Δικηγορικοί Σύλλογοι

1.  Στοιχεία Δικηγόρων

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων δικηγόρων από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων δικηγόρου με βάση τον Α.Μ. του δικηγόρου (lawyerInfoByRegNumber)
  • Λήψη στοιχείων δικηγόρου με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικηγόρου (lawyerInfoByAfm)
  • Λήψη στοιχείων δικηγορικής εταιρείας με βάση τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας (lawCompanyInfoByAfm)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία δικηγόρων» στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24740/19-5-2023)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία δικηγόρων» στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24739/19-5-2023)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία δικηγόρων» στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 48550/21-11-2022) (ΦΕΚ 5984)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία δικηγόρων» στο πληροφοριακό σύστημα ΨΗΔΥΠΕΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 36134/5-9-2022) (ΦΕΚ 4693/2022)