Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. της της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Στοιχεία από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων Κτηνιάτρων μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Διαδικασία ελέγχου στοιχείων μέλους με ΑΦΜ ή/και ΑΜ Μέλους (locateForEFKA)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διάθεση στοιχείων Κτηνιάτρων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του Ενιαίου Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (18562/28-5-2024) (Β΄3098/4-6-2024)