Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000  και διευκρινίζουμε τα εξής:

Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο).

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 05/07/2016, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 05/07/2015 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 05/07/2016.

Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών.

Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 05/07/2016 - τελευταία ενημέρωση 09/08/2017)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο Παρατηρήσεις
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ561.650.407,550,00705.196.463,571.266.846.871,12.
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ191.794.546,020,00236.558.014,25428.352.560,27.
025429552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ225.023.626,070,00138.676.747,33363.700.373,40.
049652209 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ141.783.157,790,00177.950.683,40319.733.841,19.
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ119.706.761,350,00142.727.289,28262.434.050,63.
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ104.134.612,541.978.169,21139.178.894,51245.291.676,26.
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ0,00122.729.560,7669.576.296,50192.305.857,26.
045907809 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ142.742.220,060,0045.749.718,50188.491.938,56.
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ70.212.802,710,00106.357.083,26176.569.885,97.
068392658 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ96.022.485,630,0059.423.640,10155.446.125,73.
036578016 ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ71.067.208,950,0081.303.962,44152.371.171,39.
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ0,0091.498.602,2852.717.461,11144.216.063,39.
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ40.467.800,3033.536.944,1565.995.609,41140.000.353,86.
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ61.393.856,070,0076.686.865,74138.080.721,81.
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ71.553.418,900,0049.595.645,49121.149.064,39.
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ159,4175.486.758,3342.574.616,50118.061.534,24.
023997732 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ71.734.235,316.422,4143.931.879,08115.672.536,80.
041571311 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ85.131.811,500,0030.077.098,50115.208.910,00.
053091109 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΓΕΩ85.126.860,010,0030.075.261,57115.202.121,58.
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ24.055.171,575.782.704,5854.852.311,0784.690.187,22.
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ2.937.844,9332.240.974,9245.391.523,6780.570.343,52.
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ31.720.778,820,0047.148.478,4478.869.257,26.
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ0,0027.927.855,8250.734.110,6678.661.966,48.
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ39.048.433,320,0035.382.036,8074.430.470,12.
101223640 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ35.951.406,670,0033.172.983,5069.124.390,17.
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ27.897.024,01368.724,1339.287.221,9567.552.970,09.
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ28.396.577,933.489.822,9934.594.246,8766.480.647,79.
047636226 ΧΟΥΝΤΙΝΙΑΝ ΧΑΤΣΑ ΑΣΟ30.504.235,370,0033.988.999,2164.493.234,58.
023521281 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ35.462.463,770,0027.587.105,5063.049.569,27.
077120012 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ23.686.056,880,0033.932.411,6657.618.468,54.
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ1.776,9727.613.613,9929.831.487,0957.446.878,05.
043431832 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ34.900.471,880,0021.730.641,6556.631.113,53.
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ13.965.051,167.182.767,0134.667.802,1555.815.620,32.
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ304,5435.638.361,5320.093.141,4055.731.807,47.
045649970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ18.008.482,250,0036.395.486,9654.403.969,21.
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ260.183,3423.004.287,5330.483.914,4653.748.385,33.
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ4.279.452,8032.136.461,2517.015.955,1153.431.869,16.
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ13.414.506,054.994.379,9034.916.501,8053.325.387,75.
021119429 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ37.255.395,320,0015.942.250,1153.197.645,43.
144978826 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ37.254.152,650,0015.607.065,3152.861.217,96.
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ42,0731.792.591,8119.829.247,8951.621.881,77.
043207059 ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ38.742.321,690,0012.282.474,3751.024.796,06.
056392563 ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ36.090.457,860,0014.761.297,5050.851.755,36.
002411700 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ24.354.018,560,0025.994.643,0150.348.661,57.
015107567 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ5.288,2937.317.434,9911.719.686,8249.042.410,10.
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ35.526.572,260,0011.032.006,5046.558.578,76.
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ18.460.026,170,0027.194.848,5745.654.874,74.
019643392 ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑ15.674.120,170,0028.811.582,6944.485.702,86.
071597386 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ29.151.871,330,0014.279.429,6043.431.300,93.
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.960.767,2123.454.054,7517.502.901,1142.917.723,07.
009012586 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ30.138.238,830,0011.634.004,5941.772.243,42.
045742421 ΓΛΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ24.543.561,000,0016.580.401,9141.123.962,91.
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ13.860.892,451.254.817,9324.928.756,3340.044.466,71.
036209849 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ12.294.946,490,0024.661.302,5936.956.249,08.
068935577 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ14.162.679,76150.576,3122.571.020,1336.884.276,20.
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ12.217.936,330,0024.395.580,4636.613.516,79.
047753283 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ16.569.117,250,0019.635.675,9336.204.793,18.
054010637 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ15.212.143,360,0019.840.949,0135.053.092,37.
008068615 ΚΑΛΙΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣ ΒΑΣ50.363,3312.100.291,8922.891.547,1535.042.202,37.
046927450 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΓΓ25.175.643,060,008.432.248,6233.607.891,68.
106580620 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ14.692.222,610,0018.706.592,0833.398.814,69.
068384333 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ18.854.753,830,0014.491.882,2533.346.636,08.
036096918 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ22.113.001,760,0011.220.895,9033.333.897,66.
034616503 ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ13.169.773,840,0019.508.009,1532.677.782,99.
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ20.115.837,320,0012.236.647,2632.352.484,58.
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ10.761,2614.879.722,9016.861.292,8931.751.777,05.
045525229 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ14.828.518,400,0016.812.133,5331.640.651,93.
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.800.436,360,0020.409.827,6031.210.263,96.
043696176 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΔ11.509.399,110,0019.585.201,0831.094.600,19.
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ18.106.785,77127.203,2912.585.130,2130.819.119,27.
106173620 BETAS MARGA NIK23.807.016,120,006.362.494,9930.169.511,11.
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ11.527.059,420,0018.392.294,2929.919.353,71.
145625281 SCHEERER HARAL RUD16.950.037,510,0012.515.185,5929.465.223,10.
040881548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ22.081.238,050,007.377.942,5929.459.180,64.
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ6.794.403,704.668.960,6817.957.185,4229.420.549,80.
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ10.396.987,63675,0018.532.924,6728.930.587,30.
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ7.423.850,542.785.913,2118.677.533,9628.887.297,71.
147147471 KASSEM RADWA KAR20.640.096,220,008.159.067,9028.799.164,12.
030284390 ΒΡΑΧΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ15.349.804,750,0013.442.130,8128.791.935,56.
067920900 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ12.080.056,570,0016.651.663,6228.731.720,19.
044818839 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ12.473.680,406.710,5815.828.216,1228.308.607,10.
072936546 ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ14.592.652,460,0013.253.354,5427.846.007,00.
019490592 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ10.896.387,990,0016.554.787,9927.451.175,98.
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ10.147.123,570,0016.996.683,8727.143.807,44.
024577890 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ9.237.489,540,0017.709.062,5726.946.552,11.
044410324 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ12.571.636,650,0013.686.183,0726.257.819,72.
047811703 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ13.449.978,840,0012.788.872,4326.238.851,27.
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ16.495.207,090,009.705.079,2626.200.286,35.
045409519 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ8.910.083,180,0017.255.817,6926.165.900,87.
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.150,0022.562.161,923.240.369,3225.803.681,24.
016084627 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ10.016.716,571.659,9115.767.389,6225.785.766,10.
047667239 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ10.828.300,450,0014.514.573,4825.342.873,93.
116900282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ15.093.417,92248.434,339.988.192,9225.330.045,17.
047683995 ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙ17.789.710,400,007.377.339,1025.167.049,50.
054277829 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ10.145.464,520,0014.889.826,2825.035.290,80.
046815581 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ10.527.444,834.547,8614.442.565,0224.974.557,71.
047355152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ11.396.935,950,0013.277.856,8724.674.792,82.
045464127 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ8.156.196,270,0016.492.866,7624.649.063,03.
057949183 ΣΤΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡ ΧΡΗ9.800.740,470,0014.784.010,6824.584.751,15.
078195867 ΑΤΜΑΤΖΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ15.117.366,190,009.320.888,7824.438.254,97.
046431641 ΚΙΚΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ8.088.500,430,0016.271.636,7924.360.137,22.
069093066 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ9.911.495,64797.331,0013.413.597,8724.122.424,51.
047812527 ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ10.598.992,530,0013.154.932,6523.753.925,18.
046541829 ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΑΛΕ13.206.465,980,0010.510.977,0823.717.443,06.
134643103 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ35,9215.162.130,678.551.461,1023.713.627,69.
036564743 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΛΑΤΩ ΙΩΑ11.417.189,160,0012.200.087,8523.617.277,01.
056998179 ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ3.797,2515.162.130,678.249.396,8323.415.324,75.
046304420 ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ293.010,667.743.053,4315.180.558,1523.216.622,24.
047434272 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ10.695.877,520,0012.374.488,3223.070.365,84.
110513443 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ12.441.591,790,0010.534.987,8222.976.579,61.
014066663 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ13.547.680,250,009.314.927,1722.862.607,42.
114759815 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΡΙ14.518.404,110,008.073.144,7622.591.548,87.
035371449 ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ8.921.417,470,0013.595.583,4422.517.000,91.
000124555 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣ ΔΙΟ2.093.050,015.284.075,7614.844.494,8322.221.620,60.
027482948 ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ11.700,6410.488.653,4111.714.721,3322.215.075,38.
132157295 ΠΑΧΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ15.332.075,740,006.733.986,2822.066.062,02.
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ7.347.421,340,0014.693.342,1822.040.763,52.
042087023 ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ8.309.109,960,0013.354.667,7021.663.777,66.
101076498 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ14.005.072,290,007.625.546,9121.630.619,20.
101555934 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ12.523.220,020,008.886.138,1221.409.358,14.
010495130 ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ17.599.504,420,003.753.679,6921.353.184,11.
042104675 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΣΑΒ12.319.022,903.752,628.601.128,0020.923.903,52.
019334835 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ9.432.798,760,0011.479.205,7420.912.004,50.
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ6.874.294,860,0013.902.565,0920.776.859,95.
024962152 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ11.588.161,14762.366,798.408.288,6520.758.816,58.
040351760 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ6.796.827,221.855.122,7112.104.307,5120.756.257,44.
127455058 ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ0,0010.513.265,3710.239.920,4720.753.185,84.
010326554 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ7.001.349,503.451.952,949.948.376,5920.401.679,03.
042719995 ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑ ΗΛΙ10.233.914,480,0010.134.566,0620.368.480,54.
048106944 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ17.929.751,080,002.369.914,1120.299.665,19.
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ6.722.718,890,0013.554.687,3620.277.406,25.
027388468 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ6.704.085,030,0013.544.522,8220.248.607,85.
019092725 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ6.950.669,091.285.478,9111.815.663,0520.051.811,05.
038916576 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ10.710.544,90761.311,268.470.224,5419.942.080,70.
053519327 ΚΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΥ11.621.472,770,008.114.613,8919.736.086,66.
057731711 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ14.341.842,350,005.293.190,2519.635.032,60.
031719117 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ8.754.483,410,0010.878.744,2619.633.227,67.
105681192 ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ11.290.495,180,008.311.392,6719.601.887,85.
041669885 ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ7.885.288,180,0011.634.883,0119.520.171,19.
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ1.599.160,414.872.403,4013.033.806,5419.505.370,35.
043997090 ΒΟΜΒΑΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ6.365.404,960,0012.835.145,1219.200.550,08.
053209687 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟ ΙΩΑ7.128.919,860,0012.068.106,0919.197.025,95.
