Στοιχεία εισοδήματος από ΑΑΔΕ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  διαδικτυακές υπηρεσίες:

 

  • Εύρεση της τιμής του οικογενειακού εισοδήματος ενός ΑΦΜ στην κλίμακα ύψους οικογενειακού εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο έτος   (getKlimakaEisodima). Η κλίμακα είναι η εξής:

 

Κλίμακα Οικογενειακού εισοδήματος

1

Έως 7.000 ευρώ

2

7.001,01 έως 10.000 ευρώ

3

10.000,01 έως 12.000 ευρώ

4

12.000,01 έως 14.000 ευρώ

5

14.000,01 έως 16.000 ευρώ

6

16.000,01 έως 18.000 ευρώ

7

18.000,01 έως 20.000 ευρώ

8

20.000,01 έως 22.000 ευρώ

9

22.000,01 έως 24.000 ευρώ

10

24.000,01 έως 28.000 ευρώ

11

28.000,01 και άνω

Επιστρέφονται οι τιμές 1 έως 11.

Άντληση  βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης και πηγών εισοδήματος φυσικού προσώπου με βάση τον ΑΦΜ και το έτος (getProfileEisodhmaInd). Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι:

  • Ένδειξη υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το έτος αναφοράς 
  • Ένδειξη συμμετοχής σε εταιρείες ( ιδιότητα εταίρου) 
  • Ένδειξη ύπαρξης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 
  • Ένδειξη ύπαρξης ζημίας από επιχειρηματική δραστηριότητα 
  • Ένδειξη ύπαρξης εισοδημάτων από συντάξεις 
  • Ένδειξη ύπαρξης εισοδημάτων από αγροτική δραστηριότητα 
  • Φορολογικός Κάτοικος Αλλοδαπής