Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Στοιχεία Μεταναστών 

Η αναζήτηση των Στοιχείων Μεταναστών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γίνεται με διάφορα κριτήρια.

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

  • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό βεβαίωσης, η οποία επιστρέφει στοιχεία για το συγκεκριμένο αριθμό βεβαίωσης, (getTitlosBebaiosiArithmos)

  • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον ΑΜΑ του ΙΚΑ , η οποία επιστρέφει στοιχεία για τον συγκεκριμένο ΑΜΑ και συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης, (getTitlosAMA)

  • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό Διαβατηρίου, η οποία επιστρέφει στοιχεία για συγκεκριμένο αριθμό διαβατηρίου, (getTitlosDiabatirioArithmos)

  • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση το ονοματεπώνυμο, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, (getEponymoOnomaHmGennisisYTX)

  • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό εντύπου*,(άδειας) η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση έναν αριθμό εντύπου. (getTitlosAdeiaArithmos

 


*Τα είδη εντύπου που υποστηρίζονται είναι:

1=ΒΙΝΙΕΤΑ

5=ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

6=ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

7=ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

8=ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επιστρέφεται η άδεια διαμονής που είναι σε ισχύ – εφόσον υπάρχει.