Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. - ειδικού σκοπού

Το Κ.Ε.Δ. της της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  διαδικτυακές υπηρεσίες:
Αποστολή SMS μηνυμάτων

  • Λειτουργία που αποστέλλει γραπτό SMS μήνυμα σε επιλεγμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Λειτουργία που επιστρέφει τα στοιχεία του λογαριασμού χρήσης της υπηρεσίας αποστολής SMS μηνυμάτων με βάση τον ΑΦΜ του Φορέα

Λήψη αρχείου φωτογραφίας από το σύστημα MyPhoto με βάση τον ΑΦΜ.

Άντληση απαραίτητων πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας από  τον Ε.Φ.Κ.Α για συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.