Στοιχεία από Στρατολογία

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Στρατιωτικού Προσωπικού (από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Στρατιωτικού Προσωπικού με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdArmy)

2.  Υπηρεσία άντλησης ημερομηνιών και μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης από τη Στρατολογία (ειδικού σκοπού)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη ημερομηνιών και μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης για συγκεκριμένο στρατεύσιμο (getStratStoixeiaPsk)

3. Άντληση Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

Υπηρεσία άντλησης Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης από τη Στρατολογία

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης για συγκεκριμένο στρατεύσιμο (getStratCertMilitaryStatus)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10707/26-3-2024)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από Στρατολογία» στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23931/16-5-2023)

  • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18843/10-4-2023)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5839/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Προξενικών Αρχών» του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1004/11-1-2024) (Β΄168/15-1-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33366/1-8-2022) (ΦΕΚ 4108)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από Στρατολογία» στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32415/22-7-2022) (ΦΕΚ 4059/2022)