Δήμος Χανίων

Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από τον Δήμο Χανίων

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:

1.    Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων για πολεοδομικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, όρια οικισμών καθώς και τις τροποποιήσεις ή διορθώσεις  αυτών που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων  (Πολεοδομία).

2.    Αυθαίρετα

Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων για τη Νομοθεσία που διέπει τις αυθαίρετες κατασκευές και για υποθέσεις αυθαιρέτων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων  (Πολεοδομία).

3.    Οικοδομικές Άδειες

Παροχή πληροφοριών για την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία. Διευκρινήσεις για τις  υποθέσεις που έχουν υποβληθεί στο e-Άδειες και διαχειρίζονται από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων (Πολεοδομία).

 

Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι

 

Οδηγίες Χρήσης

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Επικοινωνία-Υποστήριξη