Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Δ.ΥΠ.Α.

ΜΑΘΕTE ΤΟ myDYPAlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myDYPAlive

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ myDYPAlive

Tο myDYPAlive είναι  μια σύγχρονη πλατφόρμα,  όπου  μπορείτε  να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α.  Συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για την εξυπηρέτησή σας από υπάλληλο της Υπηρεσίας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤOY myDYPAlive

Στόχος του myDYPAlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την προϋπόθεση φυσικής μετάβασης στην Δ.ΥΠ.Α.  Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένους υπαλλήλους (εργασιακούς συμβούλους) της Δ.ΥΠ.Α. επιλέγοντας μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

i.   Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους

ii.  Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις

iii. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής EURES

iv. Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου