ΤΗΛΕΦΩΝΑ και e-mails ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ και  e-mail ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Γενικός Γραμματέας / Πληροφοριακών Συστημάτων   Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 210-4802000 gen-gramm@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Γενικός Διευθυντής / Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Aριστείδης Μελετίου  210-4803101  sec-gen-mngr@gsis.gr
Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών

Διευθυντής

Γεράσιμος Παράσχος  210-4803150 secr-dplse@gsis.gr
Τμήμα A΄-Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννης Μανιδάκης 210-4803151 secr-dplse-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχ. Υλικών

Ιωάννης Ζέρβας 210-4803152 secr-dplse-b@gsis.gr
Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης Παναγιώτης Στασινός α/α

         210-4803253   &     

213 133 3327

secr-dplse-c@gsis.gr
Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης Χρηστών Ιωάννης Διαμαντόπουλος  210-4803154 (Προϊστάμενος) secr-dplse@gsis.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

  213-133 3033  
Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Διευθυντής

Αντώνιος Στρίκης  210-4803160 secr-ddyy@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων & Επικοινωνιών Ιωάννης Κυριακόπουλος 210-4803161 secr-ddyy-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,  Εφαρμογών & Βάσεων Δεδομένων 

Βασιλική Τζοβλά 210-4803162 secr-ddyy-b@gsis.gr
Τμήμα Γ ' - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού Μαριάνθη Ψωμά 210-4803163 secr-ddyy-c@gsis.gr

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού εξοπλισμού & Λογισμικού   ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εμμανουήλ Παπαλεξίου 2310-755831

e.papalexiou@gsis.gr

 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικός Διευθυντής / Ανάπτυξης Παραγωγικής Λειτουργίας Πληρ.Συστημάτων

Ανδρέας Πίπης 210-4803102 sec-gen-daplps@gsis.gr
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Διευθυντής

Λεωνίδας Μπογιατζής

210-4803170 secr-dsae@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Ανάπτυξης Εφαρμογών

Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ 210-4803171 secr-dsae-a@gsis.gr
Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  Άγγελος Καρβούνης 210-4803172 secr-dsae-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας

Χρήστος Κομπορόζος 210-4803173 secr-dsae-c@gsis.gr
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα                  
Διευθυντής Γεώργιος Τσέτσος α/α 210-4803180

secr-dylpsdt@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Αθανάσιος Μακρόπουλος

           210-4803181    &     

210-3338930

a.makropoulos@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Μιχαήλ Μυτιληναίος 210-4803182 m.mytilineos@gsis.gr
Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Γεώργιος Τσέτσος 210-4803183 g.tsetsos@gsis.gr
Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Διευθυντής

Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος 210-4803190 sec-dlpsol@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Ιωάννης Γραμμένος 210-4803191 lpsope-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων

Περικλής Λιασκοβίτης 210-4803192 lpsdgd-b@gsis.gr
Τμήμα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Ιωάννης Δήμας 210-4803193 lesdd-c@gsis.gr
Αυτοτελή Τμήματα Γ.Γ.Π.Σ.
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων Αγγελική Παναγιωτάκη 210-4803106 ictpmo@gsis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

α/α Ευστράτιος Μακριδάκης 210-4803105 secr-asf@gsis.gr