Υπηρεσίες πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης

Ανακοίνωση  3/7/2019

 

Η τρέχουσα επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Εκλογών (26/5 & 2/6), για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ ολοκληρώθηκε. Έως την Παρασκευή 5/7/2019 θα έχει γίνει η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς.

Οι εφαρμογές :

  • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και 
  • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ, 

είναι διαθέσιμες και για όσους δεν περιλήφθηκαν στις προηγούμενες διαδικασίες πληρωμής.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε άμεσα όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης, και για τις δύο Κυριακές των εκλογών (26/5 & 2/6), στις πιο πάνω εφαρμογές, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη διαδικασία πληρωμής.

 

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνουν, σχετικά με τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Αποζημίωσης των διοριζομένων Εφόρων, Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κ.λ.π., εντός του νομού της έδρας τους που περιγράφεται αναλυτικά  από την  υπ΄ αριθμ. 35305/ 8-5-2019 (ΦΕΚ 1562/Β/8-5-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

Από την Δευτέρα 27/5/2019, τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης, αναλυτικά στο   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

*Όλες*  οι εκλογικές περιφέρειες είναι διαθέσιμες για καταχώρηση στοιχείων που αφορούν τις «Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ΕΚΤΟΣ έδρας Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, θα πρέπει και αυτοί, να καταχωρήσουν τα στοιχεία για τους Γραμματείς/Διερμηνείς που χρησιμοποίησαν και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Η καταχώρηση των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής, θα γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής καταχώρησης:

  • Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων Τουρκικής γλώσσας, από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Η ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης θα υποβληθεί από όλους τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογή πληρωμής:

  • Εφαρμογή πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και της εφαρμογής πληρωμής  θα γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Ενέργειες Δικαστικών Αντιπροσώπων:

  • Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή καταχώρησης, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των διερμηνέων της Τουρκικής γλώσσας (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ βάσει των φορολογικών στοιχείων τους)

  • Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής για δήλωση του IΒAN τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα.

 

Ενέργειες Γραμματέων Εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων Τουρκικής γλώσσας:

Θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής με την προϋπόθεση ότι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει ήδη συμπληρώσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στην  εφαρμογή καταχώρησης.

 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:  213 13 33 033

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.