ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ RSS http://www.gsis.gr/latest-news/rss.xml el ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή (e - ΔΑΥΚ) http://www.gsis.gr/diakiryxi-synoptikoy-diagonismoy-gia-tin-anadeixi-anadohoy-gia-tin-parohi-ypiresion-anaptyxis-0 <span>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή (e - ΔΑΥΚ)</span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Τρί, 08/31/2021 - 14:43</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή (e - ΔΑΥΚ)</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p><a href="/node/721/" target="_blank">«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e - ΔΑΥΚ), για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), CPV: 72212771-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.»</a></p> </div> </div> </div> Tue, 31 Aug 2021 11:43:26 +0000 x.kaloumenou 722 at http://www.gsis.gr Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΓΓΠΣΔΔ http://www.gsis.gr/metathesi-tis-imerominias-tis-ilektronikis-aposfragisis-ton-prosforon-sto-diethni-ilektroniko-0 <span>Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΓΓΠΣΔΔ </span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Παρ, 08/27/2021 - 09:27</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p><a href="/node/719/" target="_blank">Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</a></p> </div> </div> </div> Fri, 27 Aug 2021 06:27:31 +0000 x.kaloumenou 720 at http://www.gsis.gr Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης http://www.gsis.gr/synoptikos-diagonismos-gia-tin-anadeixi-anadohoy-gia-tin-parohi-ypiresion-anoihtis-grammis <span>Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Παρ, 08/06/2021 - 11:59</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της  σύμβασης  και  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  κατ ́  ελάχιστον  προσφερόμενων  ανθρωπομηνών, ήτοι τριάντα έξι (36) ανθρωπομηνών.</p> <p><a href="/node/716/">Αναλυτικές πληροφορίες</a></p> </div> </div> </div> Fri, 06 Aug 2021 08:59:25 +0000 e.xorianopoulou 717 at http://www.gsis.gr myConsulLive: 18 επιπλέον Προξενικές Αρχές εντάσσονται στην υπηρεσία http://www.gsis.gr/myconsullive-18-epipleon-proxenikes-arhes-entassontai-stin-ypiresia <span>myConsulLive: 18 επιπλέον Προξενικές Αρχές εντάσσονται στην υπηρεσία </span> <span><span lang="" about="/user/4512" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">n.papaefthimiou</span></span> <span>Πέμ, 07/22/2021 - 14:58</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">myConsulLive: 18 επιπλέον Προξενικές Αρχές εντάσσονται στην υπηρεσία </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify"><em>Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης</em></p> <p class="text-align-justify">Στην περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας ΜyConsulLive με την προσθήκη 18 επιπλέον Αρχών του Εξωτερικού (Πρεσβείες και Προξενεία) σε 17 χώρες προχωρούν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι Έλληνες πολίτες και οι ομογενείς που κατοικούν στις περιοχές στις οποίες λειτουργεί η υπηρεσία έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται για μια σειρά από διοικητικές πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς φυσική παρουσία, μέσω βιντεοκλήσης. <br /> Από την Πέμπτη 22 Ιουλίου στο ΜyConsulLive εντάσσονται:</p> <ul><li class="text-align-justify">οι Πρεσβείες της Ελλάδας σε Βαρσοβία, Βιέννη, Βίλνιους, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη, Λισσαβώνα, Λουξεμβούργο, Μοντεβιδέο, Μεξικό, Μπρατισλάβα, Πράγα, Σαντιάγο, Σόφια, Ταλλίν</li> <li class="text-align-justify">τα Γενικά Προξενεία Αγίου Φραγκίσκου, Λος Άντζελες και Μαριούπολης</li> </ul><p class="text-align-justify">Με την προσθήκη των νέων Αρχών Εξωτερικού, η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ψηφιακό ραντεβού διατίθεται συνολικά από 60 Πρεσβείες και Προξενεία σε 36 χώρες. Η υπηρεσία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2020 με την συνεργασία των Υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ενώ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πρότυπο των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ και, πλέον, ο eΕΦΚΑ. Το ΜyConsulLive προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των Αρχών που διαθέτει η Ελλάδα στο εξωτερικό. </p> <p class="text-align-justify">Η πλατφόρμα του ΜyConsulLive λειτουργεί για τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:</p> <ul><li class="text-align-justify">Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού</li> <li class="text-align-justify">Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης</li> <li class="text-align-justify">Βεβαίωση διαμονής</li> <li class="text-align-justify">Αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων</li> <li class="text-align-justify">Δήλωση δικαιούχου σύνταξης</li> <li class="text-align-justify">Υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων στην Προξενική Αρχή.</li> </ul><p class="text-align-justify">Υπενθυμίζεται ότι τα ραντεβού προγραμματίζονται για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο ΜyConsulLive.gov.gr. Για την αυθεντικοποίηση στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.<br />  </p> </div> </div> </div> Thu, 22 Jul 2021 11:58:01 +0000 n.papaefthimiou 714 at http://www.gsis.gr ΔΤ: Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive - Παρουσίαση της υπηρεσίας από τους Υπουργούς Κ. Χατζηδάκη και Κ. Πιερρακάκη - Έναρξη από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα http://www.gsis.gr/dt-xekina-i-leitoyrgia-tis-ypiresias-myefkalive-paroysiasi-tis-ypiresias-apo-toys-ypoyrgoys-k <span>ΔΤ: Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive - Παρουσίαση της υπηρεσίας από τους Υπουργούς Κ. Χατζηδάκη και Κ. Πιερρακάκη - Έναρξη από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα</span> <span><span lang="" about="/user/4512" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">n.papaefthimiou</span></span> <span>Τετ, 07/21/2021 - 10:47</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive - Παρουσίαση της υπηρεσίας από τους Υπουργούς Κ. Χατζηδάκη και Κ. Πιερρακάκη - Έναρξη από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021</p> <p class="text-align-justify">Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας &amp; Κοινωνικών Υποθέσεων</p> <p class="text-align-justify">Την νέα ψηφιακή υπηρεσία myEFKAlive παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων <strong>Κωστής Χατζηδάκης</strong> και ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης <strong>Κυριάκος Πιερρακάκης</strong> μαζί με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ. </p> <p class="text-align-justify">Πρόκειται για ένα νέο εναλλακτικό κανάλι εξυπηρέτησης καθώς επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από υπάλληλο του ΕΦΚΑ μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για μια σειρά πιστοποιητικών και συναλλαγών του με τον ΕΦΚΑ χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί στο κοντινότερο υποκατάστημα του Φορέα. Ως εκ τούτου, η νέα υπηρεσία διευκολύνει πρωτίστως τους κατοίκους νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και άτομα με αναπηρία που δυσκολεύονται να μετακινηθούν αλλά και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.