045984090 ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ8.521.981,910,0010.665.103,0819.187.084,99.
023853030 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ6.422.920,690,0012.706.414,6919.129.335,38.
026985923 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ6.410.726,420,0012.625.870,1919.036.596,61.
123216751 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ11.243.943,100,007.663.664,8518.907.607,95.
034531267 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ9.681.258,270,008.986.438,2418.667.696,51.
040869418 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΕΛ8.368.559,070,0010.106.407,4318.474.966,50.
022669726 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ7.731.897,890,0010.561.543,9918.293.441,88.
044206036 ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ6.548.657,300,0011.620.109,5518.168.766,85.
061483904 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ11.822.121,930,006.333.110,7218.155.232,65.
131969392 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ10.668.476,570,007.399.774,2618.068.250,83.
046078029 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ11.831.071,840,006.164.715,8417.995.787,68.
121608900 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΜ9.329.678,470,008.640.945,3617.970.623,83.
116904754 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΙΟ9.491.253,350,008.421.153,5917.912.406,94.
027254313 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ11.821.965,180,006.074.125,7117.896.090,89.
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ3.922.162,644.375.794,219.592.836,3817.890.793,23.
046642524 ΑΚΑΝΓΚ ΒΑΣΙΛ ΑΝΕ7.116.409,000,0010.721.873,1417.838.282,14.
041334784 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ11.823.655,980,005.988.650,8217.812.306,80.
043431936 ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ5.737.589,15128.157,2311.835.910,5017.701.656,88.
126139771 SHTRANTS IVAN ANT0,009.485.835,638.104.271,2417.590.106,87.
069120522 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ8.380.609,790,009.165.507,2417.546.117,03.
042546127 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ6.847.352,080,0010.646.518,0117.493.870,09.
131836085 ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ12.902.587,0033.769,724.499.695,2017.436.051,92.
046436452 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ5.738.663,250,0011.580.890,4317.319.553,68.
036620585 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ9.623.713,580,007.675.334,2317.299.047,81.
059669304 ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ6.659.689,910,0010.618.290,0317.277.979,94.
101623310 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩ10.317.283,750,006.904.936,3917.222.220,14.
034759030 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ7.464.147,020,009.605.252,2717.069.399,29.
016004693 ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ11.077.976,120,005.879.989,0516.957.965,17.
047634130 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΕΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ7.549.866,710,009.273.057,3916.822.924,10.
101207282 ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ ΧΡΥΣΑ ΧΑΡ8.602.138,410,008.194.156,6916.796.295,10.
011334251 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ603,465.521.301,9611.161.587,6816.683.493,10.
063067086 ΝΤΑΜΟΙΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΕΛ ΕΥΣ7.768.449,960,008.856.318,9716.624.768,93.
034037799 ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ3.988.567,182.356.501,8910.122.193,7816.467.262,85.
143371705 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙ ΜΗΝ10.136.299,390,006.326.015,0116.462.314,40.
043319113 ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ5.379.525,230,0010.850.934,3616.230.459,59.
003059920 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΝΑ97.478,945.285.679,2510.838.018,8016.221.176,99.
065297730 ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚ ΒΑΣ9.572.230,86129.675,586.516.118,0916.218.024,53.
123800064 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ8.167.654,390,008.025.568,0216.193.222,41.
047744110 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ7.228.062,030,008.923.973,7616.152.035,79.
044977494 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙ6.654.418,290,009.468.439,4116.122.857,70.
016538642 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ7.219.698,220,008.797.753,0216.017.451,24.
031631630 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ5.541.769,650,0010.328.404,0315.870.173,68.
042053566 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ5.684.574,370,0010.165.945,4415.850.519,81.
037125025 ΝΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ6.232.117,670,009.590.187,3715.822.305,04.
002866269 ΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΡΟ5.983.147,510,009.656.393,5115.639.541,02.
113960040 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΒΡ9.531.445,140,006.037.504,9015.568.950,04.
021257760 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ5.113.431,830,0010.346.992,8215.460.424,65.
078491263 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΕΤ5.543.316,091.112.462,508.718.636,1815.374.414,77.
028071254 ΚΟΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ5.337.058,620,0010.022.812,5615.359.871,18.
033429080 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ5.522.905,53193.624,679.517.520,4115.234.050,61.
116772440 ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑ7.080.546,430,008.116.715,4515.197.261,88.
046913261 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑ ΚΩΝ8.153.942,080,007.006.888,8615.160.830,94.
041900713 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ2.604.406,742.836.471,259.505.911,7814.946.789,77.
148676667 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ0,0012.809.601,851.975.073,0814.784.674,93.
014806934 ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.503.217,17351.031,928.912.306,3814.766.555,47.
046911311 ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ4.894.846,380,009.870.111,0114.764.957,39.
039819018 ΠΡΑΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤ ΜΑΡ6.603.685,920,008.109.186,6814.712.872,60.
106921546 ΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΙ10.471.729,830,004.159.543,9714.631.273,80.
050409458 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ9.734.429,730,004.745.154,1514.479.583,88.
048090597 ΤΣΙΓΓΙΖΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ7.153.223,140,007.283.722,1714.436.945,31.
036015397 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ10.258.796,920,004.166.837,6014.425.634,52.
044743630 ΤΣΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤ ΜΑΡ6.101.325,850,008.248.605,0914.349.930,94.
118739217 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΑΒ7.974.647,240,006.360.831,2914.335.478,53.
118388714 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ8.271.569,190,005.966.151,3414.237.720,53.
012082391 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ4.546.015,640,009.654.071,1214.200.086,76.
042920003 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ9.560.859,900,004.625.183,6514.186.043,55.
031531599 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΖΩΝ ΠΕΤ5.606.422,300,008.554.606,1814.161.028,48.
032603192 ΜΠΕΓΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠ ΖΑΧ5.756.519,510,008.325.812,7214.082.332,23.
028803132 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ2.412.662,192.422.572,279.207.475,6214.042.710,08.
046095628 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.644.399,640,009.382.248,4414.026.648,08.
004198800 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.591.992,480,009.293.367,3113.885.359,79.
151426470 STAWART JONAT NIC11.021.339,660,002.447.189,1313.468.528,79.
045885604 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ4.502.714,810,008.874.253,4013.376.968,21.
008873813 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ9.494.936,070,003.788.380,5213.283.316,59.
072606188 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ4.583.772,460,008.654.055,4213.237.827,88.
016273230 ΣΚΟΛΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ9.492.713,420,003.730.968,3613.223.681,78.
044801083 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ5.596.273,410,007.621.315,7313.217.589,14.
015196781 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ4.666.701,790,008.536.166,6913.202.868,48.
045311290 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ10.872,054.449.730,108.676.852,9413.137.455,09.
027554623 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ6.869.513,960,006.267.217,6413.136.731,60.
073129979 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ7.740.291,450,005.385.006,1913.125.297,64.
115484002 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ9.508.131,950,003.582.058,8713.090.190,82.
050680156 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ710,005.061.648,198.024.215,3313.086.573,52.
104968064 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ990,949.946.945,413.124.531,3513.072.467,70.
015484902 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ9.274.078,810,003.754.911,4613.028.990,27.
053233362 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ7.283.983,340,005.637.134,1812.921.117,52.
049885889 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ7.559.610,540,005.351.057,0112.910.667,55.
103163092 ΓΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ5.129.757,13102.913,477.632.994,3612.865.664,96.
023276652 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ3.665.137,96896.492,628.242.397,4112.804.027,99.
118520127 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ9.476.194,230,003.326.043,1312.802.237,36.
048159138 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ5.046.566,400,007.752.202,4612.798.768,86.
047526596 ΜΑΡΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝ ΣΠΥ10.644.982,660,002.121.296,5612.766.279,22.
133999109 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ6.926.395,010,005.812.938,7212.739.333,73.
064857230 ΒΩΚΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ5.022.293,480,007.689.582,7612.711.876,24.
067857898 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΡΗ7.417.598,060,005.263.989,2912.681.587,35.
056490126 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ10.863.129,680,001.808.173,3312.671.303,01.
052608664 ΝΤΟΛΜΠΙΣ ΓΑΛΗΝ ΔΗΜ5.505.973,850,007.112.156,8712.618.130,72.
014556690 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΛΕΟ3.245.400,970,009.340.951,7912.586.352,76.
077035573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ7.693.361,020,004.888.443,3412.581.804,36.
002367063 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ3.367.799,650,009.200.285,5212.568.085,17.
048148394 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ932.273,906.998.703,944.632.348,0512.563.325,89.
116456770 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΚΙΜ8.141.890,140,004.379.318,3112.521.208,45.
056627960 ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟ ΚΩΝ8.516.097,640,003.994.987,3812.511.085,02.
051747562 ΖΟΥΓΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.339.859,890,007.158.616,1512.498.476,04.
078679677 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ8.121.946,650,004.319.061,8912.441.008,54.
040007634 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΣ4.263.649,840,008.172.825,4212.436.475,26.
045892761 ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ5.465.130,000,006.934.711,1012.399.841,10.
036030708 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ4.188.339,13796.667,747.400.017,7012.385.024,57.
029496426 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ4.818.795,190,007.551.381,8112.370.177,00.
043600158 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ6.961.252,120,005.393.142,9812.354.395,10.
122209645 TOYRAPI ANGEL AND0,006.167.655,196.068.972,7012.236.627,89.
035862091 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑ ΘΕΟ5.524.609,130,006.648.593,1412.173.202,27.
122500426 ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΟΣ7.647.794,910,004.509.104,9112.156.899,82.
046991030 ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΚΩΝ5.285.701,420,006.830.618,0712.116.319,49.
047578126 ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕ ΒΑΣ5.512.314,570,006.603.540,3112.115.854,88.
132041274 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ8.784.912,010,003.327.921,2512.112.833,26.
031566888 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΜΑΡ9.913.560,920,002.195.020,9312.108.581,85.
042197709 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΣ4.019.071,130,008.062.231,4012.081.302,53.
075957690 ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓ ΝΙΚ7.580.772,000,004.438.433,5212.019.205,52.
074106976 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ7.153.115,920,004.853.076,0612.006.191,98.
028508432 ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ6.332.454,890,005.648.828,7611.981.283,65.
113309660 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛ0,006.014.642,435.918.408,1511.933.050,58.
009581795 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ4.606.637,58356.949,446.946.615,2711.910.202,29.
028073954 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.228.916,950,007.679.333,7011.908.250,65.
046918084 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΓ3.934.453,950,007.960.344,2111.894.798,16.
143127272 MECHKOV DIMIT SLA5.251.007,660,006.635.546,4811.886.554,14.
047744944 ΔΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ5.013.542,740,006.869.347,4411.882.890,18.
078787688 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΛΑΖ6.466.026,870,005.338.287,4811.804.314,35.
044850680 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.640.834,690,007.162.707,4411.803.542,13.
020180292 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ2.730.216,001.893.683,387.158.142,5511.782.041,93.
044816625 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ4.038.837,550,007.721.545,3611.760.382,91.
041173369 ΤΑΜΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑ ΑΝΔ4.266.620,850,007.474.247,4911.740.868,34.
074477161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ5.754.509,640,005.893.592,8611.648.102,50.
024943278 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ7.151.672,081.053.003,023.420.775,5911.625.450,69.
104441010 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛ ΑΝΔ6.645.557,930,004.965.586,9311.611.144,86.
042264308 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ4.217.275,260,007.376.773,8211.594.049,08.
