Δημόσια Ακίνητη Περιουσία Υπουργείου Οικονομικών

Διασύνδεση με το σύστημα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.
 

 1.  Διασύνδεση με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ

 Υπηρεσία διασύνδεσης με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ    

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

  • Ενημέρωση πεδίων εγγραφής στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (mapUpdate)
  • Λήψη λίστας εγγραφών ενός συγκεκριμένου Φορέα Ιδιοκτήτη από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (mapGet)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις