Στοιχεία από Πυροσβεστικό Σώμα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος (από Πυροσβεστικό Σώμα)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdFire)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23267/17-5-2023)

  • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18843/10-4-2023)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8348/5-3-2024) (Β΄1733/9-3-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος” στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 243/3-1-2023) (ΦΕΚ 49/12-1-2023

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33366/1-8-2022) (ΦΕΚ 4108)