025040087 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕ4.332.530,29237.386,226.993.219,8711.563.136,38.
046309870 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ4.906.466,210,006.603.109,1911.509.575,40.
031136968 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.807.161,150,007.664.834,8011.471.995,95.
068642049 ALRAJAB AHMAD ABD8.297.698,590,003.144.818,5611.442.517,15.
012299672 ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ8.148.598,630,003.285.829,9711.434.428,60.
146959010 ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ19.309,626.463.877,664.950.669,7411.433.857,02.
103879021 KADER ABDUL MUG9.355.038,130,001.970.542,9711.325.581,10.
043768270 ΔΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΡ3.737.311,960,007.547.137,1811.284.449,14.
045834512 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.724.795,941.932.772,715.622.853,3311.280.421,98.
043119000 ΜΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ4.696.606,920,006.550.426,3111.247.033,23.
040050335 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ4.012.032,470,007.225.141,4911.237.173,96.
025196819 ΤΣΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ5.779.298,761.413.007,224.009.085,5111.201.391,49.
045564476 ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ7.863.129,510,003.317.266,5611.180.396,07.
038190590 ΠΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ4.991.870,630,006.186.754,9411.178.625,57.
043735053 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ4.438.462,1014.552,746.696.647,2911.149.662,13.
056608920 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ8.160.275,850,002.929.446,9511.089.722,80.
040704083 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ6.274.054,150,004.750.105,8011.024.159,95.
000189314 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ4.991.318,720,005.932.546,9710.923.865,69.
011446918 ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.737.490,8085.986,205.996.617,2810.820.094,28.
040216898 ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΛΟΥ5.082.978,890,005.723.043,2810.806.022,17.
037708384 ΛΙΑΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΘΑ4.813.972,990,005.973.175,2110.787.148,20.
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ5.575.855,590,005.186.054,0710.761.909,66.
037738040 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ141,166.072.417,164.666.990,6810.739.549,00.
045408953 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΣ4.315.110,610,006.406.914,4610.722.025,07.
139108642 MORSHED ABDUL KHA9.070.269,770,001.642.064,2210.712.333,99.
042701224 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ3.871.295,490,006.801.113,5610.672.409,05.
029220201 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ3.775.671,690,006.886.221,1010.661.892,79.
065227395 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΑΝΑ2.802.559,672.789.111,104.946.536,8410.538.207,61.
042790935 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ4.559.398,910,005.974.853,2210.534.252,13.
042652249 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ3.838.050,000,006.692.677,8710.530.727,87.
059544901 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.180.089,550,006.328.396,5510.508.486,10.
153883835 MAKHLOUF MOHAM AHM7.762.692,760,002.685.868,7410.448.561,50.
047820066 ΚΛΑΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ6.773.833,300,003.648.499,4210.422.332,72.
045201733 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ8.060.151,390,002.303.979,0510.364.130,44.
046688784 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ3.880.548,820,006.470.135,9710.350.684,79.
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ0,004.273.626,226.060.541,1510.334.167,37.
045570471 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΕ8.208.078,620,002.113.318,9010.321.397,52.
050080704 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ6.287.373,990,004.026.411,1110.313.785,10.
045008042 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ3.835.703,780,006.477.213,6910.312.917,47.
012435324 ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ4.127.735,290,006.175.231,2810.302.966,57.
022335591 ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.812.556,720,006.474.497,7510.287.054,47.
025882162 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΕΛΟΠ ΑΝΔ4.123.485,510,006.143.483,7010.266.969,21.
045593109 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ3.397.083,430,006.856.769,7610.253.853,19.
034739411 ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.756.792,770,004.472.602,3210.229.395,09.
038530342 ΣΙΦΙΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.589.255,690,005.598.838,6710.188.094,36.
038365983 ΣΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ3.406.661,79387.140,286.373.710,8310.167.512,90.
043936336 ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ6.145.082,990,003.982.646,5810.127.729,57.
059412990 ΤΖΑΒΑΧΗΣΒΙΛΗΣ ΤΖΕΜΑ ΣΑΛ3.478.508,410,006.644.443,6310.122.952,04.
044168680 ΤΣΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ4.524.947,710,005.577.874,8910.102.822,60.
046701516 ΣΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΜΙΧ3.961.771,9625.485,716.099.170,7110.086.428,38.
030871283 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ6.312.039,520,003.732.753,0210.044.792,54.
046358802 ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ3.319.087,410,006.717.765,6210.036.853,03.
133754075 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ5.956.785,210,004.056.912,6510.013.697,86.
133382970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΡΙ8.173.521,480,001.827.017,0410.000.538,52.
046248219 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΝ3.426.915,110,006.565.423,659.992.338,76.
116250809 GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.509.653,700,004.458.106,289.967.759,98.
035242500 ΧΑΤΖΗΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.450.787,390,006.505.855,269.956.642,65.
104347296 ΠΕΡΕΠΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ6.228.516,380,003.710.180,479.938.696,85.
047656620 ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ4.008.467,500,005.919.208,519.927.676,01.
046869210 ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ3.356.744,480,006.561.263,809.918.008,28.
073093284 ΦΥΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ3.430.063,28218.001,086.227.863,879.875.928,23.
059274607 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ3.853.591,120,005.985.686,599.839.277,71.
052512119 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ5.017.190,640,004.818.436,689.835.627,32.
014744687 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.592.096,540,006.233.620,779.825.717,31.
059529633 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ5.890.782,610,003.927.722,049.818.504,65.
067943893 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ6.314.687,390,003.483.857,299.798.544,68.
021162524 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.887.168,9896.694,376.793.957,299.777.820,64.
019636167 ΞΥΝΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡ ΜΙΧ8.176.971,820,001.584.629,159.761.600,97.
044465440 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ6.329.063,61602.825,672.782.430,439.714.319,71.
018729964 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ2.331.474,972.044.876,005.320.556,219.696.907,18.
043387122 ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚ ΑΘΑ4.995.244,550,004.666.032,719.661.277,26.
022131926 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ4.413.861,720,005.216.575,049.630.436,76.
032350817 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΧΡΗ5.854.986,730,003.762.883,329.617.870,05.
012440518 ΘΥΜΩΔΕΑΣ ΠΕΡΙΚ ΦΩΤ8.160.754,660,001.417.253,599.578.008,25.
045511655 ΔΕΛΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ3.823.891,210,005.702.396,839.526.288,04.
021422178 ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.172.596,560,006.342.459,299.515.055,85.
024694940 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ4.371.684,730,005.123.596,999.495.281,72.
047993659 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ3.978.980,58767,035.511.484,839.491.232,44.
105717630 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ6.303.160,750,003.178.547,369.481.708,11.
046861708 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ3.478.741,200,006.002.009,979.480.751,17.
046704961 ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤ ΓΡΗ3.765.666,2138.856,965.650.268,919.454.792,08.
123423752 ΜΑΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΙ5.893.773,910,003.523.594,529.417.368,43.
039531730 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ4.667.488,160,004.745.579,109.413.067,26.
139839819 ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ5.627.314,490,003.772.263,569.399.578,05.
028606437 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ3.921.123,340,005.474.670,629.395.793,96.
045686180 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ4.175.099,860,005.211.908,519.387.008,37.
047183964 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ4.193.749,410,005.084.118,449.277.867,85.
106384590 ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ5.552.322,670,003.696.556,519.248.879,18.
045081454 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ4.111.636,020,005.124.146,209.235.782,22.
007733056 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ4.121.616,540,005.089.983,089.211.599,62.
034565904 ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ4.560.866,270,004.640.126,909.200.993,17.
012398023 ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩ ΚΩΝ7.004.572,310,002.164.450,969.169.023,27.
076882900 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ5.939.577,560,003.224.892,819.164.470,37.
031630264 ΤΡΟΥΠΨΗΣ ΧΡΥΣΟ ΝΙΚ3.043.836,850,006.111.739,999.155.576,84.
015454147 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ2.840.203,79179.524,626.118.714,369.138.442,77.
151256764 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑ6.542.843,050,002.565.941,029.108.784,07.
010677446 ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ2.379.803,981.110.397,035.618.550,919.108.751,92.
100878958 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒ ΝΙΚ3.889.173,721.158.053,164.041.159,579.088.386,45.
044853910 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙ ΧΡΗ3.708.335,070,005.361.255,539.069.590,60.
044789169 ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ4.131.888,100,004.920.197,159.052.085,25.
118411090 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.393.399,100,002.658.345,629.051.744,72.
063508112 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ5.050.443,210,003.969.224,319.019.667,52.
042611913 ΛΕΜΟΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ7.859.592,270,001.147.267,579.006.859,84.
075356350 ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΗΝ4.200.451,460,004.805.456,699.005.908,15.
014706622 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ5.128.734,540,003.875.910,939.004.645,47.
043067937 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ5.650.560,320,003.342.088,898.992.649,21.
043491459 ΠΕΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ4.455.269,400,004.531.988,338.987.257,73.
026034670 ΠΕΤΙΤ ΜΠΡΙΖ ΕΜΙ3.311.935,730,005.645.216,748.957.152,47.
042016233 ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.995.442,160,005.938.966,828.934.408,98.
111528478 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡ ΑΝΔ835.954,943.347.296,134.749.327,118.932.578,18.
046785062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.115.087,470,005.811.454,958.926.542,42.
031567640 ΜΠΟΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ5.410.158,130,003.503.436,538.913.594,66.
138717714 PANEBIANCO MASSI SAL6.489.335,190,002.391.663,088.880.998,27.
018283311 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΕΛ3.122.643,720,005.744.182,378.866.826,09.
014944845 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ3.701.857,610,005.116.520,378.818.377,98.
101403582 ΤΣΙΛΙΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ4.396.161,490,004.401.884,338.798.045,82.
074419839 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ5.257.247,090,003.520.304,828.777.551,91.
010895542 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.227.348,360,004.501.103,988.728.452,34.
072490730 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕ4.931.537,520,003.794.047,888.725.585,40.
045976342 FOSSALUZZA BERNA LUI5.436.451,530,003.287.044,148.723.495,67.
045908695 ΙΜΠΡΙΟΣΙΑ ΦΡΑΝΚ ΣΑΒ3.697.412,940,005.010.534,278.707.947,21.
100748691 ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ7.083.303,410,001.615.875,848.699.179,25.
043742972 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ5.328.518,270,003.369.510,518.698.028,78.
032247390 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟ3.757.773,640,004.934.030,148.691.803,78.
043099972 ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ3.520.416,260,005.135.698,258.656.114,51.
023362695 ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ49,203.107.861,145.498.941,038.606.851,37.
012074803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΣΑΒ2.846.287,750,005.749.248,908.595.536,65.
070797990 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ0,004.169.507,604.394.661,018.564.168,61.
041403512 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ4.856.189,640,003.692.187,238.548.376,87.
104427120 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ3.992.733,840,004.551.707,648.544.441,48.
054016408 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡ ΑΘΑ3.508.167,280,005.027.993,658.536.160,93.
010799892 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.822.801,360,005.692.013,888.514.815,24.
112518796 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ6.706.449,420,001.791.663,228.498.112,64.
068770730 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ6.967.537,460,001.528.480,768.496.018,22.
071476122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ3.791.960,960,004.677.999,358.469.960,31.
020104928 ΚΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΦΙΛ6.684.482,870,001.768.454,428.452.937,29.
052598341 ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.798.083,830,004.649.652,178.447.736,00.
