Στοιχεία από ΟΑΕΔ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ»:

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

•         Ενημέρωση στοιχείων ανεργίας με χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (unemplDets)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)