Στοιχεία από ΕΦΚΑ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσία Ασφαλιστική ενημερότητα

Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων Ασφαλιστικής Ενημερότητας από άλλους φορείς του Δημοσίου και παρέχεται από τον ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (addInsuranceApplicationEmp)

 • Αίτηση Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (addInsuranceApplicationCon)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, (retrieveInsuranceApplicationEmp)

 • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, (retrieveInsuranceApplicationCon)

 • Επιβεβαίωση Αίτηση Βεβαίωσης, (checkInsuranceApplication)

2. Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων 

Παρέχει την βεβαίωση προϋπηρεσίας υπαλλήλων από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας και ασφαλιστικής ιστορίας υπαλλήλων,  (requestPrevEmploymentCert)
 • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τις ανάγκες ελέγχου εγγραφής σε καταλόγους Ελλήνων εξωτερικού (μόνο για ΥΠΕΣ) (requestPrevEmpCertYpes)

 3. Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ     

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ (getValidDisabilityCertification)

4. Υπηρεσία στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων (μόνο για ΕΓΔΙΧ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων αποδοχών για τους συνταξιούχους (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryPensEmpInfo)
 • Λήψη στοιχείων αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (μόνο για ΕΓΔΙΧ) (getSalaryEmpInfo)

5. Υπηρεσία Απογραφή εργοδοτών 

Παρέχει στοιχεία απογραφής εργοδοτών και προορίζεται μόνο για το ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων με βάση εγγραφής στοιχείων υπάλληλο, (registerEmployer)

6.  Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (retrieveInsuranceStatement)
 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με βάση τον ΑΦΜ (retrieveInsuranceStatementAfm)
 • Αίτηση και Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με κρατήσεις υπέρ ανεργίας και συνεισπραττόντων κλάδων (ws για ΔΥΠΑ) (retrieveInsuranceStatementDypa)

7.  Χορήγηση επιδόματος μητρότητας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης Γέννησης

Υπηρεσία χορήγησης επιδόματος μητρότητας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης Γέννησης από τον ΕΦΚΑ (μόνο για ΗΔΙΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Καταχώρηση νέας αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος λοχείας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας (e-ΕΦΚΑ)(grantMaternityBenefit)

8. Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ για χορήγ. απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας

Υπηρεσία λήψης στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ για χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας (ΜΟΝΟ για την ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ για χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας (requestExcExaminee)

9. Στοιχεία Τελευταίας Υποβληθείσας Α.Π.Δ. από εργοδότη Κοινής Επιχείρησης

Υπηρεσία λήψης στοιχείων τελευταίας υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από εργοδότη Κοινής Επιχείρησης (για την ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη τελευταίου μήνα και έτους για τον οποίο μια επιχείρηση έχει υποβάλει Α.Π.Δ. (fetchApdDate)

  10. Πληροφορίες για συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ

  Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για συνταξιούχους από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

  Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

  • Ένδειξη συνταξιοδότησης για κάποιον πολίτη (isPensioner)

  11. Στοιχεία παροχής επιδόματος μητρότητας

  Υπηρεσία στοιχείων παροχής επιδόματος μητρότητας (μόνο για ΔΥΠΑ)

  Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

  • Λήψη δεδομένων του επιδόματος μητρότητας με βάση τον ΑΜΚΑ της ασφαλισμένης και τον ΑΜΚΑ του νεογέννητου τέκνου (getApplicationDetails)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

  • Εγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22504/25-6-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΤΕΑΥΕΤ» του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22500/25-6-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16445/14-5-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10717/26-3-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10722/26-3-2024)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10720/26-3-2024)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10713/26-3-2024) 

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «"Πράσινα Ταξί"» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5678/13-2-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

  Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2021


  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22843/27-6-2024) (Β΄3781)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΓΑ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21204/14-6-2024) (Β΄3474)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία παροχής επιδόματος μητρότητας» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21205/14-6-2024) (Β΄3473)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (18563/28-5-2024) (Β΄3098/4-6-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΤΕΑΥΕΤ» του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12887/10-4-2024) (B΄2345/19-4-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12609/8-4-2024) (Β΄2259/16-4-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12422/5-4-2024) (Β΄2212/11-4-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘ» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8365/5-3-2024) (B΄1600/11-3-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8368/5-3-2024) (Β΄1572/8-3-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 853/10-1-2024) (Β΄247/17-1-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 855/10-1-2024) (Β΄196/15-1-2024)

  Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2021