Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002) είναι οι εξής: 

1.    Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας. 
2.    Δημοτική Ενημερότητα. 
3.    Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
4.    Βεβαίωση Σήμανσης 
5.    Αίτηση για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο.

 


Για να δείτε / κατεβάσετε το αρχείο (.pdf) με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive - Δημοτικές Υπηρεσίες πατήστε εδώ