044211600 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.271.260,690,005.154.192,628.425.453,31.
044850796 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ3.363.631,320,005.058.101,798.421.733,11.
043337886 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ4.702.202,970,003.702.905,348.405.108,31.
141640662 ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΘΑ6.942.820,000,001.455.217,358.398.037,35.
026468250 ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΙΩΑ3.916.748,600,004.478.626,948.395.375,54.
126590848 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.505.946,080,002.885.730,718.391.676,79.
055995038 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ0,002.828.467,985.507.129,808.335.597,78.
046947528 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ5.586.197,820,002.740.263,508.326.461,32.
040187284 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ3.677.786,200,004.641.653,418.319.439,61.
104750200 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ5.598.230,260,002.693.191,408.291.421,66.
001875987 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ3.109.108,670,005.142.394,008.251.502,67.
111146279 ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ4.903.792,640,003.315.626,588.219.419,22.
045210902 ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΡΟ2.992.354,940,005.198.931,008.191.285,94.
047501393 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.103.292,51275.043,514.808.097,998.186.434,01.
107429928 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ6.369.303,490,001.816.831,998.186.135,48.
042614952 ΜΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ3.170.921,940,005.009.437,388.180.359,32.
048048021 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ3.962.051,320,004.179.946,898.141.998,21.
112079537 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ4.492.537,460,003.644.046,958.136.584,41.
037573749 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ ΒΑΣ3.523.727,000,004.581.596,968.105.323,96.
128342074 ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ ΚΛΕΑΝ ΓΕΩ4.722.559,720,003.357.904,168.080.463,88.
044269705 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛ ΣΠΥ4.089.663,380,003.972.158,518.061.821,89.
044980068 ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ5.087.628,150,002.960.279,028.047.907,17.
102023767 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ4.124.981,990,003.906.261,048.031.243,03.
074114478 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡ1.993.307,940,005.979.717,487.973.025,42.
040124341 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ3.299.119,830,004.671.386,637.970.506,46.
052742226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ ΙΩΑ4.867.002,2731.377,843.051.683,677.950.063,78.
047190513 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ3.557.175,950,004.367.601,437.924.777,38.
025564608 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ2.631.148,050,005.283.760,137.914.908,18.
113309984 ΝΙΜΦΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ7.134.646,950,00776.009,307.910.656,25.
079499732 ΤΙΡΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΑΠ3.159.647,700,004.731.300,107.890.947,80.
059422610 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.585.427,46866.282,443.428.471,847.880.181,74.
047131457 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.415.573,070,004.459.926,857.875.499,92.
044891430 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΧΑΤ3.271.062,820,004.595.607,857.866.670,67.
032539430 ΒΟΥΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.588.763,480,005.261.520,507.850.283,98.
036240797 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.713.685,1871.398,795.049.408,157.834.492,12.
063819922 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡ ΘΕΟ211.360,952.422.574,835.188.282,677.822.218,45.
042307000 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒ ΔΗΜ2.876.534,030,004.935.670,827.812.204,85.
031888830 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ2.893.424,160,004.916.645,917.810.070,07.
123322781 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΝΘ ΣΠΥ5.402.263,910,002.356.435,357.758.699,26.
079994990 ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΡΟ3.506.352,330,004.251.039,457.757.391,78.
059201824 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ4.975.884,470,002.776.372,917.752.257,38.
059500178 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ6.342.917,610,001.386.932,437.729.850,04.
102318570 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ3.656.523,170,004.067.698,487.724.221,65.
027645035 ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ4.867.698,310,002.853.131,867.720.830,17.
108627537 ΠΟΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΕ5.463.768,610,002.203.642,277.667.410,88.
127495486 SMITH GERAL HAR6.181.907,230,001.461.125,627.643.032,85.
026926935 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ3.447.175,890,004.175.614,827.622.790,71.
027924755 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ2.526.544,680,005.088.884,607.615.429,28.
127939919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ5.660.151,49616.565,181.322.276,477.598.993,14.
070870489 ΖΟΥΖΑ ΣΑΦΟΥ ΑΧΜ4.105.483,660,003.459.050,277.564.533,93.
058963925 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ5.662.214,510,001.863.488,067.525.702,57.
038142161 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.337.821,160,001.172.773,317.510.594,47.
018466545 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ2.490.408,050,005.010.373,237.500.781,28.
112077810 HRYNEVYCH LARYS STE4.358.851,340,003.141.174,107.500.025,44.
030522022 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ4.246.406,090,003.250.979,837.497.385,92.
051379380 ΒΑΚΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΦΩΤ5.389.934,220,002.098.694,317.488.628,53.
131970460 ZHARKALLI NIKOL THO0,003.918.710,703.542.514,477.461.225,17.
128636758 ΔΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΙΩΣ0,003.918.701,303.542.505,987.461.207,28.
045315078 ΠΙΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ4.212.772,24500,003.230.997,357.444.269,59.
023119726 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥ0,002.732.346,004.683.241,047.415.587,04.
051124961 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΣΤΕ3.815.283,980,003.573.066,057.388.350,03.
046248152 ΜΟΥΡΑΜΠΙΤΟ ΦΙΛΙΠ ΤΖΙ2.538.972,230,004.849.160,367.388.132,59.
030687271 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ5.518.603,970,001.867.492,467.386.096,43.
003384310 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΧΡΗ2.923.964,160,004.447.480,087.371.444,24.
046491858 ΚΑΤΣΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ2.740.461,200,004.628.379,887.368.841,08.
047423282 ΜΙΝΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ3.552.661,201.401,043.801.226,067.355.288,30.
043129145 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ471,104.156.551,783.176.110,847.333.133,72.
141319108 ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΡ4.757.085,330,002.571.096,267.328.181,59.
078821766 ΧΑΦΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ2.673.939,300,004.653.639,897.327.579,19.
042228451 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.723.573,750,004.553.051,097.276.624,84.
144454938 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΛΧΑ ΝΑΖ475,004.243.256,623.030.090,887.273.822,50.
153175843 CENGIZ UGUR SEV5.356.550,000,001.903.717,877.260.267,87.
045597803 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ2.397.201,750,004.851.558,377.248.760,12.
041711350 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.432.645,390,004.813.964,757.246.610,14.
055544958 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗ ΝΙΚ5.794.395,700,001.429.434,007.223.829,70.
075480218 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΟΜΠΕ ΣΕΡ3.705.103,690,003.464.726,567.169.830,25.
023539315 ΚΑΓΗΣ ΧΑΡΙΛ ΧΡΗ2.367.092,610,004.762.491,357.129.583,96.
011305937 ΜΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.353.225,600,004.757.884,907.111.110,50.
044874616 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ3.014.426,890,004.094.505,347.108.932,23.
044524419 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ2.701.668,000,004.401.794,237.103.462,23.
075226855 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ4.127.238,010,002.966.308,477.093.546,48.
075072407 ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΤΑΝΙΑ ΧΡΗ4.179.542,430,002.896.127,007.075.669,43.
046846047 ΚΡΙΤΣΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ2.397.588,970,004.656.553,817.054.142,78.
138520942 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤ ΒΙΤ4.778.076,770,002.272.360,717.050.437,48.
046959238 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ3.783.878,810,003.239.657,537.023.536,34.
078516932 ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.912.360,030,004.106.909,017.019.269,04.
013887770 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ4.015.587,930,003.000.830,257.016.418,18.
040289079 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ2.383.334,430,004.626.052,497.009.386,92.
045848516 ΓΛΑΡΕΛΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑ2.830.967,890,004.176.894,387.007.862,27.
046013166 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ2.553.141,080,004.434.550,556.987.691,63.
047171418 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ2.937.350,990,004.033.623,206.970.974,19.
044743689 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.320.386,120,004.640.500,186.960.886,30.
146707628 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΙΚ4.487.458,320,002.464.835,026.952.293,34.
021430013 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΘΑ499.458,861.896.276,974.545.006,126.940.741,95.
301325508 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ3.383.470,820,003.546.521,766.929.992,58.
040182530 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙ ΝΙΚ2.751.440,690,004.175.397,026.926.837,71.
047642602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ3.870.322,230,003.028.491,186.898.813,41.
112180260 ΦΡΑΝΓΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΑΚ3.722.756,700,003.172.021,796.894.778,49.
044634320 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΙΛΙΩ ΧΡΗ2.666.281,670,004.213.074,766.879.356,43.
028584730 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ5.549.249,340,001.313.499,846.862.749,18.
115964102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ4.952.782,950,001.890.482,926.843.265,87.
022256157 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.539.028,460,001.303.771,696.842.800,15.
044774654 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ3.181.685,330,003.656.473,316.838.158,64.
019965909 ΝΙΚΟΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ2.256.619,730,004.561.696,836.818.316,56.
047235873 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.267.030,750,003.545.679,376.812.710,12.
050971501 ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ3.092.344,100,003.688.072,686.780.416,78.
012852193 ΣΑΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ2.652.210,490,004.115.210,416.767.420,90.
006514532 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΕΥΑ2.661.081,600,004.102.408,716.763.490,31.
018114644 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ4.580.105,950,002.154.767,706.734.873,65.
020197551 ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΠΥ4.074.754,590,002.643.304,956.718.059,54.
045510799 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.934.827,210,003.759.880,496.694.707,70.
068605761 ΖΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣ ΝΙΚ2.217.687,980,004.472.720,836.690.408,81.
034895550 ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΗΛΙ4.231.862,800,002.441.947,996.673.810,79.
026286325 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ2.459.502,280,004.210.051,826.669.554,10.
045829759 ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΟΔΥΣΣ ΙΩΑ3.151.118,790,003.514.312,986.665.431,77.
019373074 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝ2.416.892,410,004.237.224,376.654.116,78.
044875594 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ2.776.538,560,003.874.231,686.650.770,24.
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ2.401,022.197.934,664.443.714,046.644.049,72.
047655609 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ3.088.110,410,003.546.654,576.634.764,98.
029612429 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.539.173,630,003.066.213,456.605.387,08.
042603986 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.405.588,460,004.198.145,906.603.734,36.
072925140 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΓΗ2.769.771,170,003.828.448,926.598.220,09.
037593240 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ3.213.058,650,003.368.947,446.582.006,09.
067360859 ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ3.592.549,580,002.981.105,076.573.654,65.
114276080 ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΑΝ3.701.079,400,002.819.582,416.520.661,81.
046298710 ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘ2.597.336,210,003.918.959,186.516.295,39.
079907836 ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ3.256.382,280,003.256.324,096.512.706,37.
075942301 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΣΤΑΜΟ ΓΕΩ5.124.998,520,001.370.911,006.495.909,52.
067003820 ΤΣΒΙΑΤΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ4.352.432,940,002.121.543,966.473.976,90.
024378433 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ2.913.345,990,003.555.076,186.468.422,17.
047244869 ΣΒΑΡΤΣ ΓΙΟΥΡ ΜΑΝ2.890.496,150,003.551.549,296.442.045,44.
040018009 ΦΩΚΑΣ ΝΕΟΚΛ ΘΡΑ3.065.786,570,003.371.095,826.436.882,39.
032040667 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ2.303.975,29143.133,703.988.084,176.435.193,16.
118609841 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ3.431.252,080,002.992.625,396.423.877,47.
026768559 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙ ΑΝΤ3.017.948,580,003.389.908,956.407.857,53.