</p> <p class="text-align-justify">Από σήμερα, μέσω του myEFKAlive θα μπορούν να εξυπηρετούνται <strong>οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων</strong> (πλην της Κω που θα ενταχθεί στο σύστημα στις 10 Αυγούστου καθώς τα υποκαταστήματα της βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης). Ειδικά για ασφαλισμένους σε ακριτικά ή απομακρυσμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων όπου δεν λειτουργούν υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν αρκετές από τις συναλλαγές τους με τον Φορέα, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν από νησί σε νησί για να εξυπηρετηθούν.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθούν στην υπηρεσία το σύνολο των νησιωτικών περιοχών της χώρας, καθώς και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και εντός του 2022 να καλύπτεται το σύνολο της επικράτειας.</strong></p> <p class="text-align-justify">Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (<a href="http://www.efka.gov.gr">www.efka.gov.gr</a>) ή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (<a href="http://www.gov.gr">www.gov.gr</a>) και με την χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ο πολίτης θα μπορεί να κλείνει το ραντεβού του σε ώρα και ημέρα που τον εξυπηρετεί, από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του ή ακόμα και από το κινητό του. Την ημέρα του ραντεβού θα συνδεθεί με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ με τηλεδιάσκεψη/βίντεοκλήση προκειμένου να αιτηθεί πιστοποιητικά κι επιδόματα ή για να ενημερωθεί για ένα συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό του ζήτημα.</p> <p class="text-align-justify">Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι δυο υπουργοί συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης με 6 εκπαιδευμένους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ- χειριστές της υπηρεσίας myEFKAlive- σε Ρόδο, Τήνο, Σύρο, Κάλυμνο, Νάξο και Κάρπαθο αντίστοιχα. Στη συνέχεια έγινε χρήση της υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο από πολίτη στο ακριτικό Καστελόριζο και από πολίτη στην νήσο Ηρακλειά των Μικρών Κυκλάδων. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά εξέδωσαν το έγγραφο που χρειάζονταν και το παρέλαβαν στο email τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε γειτονικά νησιά. </p> <p class="text-align-justify">Ο <strong>Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης</strong> δήλωσε: «Η ενεργοποίηση, από σήμερα, της ψηφιακής υπηρεσίας myEFKAlive ξεκινώντας από τους νησιώτες μας στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, παρέχει στους πολίτες αυτό που δικαιούνται. Ποιοτική, ευρωπαϊκού επιπέδου, εξυπηρέτηση, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Αυτό φιλοδοξούμε να πετύχουμε συνολικά στον ΕΦΚΑ, ώστε να γίνει ένας οργανισμός με δομή, σύστημα και ψηφιακές λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τόσο των πολιτών αλλά και των υπαλλήλων του. Θέλουμε ο ΕΦΚΑ να σταματήσει να είναι πλέον ο φτωχός συγγενής της Δημόσιας Διοίκησης.<br /> Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει σε έναν ασφαλισμένο να συνδιαλλαγεί σε πραγματικό χρόνο με υπάλληλο του ΕΦΚΑ από το σπίτι ή το γραφείο του, από το κινητό ή τον υπολογιστή του. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ή να ξοδέψει χρόνο ή χρήματα για να ταξιδέψει από το χωριό στην πόλη ή από το ένα νησί στο άλλο για να βρει το κοντινότερο τοπικό υποκατάστημα. Διευκολύνουμε λοιπόν πρωτίστως τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τους κατοίκους ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών αλλά και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τα στελέχη του Υπουργείου του για την σημαντική αρωγή τους στην επιτυχή υλοποίηση της νέας αυτής υπηρεσίας. <br /> Η υπηρεσία myEFKAlive θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες συναλλαγών και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Τέλος του μήνα θέτουμε σε λειτουργία το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων του. Ενισχύουμε και αυξάνουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, που επιτρέπουν κάθε μήνα πάνω από 1 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές. Μονιμοποιούμε και διευρύνουμε τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Ενισχύουμε τη συνεργασία του ΕΦΚΑ με τα ΚΕΠ – ήδη έχουν γίνει 44.000 συναλλαγές τους τελευταίους δυο μήνες.<br /> Εκσυγχρονίζουμε τον ΕΦΚΑ ρίχνοντας όλα τα όπλα στη μάχη. Διότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά και συνεχίζουμε τις προσπάθειες ώστε να το πετύχουμε για όλες και για όλους».</p> <p class="text-align-justify">Ο <strong>Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης</strong> δήλωσε: «Με το Υπουργείο Εργασίας έχουμε πολύ στενή συνεργασία, είμαστε αρωγοί στο έργο αυτής της μεγάλης προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού. Το myEFKAlive είναι η τηλεδιάσκεψη στην εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης κι έχουμε δει την εφαρμογή του σε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, στα ΚΕΠ, την ΑΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ, στα προξενεία. Ξεκινάμε από εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και στην πορεία θα επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, απλουστεύουμε διαδικασίες αλλά και διευρύνουμε υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.<br /> Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ όσο και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την υπηρεσία τηλεδιασκέψεων με τον φορέα. Οι πολίτες θα έχουν στην πράξη την ευκαιρία να διαπιστώσουν πόσο φιλική στο χρήστη είναι η υπηρεσία. Άλλωστε, ο σχεδιασμός όλων των ψηφιακών υπηρεσιών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται με γνώμονα τον πολίτη και τις ανάγκες του και για εμάς είναι πολύτιμη η εμπειρία του χρήστη από την υπηρεσία.<br /> Η τεχνολογία, γενικά, εξυπηρετεί τους πιο αδύναμους, δεν κάνει διακρίσεις και μειώνει τις ανισότητες. Σήμερα ξεκινάμε το myEFKAlive από τους νησιώτες μας. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι ενός βηματισμού που οριοθετεί ένα κράτος κι έναν ΕΦΚΑ φιλικό απέναντι στον πολίτη. Και πιστέψτε με, είναι απολύτως εφικτό».</p> <p class="text-align-justify">Ο <strong>Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου</strong> δήλωσε: «Η λειτουργία της νέας ψηφιακής υπηρεσίας «myEFKAlive» που ξεκινά σήμερα, αποτελεί μία ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση που έχει στον πυρήνα της την ουσιαστική και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να επικοινωνήσει με υπάλληλο του ΕΦΚΑ από το σπίτι ή το γραφείο του, χωρίς περιττές μετακινήσεις.<br /> Χωρίς να ισχυρισθώ ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας είναι υπόδειγμα αποτελεσματικότητας, νομίζω ότι, όπως συχνά υπενθυμίζει ο καλός συνάδελφός μου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στέφανος Τραχανάς, «Ποιότητα και Δημόσιο δεν είναι έννοιες ασυμβίβαστες».  Σε αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε σαν κυβέρνηση και σε αυτή θα παραμείνουμε αταλάντευτα.<br /> Αυτή είναι μία σημαντική μεταρρύθμιση και η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη μεταρρυθμίσεων.  Ο χρόνος για μεταρρυθμίσεις δεν σταματά ποτέ. Για να αναφερθώ σε δύο άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου, αυτές τις μέρες εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, ενώ ήδη έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη για την κωδικοποίησης της, ιδιαίτερα περίπλοκης στη χώρα μας, ασφαλιστικής νομοθεσίας.  Και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη για τους ασφαλισμένους θα είναι μεγάλα.<br /> Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τα στελέχη του Υπουργείου του για την σημαντική αρωγή τους στην επιτυχή υλοποίηση του myEFKAlive. Ήδη, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σχεδιάζουμε συνεργασίες σε νέα πεδία με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων».</p> <p class="text-align-justify">Οι <strong>υπηρεσίες</strong> του ΕΦΚΑ που θα παρέχονται, σε πρώτη φάση, μέσω του myEFKAlive στους κατοίκους των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων είναι:</p> <ol><li class="text-align-justify">Επίδομα ασθενείας</li> <li class="text-align-justify">Επίδομα μητρότητας</li> <li class="text-align-justify">Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ.ΙΚΑ)</li> <li class="text-align-justify">Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσία)</li> <li class="text-align-justify">Αλλαγή στοιχείων Μητρώου</li> <li class="text-align-justify">Ασφαλιστική Ικανότητα</li> <li class="text-align-justify">Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ</li> <li class="text-align-justify">Απογραφή Ασφαλισμένου</li> <li class="text-align-justify"> Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ)</li> <li class="text-align-justify">Βεβαίωση Απογραφής</li> <li class="text-align-justify">Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης</li> <li class="text-align-justify">Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης.</li> </ol><p class="text-align-justify">Το προσεχές χρονικό διάστημα θα ενταχθούν και νέες υπηρεσίες στο myEFKAlive για να καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των συναλλαγών με τους πολίτες.</p> <p class="text-align-justify">Η παρουσίαση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνου Τσακλόγλου, του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, της  Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Παυλίνας Καρασιώτου και των αρμόδιων Υποδιοικητών Αλέξανδρου Βαρβέρη και Νίκου Παγώνη. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συνεργάστηκαν για την επιτυχή υλοποίηση της υπηρεσίας.  </p> <p class="text-align-justify">Η υπηρεσία δημιουργήθηκε με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα απλούστευσης διαδικασιών Γιώργου Γεωργαντά. Λειτουργεί στα πρότυπα των ήδη υφιστάμενων ψηφιακών ραντεβού για τα ΚΕΠ (myKEPlive), τον ΟΑΕΔ (myOAEDlive), τα προξενεία (myConsulLive) και τις ΔΟΥ (myAADElive) και υλοποιήθηκε με την συνεργασία της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνας Καρασιώτου, των υποδιοικητών του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρου Βαρβέρη και Νίκου Παγώνη, του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου.<br />  </p> </div> </div> </div> Wed, 21 Jul 2021 07:47:57 +0000 n.papaefthimiou 713 at http://www.gsis.gr Δ.Τ.: Νέα μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 http://www.gsis.gr/nea-megali-ayxisi-stis-ilektronikes-synallages-me-dimosio-kata-proto-examino-toy-2021 <span>Δ.Τ.: Νέα μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021</span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Δευ, 07/12/2021 - 16:47</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Νέα μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-07/2021-07-12_HS_6MHNO_2021.pdf" type="application/pdf; length=846576">2021-07-12_HS_6MHNO_2021.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Νέα μεγάλη αύξηση καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2021 αναφορικά με τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από 150.000.000 φορές, αποτρέποντας έως αντίστοιχο αριθμό φυσικών επισκέψεων από πολίτες προς υπηρεσίες.<br /> Οι 150.000.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεπερνούν ήδη και κατά πολύ τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020, οπότε και καταγράφηκαν αθροιστικά περισσότερες από 90.000.000 συναλλαγές. Σημειώνεται ότι οι ίδιοι αριθμοί για το 2019 και το 2018 ανήλθαν σε 34 και 8 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αθροίζονται:<br /> •    οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, χωρίς να συνυπολογίζονται όσες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις εκδόθηκαν από το gov.gr μέσω κωδικών web banking, και<br /> •    οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.<br /> Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr. Ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet έφτασε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 τα 86 εκατομμύρια. Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια του 2020  είχαν πραγματοποιηθεί 54 εκατομμύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση,  δηλαδή η αύξηση είναι της τάξης του 218%. <br /> Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 64 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2021, ενώ για όλη την προηγούμενη χρονιά (2020) ήταν 37 εκατομμύρια, δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξης του 245%. </p> <p class="text-align-justify"> </p> <table align="center" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid black 1.0pt" width="589"><tbody><tr style="height:1.0cm"><td style="border:solid black 1.0pt; width:208.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="277"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#c00000">Τίτλος</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#c00000">Σύνολο</span></span></b><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:#c00000"> 2018</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#c00000">Σύνολο</span></span></b><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:#c00000"> 2019</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#c00000">Σύνολο</span></span></b><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:#c00000"> 2020</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border:solid black 1.0pt; width:63.9pt; border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="85"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:#c00000">2021 (έως 30 Ιουνίου)</span></span></b></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:1.0cm"><td style="border:solid black 1.0pt; width:208.