Μητρώο επικοινωνίας πολιτών

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παρέχει τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας για έναν πολίτη μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 1.  Στοιχεία από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων από Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, (getNncIdentity)
 • Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentityExt)
 • Λήψη συγκαλυμμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getMaskedMobile)
 • Έγκριση από πολίτη για χρήση στοιχείων του Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (getConsents)

2.  Ειδοποίηση Φυσικών Προσώπων

Υπηρεσία ειδοποίησης Φυσικών Προσώπων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και τους Φορείς του Δημοσίου

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Καταχώρηση ειδοποίησης στο αποθετήριο ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας-Κέντρο Ειδοποιήσεων (recordNotification)

3. Υπηρεσία συναινέσεων και ειδοποιήσεων του Δημόσιου Τομέα μέσω authenticator

Διάθεση της υπηρεσίας συναινέσεων και ειδοποιήσεων της λύσης "Authenticator" σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα (Δοκιμαστική λειτουργία)

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Αποστολή ειδοποίησης σε κάποιο χρήστη (sendInformative)
 • Αποστολή συναίνεσης σε κάποιο χρήστη (sendConsent)
 • Λήψη κατάστασης αιτήματος συναίνεσης (getConsentStatus)

 

4. Υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης

Κέντρο Ειδοποιήσεων - Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Αποστολή μηνύματος απλού κειμένου μέσω email ή sms (nncSend)
 • Αποστολή ειδοποίησης/επίδοσης μηνύματος μέσω email (nncDeliver)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης επιπλέον μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο πληροφοριακό σύστημα «Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης» της Περιφέρειας Κρήτης (22503/25-6-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης - Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16449/14-5-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16447/25-6-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16445/14-5-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών - ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10718/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-HCG (Ψηφιακή Πύλη Λιμενικού Σώματος)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10719/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10707/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5672/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα "Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5688/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Π.Σ. «Πόθεν έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (604/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

 • Έγκριση Διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (601/9-1-2024)

 

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για το έτος 2023


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Thesally Evros» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22510/25-6-2024) (Β΄3795)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22830/27-6-2024) (Β΄3810)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21382/17-6-2024) (Β΄3534)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. επιπλέον στοιχεία Πολιτών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21381/17-6-2024) (Β΄3534)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20212/14-6-2024) (Β΄3504)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20990/13-6-2024) (Β΄3500)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21201/14-6-2024) (Β΄3473)

 • Διάθεση επιπλέον μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο πληροφοριακό σύστημα «Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης» της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12427/5-4-2024) (Β΄2295/18-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12609/8-4-2024) (Β΄2259/16-4-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8347/5-3-2024) (Β΄1733/9-3-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών - ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8366/5-3-2024) (Β΄1644/11-3-2024)

 • Διάθεση επιπλέον μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (7108/23-2-2024) (B΄1457/4-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ - Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5885/14-2-2024) (Β΄1322/26-2-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (6708/21-2-2024) (Β΄1275/26-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5839/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-HCG (Ψηφιακή Πύλη Λιμενικού Σώματος)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5830/14-2-2024) (Β΄1139/19-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης -Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 5824/14-2-2024) (Β΄1138/19-2-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2022