061036784 ΚΟΥΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ3.755.175,960,002.652.035,736.407.211,69.
047489812 ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ19.312,822.342.254,004.042.104,906.403.671,72.
030089180 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ0,002.150.326,744.248.003,126.398.329,86.
013786877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑ ΑΘΑ4.116.284,940,002.275.621,646.391.906,58.
042539100 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ4.167.310,980,002.208.149,136.375.460,11.
075544243 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜ4.932.674,440,001.417.601,986.350.276,42.
043704840 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.295.655,100,003.054.572,886.350.227,98.
015898834 ΠΡΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΣ2.620.271,860,003.722.560,166.342.832,02.
047442051 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ521.578,281.890.742,003.915.510,416.327.830,69.
045923822 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦ ΠΑΥ2.828.883,400,003.492.006,576.320.889,97.
132320287 ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ3.551.485,660,002.766.879,026.318.364,68.
047637235 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ3.076.069,320,003.234.658,206.310.727,52.
052095610 ΧΑΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ2.407.260,330,003.901.905,616.309.165,94.
117639872 ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΛΕΩ5.022.903,810,001.286.193,986.309.097,79.
035637300 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΡΗ3.873.248,920,002.422.488,346.295.737,26.
073289834 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ3.236.556,940,003.057.154,196.293.711,13.
027721602 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ2.470.819,770,003.818.665,216.289.484,98.
042610861 ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ2.995.251,370,003.285.794,996.281.046,36.
046506679 ΤΣΑΛΤΑ ΕΙΡΗΝ ΠΟΛ2.721.329,710,003.553.849,166.275.178,87.
023855465 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ418.584,891.654.671,154.192.171,056.265.427,09.
132963139 TTOKKOS ΕΥΘΥΜ ΜΥΡ3.967.143,810,002.289.248,826.256.392,63.
042401880 ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ2.820.940,520,003.432.506,756.253.447,27.
039221402 ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΡ3.513.520,300,002.729.483,026.243.003,32.
047747541 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΕΟΚΛ ΓΕΩ3.455.298,360,002.785.512,116.240.810,47.
047613526 ΜΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ4.353.975,800,001.880.875,156.234.850,95.
045313245 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ4.348.749,990,001.881.010,666.229.760,65.
045210940 ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ2.294.629,290,003.921.105,906.215.735,19.
114006160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ0,003.127.614,063.077.572,246.205.186,30.
043258625 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚ ΒΑΣ2.424.253,760,003.780.562,416.204.816,17.
121054713 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ4.132,203.956.333,702.235.666,006.196.131,90.
115635656 TODICA ELENA DMI4.241.522,620,001.946.860,486.188.383,10.
006804897 ΒΙΓΛΗΣ ΒΑΡΔΗ ΑΝΔ2.591.223,420,003.569.118,706.160.342,12.
141397880 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.733.424,140,001.417.572,266.150.996,40.
044525047 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ2.959.826,150,003.170.639,266.130.465,41.
046685470 ΤΣΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ2.407.656,670,003.722.694,576.130.351,24.
019820075 ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.024.768,63323.799,533.781.761,536.130.329,69.
037028170 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.705.871,660,003.421.748,016.127.619,67.
074372627 ΔΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ3.937.221,480,002.175.913,756.113.135,23.
052908636 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΛΕ2.059.763,430,004.042.500,206.102.263,63.
019240449 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ2.523.014,400,003.565.906,956.088.921,35.
054374709 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΑ4.067.699,870,002.009.525,386.077.225,25.
101403902 KHORSHED ALAM ALI2.794.570,310,003.275.807,236.070.377,54.
036541324 ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ2.734.429,150,003.325.074,236.059.503,38.
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ5.280.056,630,00778.821,186.058.877,81.
036906907 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ3.653.861,110,002.401.694,046.055.555,15.
114270272 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ3.589.382,130,002.454.560,256.043.942,38.
046736713 ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.344.176,140,003.699.744,296.043.920,43.
161720710 RAHMAN OUSMA ABD4.277.372,800,001.749.445,466.026.818,26.
059865192 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΘ3.304.599,280,002.700.396,266.004.995,54.
011104771 ΤΣΑΚΟΥΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΕΜΜ4.223.008,210,001.748.345,315.971.353,52.
015386994 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.366.677,5631.075,803.567.400,745.965.154,10.
046687462 ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ2.395.775,070,003.546.353,375.942.128,44.
025829105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΥΚ3.457.498,650,002.477.175,455.934.674,10.
006556768 ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ3.816.474,33728,172.115.255,895.932.458,39.
019734345 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.145.965,111.079,193.769.523,295.916.567,59.
031228088 PANSINI FOTIO GIO2.631.564,810,003.282.389,085.913.953,89.
075253519 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΣΕΡ3.857.283,670,002.052.171,085.909.454,75.
019750517 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΗ2.796.858,370,003.112.488,735.909.347,10.
034473376 ΠΡΟΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡ2.412.291,650,003.485.385,055.897.676,70.
013080291 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ2.202.493,890,003.691.540,185.894.034,07.
002351643 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.948.813,610,003.944.093,425.892.907,03.
023412814 ΔΡΑΚΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.695.389,930,004.193.700,965.889.090,89.
046253856 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ1.950.138,410,003.936.691,635.886.830,04.
018761294 ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.201.703,560,003.675.561,695.877.265,25.
102041017 ΚΕΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ2.636.770,610,003.221.263,205.858.033,81.
073219579 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.338.753,690,001.517.500,505.856.254,19.
028251357 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΘΕΜ2.317.433,540,003.531.516,995.848.950,53.
043127011 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ4.768.088,180,001.059.286,025.827.374,20.
120317488 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ3.254.212,400,002.568.665,535.822.877,93.
046491717 ΓΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ2.091.580,750,003.711.635,035.803.215,78.
047615114 ΜΑΙΕΡ ΑΝΔΡ ΦΡΑ0,002.003.251,503.794.158,355.797.409,85.
024063632 ΗΛΙΑΔΗ ΒΕΝΕΤ ΕΥΣ2.352.418,520,003.444.063,145.796.481,66.
046890359 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΤΥ2.179.251,17133.419,853.463.813,895.776.484,91.
066020124 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.841.412,260,002.933.360,485.774.772,74.
028903930 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ1.716.999,61227.684,793.829.364,615.774.049,01.
127314089 ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΑΛΕ4.297.142,200,001.452.217,105.749.359,30.
024101862 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.514.873,810,003.227.581,145.742.454,95.
014091893 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ3.518.664,130,002.218.734,245.737.398,37.
051820167 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ2.260.303,930,003.473.610,325.733.914,25.
078873241 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕ3.165.113,270,002.566.919,005.732.032,27.
021508355 ΔΙΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΥ2.574.756,970,003.150.355,085.725.112,05.
014779583 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ3.514.163,780,002.209.795,755.723.959,53.
047041415 ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ2.292.875,190,003.431.000,945.723.876,13.
007908820 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ2.242.193,330,003.467.934,565.710.127,89.
028466079 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.476.133,450,002.225.169,405.701.302,85.
046271512 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ2.012.895,330,003.676.167,175.689.062,50.
131023142 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ3.737.724,410,001.933.717,105.671.441,51.
044716190 ΜΠΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.269.673,630,002.373.241,755.642.915,38.
044359551 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ2.834.953,130,002.802.870,455.637.823,58.
046613215 ΚΡΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡ ΑΡΙ2.397.558,890,003.218.914,535.616.473,42.
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ0,002.916.128,942.694.503,155.610.632,09.
042379900 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ4.320.755,050,001.278.206,085.598.961,13.
046252640 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ3.140.743,860,002.454.988,155.595.732,01.
044487991 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.026.351,420,003.563.739,515.590.090,93.
008087863 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ2.427.583,1037.968,403.123.376,505.588.928,00.
030330720 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.211.355,780,003.373.411,675.584.767,45.
078316504 ΒΟΛΚΟΒ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ3.243.019,840,002.331.710,155.574.729,99.
044539316 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΘΩΝ ΠΑΝ2.113.526,930,003.455.451,515.568.978,44.
026294398 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.849.051,500,003.718.743,055.567.794,55.
155564198 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ4.105.528,270,001.456.095,005.561.623,27.
044308538 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ3.546.199,930,002.014.133,225.560.333,15.
046639913 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ2.051.737,170,003.504.281,985.556.019,15.
044789784 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.601.332,930,002.953.719,555.555.052,48.
043753986 BODECKER FRIED FRI2.615.759,880,002.925.937,785.541.697,66.
008808369 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ2.514.270,120,003.025.079,315.539.349,43.
032503838 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ3.213.022,710,002.322.916,995.535.939,70.
050413969 ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ2.309.378,860,003.217.205,665.526.584,52.
059177045 ΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ4.109.646,220,001.382.701,335.492.347,55.
030612605 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ3.380.093,770,002.099.530,535.479.624,30.
130760840 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ3.841.377,450,001.636.742,025.478.119,47.
033944193 ΓΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΣ1.853.241,470,003.610.292,985.463.534,45.
045922099 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΙΩΑ3.726.823,600,001.734.122,795.460.946,39.
067551560 ERACLEOUS AVRAA IRA2.284.423,820,003.173.424,405.457.848,22.
012238802 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ2.467.427,820,002.983.167,265.450.595,08.
016635510 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ3.905.595,410,001.538.504,155.444.099,56.
078767849 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.385.175,320,001.035.616,495.420.791,81.
046666208 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ2.042.131,340,003.378.562,385.420.693,72.
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ1.863.024,060,003.545.946,465.408.970,52.
052066035 ΧΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.822.075,04288.948,763.260.602,165.371.625,96.
069035966 ΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ2.866.718,370,002.502.575,345.369.293,71.
043382950 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟ ΕΥΘ3.140.742,190,002.224.898,855.365.641,04.
037484187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ2.990.639,310,002.371.302,905.361.942,21.
045682192 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ1.777.792,890,003.573.387,945.351.180,83.
051875688 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ0,002.704.507,702.634.190,505.338.698,20.
136098731 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ3.833.046,010,001.505.351,865.338.397,87.
070919173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ3.852.317,050,001.485.889,165.338.206,21.
070553005 KADRO AHMAD JOU4.388.743,040,00925.352,185.314.095,22.
043083360 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.823.533,350,003.489.529,515.313.062,86.
045901319 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΣΤΟ ΑΡΓ2.935.467,420,002.365.569,195.301.036,61.
028109482 ΚΥΤΤΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ3.025.432,120,002.267.987,095.293.419,21.
024132920 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΓΕΩ3.491.942,450,001.798.494,405.290.436,85.
031143775 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ3.533.484,740,001.754.837,365.288.322,10.
041220117 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕ ΘΩΜ3.500.852,520,001.784.506,935.285.359,45.
043153249 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ2.783.090,270,002.488.172,105.271.262,37.
046158122 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΕΟ2.155.508,270,003.106.749,855.262.258,12.
123927710 ΩΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΘΡΑ2.975.533,140,002.282.678,235.258.211,37.
043734369 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ3.772.202,780,001.480.020,165.252.222,94.
077385481 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΑΛΙΚ ΕΥΣ1.781.427,370,003.469.594,275.251.021,64.
065884543 ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑ ΝΕΣ1.764.843,460,003.466.152,555.230.996,01.
075048980 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑ2.553.387,580,002.671.435,475.224.823,05.
