Νέα ΓΓΠΣ http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/rss_feed.html Νέα από την Γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστήματων en www.gsis.gr en www.gsis.gr Δ.Τ.: Eπέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, δικαστήρια και άλλους φορείς http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_224.html Wed, 07 Feb 2018 10:57:06 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_224.html 2018-02-07T10:57:06Z Δ.Τ. : Στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. το Μητρώο Πολιτών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_222.html Fri, 02 Feb 2018 13:55:40 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_222.html 2018-02-02T13:55:40Z Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_221.html Fri, 19 Jan 2018 11:28:19 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_221.html 2018-01-19T11:28:19Z Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης Πιστοποιημένων Εκτιμητών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_220.html Thu, 18 Jan 2018 09:26:25 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_220.html 2018-01-18T09:26:25Z Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_219.html Tue, 02 Jan 2018 13:20:42 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_219.html 2018-01-02T13:20:42Z Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_218.html Tue, 01 Aug 2017 05:11:44 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_218.html 2017-08-01T05:11:44Z Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_217.html Tue, 01 Aug 2017 05:08:56 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_217.html 2017-08-01T05:08:56Z Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_216.html Tue, 01 Aug 2017 05:03:17 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_216.html 2017-08-01T05:03:17Z ΔΤ: Λειτουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_215.html Thu, 23 Feb 2017 10:54:50 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_215.html 2017-02-23T10:54:50Z ΔΤ: Τελική ειδοποίηση για την αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 5 Δεκεμβρίου 2016 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_214.html Mon, 21 Nov 2016 13:22:44 GMT http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_214.html 2016-11-21T13:22:44Z