Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Στοιχεία Μεταναστών 

Η αναζήτηση των Στοιχείων Μεταναστών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γίνεται με διάφορα κριτήρια.

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό βεβαίωσης, η οποία επιστρέφει στοιχεία για το συγκεκριμένο αριθμό βεβαίωσης, (getTitlosBebaiosiArithmos)

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον ΑΜΑ του ΙΚΑ , η οποία επιστρέφει στοιχεία για τον συγκεκριμένο ΑΜΑ και συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης, (getTitlosAMA)

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό Διαβατηρίου, η οποία επιστρέφει στοιχεία για συγκεκριμένο αριθμό διαβατηρίου, (getTitlosDiabatirioArithmos)

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση το ονοματεπώνυμο, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, (getEponymoOnomaHmGennisisYTX)

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό εντύπου*,(άδειας) η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση έναν αριθμό εντύπου. (getTitlosAdeiaArithmos

 


*Τα είδη εντύπου που υποστηρίζονται είναι:

1=ΒΙΝΙΕΤΑ

5=ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

6=ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

7=ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

8=ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επιστρέφεται η άδεια διαμονής που είναι σε ισχύ – εφόσον υπάρχει. 


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26796/2-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» και «Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας / Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  [6ΒΧΔ46ΜΤΛΠ-Ψ0Ε]

 • Διάθεση ws «Στοιχεία  Μεταναστών»  στο Π.Σ. "e-ΚΕΠ" του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΨΜΥ46ΜΤΛΠ-ΣΛ6

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

 • Διάθεση   ws  «Στοιχεία  μεταναστών  από  το  Υπουργείο Μετανάστευσης  και  Ασύλου», στο  πληροφοριακό σύστημα  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Πλατφόρμα  υποβολής  αιτημάτων  για  το  Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)  (38861/2-11-2021  ΑΔΑ: 6ΟΨΗ46ΜΤΛΠ-ΤΒΗ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24725/19-5-2023) (ΦΕΚ 3438/23-5-2023)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω του KEΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 36358/7-9-2022) (ΦΕΚ 4815)

 • Διάθεση ws ’’Στοιχεία Μεταναστών’’ στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών “Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)” (ΥΑ 17743ΕΞ 2021)  (ΦΕΚ Β΄ 2662)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία  Μεταναστών»  στο Π.Σ. e-ΚΕΠ του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ 3938/15-9-2020 (ΥΑ 24408/15-9-2020)

 • Διάθεση ws “Στοιχεία Μεταναστών” από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο Π.Σ. "e-ΕΦΚΑ" ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)