Βασικά Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσιολόγιο (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τα στοιχεία των ακινήτων από το περιουσιολόγιο, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.:

•    Βασικά στοιχεία ακινήτων, με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  (getInfoByPowerSupplyNumber)

•    Βασικά στοιχεία ακινήτων, με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetails)

•    Βασικά στοιχεία ακινήτων, με προσθήκη πεδίων (ΚΕΔΕ), με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetailsKede)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

K.E.Δ.Ε.   91ΦΚ46ΜΤΛΠ-1ΝΠ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ        9ΩΣ146ΜΤΛΠ-ΒΜΓ         

 

Υπουργικές Αποφάσεις