Μητρώο επικοινωνίας πολιτών

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παρέχει τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας για έναν πολίτη μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 1.  Στοιχεία από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων από Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, (getNncIdentity)
  • Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentityExt)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Υπουργικές Αποφάσεις