Έργα - Οπτικοακουστικά 'Εργα

Απλούστευση της διαδικασίας ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων

Επιτάχυνση διαδικασίας αξιολόγησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

  • Μείωση των ημερών ελέγχου πληρότητας φακέλου σε 10 εργάσιμες ημέρες
  • Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας φακέλου σε μία φάση
  • Μείωση των ημερών συμπλήρωσης του φακέλου σε 5 εργάσιμες ημέρες
  • Θεσμοθέτηση αμειβόμενων διευρυμένων οργάνων αξιολόγησης

Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης της επιδότησης

  • Συγχώνευση των δύο οργάνων πιστοποίησης σε ένα
  • Μείωση ημερών ελέγχου και πιστοποίησης σε 20 εργάσιμες ημέρες
  • Απόφαση πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται από ΕΚΟΜΕ
  • Κατάργηση υποχρεωτικής δημοσίευσης σε ΦΕΚ