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="277"> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">Αυθεντικοποίηση </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">χρηστών</span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black"> (</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">πρότυπο </span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">oAuth2.0) </span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">4.494.413</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">29.116.044</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">54.185.731</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:63.9pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="85"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">86.396.905</span></span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:1.0cm"><td style="border:solid black 1.0pt; width:208.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="277"> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">Σύνολο </span></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">WS</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black"> κλήσεων ανά έτος</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">4.286.502</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">5.572.256</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">37.502.632</span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:63.9pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="85"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">64.228.068</span></span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:1.0cm"><td style="border:solid black 1.0pt; width:208.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="277"> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">Σύνολο όλων των κλήσεων ανά έτος</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">8.780.915</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">34.688.300</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:2.0cm; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="76"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">91.688.363</span></span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:solid black 1.0pt; width:63.9pt; border-top:none; border-left:none; border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:1.0cm" width="85"> <p align="center" style="margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt" xml:lang="EN-GB"><span style="color:black">150.624.973</span></span></b></span></span></span></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><a href="/dimosia-dedomena/statistika-kentroy-dialeitoyrgikotitas-ked" target="_blank">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΔ</a></p> <p><a href="/sites/default/files/2021-07/2021-07-12_HS_6MHNO_2021.pdf" target="_blank">ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ</a></p> </div> </div> </div> Mon, 12 Jul 2021 13:47:25 +0000 x.kaloumenou 696 at http://www.gsis.gr Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών & μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το: «Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 και χορήγηση διευκρινίσεων http://www.gsis.gr/paratasi-prothesmias-ypobolis-prosforon-metathesi-imerominias-aposfragisis-toy-diethni-ilektronikoy <span>Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών &amp; μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το: «Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 και χορήγηση διευκρινίσεων</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Δευ, 07/05/2021 - 11:11</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών &amp; μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το: «Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 και χορήγηση διευκρινίσεων</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-07/5-7-2021%20%20%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%A0%CE%A3%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9B%20%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%9B_%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf" type="application/pdf; length=776687">5-7-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΠΣ ΕΔΕΛ ΕΣΕΛ_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ.pdf</a></span> </div> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-07/5-7-2021%20%20%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf" type="application/pdf; length=1037863">5-7-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης  16600  ΕΞ  2021  31-05-20201  (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης  21PROC008688472,  αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ  2021S/ 105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης  221ROC008683851, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752) έως και τη Δευτέρα,  19 Ιουλίου  2021 και ώρα 17:00 μμ καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, για την Παρασκευή  23 Ιουλίου  2021 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.</p> <p class="text-align-justify">Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ.  16600  ΕΞ  2021  31-05-2021  διακήρυξης (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης  21PROC008688472,  αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ  2021S/ 105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 221ROC008683851, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752).</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-07/5-7-2021%20%20%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf">Παροχή διευκρινίσεων</a></p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-07/5-7-2021%20%20%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%A0%CE%A3%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9B%20%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%9B_%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf">Απόφαση παράτασης</a></p> <p class="text-align-justify"><a href="/pliroforiako-systima-diaheirisis-dimosionomikon-eleghon-ypoergo-1-pliroforiako-systima-diaheirisis">Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού</a></p> </div> </div> </div> Mon, 05 Jul 2021 08:11:09 +0000 e.xorianopoulou 693 at http://www.gsis.gr Στη διάθεση των πολιτών η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων http://www.gsis.gr/sti-diathesi-ton-politon-i-psifiaki-efarmogi-apeikonisis-zonon-systimatos-antikeimenikoy <span>Στη διάθεση των πολιτών η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων</span> <span><span lang="" about="/user/4512" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">n.papaefthimiou</span></span> <span>Δευ, 06/28/2021 - 17:45</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Στη διάθεση των πολιτών η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-06/2021-06-28%20%CE%A3%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CE%B7%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf" type="application/pdf; length=904959">2021-06-28 Στη διάθεση των πολιτών η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η εφαρμογή valuemaps.gov.gr, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.