Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για:

  • Αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του

  • Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης(ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας

  • Έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να κάνει χρήση υπηρεσιών διερμηνείας σε επιλεγμένες ξένες γλώσσες, καθώς επίσης είναι δυνατή και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι με αναπηρίες ΑμεΑ, απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο), με παράλληλη δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα/ χειλεανάγνωση.