048089838 ΖΑΡΓΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ2.145.633,380,003.075.172,695.220.806,07.
025376554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.259.617,540,002.958.015,455.217.632,99.
015271146 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.791.309,980,003.426.211,975.217.521,95.
025851081 ΚΑΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.897.397,630,002.318.837,665.216.235,29.
009233715 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤ2.306.188,130,002.905.797,045.211.985,17.
024284809 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟ2.237.077,180,002.970.615,875.207.693,05.
101762100 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ2.816.652,570,002.384.497,885.201.150,45.
050096580 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ2.052.583,460,003.148.201,055.200.784,51.
042299150 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡ2.073.099,350,003.125.992,915.199.092,26.
114747816 ZEINEDDINE KHALI IBR3.796.404,850,001.398.666,925.195.071,77.
045103881 ΣΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.721.756,590,003.467.356,315.189.112,90.
072874158 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ0,002.651.376,302.502.899,245.154.275,54.
046265394 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.886.340,450,003.266.053,735.152.394,18.
045955856 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ3.852.190,840,001.299.583,105.151.773,94.
002910088 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ1.323.200,831.004.196,002.812.841,585.140.238,41.
127821512 ILTCHENKO ROMAN ALE0,001.869.959,523.261.209,405.131.168,92.
068009521 ΤΡΙΨΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑ1.349.866,171.944.791,681.834.993,575.129.651,42.
037744033 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ3.263.749,47760.235,741.100.251,205.124.236,41.
046027030 ΒΙΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΡ1.696.696,400,003.423.068,905.119.765,30.
052101080 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ2.012.580,300,003.094.057,825.106.638,12.
039341215 ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.355.865,1014.970,722.734.607,915.105.443,73.
078446255 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ2.442.131,690,002.653.878,265.096.009,95.
014057574 ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ2.516.822,650,002.572.621,415.089.444,06.
070225716 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ3.572.072,210,001.507.350,605.079.422,81.
043165236 ΑΙΒΑΖΙΑΝ ΖΙΡΑΙ ΓΕΤ1.698.233,590,003.379.205,745.077.439,33.
047788627 ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ2.612.583,540,002.463.288,005.075.871,54.
027716677 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ59.432,793.102.168,871.909.630,935.071.232,59.
045238020 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ1.682.193,790,003.387.007,615.069.201,40.
027403359 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ3.208.421,810,001.858.655,095.067.076,90.
047703974 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.133.515,360,001.930.849,345.064.364,70.
046157647 ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΦΡΑΓΚ ΑΛΕ2.835.628,220,002.228.023,695.063.651,91.
042247011 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ1.981.533,66108.549,922.945.808,635.035.892,21.
047777902 ΔΙΔΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓ ΘΩΜ2.221.920,340,002.808.507,315.030.427,65.
016812069 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ3.003.693,110,002.026.204,005.029.897,11.
045098516 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟ ΦΩΤ2.307.096,110,002.722.203,205.029.299,31.
030484897 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ2.606.868,690,002.415.411,605.022.280,29.
046798057 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.668.225,990,003.336.178,915.004.404,90.
056325655 ΙΜΑΜ ΙΣΑ ΣΙΑ4.266.902,360,00725.898,234.992.800,59.
103351459 ΓΑΝΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.547.711,590,002.440.953,524.988.665,11.
018745073 ΠΙΣΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ1.925.174,730,003.053.545,624.978.720,35.
044440629 ΒΑΡΙΑΛΕ ΡΑΦΑΕ ΤΖΙ2.236.103,720,002.741.698,404.977.802,12.
021955573 ΣΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.517.128,910,001.458.973,134.976.102,04.
124401051 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΘΕΟ2.546.152,850,002.425.103,094.971.255,94.
037567779 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΚΩΝ1.755.923,430,003.208.078,894.964.002,32.
043685518 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΖ1.455.419,420,003.505.621,824.961.041,24.
014071950 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ ΑΛΕ1.924.508,1514.817,143.017.605,794.956.931,08.
034075153 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.218.386,220,001.736.408,544.954.794,76.
036122800 ΒΑΛΟΓΙΑΝ ΣΑΡΚΙ ΓΙΕ3.710.940,070,001.242.905,504.953.845,57.
029888380 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ928.022,43927.417,003.090.305,314.945.744,74.
141134600 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.499.416,000,002.444.040,614.943.456,61.
059577133 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΙΩΑ1.633.057,620,003.300.234,484.933.292,10.
024072850 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.019.484,480,002.911.238,904.930.723,38.
047228730 ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ2.284.703,140,002.634.657,334.919.360,47.
046637551 ΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.904.301,1918.662,122.989.715,364.912.678,67.
057575525 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΛΕ1.655.718,170,003.256.319,134.912.037,30.
137618216 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΕΝ2.725.027,230,002.168.143,974.893.171,20.
057037970 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ3.471.749,810,001.420.380,604.892.130,41.
043712899 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.845.201,690,003.041.075,494.886.277,18.
043433075 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΘΑ3.202.930,620,001.672.347,854.875.278,47.
054407099 ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΙΩΑ1.610.121,360,003.258.831,954.868.953,31.
017872341 ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.932.648,800,001.924.363,164.857.011,96.
069503256 ΛΙΑΝΤΑ ΟΛΓΑ ΧΡΗ2.927.453,040,001.924.201,284.851.654,32.
044541300 ΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖ ΧΡΗ1.714.238,830,003.116.320,614.830.559,44.
148269853 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΡΟΛ4.174.360,700,00649.147,564.823.508,26.
010434910 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.195.691,730,003.613.855,634.809.547,36.
046826626 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ1.770.055,380,003.013.621,324.783.676,70.
024110404 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑ3.545.425,060,001.223.215,344.768.640,40.
063433761 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.537.190,310,002.222.046,374.759.236,68.
078184908 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡ3.882.480,160,00873.510,624.755.990,78.
015387419 ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ1.575.800,500,003.167.064,144.742.864,64.
051121290 ΤΣΒΕΤΑΝΩΦ ΕΜΜΑΝ ΚΛΗ1.676.400,001.647.554,981.416.796,074.740.751,05.
037542042 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΛ2.303.477,810,002.436.602,514.740.080,32.
075910038 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ1.838.717,89212.544,002.682.354,334.733.616,22.
044145954 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ2.994.546,530,001.736.747,544.731.294,07.
046159710 ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.905.642,520,002.809.374,584.715.017,10.
009540371 ΝΕΜΨΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ0,003.220.629,551.494.372,114.715.001,66.
043114052 ΧΑΒΑΛΕΣ ΜΕΝΕΛ ΙΩΑ2.193.536,000,002.520.372,864.713.908,86.
042789070 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΚΑΤΙΝ ΙΩΑ1.973.771,830,002.738.662,354.712.434,18.
001581280 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩ1.851.259,960,002.853.211,804.704.471,76.
051234930 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ3.361.178,970,001.342.672,084.703.851,05.
029493669 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ1.902.497,310,002.791.285,514.693.782,82.
130866160 ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.261.513,690,001.431.513,894.693.027,58.
016231564 ΚΡΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.955.448,310,002.735.646,164.691.094,47.
032668159 ΠΑΧΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ2.458.398,220,002.225.053,214.683.451,43.
115167082 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΙ2.179.295,560,002.504.010,594.683.306,15.
019730868 ΝΤΑΗΣ ΕΠΑΜΕ ΙΩΑ1.912.304,600,002.753.944,874.666.249,47.
021094547 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ2.097.648,620,002.565.433,434.663.082,05.
044515171 ΖΟΥΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.479,193.814.512,11825.951,114.641.942,41.
051993503 ΤΟΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΑΝΔ2.199.820,330,002.440.298,264.640.118,59.
102323186 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.476.575,830,002.163.153,764.639.729,59.
049406717 ΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΗΤ ΙΩΑ2.697.017,490,001.939.189,284.636.206,77.
051243894 ΜΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.699.293,750,002.930.160,054.629.453,80.
063846360 ΖΩΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.184.160,70613.971,522.828.701,014.626.833,23.
042404740 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ2.891.759,470,001.727.704,904.619.464,37.
048315385 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ1.986.739,150,002.631.213,434.617.952,58.
018492540 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ2.423.910,670,002.191.154,204.615.064,87.
019243697 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΟΥ3.023.514,150,001.583.582,084.607.096,23.
037755533 ΜΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ2.578.801,480,002.028.168,834.606.970,31.
041760969 ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ3.432,652.972.930,521.620.349,524.596.712,69.
073702033 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ1.673.857,491.107.742,451.814.190,694.595.790,63.
021650937 ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ0,001.682.477,522.898.908,764.581.386,28.
107650764 ΠΕΡΙΔΑΚΙΣ ΣΟΦΥ ΝΙΚ0,002.196.649,502.381.168,064.577.817,56.
039507809 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ1.171.213,600,003.392.543,644.563.757,24.
013878907 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.751.474,464.346,821.793.288,334.549.109,61.
025897556 ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ0,003.403.473,811.136.760,264.540.234,07.
148749062 ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΟΣ3.270.985,010,001.266.405,784.537.390,79.
073118258 CATO VANGJ VAS2.480.477,610,002.055.962,584.536.440,19.
044644116 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ1.891.456,810,002.636.445,494.527.902,30.
036793540 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ2.967.346,530,001.556.175,924.523.522,45.
011598940 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣ ΙΩΑ1.261.063,86393.024,002.869.114,494.523.202,35.
044972763 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.660.043,410,002.863.015,664.523.059,07.
032776459 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ1.624.012,030,002.898.428,744.522.440,77.
040076897 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ1.928.067,970,002.581.464,714.509.532,68.
045099758 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΙΟ2.613.130,550,001.893.667,994.506.798,54.
043984623 ΓΙΩΡΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.478.066,070,003.003.632,244.481.698,31.
046736320 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.729.547,180,002.751.646,304.481.193,48.
014538253 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΚΥΡ2.348.965,400,002.124.200,184.473.165,58.
045131333 ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.673.442,220,001.797.045,764.470.487,98.
026651185 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.924.048,690,002.544.856,394.468.905,08.
133091515 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ2.780.853,170,001.684.697,384.465.550,55.
023390018 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ1.872.307,000,002.575.233,564.447.540,56.
028645358 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ2.941.962,220,001.504.276,474.446.238,69.
109429900 DANEN MARIN GER2.517.619,440,001.918.828,104.436.447,54.
013643160 ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ3.219.206,690,001.216.597,174.435.803,86.
044204400 ΣΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ1.805.875,410,002.626.264,414.432.139,82.
046566990 ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ0,002.888.749,431.542.592,204.431.341,63.
030782840 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.572.571,000,00852.949,744.425.520,74.
043640979 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.029.078,730,002.393.757,604.422.836,33.
029425810 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ2.062.655,590,002.359.458,864.422.114,45.
075499488 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.775.306,870,002.641.938,854.417.245,72.
046845364 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ2.848.008,500,001.558.297,024.406.305,52.
047644251 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.843.005,420,002.544.181,404.387.186,82.
047369992 ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.744.407,54179.649,042.461.407,664.385.464,24.
108577056 ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ2.635.583,720,001.749.331,734.384.915,45.
008912947 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΖΑΡ2.518.361,960,001.865.211,154.383.573,11.
047013717 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓ2.256.527,120,002.119.188,104.375.715,22.
125903141 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ2.189.386,220,002.173.303,684.362.689,90.
