Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο “Ψηφιακή πλατφόρμα Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου”

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιακή διατήρηση της ιδιαίτερης κερκυραϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και η ανάδειξή της μέσα από εξωστρεφείς καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές. Το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστήμιου μέσω της παρούσας πρότασης στοχεύει σε μία τεχνολογικά ολιστική ψηφιακή προσέγγιση ώστε να ψηφιοποιήσει και να τεκμηριώσει διδακτικές και ερευνητικές συλλογές αντικειμένων και σχετικού εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτουν οι Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου (Μουσείο Ιονίου Πανεπιστήμιου) και επιπλέον να αναπτύξει ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας, τρισδιάστατων απεικονίσεων, animation και ψηφιακών αφηγήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0965.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.