<br /> Η υλοποίηση του νέου ψηφιακού εργαλείου εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού και ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης του πλαισίου αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, την οποία προωθεί η Κυβέρνηση, από το φθινόπωρο του 2019.</p> <p class="text-align-justify">Μέσω της εφαρμογής, η οποία δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα των Γενικών Γραμματέων Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, αποτυπώνονται – για πρώτη φορά – όλες οι ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε έναν ψηφιακό, δορυφορικό χάρτη της Ελλάδας.</p> <p class="text-align-justify">Για την ανάπτυξη του ψηφιακού χάρτη αξιοποιήθηκε η χρήση τεχνολογιών GIS (Geographic Information System), συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες περιοχές – επεκτάσεις και νέες ζώνες – που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων από το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.</p> <p class="text-align-justify">Έτσι, ο πολίτης με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών για την είσοδο στην εφαρμογή, έχει πλέον τη δυνατότητα, αναγράφοντας μόνο τη διεύθυνση του ακινήτου ή τον ταχυδρομικό κώδικα, να αναζητά και να εντοπίζει με ακρίβεια τη ζώνη που τον ενδιαφέρει και να αντλεί όλη την πληροφόρηση, η οποία, μέχρι πρότινος, περιλαμβανόταν μόνο στους αντίστοιχους πίνακες και στα έγχαρτα αποσπάσματα χαρτών των προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων καθορισμού των τιμών ζώνης.</p> <p class="text-align-justify">Επίσης, χάρη στις πολλαπλές τεχνολογικά εξελιγμένες δυνατότητες της εφαρμογής, παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες για:</p> <ul><li class="text-align-justify"> <p>Εμφάνιση όλων των τιμών σε ενιαίο χάρτη, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση αξιών περιοχών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. </p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Aποτύπωση των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων με μοναδική κωδικοποίησή τους πάνω στον δορυφορικό χάρτη της Ελλάδος.</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Υπολογισμό της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων με εισαγωγή παραμέτρων υπολογισμού. Οι τιμές ζώνης, που έχουν αποτυπωθεί σε επίπεδο ζώνης, αφορούν την αξία νεόδμητου ακινήτου πρώτου ορόφου με πρόσοψη σε ένα δρόμο. Αναλογικά, μέσω της εφαρμογής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορεί ο κάθε πολίτης να υπολογίσει την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου του, επιλέγοντας την πρόσοψη και συμπληρώνοντας τα αναγκαία στοιχεία.</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Πληροφόρηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες από την 1η/1/2022.</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Εντοπισμό ζώνης στον χάρτη με όλα τα ψηφιοποιημένα στοιχεία της και άμεσο προσδιορισμό των περιοχών εκτός σχεδίου ή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων μέχρι την ένταξή τους.</p> </li> </ul><p class="text-align-justify">Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται ο εμπλουτισμός του συστήματος, τόσο με την ψηφιοποίηση των υπόλοιπων εντύπων προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου όσο και με την εισαγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων, όπως των συντελεστών δόμησης της πολεοδομίας και των συντελεστών εμπορικότητας, ώστε να αυτοματοποιηθεί πλήρως ο υπολογισμός αξίας ακινήτων.</p> <p class="text-align-justify">Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη νέα αυτή εφαρμογή παραμένει συνεπές στις δεσμεύσεις του για την ψηφιακή αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.<br /> Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.</p> <p class="text-align-justify">Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία, η οποία και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα είναι εναρμονισμένο με τις εξελίξεις στην αγορά και θα δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει τον διττό στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.<br />  </p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-06/2021-06-28%20%CE%A3%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CE%B7%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf">Δελτίο Τύπου</a></p> </div> </div> </div> Mon, 28 Jun 2021 14:45:40 +0000 n.papaefthimiou 691 at http://www.gsis.gr Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου http://www.gsis.gr/nea-anabathmismeni-efarmogi-ilektronikoy-paraboloy <span>Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Δευ, 06/14/2021 - 18:57</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-06/14-6-2021%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf" type="application/pdf; length=143916">14-6-2021 Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Με αυξημένες δυνατότητες και νέα μορφή τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr η πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση και χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου.<br /> Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις για πιο εύκολη χρήση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται πλέον και η χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί:</p> <ul><li class="text-align-justify"> <p>Βελτιωμένη εμφάνιση και εναρμόνιση με τα πρότυπα των υπόλοιπων εφαρμογών του gov.gr</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Δυνατότητες προσαρμογής σε περιβάλλον «έξυπνων» κινητών, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα και εύκολα από οπουδήποτε</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Βελτιώσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, που θα διευκολύνει τους υπαλλήλους των φορέων αναφορικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησής τους για την δέσμευση των παράβολων.</p> </li> </ul><p class="text-align-justify">Έως σήμερα, στην υπηρεσία e-παράβολο έχουν ενταχθεί 63 υπηρεσίες του Δημοσίου ενώ από το 2017 έχουν εκδοθεί πάνω από 22 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παράβολα απαλλάσσοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από ισάριθμες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα κατά μέσο όρο εκδίδονται πάνω από 407.000 ηλεκτρονικά παράβολα.</p> <p class="text-align-justify">Συνολικά από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των e-παραβόλων περίπου 1,315 δις ευρώ.