Δήμος Λαρισαίων

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Λαρισαίων.

Επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:

1.    Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού

 • Αίτηση για Σύμφωνο Συμβίωσης

 • Αίτηση για μεταδημότευση

 

2.    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων

 • Αίτηση-Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 

 • Αίτηση αλλαγής συντελεστή χρήσης ακινήτου (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΙΑΚΟΣ)

 • Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ οικοπέδου

 • Αίτηση για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ κτίσματος

 • Αίτηση για διαχωρισμό παροχών

 • Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής

 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστου

 • Αίτηση για νέα παροχή

 • Αίτηση για συνένωση παροχών

 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση φωτοβολταϊκού


Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι

 

Οδηγίες Χρήσης

•    Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής από τον πολίτη

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

•    Ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την εξυπηρέτηση πολίτη μέσω Βιντεοκλήσης – MyDimosLive

Επικοινωνία-Υποστήριξη