Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για το myELASlive

1. Τι είναι το myELASlive;

 

Είναι  μια σύγχρονη πλατφόρμα όπου μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία, για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας από την Αρχή Έκδοσης του τόπου κατοικίας σας ή προσωρινής διαμονής σας.
Έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε ραντεβού σε ορισμένη ημέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για τη διεκπεραίωση αιτήματός σας για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας μεταβαίνοντας με φυσική παρουσία στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

 

 

2. Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από την υπηρεσία myELASlive;

 

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας ή για αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω:
 

  • φθοράς,

  • λήξης ισχύος,

  • μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου ή

  • παλαιότητας

 

 

3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας τι θα πρέπει να κάνω;

 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης και υπάλληλος του αστυνομικού τμήματος θα σας κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

 

 

4. Πώς εισέρχομαι στην πλατφόρμα myELASlive;

 

Για να επιτραπεί η είσοδος απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

 

 

5. Πώς κλείνω το ραντεβού;

 

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε την αρμόδια Αρχή Έκδοσης του τόπου κατοικίας σας ή προσωρινής διαμονής σας. Στη συνέχεια, στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Ακολούθως καταχωρίζετε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου το οποίο θα παρουσιαστεί στο ραντεβού για την έκδοση/αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας, δηλαδή:

  • ονοματεπώνυμο

  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

  • διεύθυνση κατοικίας

  • αριθμός του τηλεφώνου σας (προαιρετικά)

 

 

6. Μπορώ να κλείσω ραντεβού για κάποιον άλλον;

 

Ναι. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού χρησιμοποιώντας για την είσοδό τα δικά σας διαπιστευτήρια, ωστόσο, στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ατόμου που επιθυμείτε την έκδοση.

 

 

7. Πώς επιβεβαιώνεται η κράτησή μου;

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την κράτηση, σας αποστέλλεται, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, μήνυμα με τίτλο «Επιβεβαιώθηκε: Ραντεβού για την έκδοση των νέου τύπου (ID1) δελτίων ταυτότητας…», στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της κράτησης. 

Το ίδιο μήνυμα αποστέλλεται ως υπενθύμιση 24 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού με φυσική παρουσία και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού με φυσική παρουσία.

 

 

8. Γιατί δε λαμβάνω κωδικό για επιβεβαίωση;

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτησή σας, σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε ένας κωδικός τον οποίο καλείστε να εισάγετε στο σύστημα.

Αν δεν λάβετε το email με τον κωδικό αυτό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και επιπλέον ελέγξτε τον φάκελο Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (spam) καθώς ενδέχεται το email να βρίσκεται εκεί.

 

 

 

9. Είναι δυνατή η αλλαγή της κράτησης ή η ακύρωσή της;

 

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση ή να προγραμματίσετε εκ νέου μια νέα, καθώς και να τροποποιήσετε την τρέχουσα. Με την επιβεβαίωση της κράτησής σας (απαντητικό email) περιέχεται η επιλογή  «Προγραμματισμός εκ νέου».

Εφόσον το επιλέξετε, σας οδηγεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας στο οποίο μπορείτε να κάνετε αλλαγή ή ακύρωση της κράτησης.