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-06/14-6-2021%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf">Δελτίο τύπου</a></p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> </div> </div> Mon, 14 Jun 2021 15:57:40 +0000 e.xorianopoulou 688 at http://www.gsis.gr Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ΓΓΠΣΔΔ - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Σάββατο 5 Ιουνίου 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 12:00 - Κανονικά θα λειτουργεί μόνο η πλατφόρμα emvolio.gov.gr http://www.gsis.gr/anabathmisi-pliroforiakon-systimaton-ggpsdd-mi-diathesimotita-ilektronikon-ypiresion-apo-sabbato-5 <span>Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ΓΓΠΣΔΔ - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Σάββατο 5 Ιουνίου 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 12:00 - Κανονικά θα λειτουργεί μόνο η πλατφόρμα emvolio.gov.gr</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Τετ, 06/02/2021 - 13:40</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ΓΓΠΣΔΔ - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Σάββατο 5 Ιουνίου 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 12:00 - Κανονικά θα λειτουργεί μόνο η πλατφόρμα emvolio.gov.gr</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-06/2-6-2021%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A3%CE%94%CE%94.pdf" type="application/pdf; length=177426">2-6-2021 Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ΓΓΠΣΔΔ.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Στην τελική τους φάση μπαίνουν οι εργασίες για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών σε σύγχρονες εκδόσεις και υποδομές storage είναι αναγκαία για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης, καθώς καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερα από 280.000 login από πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και 145.000 κλήσεις για web services.</p> <p class="text-align-justify">Λόγω των προγραμματισμένων εργασιών, <strong>κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι</strong> δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της. Για το διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά μόνο η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς <a href="https://emvolio.gov.gr/">emvolio.gov.gr,</a> η οποία θα υποστηριχθεί από standby υποδομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών.</p> <p class="text-align-justify">Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα τεθούν εκτός λειτουργίας για 30 ώρες είναι:</p> <ul><li class="text-align-justify"> <p>Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p>Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Texisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗ ΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α..</p> </li> </ul><p class="text-align-justify">Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-06/2-6-2021%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A3%CE%94%CE%94.pdf">Δελτίο τύπου</a></p> </div> </div> </div> Wed, 02 Jun 2021 10:40:27 +0000 e.xorianopoulou 686 at http://www.gsis.gr Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχω http://www.gsis.gr/diethnis-ilektronikos-anoiktos-diagonismos-me-sfragismenes-prosfores-gia-ti-synapsi-meiktis <span>Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχω</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Τρί, 06/01/2021 - 10:24</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ   2:  Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (656.486,84€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/node/684/">Αναλυτικές πληροφορίες</a></p> </div> </div> </div> Tue, 01 Jun 2021 07:24:22 +0000 e.xorianopoulou 685 at http://www.gsis.gr Δ.Τ.: Περισσότεροι από 200 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο myKEPlive http://www.gsis.gr/dt-perissoteroi-apo-200-dimoi-ehoyn-entahthei-sto-mykeplive <span>Δ.Τ.: Περισσότεροι από 200 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο myKEPlive</span> <span><span lang="" about="/user/4512" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">n.papaefthimiou</span></span> <span>Τρί, 05/25/2021 - 09:59</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Περισσότεροι από 200 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο myKEPlive</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Σε περισσότερους από 200 ανέρχονται οι Δήμοι της χώρας που έχουν ενταχτεί στο myKEPlive, καθώς από την Τρίτη παρέχουν εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση επιπλέον 29 ΚΕΠ σε 27 Δήμους. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι Δήμοι: Αγίου Ευστρατίου, Αιγάλεω, Αμαρίου, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Ασπροπύργου, Αστυπάλαιας, Βύρωνα, Γρεβενών, Δελφών, Θηβαίων,  Ιθάκη,  Ιστιαίας Αιδηψού, Καρδίτσας,  Κάτω Νευροκοπίου, Λαγκαδά, Μεγαρέων, Μεσσήνης, Μετεώρων, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης,  Πάτμου, Σάμης, Σικυωνίων, Σουφλίου, Σοφάδων, Τεμπών.<br /> Μέσα σε δέκα μήνες 249 ΚΕΠ από 201 Δήμους της επικράτειας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υπό την επίβλεψη του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιου για την απλούστευση των διαδικασιών Γιώργου Γεωργαντά. Προς υποστήριξη της λειτουργίας του myKEPlive 1.215 υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν εκπαιδευτεί στον χειρισμό της πλατφόρμας, ενώ από 14/06/2021 ξεκινούν επιμορφωτικά προγράμματα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με το ΕΚΔΔΑ.<br /> Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω πέντε θεματικών υπηρεσιών: 1) Διοικητική Πληροφόρηση-Ενημέρωση, 2) Υποβολή αίτησης, 3) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 4) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 5) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας. Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.<br /> Από τον Ιούλιο του 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 55.514 τηλεδιασκέψεις πολιτών με τα ΚΕΠ.</p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 50%;"><tbody><tr><td class="text-align-center" style="width: 399px;"><strong>Υπηρεσία</strong></td> <td class="text-align-center" style="width: 622px;"><strong>Αριθμός ραντεβού</strong></td> </tr><tr><td style="width: 399px;">Αίτηση + Πληροφόρηση</td> <td class="text-align-right" style="width: 622px;">43.074</td> </tr><tr><td style="width: 399px;">Εξυπηρέτηση από το δήμο σας</td> <td class="text-align-right" style="width: 622px;">10.800</td> </tr><tr><td style="width: 399px;">Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία</td> <td class="text-align-right" style="width: 622px;">417</td> </tr><tr><td style="width: 399px;">Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις</td> <td class="text-align-right" style="width: 622px;">1.223</td> </tr><tr><td style="width: 399px;"><strong>Σύνολο</strong></td> <td class="text-align-right" style="width: 622px;"><strong>55.514</strong></td> </tr></tbody></table><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι μέσα από το rantevou.kep.gov.gr οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν άμεσα και με ακρίβεια την επίσκεψή τους στα ΚΕΠ. Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας, η επίσκεψη εξακολουθεί να είναι εφικτή μόνο κατόπιν ραντεβού. Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα της επιλογής τους.<br />  </p> </div> </div> </div> Tue, 25 May 2021 06:59:33 +0000 n.papaefthimiou 683 at http://www.gsis.gr Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης http://www.gsis.gr/diethnis-ilektronikos-anoiktos-diagonismos-gia-tin-parohi-ypiresion-kathariotitas-gia-tin-kalypsi-0 <span>Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</span> <span><span lang="" about="/user/4512" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">n.papaefthimiou</span></span> <span>Τρί, 05/18/2021 - 12:22</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p><a href="/node/680/" target="_blank">Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (CPV: 90911200-8), για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών</a><br />  </p> </div> </div> </div> Tue, 18 May 2021 09:22:09 +0000 n.papaefthimiou 681 at http://www.gsis.gr Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6 Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ)  http://www.gsis.gr/parohi-dieykriniseon-epi-aitimaton-poy-ypoblithikan-apo-endiaferomenoys-oikonomikoys-foreis-kai-1 <span>Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6 Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ) </span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Παρ, 05/14/2021 - 18:23</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6 Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ) </div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/14221-DIEYKRINISEIS.pdf" type="application/pdf; length=1026375">14221-DIEYKRINISEIS.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2020 Διακήρυξης του επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (18.805,52 €),  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος διευκρινίσεων έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021<br /> Διακήρυξη.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-05/14221-DIEYKRINISEIS.pdf" target="_blank">ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ</a></p> </div> </div> </div> Fri, 14 May 2021 15:23:31 +0000 x.kaloumenou 678 at http://www.gsis.gr Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης http://www.gsis.gr/diakiryxi-epanaliptikoy-synoptikoy-diagonismoy-gia-tin-anadeixi-anadohoy-gia-ti-promitheia-grafikis <span>Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Παρ, 05/07/2021 - 17:14</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε ΕΥΡΩ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών.</p> <p><a href="/node/675/">Aναλυτικές πληροφορίες</a></p> </div> </div> </div> Fri, 07 May 2021 14:14:32 +0000 e.xorianopoulou 676 at http://www.gsis.gr «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)»: οι πολίτες επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ηλεκτρονικά, γρήγορα και με ασφάλεια http://www.gsis.gr/systitheite-kyc-know-your-customer-oi-polites-epikairopoioyn-ta-stoiheia-toys-stis-trapezes <span>«Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)»: οι πολίτες επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ηλεκτρονικά, γρήγορα και με ασφάλεια</span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Παρ, 05/07/2021 - 11:57</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">«Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)»: οι πολίτες επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ηλεκτρονικά, γρήγορα και με ασφάλεια</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/2021-05-06_%20KYC_%28Know_Your_Customer%29.pdf" type="application/pdf; length=811854">2021-05-06_ KYC_(Know_Your_Customer).pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων έχουν πλέον στα χέρια τους οι πολίτες, καθώς από την Πέμπτη τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)». Η νέα υπηρεσία παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. </p> <p class="text-align-justify">Το «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet να αποφύγουν τη φυσική επίσκεψη στην τράπεζα και να κερδίσουν χρόνο, καθώς δεν θα χρειάζεται να συλλέγουν μόνοι τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό. Πρόκειται για δικαιολογητικά σχετικά με φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και επικοινωνίας. Μέχρι στιγμής, αυτή η διαδικασία απαιτούσε αυτοπρόσωπη παρουσία στα καταστήματα των τραπεζών, υποβολή στοιχείων σε έγχαρτη μορφή καθώς επίσης και ταλαιπωρία του πελάτη προκειμένου να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά.</p> <p class="text-align-justify">Με την νέα υπηρεσία, η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά και ο πελάτης δεν χρειάζεται να εκτυπώσει το παραμικρό. Έτσι, αφαιρούνται οριστικά από την διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων όλες εκείνες οι φωτοτυπίες της ταυτότητας, του εκκαθαριστικού σημειώματος, του λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφωνίας καθώς επίσης και σχετικά αντίγραφα της μισθοδοσίας, που απαιτούνταν στην προηγούμενη κατάσταση.</p> <p class="text-align-justify">Με το «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)», με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή του πολίτη, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων του. Η διαδικασία είναι πλήρως προαιρετική και, αυτονόητα, όποιος πολίτης το επιθυμεί, μπορεί να εξακολουθεί να προσκομίζει με φυσικό τρόπο τα δικαιολογητικά που του ζητούνται. Πριν ο πολίτης δώσει τη συγκατάθεσή του προκειμένου το ίδρυμα ή ο οργανισμός να αποκτήσει πρόσβαση, η υπηρεσία του παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων του. </p> <p class="text-align-justify">Με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, όπως προβλέπεται από τον νόμο, έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπέβαλαν σχετική αίτηση: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος Viva Payments. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ένταξης τεσσάρων ακόμα πιστωτικών ιδρυμάτων (Ηπείρου, Χανίων, Παγκρήτια, OptimaBank) καθώς και τεσσάρων Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος (Cardlink, Cosmote Payments, Flexin, Hellasfin).</p> <p class="text-align-justify">Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες επικαιροποιούν στις τράπεζες τα στοιχεία τους. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)» ψηφιοποιούνται κι επιταχύνονται οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.<br /> Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των τραπεζών έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.