101182037 ΜΠΑΧΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ2.082.403,710,002.258.125,244.340.528,95.
047243615 ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ2.069.753,720,002.263.339,584.333.093,30.
028511092 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ1.562.282,070,002.767.909,924.330.191,99.
059012750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ1.978.440,250,002.335.274,084.313.714,33.
004561027 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ-1.888.845,062.423.062,754.311.907,81.
107990316 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ85,002.152.712,592.143.533,494.296.331,08.
027162037 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.558.893,800,001.736.851,994.295.745,79.
131564444 CHRYSOS CHRYS CHR113,162.199.845,062.089.767,634.289.725,85.
040622090 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.591.389,080,001.695.029,154.286.418,23.
013277917 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΒΑΣ1.631.405,020,002.652.687,034.284.092,05.
016526380 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛ ΙΩΑ1.420.507,160,002.855.237,114.275.744,27.
046665979 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.927.579,590,002.346.966,594.274.546,18.
059733030 ΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ2.565.756,630,001.708.215,384.273.972,01.
024114060 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ1.909.331,980,002.344.424,174.253.756,15.
001342187 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ1.055.144,8760.159,483.126.929,814.242.234,16.
012001835 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ2.067.322,910,002.164.477,984.231.800,89.
044948855 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.400.103,580,002.826.357,354.226.460,93.
145911680 LEONTIOU ANDRE VAS3.521.624,980,00701.798,194.223.423,17.
044806078 ΛΙΟΝΤΑ ΝΑΤΑΛ ΝΙΚ1.731.687,570,002.489.566,704.221.254,27.
025638442 ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ2.601.107,520,001.606.983,654.208.091,17.
123398787 ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΙΚ2.683.340,940,001.513.455,684.196.796,62.
132920164 MAMONTOV ANDRI PAV1.582.179,860,002.609.014,594.191.194,45.
069120429 MARKU DONIK GIO2.783.642,690,001.404.766,304.188.408,99.
053103764 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ2.746.171,480,001.438.240,264.184.411,74.
041670294 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.552.214,740,002.631.098,404.183.313,14.
078359530 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΟΛ3.442.099,230,00738.199,954.180.299,18.
119880260 ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ2.689.894,610,001.480.471,394.170.366,00.
108620677 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ1.825.968,560,002.340.918,204.166.886,76.
138945796 ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ2.409.771,100,001.756.505,604.166.276,70.
059392060 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡ ΧΡΗ2.491.451,790,001.673.207,754.164.659,54.
032401336 ΦΙΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ1.966.507,180,002.193.345,604.159.852,78.
006352747 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜ ΝΙΚ1.781.356,680,002.377.006,744.158.363,42.
043255531 ΜΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ2.692.692,060,001.454.395,104.147.087,16.
046885896 ΛΙΤΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ2.285.174,410,001.855.920,474.141.094,88.
101235601 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΒΑΤΟΥ ΓΕΩ1.136.219,14875.344,652.128.096,124.139.659,91.
132703110 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ0,001.542.062,972.596.834,044.138.897,01.
102949122 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ0,002.244.414,591.890.972,884.135.387,47.
024557496 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ2.395.726,470,001.737.757,384.133.483,85.
044296302 ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ ΓΕΩ2.493.032,100,001.636.544,694.129.576,79.
023472546 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΡΟ2.453.608,1339.115,451.629.999,394.122.722,97.
068307733 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.823.851,910,002.294.243,044.118.094,95.
045361384 ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ1.629.294,210,002.486.377,254.115.671,46.
127658360 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ2.375.858,430,001.735.199,744.111.058,17.
147752751 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ0,003.358.572,00752.320,134.110.892,13.
020674034 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ13.805,411.348.798,832.748.014,834.110.619,07.
020253589 ΝΤΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ2.942.622,320,001.165.607,844.108.230,16.
038323076 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.799.877,920,001.302.385,424.102.263,34.
031170507 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΛΕ1.162.517,980,002.936.087,824.098.605,80.
031030848 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.721.043,040,001.377.461,434.098.504,47.
102190674 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΝ2.487.403,040,001.601.247,034.088.650,07.
043464826 ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ ΤΣΕΖΑ ΣΤΕ1.743.361,190,002.340.951,474.084.312,66.
067739624 ΧΟΥΣΣΕΙΝ ΑΧΜΕΝ ΣΑΤ2.290.048,170,001.786.342,994.076.391,16.
012730663 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΑΒΡ0,002.482.450,791.588.334,374.070.785,16.
032601936 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.966.971,530,001.097.779,474.064.751,00.
103493474 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚ ΔΗΜ1.978.388,170,002.081.331,484.059.719,65.
046158668 ΠΑΡΝΟΥ ΑΡΓΥΡ ΣΠΥ1.813.425,770,002.241.826,354.055.252,12.
115188170 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ2.131.719,530,001.922.412,794.054.132,32.
028927221 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.819.039,570,001.233.184,754.052.224,32.
021520762 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ1.822.632,950,002.227.896,574.050.529,52.
065750288 ΑΧΛΑΔΗ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ2.456.653,150,001.590.080,714.046.733,86.
034430026 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.009.087,880,003.027.144,904.036.232,78.
039490454 ΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.215.215,110,001.813.479,174.028.694,28.
011042358 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.848.662,250,001.178.975,084.027.637,33.
029149858 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΛΑΖ2.968.056,120,001.054.830,874.022.886,99.
103856702 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.242.761,660,001.770.582,604.013.344,26.
021148959 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ578.702,150,003.434.484,384.013.186,53.
035960778 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΦΩΤ294.084,311.030.064,602.675.114,123.999.263,03.
059022987 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ36.999,282.333.406,461.624.388,103.994.793,84.
116865540 ΜΙΧΑ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ2.783.545,940,001.204.842,553.988.388,49.
046731754 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ20.686,622.416.749,971.546.615,913.984.052,50.
046761899 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡ3.291.449,020,00691.631,263.983.080,28.
044941805 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ2.294.925,720,001.683.377,373.978.303,09.
044500827 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕΤ1.673.146,120,002.296.826,563.969.972,68.
044902576 ΠΙΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ1.315.256,430,002.647.636,073.962.892,50.
035353770 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ1.766.971,160,002.193.279,163.960.250,32.
032371407 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ1.289.421,800,002.667.496,673.956.918,47.
016123960 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΟΣ2.220.776,870,001.735.614,263.956.391,13.
047180950 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.890.975,370,002.065.010,753.955.986,12.
119878842 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ ΛΑΖ2.057.438,700,001.893.149,293.950.587,99.
105367521 ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ3.388.227,390,00560.847,003.949.074,39.
046701184 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ2.077.215,900,001.865.357,243.942.573,14.
015354702 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.328.795,32175.854,322.434.841,583.939.491,22.
125765089 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΑΚ3.154.666,930,00769.195,643.923.862,57.
065890015 OPARCIK MIROS AND2.955.435,920,00957.506,183.912.942,10.
020089748 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.471.856,070,001.440.259,203.912.115,27.
027856650 ΜΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛ ΙΩΑ1.681.113,210,002.227.408,643.908.521,85.
040086215 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ1.645.519,460,002.257.127,683.902.647,14.
045997847 ΘΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ1.580.898,960,002.309.882,203.890.781,16.
129658134 ΣΓΟΥΡΟΣ ΜΙΛΤΙ ΔΙΟ1.726.819,390,002.158.886,723.885.706,11.
054378260 ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ108.364,522.220.124,671.556.896,553.885.385,74.
018436227 ΦΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.643.155,990,002.241.104,033.884.260,02.
041604174 ΜΠΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.596.062,960,002.282.859,373.878.922,33.
028027673 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΥΩΑ2.097.718,750,001.780.382,483.878.101,23.
031010167 ΜΑΝΤΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗ ΛΑΖ1.735.136,470,002.140.632,683.875.769,15.
010930180 ΕΦΕΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡ ΙΟΡ1.624.295,160,002.229.689,603.853.984,76.
014818785 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.926.429,490,001.925.818,533.852.248,02.
034448712 ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ2.028,632.547.917,191.295.053,313.844.999,13.
004304000 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΑΡ2.121.850,324.450,791.716.483,963.842.785,07.
045728475 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ1.451.291,090,002.386.153,343.837.444,43.
033893293 ΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ1.689.794,680,002.145.423,753.835.218,43.
103723862 ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚ2.583.246,680,001.233.255,843.816.502,52.
103527297 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ ΝΙΚ2.340.562,590,001.460.902,413.801.465,00.
139530379 IBRISHIMOV BOYKO BLA1.738.998,000,002.058.973,633.797.971,63.
137456794 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΜΜ3.120.220,340,00677.664,363.797.884,70.
002288822 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΣΤΥ1.264.006,260,002.529.077,353.793.083,61.
119369802 BABURI MAGDA SPI3.002.814,390,00786.611,983.789.426,37.
045330217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΟ ΘΕΟ1.533.899,430,002.250.087,333.783.986,76.
047190710 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.735.048,440,002.048.166,293.783.214,73.
046328059 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ1.811.321,440,001.967.515,133.778.836,57.
022059310 ΝΤΑΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.693.923,560,002.073.675,673.767.599,23.
044259240 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ1.242.535,760,002.510.030,923.752.566,68.
063704610 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤ ΧΡΗ2.174.135,660,001.577.860,943.751.996,60.
045777107 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.281.329,980,002.440.567,453.721.897,43.
022412945 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.506.605,880,002.206.941,923.713.547,80.
014557810 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ1.388.711,9354.795,782.253.226,533.696.734,24.
042977831 ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.279.234,58318.469,612.098.057,513.695.761,70.
069356043 ZAMAR ALAA MAR2.127.082,900,001.566.373,203.693.456,10.
118923506 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ2.424.325,340,001.265.014,003.689.339,34.
021569361 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.716.411,720,001.969.849,393.686.261,11.
046823949 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ ΠΑΝ2.058.214,620,001.624.352,003.682.566,62.
106962264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.068.409,840,00605.431,593.673.841,43.
012189378 ΣΠΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.461.101,770,002.204.859,133.665.960,90.
067146032 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.397.689,870,001.267.492,693.665.182,56.
302360397 ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΒ2.273.944,400,001.387.926,343.661.870,74.
043520080 ΓΙΟΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.076.478,370,001.582.669,523.659.147,89.
040781408 ΞΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ0,001.692.465,901.963.260,443.655.726,34.
021284712 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ2.098.391,440,001.553.191,493.651.582,93.
119656888 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ2.437.638,750,001.208.032,723.645.671,47.
113519730 HALAUCA ADRIA CON913.790,22726.707,811.999.137,873.639.635,90.
069225290 ΚΟΡΟΖΑΛ ΝΤΑΝΙ ΚΩΝ913.725,77726.707,811.999.073,423.639.507,00.
044236249 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ1.647.645,780,001.991.323,463.638.969,24.
010738512 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙ1.456.962,240,002.174.181,393.631.143,63.
012776388 ΠΑΤΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ2.231.987,850,001.389.122,403.621.110,25.
044931990 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.200.688,840,002.415.568,853.616.257,69.
026946565 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ1.357.699,720,002.252.036,603.609.736,32.
140959730 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ2.814.857,040,00789.787,623.604.644,66.
012280487 ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.467.841,070,002.119.169,613.587.010,68.
