CALL CENTER AND e-mails OF G.S.I.S.P.A.

ΔΟΜΗ ΘΕΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

Γενικός Γραμματέας 

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 210-4802000 gen-gramm@gsis.gr

Αυτοτελή Τμήματα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων

Αγγελική Παναγιωτάκη 210-4803106 ictpmo@gsis.gr
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Ευστράτιος Μακριδάκης   secr-asf@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής

Aριστείδης Μελετίου  210-4803101  sec-gen-mngr@gsis.gr

Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Διευθυντής

Αντώνιος Στρίκης  210-4803160 secr-ddyy@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων

Ιωάννης Κυριακόπουλος   secr-ddyy-a@gsis.gr
Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων Χρήστος Κομπορόζος   secr-ddyy-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Μαρία Κοντογιάννη   secr-ddyy-c@gsis.gr

Τμήμα Δ ' - Διαχείρισης Δικτύων Δημόσιας Διοίκησης

    secr-ddyy-d@gsis.gr

Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών

Διευθυντής

Ιωάννης Διαμαντόπουλος 210-4803222 dlosely@gsis.gr
Τμήμα A΄-Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννης Μανιδάκης 210-4803151 secr-dplse-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικών

Ιωάννης Ζέρβας 210-4803152 secr-dplse-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης

Κωνσταντίνος Κουτσομπίνας

210-4802450 

secr-dplse-c@gsis.gr

Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης Χρηστών

Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

213-133 3033

210-4802353

secr-dplse-d@gsis.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ερωτήματα για κωδικούς Taxisnet ή άλλου φορολογικού & τελωνειακού περιεχομένου υποβάλλονται μόνο στη σελίδα

www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia, γιατί είναι αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε

Τμήμα Ε΄- Λειτουργίας Οριζοντίων Εφαρμογών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ευγένιος Νάστος   secr-dplse-e@gsis.gr

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Διευθυντής Αθανάσιος Πανταζής  210 480 2250

a.pantazis1@gsis.gr

secr-esidis@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Φωτεινή Μιχαηλίδου 210 480 2719 f.michailidou@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών  ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Μαρία Σταθογιάννη 210 480 2359 m.stathogianni@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μαρία Σμυρλή 210 4802130 m.smirli@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής 

Ανδρέας Πίπης

  sec-gen-daplps@gsis.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα                  

Διευθυντής

Γεώργιος Τσέτσος

210-4803180

secr-dylpsdt@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Αθανάσιος Μακρόπουλος

           210-4803181    &     

210-3338930

a.makropoulos@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Μιχαήλ Μυτιληναίος 210-4803182 m.mytilineos@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Άγγελος Κεντιστός 210-4803183 g.tsetsos@gsis.gr

Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Διευθυντής

Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος 210-4803190 sec-dlpsol@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Ιωάννης Γραμμένος 210-4803191 lpsope-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων

Περικλής Λιασκοβίτης 210-4803192 lpsdgd-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων  Οικονομικών Λειτουργιών

Ιωάννης Δήμας 210-4803193 lesdd-c@gsis.gr

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Διευθυντής

Λεωνίδας Μπογιατζής   secr-dsae@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ   secr-dsae-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Άγγελος Καρβούνης   secr-dsae-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας

Αντώνιος Στάμενας   secr-dsae-c@gsis.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Διευθύντρια

Βασιλική Τζοβλά

210-4803246 secr-dsdd@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ελένη Χριστοπούλου

210-4802132  

Τμήμα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μαριάνθη Ψωμά    

Τμήμα Γ΄- Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης

Δημήτρης Βαφειάδης

210-4802714  
Τμήμα Δ΄ - Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δημήτριος Καπόπουλος

210-4802261  

Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 213-133 3033