Out-of-Court Settlement

Καλώς ήρθατε στο πληροφοριακό σύστημα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (εφεξής «πλατφόρμα», έκδοση 4.5, 30/10/2018).

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να υποβάλει αίτηση κάθε φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) με πτωχευτική ικανότητα, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο (ΝΠ), το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής και επιλεξιμότητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/03.05.2017). Επίσης κάθε ΦΠ που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2 της ΠΟΛ1223/29.12.2017 του Υπ. Οικονομικών και της Υ.Α. 62134/4100/28.12.2017 του Υπ. Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οφειλέτες, ΦΠ ή ΝΠ, τα οποία υποβάλλουν αίτηση, συνοφειλέτες ή εγγυητές αυτών, καθώς και οι εκπρόσωποί τους. Πρόσβαση έχουν επίσης οι πιστωτές του οφειλέτη (δηλαδή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενοι), οι εμπειρογνώμονες και οι συντονιστές που εμπλέκονται σε κάθε αίτηση.

Μετά την υποβολή της αίτησης διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας, με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει έδρα ο οφειλέτης. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και ακολούθως εκκινεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την εύρεση ενός τελικού σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο συμφωνείται και συνυπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη και στη συνέχεια δύναται να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα ήδη διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα :

α) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και

γ) των Τραπεζών (μέσω της Τειρεσίας Α.Ε.), από όπου και αντλεί στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στον οφειλέτη.