Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου :

1)  τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας»  η οποία παρέχει τα στοιχεία Σχολών και Τμημάτων.

     Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη των παρακάτω πληροφοριών :

  • Λήψη Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας, getEduDept. Η μέθοδος-λειτουργία getEduDept δέχεται ως όρισμα τον κωδικό κατηγορίας τμημάτων (666 για τα τμήματα Α.Ε.Ι. και 999 για τα τμήματα Τ.Ε.Ι.) και προαιρετικά το λεκτικό φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων. Επιστρέφει στοιχεία για όλα τα τμήματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από το Υπουργείο Παιδείας.

 

2)  τη διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», η οποία παρέχει  τα στοιχεία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ΥΠΑΙΘ  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

    Συγκεκριμένα, παρέχει τις μεθόδους :

  • Λήψη Στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, inspectAcademicId, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

  • Λήψη στοιχείων Ακαδημαϊκής ταυτότητας με βάση τον ΑΜΚΑ , inspectAmka, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον ΑΜΚΑ

  • Έλεγχος της εγκυρότητας ενός academic id ή ΑΜΚΑ φοιτητή/ακαδημαικού/ερευνητή επιστρέφοντας μόνο true/false

Υπουργικές Αποφάσεις

 

  • Διάθεση της ws “Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος” στον e-ΕΦΚΑ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)