Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Mέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, ο/η επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών  μπορεί:

  • Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από την Δ.ΥΠ.Α. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας)

  • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

  • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας

  • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Πρακτικής Άσκησης

  • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων