Μητρώο επικοινωνίας πολιτών

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παρέχει τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας για έναν πολίτη μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 1.  Στοιχεία από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων από Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, (getNncIdentity)
  • Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentityExt)

 

2.  Ειδοποίηση Φυσικών Προσώπων

Υπηρεσία ειδοποίησης Φυσικών Προσώπων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και τους Φορείς του Δημοσίου

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

  • Καταχώρηση ειδοποίησης στο αποθετήριο ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας-Κέντρο Ειδοποιήσεων (recordNotification)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13388/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» και «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ» στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2342/19-1-2023) (ΦΕΚ 247/20-1-2023)

  • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων» και «oAuth2.0», στο πληροφοριακό σύστημα "ΠΣ ΟΔΕΕ (portal.odee.gr)" της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39462/4-10-2022) (ΦΕΚ 5252)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32146/21-7-2022)(ΦΕΚ 3973)