</p> <p class="text-align-justify">Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Γιώργος Ζαββός, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-05/2021-05-06_%20KYC_%28Know_Your_Customer%29.pdf" target="_blank">ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ</a><br />  </p> </div> </div> </div> Fri, 07 May 2021 08:57:07 +0000 x.kaloumenou 674 at http://www.gsis.gr Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της http://www.gsis.gr/mi-diathesimotita-ton-ilektronikon-ypiresion-tis-ggpsdd-logo-anabathmisis-ton-pliroforiakon <span>Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Τρί, 05/04/2021 - 18:51</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από <strong>Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί έως και Κυριακή 9 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι</strong> δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της, και πιο συγκεκριμένα:</p> <ul><li class="text-align-justify"> <p><strong>Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet</strong> (όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p><strong>Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ,</strong> όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης</p> </li> <li class="text-align-justify"> <p><strong>Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών,</strong> όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α..</p> </li> </ul><p class="text-align-justify">Για το διάστημα αυτό <strong>θα λειτουργεί κανονικά μόνο η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς emvolio.gov.gr</strong> η οποία θα υποστηριχθεί από standby υποδομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών.</p> <p class="text-align-justify">Η διακοπή της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών γίνεται στο πλαίσιο σημαντικών εργασιών αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών σε σύγχρονες εκδόσεις και υποδομές storage για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως καθημερινά πραγματοποιούνται άνω των 280.000 login από πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και 145.000 κλήσεις για web services.</p> <p class="text-align-justify">Θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν αγκαλιάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετάβαση σε νέες υποδομές που θα προσφέρουν ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικότερο περιβάλλον λειτουργίας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.</p> </div> </div> </div> Tue, 04 May 2021 15:51:41 +0000 e.xorianopoulou 671 at http://www.gsis.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις http://www.gsis.gr/prosklisi-gia-paidikes-kataskinoseis <span>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Τετ, 04/28/2021 - 14:57</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Για τη συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ τετρακοσίων (79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/node/669/">Αναλυτικές πληροφορίες</a></p> </div> </div> </div> Wed, 28 Apr 2021 11:57:53 +0000 e.xorianopoulou 670 at http://www.gsis.gr Δ.Τ.: Διάθεση στοιχείων Φορολογικού Μητρώου στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων για την είσπραξη των οφειλών Καθηγητών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας http://www.gsis.gr/dt-diathesi-stoiheion-forologikoy-mitrooy-stoys-elke-ton-panepistimion-gia-tin-eispraxi-ton-ofeilon <span>Δ.Τ.: Διάθεση στοιχείων Φορολογικού Μητρώου στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων για την είσπραξη των οφειλών Καθηγητών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας</span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">x.kaloumenou</span></span> <span>Τετ, 04/21/2021 - 08:38</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Διάθεση στοιχείων Φορολογικού Μητρώου στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων για την είσπραξη των οφειλών Καθηγητών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας</div> </div> <div class="field field-files"> <div class="field-label">Αρχεία</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-04/D.T.ELKE_.pdf" type="application/pdf; length=763074">D.T.ELKE_.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Ηλεκτρονικά, άμεσα και αυτοματοποιημένα θα γίνεται πλέον η διασταύρωση των στοιχείων του φορολογικού μητρώου καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Πανεπιστημίων. Η διασύνδεση υλοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά από προβλεπόμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. </p> <p class="text-align-justify"> Πρόκειται για ψηφιακή διαδικασία με σκοπό τον προσδιορισμό και είσπραξη οφειλών καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Πανεπιστημίων προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να αποδίδεται το ποσοστό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αυτή γινόταν με αποστολή κρυπτογραφημένων αρχείων από την ΑΑΔΕ προς τους ΕΛΚΕ μετά από αίτημα τους, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερούσε σημαντικά. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. </p> <p class="text-align-justify"> Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας για τη λήψη στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ θα γίνει στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΚΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. </p> <p class="text-align-justify"> Επισημαίνεται ότι οι ΕΛΚΕ έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/2021-04/D.T.ELKE_.pdf" target="_blank">ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ</a><br />  </p> </div> </div> </div> Wed, 21 Apr 2021 05:38:50 +0000 x.kaloumenou 666 at http://www.gsis.gr Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα http://www.gsis.gr/prokiryxi-diethnoys-ilektronikoy-anoiktoy-diagonismoy-gia-tin-parohi-ypiresion-syntirisis-kai <span>Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">e.xorianopoulou</span></span> <span>Δευ, 04/12/2021 - 13:44</span> <div class="field field-type"> <div class="field-label">Τύπος σελίδας</div> <div class="field-item"><a href="/nea-0" hreflang="el">Νέα</a></div> </div> <div class="field field-teaser-description"> <div class="field-label">Περιγραφή teaser</div> <div class="field-item">Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος</div> </div> <div class="field field-form-visibility"> <div class="field-label">Εμφάνιση φόρμας επικοινωνίας</div> <div class="field-item">Κλειστό</div> </div> <div class="field field-paragraphs paragraph"> <div class="paragraph paragraph--type--body paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-body field-item"><p class="text-align-justify">Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους, και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα  (1)  επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης  εννιακοσίων  ενενήντα  δύο  χιλιάδων  ευρώ(992.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/node/663/">Αναλυτικές πληροφορίες</a></p> </div> </div> </div> Mon, 12 Apr 2021 10:44:29 +0000 e.xorianopoulou 664 at http://www.gsis.gr