Δήμος Αλίμου

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία για συγκεκριμένες διαδικασίες, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αλίμου.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 

1.    Τμήμα Εσόδων

•    Καταστήματα

 • Έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων 

 • Τέλη/κλήσεις οχημάτων

•    ΤΑΠ

 • Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

 • Δημοτικά τέλη -Οφειλές

 • Αλλαγή στοιχείων τετραγωνικών μέτρων/ιδιοκτησίας/συντελεστή δόμησης

 • Ηλεκτροδότηση ακινήτου

2.    Δημοτολόγιο

•    Πιστοποιητικά

 • Γέννησης

 • Οικογενειακής Κατάστασης

 • Εγγυτέρων συγγενών

•    Μεταβολές

 • Μεταδημοτεύσεις

 • Αλλαγή επωνύμου

 • Μεταβολές στοιχείων στα δημοτολόγια

3.    Ληξιαρχείο

•    Ληξιαρχικές Πράξεις

 • Γέννησης

 • Γάμου/συμφώνου συμβίωσης/λύσης γάμου

 • Θανάτου

 • Πράξης Υιοθεσίας/αναγνώρισης τέκνου

•    Έκδοση αδειών γάμου

4.    Κέντρο Κοινότητας

•    Επιδόματα

 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 • Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα

 • Επίδομα στέγασης

 • Επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα

 • Έξοδα κηδείας ανασφάλιστου υπερήλικα

 • Απόδοση κληρονομικών προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων

 • Επίδομα γέννησης

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας αποκλειστικά με φυσική παρουσία και εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο του Κέντρου, στα τηλέφωνα 210-9886950 και 210-9886947.

5.    Κοινωνικές Υπηρεσίες

 • Άδειες λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθμών και διαφόρων ιδρυμάτων

 • Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη ανασφάλιστου

 • Έκδοση βεβαίωσης απορίας

 • Κοινωνικές παροχές

 • Κοινωνικές δομές

6.    Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Προέγκριση ή αίτηση για βεβαίωση εγκατάστασης καταστήματος Υ.Ε. και αίτηση για βεβαίωση προσθήκης δραστηριότητας

 • Αρχική έκδοση αδείας ή γνωστοποίησης καταστήματος Υ.Ε.

 • Μεταβίβαση αδείας ή μεταβολή γνωστοποίησης καταστήματος Υ.Ε.

 • Μεταβολή γνωστοποίησης για χρήση μουσικής ή άλλον λόγο

7.   Πολεοδομία

 • Αυθαίρετα

 • Πολεοδομικά σχέδια/Πράξεις εφαρμογής/Όρια οικισμών

 • Υποθέσεις που έχουν υποβληθεί στο e-άδειες

8.    Ταμειακή Υπηρεσία

 • Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας

 • Διακανονισμός οφειλών

9.    Τεχνική Υπηρεσία

 • Απαλλοτριώσεις

 • Αρίθμηση οδών/βλάβες/Άδειες θέσεων

 • Λοιπές υπηρεσίες/βεβαιώσεις

 

Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι

 
Οδηγίες Χρήσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Επικοινωνία-Υποστήριξη:  info@alimos.gr