Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

  1.  Υπηρεσία Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Στοιχεία Απασχόλησης με ΑΦΜ (getEmployeeRelation) 

  Η μέθοδος- λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων απασχόλησης  του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση στοιχείων εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου (getEmploymentRelationship)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία  με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση σχέσης απασχόλησης για την ΕΓΔΙΧ (getEmploymentRelationshipEgdix)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στη διάθεση σχέσης απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του. Διαθέτει τα στοιχεία από πληρωμένες διαδικασίες υποστήριξης του ΥΠΕΚΥ για τον ΑΦΜ της παραμέτρου σε περίπτωση που βρεθούν μία ή περισσότερες εγγραφές (πολλαπλές διαδικασίες υποστήριξης).

  • Διάθεση ΑΦΜ εργοδότη για εργαζόμενο (μόνο για τον ΕΟΔΥ) (getEmployerForEody)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (για ΑΑΔΕ) (checkSynergasiaEntryEmpl)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από μια επιχείρηση (για ΕΓΔΙΧ)(checkSynergasiaEntryEgdix)

  Η λειτουργία προορίζεται για χρήση από την ΕΓΔΙΧ.

  2.  Υπηρεσία Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Διάθεση στοιχείων της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του (getCurrentEmploymentStatus)