Εκλογές 2015

Πληρωμή Ειδικής Αποζημίωσης των Δικαστικών Αντιπροσώπων

Η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

Η εφαρμογή διευκολύνει τους δικαιούχους εκλογικής αποζημίωσης στην υποβολή αίτησης για την πληρωμή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης αλλά και στην παρακολούθησης της πορείας της αίτησης τους.

Ανακοινώσεις σχετικά με τις εκλογές του Έτους 2015

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνουν σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της  25/01/2015, με το δημοψήφισμα της 05/07/2015, τις Βουλευτικές Εκλογές 20/9/2015, ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία πληρωμής της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λ.π., εντός του νομού της έδρας τους.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για την διαδικασία:

Για τις βουλευτικές εκλογές της 25/1/2015 από την υπ΄αριθμ. 824/ 13.01.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και να μελετήσετε τις οδηγίες και τα παραδείγματα συμπλήρωσης των εντύπων (Παράρτημα Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ).

Για το δημοψήφισμα της 5/7/2015 από την υπ΄αριθμ.21775/(ΦΕΚ 1290 29.06.2015) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και να μελετήσετε τις οδηγίες και τα παραδείγματα συμπλήρωσης των εντύπων (Παράρτημα Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ).

Για τις βουλευτικές εκλογές της 20/9/2015 από την υπ΄αριθμ. 31393/9.9.2015 (ΦΕΚ Β’ 1929) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και να μελετήσετε τις οδηγίες και τα παραδείγματα συμπλήρωσης των εντύπων (Παράρτημα Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ).

Υπενθυμίζουμε ότι η προσεκτική συμπλήρωση των εντύπων (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη και σωστή πληρωμή σας.          

 

Λοιπές Πληροφορίες

Η χρήση της εφαρμογής  γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Με τους κωδικούς του TAXISnet  συνδέεστε στην εφαρμογή και συμπληρώνετε:

  • τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
  • σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, αρμοδιότητα, τηλέφωνο και email επικοινωνίας),

προκειμένου μετά από έλεγχο να γίνει η κατάθεση της ειδικής αποζημίωσης στον λογαριασμό που ορίζετε.

Με την αρχική σας σύνδεση στην εφαρμογή, πρέπει να επιλέξετε για ποια εκλογική διαδικασία ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 4802040 και 210 4802325

Ανακοινώσεις

 

 

Αποφάσεις
Οδηγίες περιγραφής της διαδικασίας
Σύνδεσμοι Βοήθειας