Συστηθείτε (eGov - KYC)

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η υπηρεσία eGov - KYC προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στηv προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου, για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία. Η σύνδεση γίνεται με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet  - μηχανισμός πρόσβασης της ΓΓΠΣΔΔ για την ασφαλή είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διάθεση στοιχείων του πολίτη προϋποθέτει κάθε φορά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και δεν αποθηκεύονται στο eGov-KYC.

Εάν επιθυμείτε να δείτε τα δεδομένα σας και το ιστορικό των εξουσιοδοτήσεων αρκεί να συνδεθείτε στο eGov - KYC.
 

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

 

Εγχειρίδιο Χρήσης του kyc από τον Πολίτη

 


Επικοινωνία

 

fgd

 

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕ-ΥΨηΔ) (με τους κωδικούς σας TaxisNet)