Δημόσια Ακίνητη Περιουσία Υπουργείου Οικονομικών

Διασύνδεση με το σύστημα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.
 

 1.  Διασύνδεση με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ

 Υπηρεσία διασύνδεσης με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ    

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

  • Ενημέρωση πεδίων εγγραφής στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (mapUpdate)
  • Λήψη λίστας εγγραφών ενός συγκεκριμένου Φορέα Ιδιοκτήτη από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (mapGet)

2. Διάθεση στοιχείων Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών (ΜΚΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων από το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (ΜΚΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ - ειδικού σκοπού, για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

  • Λήψη στοιχείων εγγραφών από το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (mkpGetFolder)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42024/26-9-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26798/2-6-2023)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 35113/1-8-2023) (ΦΕΚ 4925/4-8-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24761/19-5-2023) (ΦΕΚ 3424/22-5-2023)