Μάθετε το myEGDIXlive 

Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη», στο «Ηλεκτρονικό ραντεβού για τηλεφωνική εξυπηρέτηση», στο «Ηλεκτρονικό ραντεβού για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία» από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» 

Μάθετε το myEGDIXlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myEGDIXlive

  • Ποιος είναι ο στόχος του και ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει  

 

Περιγραφή του myEGDIXlive
 

Tο myEGDIXlive είναι μια νέα πλατφόρμα/σύστημα κράτησης για διαδικτυακή κράτηση ή/και εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων (φυσικά πρόσωπα, Σύμβουλοι, ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων),  μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με φυσική παρουσία σε ένα από τα διαθέσιμα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ της ΓΓΧΤΔΙΧ, κατόπιν κράτησης σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. 

Στην περίπτωση της εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία που παρέχεται προς το παρόν ΜΟΝΟ για την υπηρεσία των Γενικών Πληροφοριών Διαχείρισης Οφειλών, στην κράτηση  θα πρέπει να επιλεγεί υποχρεωτικά και το διαθέσιμο ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ όπου θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού. 
 

Στόχος του myEGDIXlive και ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει 

Στόχος του myEGDIXlive είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους:

Α) τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξ αποστάσεως υποστήριξη, με τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία, σε ερωτήματα που αφορούν αιτήσεις τους που συνδέονται με τα Πληροφορικά Συστήματα (πλατφόρμες) της ΓΓΧΤΔΙΧ, όπως τα ακόλουθα: 

1.Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/20)

2. α) Υποβολής αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη και 

    β) Υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα)

3. Κώδικας Δεοντολογίας (ν.4224/2013, άρ. 39  ν.4818/2021, αρ. ΑΠ 392/1/31.5.2021).

Στις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες οι εκπρόσωποι της ψηφιακής υπηρεσίας myEGDIXlive, παρέχουν οδηγίες και ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι,  ανάλογα με τον ρόλο τους και το στάδιο της αίτησής τους, για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν. Παρέχονται πληροφορίες για μία (1) μόνο αίτηση ανά ραντεβού, της οποίας ο αριθμός έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία κράτησης και ο ενδιαφερόμενος εξυπηρετείται στον καθορισμένο χρόνο ανά κανάλι επικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση/τηλεδιάσκεψη). 

Β) τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξ αποστάσεως ή δια ζώσης γενικότερη πληροφόρηση για τους διαθέσιμους μηχανισμούς ρύθμισης των οφειλών τους, μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας «Γενικές πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών» που δεν συνδέεται με κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΧΤΔΙΧ, με τρία (3) κανάλια εξυπηρέτησης, με τηλεδιάσκεψη ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή με φυσική παρουσία σε ένα από τα διαθέσιμα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ της ΓΓΧΤΔΙΧ. Παρέχεται πληροφόρηση για έναν (1) ενδιαφερόμενο ανά ραντεβού και ο ενδιαφερόμενος εξυπηρετείται στον καθορισμένο χρόνο ανά κανάλι επικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση/τηλεδιάσκεψη/φυσική παρουσία).