Νέο σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

Ανακοίνωση 27/5/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διόρθωση των προβλημάτων που προέκυψαν από την εισαγωγή λανθασμένου e-mail κατά την εγγραφή, από αδυναμία ενεργοποίησης του λογαριασμού ή από άλλα παρόμοια προβλήματα, έγιναν διορθώσεις με μια πρώτη μαζική διαδικασία για τις αιτήσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι και 23/5/2019.
Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, διαθέτετε Ελληνικό ΑΦΜ και δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε να επαναλάβετε την εγγραφή σας από τον σύνδεσμο:
 

https://www1.gsis.gr/dsae/idissuerreg/  επιλέγοντας ένα ορθό, νέο e-mail κατά την εγγραφή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το email που θα δηλώσετε θα είναι το Όνομα Πρόσβασης (Username) στο σύστημα. Το e-mail αυτό πρέπει να είναι υπαρκτό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό γιατί στο e-mail αυτό θα λάβετε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Το e-mail αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν χρήστες.
Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας ή σας έχει αποδοθεί Κωδικός Οικονομικού Φορέα (π.χ. σας έχει εγγράψει άλλος εγγεγραμμένος οικονομικός φορέας), παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα.
Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και επιθυμείτε αλλαγή e-mail, παρακαλούμε να συνεχίσετε να λειτουργείτε με το e-mail που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει και με το οποίο ολοκληρώσατε την εγγραφή σας. Η αλλαγή e-mail θα ενταχθεί σε επόμενες εκδόσεις του συστήματος.
Λόγω της ύπαρξης χρονικού περιθωρίου ενεργοποίησης του λογαριασμού από την ημερομηνία δημιουργίας του, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας εντός της ημέρας από την αίτηση δημιουργίας λογαριασμού.
Για τον ίδιο λόγο, η επεξεργασία των εγγραφών με μαζική διόρθωση γίνεται σε ασφαλή ημερομηνία από την ημερομηνία αίτησης λογαριασμού και επαναλαμβάνεται σταδιακά σε ασφαλείς ημερομηνίες μέχρι εξαλείψεως του φαινομένου.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Περιγραφή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) για τα Καπνικά Προϊόντα και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης θα πρέπει να εφαρμόσουν τα συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από 20 Μαΐου 2019. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) που θα εκδίδεται από τον αρμόδιο Εκδότη ΜΑΚ για κάθε Κράτος – Μέλος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για την Ελλάδα με αναγνωριστικό κωδικό LEGR1 και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία θα παρέχει:

  • Portal με όλες οι σχετικές πληροφορίες
  • Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας
  • Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων

 

Ποιους αφορά

Οικονομικός φορέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.
Πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης νοείται η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών που χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καπνού.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης  που διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα στην Ελλάδα ή την Κύπρο καθώς και οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική ή την Κυπριακή αγορά υποβάλλουν αίτημα στη Γ.Γ.Π.Σ. για αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης καθώς και οι εισαγωγείς για τις μονάδες κατασκευής που βρίσκονται εκτός της Ένωσης υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.
 
Οι οικονομικοί φορείς με την ιδιότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος.

Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς (ΜΑΚ) για την επισήμανση των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού. Προαιρετικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς γενικής συσκευασίας.

 

Πληρωμή Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Για την έκδοση των ΜΑΚ επισήμανσης οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς πληρώνουν τέλη. Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο δημιουργείται με την έκδοση και αποστολή των κωδικών. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα με τα στοιχεία του παραβόλου στα οποία συμπεριλαμβάνεται το οφειλόμενο ποσό και ο κωδικός πληρωμής. Η εξόφληση του παραβόλου μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών 

 

Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικού Οικονομικού Φορέα, Μονάδας, Μηχανήματος και την παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Τεχνικές Προδιαγραφές για κατασκευαστές / εισαγωγείς

 
Για τη διασύνδεση με το σύστημα, υπάρχουν διαθέσιμες κλήσεις API για τις εξής περιπτώσεις:
 
  • Εγγραφή Μονάδων/Μηχανημάτων από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
  • Εγγραφή πρώτων σημείων λιανικής πώλησης από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
  • Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
 
* Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τεχνική ομάδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Πρόσβαση στην Εφαρμογή - Παραγωγικό περιβάλλον

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας

 

Η εφαρμογή εγγραφής στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας βρίσκεται από 14/5/2019  σε παραγωγική λειτουργία και είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους:

 

  • Για χρήστες TAXISnet που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ πατήστε εδώ
  • Για χρήστες που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ πατήστε εδώ

Είσοδος στην εφαρμογή με τους αποκτηθέντες Κωδικούς

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη, έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό με τους κωδικούς πρόσβασης (Όνομα Χρήστη, Κωδικός), προκειμένου να συνεχίσετε με την εγγραφή σας στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας, πατώντας ΕΔΩ

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα πρέπει να προμηθευτούν κωδικό Οικονομικού Φορέα (Economic Operator ID / EO_ID), και κωδικό Εγκατάστασης / Σημείου Λιανικής Πώλησης (Facility ID / F_ID) τους οποίους και θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους προμηθευτές τους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα προμήθειας καπνικών προϊόντων με την επισήμανση του Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού που προβλέπεται για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 20/5/2019. Οι κωδικοί αυτοί, μετά την απόκτησή τους, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. οδηγίες χρήσης της εφαρμογής παραπάνω.

 

Παραγγελία για έκδοση ΜΑΚ επισήμανσης συσκευασίας από κατασκευαστές / εισαγωγείς

 

Η υπηρεσία παραγγελίας κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 20/5/2019.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις εδώ

Υποστήριξη
 
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής:
 

 

 
 
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
 
 

HELP DESK

 210 4803132

Ανακοινώσεις

 

27/5/2019
21/5/2019
14/5/2019