377 υπηρεσίες.