Δήμος Μεταμόρφωσης

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία,  για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

1.  Κέντρο Κοινότητας

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας απευθύνονται σε πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης", καθώς και άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, ΑΜΕΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, πατήστε εδώ.

2.  Γραφείο Εξυπηρέτησης Ανέργων

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Εξυπηρέτησης Ανέργων απευθύνονται σε: 

  • Άνεργα άτομα, άνω των 18 ετών που δε διαθέτουν θέση εργασίας ή την έχουν χάσει και επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,

  • Άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας,

  • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας ή να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ανέργων, πατήστε εδώ.

3.  Κοινωνική Υπηρεσία – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη του Δήμου, στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού καθώς και σε  όλους, όσους βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Παρέχονται κατά περίπτωση:

  • Εξατομικευμένη κοινωνική εργασία και ψυχοσυναισθηματική στήριξη

  • Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική

  • Πληροφόρηση σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας

  • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και παραπομπή σε αρμόδιους εξειδικευμένους φορείς

4.  Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια

Η υπηρεσία αφορά στην υποστήριξη και την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα μνήμης και άνοια καθώς και των φροντιστών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Συμβουλευτικό Σταθμό για την άνοια, πατήστε εδώ

5.  Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων /Ανηλίκων

Βασικός στόχος του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης, είναι η στήριξη των κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό, διαπροσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, με έμφαση στους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν έντονες κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες.

Παρέχεται:

  • Ατομική Συμβουλευτική ενηλίκων/εφήβων

  • Βραχεία ψυχοθεραπεία  ενηλίκων/εφήβων

  • Συμβουλευτική γονέων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, πατήστε εδώ.

 

Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι
 

Οδηγίες Χρήσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επικοινωνία-Υποστήριξη