Εφαρμογή για υποβολή Αρχείων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτημάτων πολλών υπηρεσιών, επικαλούμενων ανωτέρα βία, λόγω των ιδιαιτέρως δυσχερών συνθηκών και των νέων περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, η ήδη μετατεθείσα προθεσμία υποβολής του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου για την 21/9/2020 παρατείνεται εκ νέου για τις 28/9/2020 στις 18:00.

Με δεδομένο ότι οι προθεσμίες του Έργου είναι ανελαστικές, υπογραμμίζεται ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση που μπορεί να δοθεί.