Στοιχεία από Πυροσβεστικό Σώμα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 

1.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος (από Πυροσβεστικό Σώμα)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdFire)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Υπουργικές Αποφάσεις