Στοιχεία από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων  ανεργίας με πηγή δεδομένων τον ΟΑΕΔ,  με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΜ (Αριθμό μητρώου του ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Αναζήτηση/ ενημέρωση στοιχείων ανεργίας (unemplDets)

Η μέθοδος (unemplDets) επιστρέφει στοιχεία ανεργίας φυσικού προσώπου.

2. Στοιχεία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο για την εφαρμογή eWallet)

     Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Λήψη στοιχείων για την κάρτα ανεργίας ενός προσώπου με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του προσώπου (getUnemplCardInfo)

3. Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο  ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ (checkUnmp)

Η μέθοδος (checkUnmp) ελέγχει την κατάσταση ανεργίας για άνεργο-μαθητή ΟΑΕΔ.