040168085 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ1.185.996,720,002.396.960,553.582.957,27.
049855873 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ1.330.167,53433.431,561.813.863,733.577.462,82.
137319401 MAYRIDOY ISKRA STO2.105.254,920,001.469.062,323.574.317,24.
054870902 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.976.632,330,001.597.242,223.573.874,55.
111852659 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥ ΒΑΣ2.366.476,750,001.203.565,983.570.042,73.
037564427 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛ ΝΙΚ2.036.203,700,001.522.089,373.558.293,07.
044785146 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.478.104,920,002.075.383,703.553.488,62.
028110794 ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ1.576.507,090,001.972.613,073.549.120,16.
020138631 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΡ1.483.653,750,002.056.338,143.539.991,89.
070227168 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ2.307.123,300,001.231.775,653.538.898,95.
034146297 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ1.583.513,450,001.954.978,763.538.492,21.
041498361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.853.980,900,001.670.992,993.524.973,89.
045637332 ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.425.947,660,002.097.983,183.523.930,84.
048136936 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ2.682.299,680,00839.854,763.522.154,44.
059160929 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΑΥ2.388.458,740,001.133.396,603.521.855,34.
066749400 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ1.933.117,640,001.585.338,163.518.455,80.
047181590 ΚΛΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.435.646,590,002.078.200,103.513.846,69.
045384730 ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ1.401.967,140,002.106.203,673.508.170,81.
035085680 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ1.174.970,650,002.323.730,233.498.700,88.
120861875 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΧΡΣ2.005.992,560,001.487.767,343.493.759,90.
024073416 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ1.283.035,420,002.199.354,983.482.390,40.
044285465 ΑΥΔΗΣ ΕΠΑΜΕ ΕΥΣ1.286.823,910,002.192.083,843.478.907,75.
017185497 ΓΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.355.221,630,002.122.819,423.478.041,05.
023394091 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.217.786,840,002.245.008,083.462.794,92.
072711425 ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ2.057.172,730,001.389.870,073.447.042,80.
115184158 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑ ΑΘΑ2.979.231,080,00462.972,513.442.203,59.
043539748 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.296.384,080,002.144.401,703.440.785,78.
035795990 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.271.471,890,002.166.961,383.438.433,27.
036920139 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ1.169.439,600,002.252.820,403.422.260,00.
045899461 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ1.736.609,950,001.683.555,383.420.165,33.
033057463 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ2.020.242,150,001.399.270,973.419.513,12.
050743055 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΡΜ0,001.333.172,002.082.376,563.415.548,56.
036653567 ΣΙΩΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΘΑ1.029.572,390,002.384.952,353.414.524,74.
021476758 ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ2.819.829,020,00592.442,613.412.271,63.
042362178 ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ1.181.221,040,002.230.928,053.412.149,09.
102571944 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΠΟ1.904.228,280,001.504.387,843.408.616,12.
028108203 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.420.342,370,001.983.870,153.404.212,52.
046633712 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ1.516.623,490,001.878.666,593.395.290,08.
040160500 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ0,001.650.779,141.733.999,403.384.778,54.
046948838 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.123.355,620,002.246.745,313.370.100,93.
065509903 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ2.096.136,900,001.272.906,853.369.043,75.
031141954 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡ1.513.140,820,001.844.139,963.357.280,78.
134785916 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ0,001.966.162,111.384.178,123.350.340,23.
042200269 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΧΙ1.399.009,670,001.950.896,103.349.905,77.
155250216 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ0,001.965.330,201.383.592,463.348.922,66.
024435710 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.501.201,040,001.845.762,743.346.963,78.
029316677 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΓΝ ΣΤΑ1.366.478,890,001.937.612,433.304.091,32.
038759241 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕ1.174.232,620,002.114.807,963.289.040,58.
042250642 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.317.111,570,001.970.773,943.287.885,51.
009515780 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΑ1.057.865,940,002.228.572,873.286.438,81.
050077724 ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΝ ΣΤΕ1.227.406,15205.951,071.846.193,523.279.550,74.
072367959 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ2.645.196,770,00634.264,703.279.461,47.
023252943 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ1.087.276,750,002.191.743,933.279.020,68.
017753512 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΕΩ1.081.776,100,002.185.783,033.267.559,13.
013321379 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ23.689,061.070.606,432.172.852,113.267.147,60.
062293264 ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ1.081.156,310,002.185.882,433.267.038,74.
050589207 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΗΛΙ1.081.427,890,002.184.456,733.265.884,62.
016338214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ1.203.385,870,002.044.862,013.248.247,88.
052571377 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ1.599.497,790,001.645.911,033.245.408,82.
022056565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ1.258.011,750,001.979.391,373.237.403,12.
045244272 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.457.686,640,001.775.413,263.233.099,90.
043123663 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ1.641.844,030,001.588.984,043.230.828,07.
047524007 ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ2.209.001,940,001.021.800,653.230.802,59.
039664483 ΒΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ708.914,51708.332,851.809.532,213.226.779,57.
034914414 ΛΙΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ2.183.910,990,001.042.452,143.226.363,13.
043592861 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.272.601,990,001.949.313,723.221.915,71.
045686340 ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.533.593,510,001.687.230,433.220.823,94.
040613879 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ1.192.332,110,002.022.313,133.214.645,24.
105580528 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ158,002.730.050,37475.078,823.205.287,19.
131051085 ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.199.788,520,001.003.045,393.202.833,91.
045329685 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ1.179.675,820,002.015.996,023.195.671,84.
046772459 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ1.105.961,536.116,002.083.392,833.195.470,36.
034131500 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΒΑΣ1.899.909,390,001.290.960,833.190.870,22.
007423355 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ1.779.523,630,001.407.001,013.186.524,64.
024650090 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.190.207,170,001.993.824,763.184.031,93.
156671280 DUMITRUV IOAN KRI2.091.114,070,001.085.247,653.176.361,72.
102595850 ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧ1.698.486,010,001.472.537,273.171.023,28.
019198300 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ-1.082.546,342.088.325,623.170.871,96.
040878279 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ1.719.645,620,001.448.034,173.167.679,79.
040443192 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.181.897,170,001.979.859,733.161.756,90.
073683106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ0,001.983.170,601.178.003,333.161.173,93.
041464591 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΠΕΤ2.220.847,650,00939.495,323.160.342,97.
047627856 ΟΜΠΡΙΣΚΑ ΘΕΟΔ ΙΟΝ1.396.472,940,001.760.440,243.156.913,18.
126182331 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ2.313.146,480,00832.066,993.145.213,47.
044951245 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ633.482,70649.247,581.862.357,973.145.088,25.
063513202 ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ798.670,900,002.346.383,323.145.054,22.
011272115 ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.712.541,740,001.431.503,373.144.045,11.
076111029 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ1.389.025,590,001.752.468,093.141.493,68.
078947559 ΦΕΡΚΟ ΛΕΟΝΑ ΤΟΜ2.118.127,150,001.021.986,763.140.113,91.
010856473 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ921.814,836.133,942.212.002,913.139.951,68.
040572371 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΕΛΕ2.231.033,150,00905.680,273.136.713,42.
077208568 ΦΙΜΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΕΥΣ0,001.840.512,571.295.720,853.136.233,42.
107160081 ΔΕΔΕΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ1.792.048,010,001.338.114,263.130.162,27.
117167759 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ1.783.557,910,001.343.796,273.127.354,18.
035139808 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.142.188,770,001.984.930,413.127.119,18.
079808754 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠ1.158.251,0221.672,271.946.491,843.126.415,13.
042646335 ΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ1.278.503,720,001.839.482,003.117.985,72.
003078910 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.076.996,759.263,822.031.361,633.117.622,20.
043330559 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡ1.207.824,210,001.908.994,053.116.818,26.
061707690 ΠΑΥΛΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.334.211,580,001.780.368,583.114.580,16.
046012981 ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.227.607,390,001.886.119,153.113.726,54.
153459514 MARINOV KIRIL IVA2.568.478,860,00540.321,263.108.800,12.
037811480 ΚΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΥ779.185,11353.815,521.973.261,753.106.262,38.
073899403 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡ ΘΕΟ1.545.333,580,001.559.535,163.104.868,74.
046872028 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.028.594,920,002.069.842,603.098.437,52.
028111951 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.007.759,120,002.085.754,293.093.513,41.
075889571 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ1.646.898,030,001.444.379,003.091.277,03.
041580203 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.379.352,540,001.711.809,483.091.162,02.
107999058 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.867.741,600,001.219.798,043.087.539,64.
054989600 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖ1.402.077,220,001.677.497,383.079.574,60.
046130395 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ1.688.042,450,001.389.078,163.077.120,61.
052305040 ΣΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ1.784.500,920,001.292.527,073.077.027,99.
031403713 ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ1.786.532,750,001.286.427,633.072.960,38.
020650509 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.265.900,320,001.803.311,573.069.211,89.
148537700 DILLMANN FOTIN ΦΩΤ2.117.101,410,00949.930,003.067.031,41.
059760714 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΛΜΑ ΑΚΗ2.140.047,650,00925.156,393.065.204,04.
125385345 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑ ΑΝΔ2.189.714,350,00874.484,783.064.199,13.
029075343 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ2.381.837,670,00679.130,923.060.968,59.
044344469 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.130.616,910,001.924.062,453.054.679,36.
063130891 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.465.448,540,00586.609,093.052.057,63.
066767895 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ2.504.996,200,00533.165,423.038.161,62.
046880409 ΛΙΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.170.860,730,001.860.309,813.031.170,54.
047106239 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΚΑΣΙΑ ΧΡΗ1.315.407,500,001.706.049,183.021.456,68.
043495514 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡ1.264.214,040,001.752.584,323.016.798,36.
070240953 MANSSUR VICTO GER1.475.588,190,001.539.819,483.015.407,67.
111529358 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΙ0,001.397.841,881.610.347,233.008.189,11.
031629695 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ2.466.792,8347.528,76489.428,993.003.750,58.
042445550 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟ ΒΑΣ1.178.246,340,001.814.411,992.992.658,33.
104261255 ΚΩΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥ ΣΠΥ1.591.502,580,001.398.872,782.990.375,36.
148256998 ALAHMED IBRAH MOH2.295.328,620,00693.801,212.989.129,83.
063222195 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ2.152.449,150,00834.744,312.987.193,46.
007537776 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΞΕΝ1.329.125,840,001.656.831,242.985.957,08.
046430251 ΧΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ1.226.130,760,001.758.721,142.984.851,90.
039444695 ΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.884.093,760,001.098.281,692.982.375,45.
051228946 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.958.815,770,001.022.515,062.981.330,83.
023646182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ2.170.308,920,00807.203,722.977.512,64.
154896306 HRISTOV BOYCH HRI0,002.580.039,51397.326,092.977.365,60.
154896320 HRISTOV DANAI BOY0,002.580.039,51397.326,092.977.365,60.
068154214 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ1.646.970,040,001.329.960,372.976.930,41.
040586989 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.558.806,310,001.415.448,552.974.254,86.
030041380 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝ ΧΑΡ1.142.666,580,001.828.929,362.971.595,94.
024109189 ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ1.841.845,280,001.129.716,372.971.561,65.
003007504 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.086.956,050,001.883.061,812.970.017,86.
045922211 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.021.592,530,00934.463,602.956.056,13.
028632105 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΕΤ1.222.323,410,001.732.922,882.955.246,29.
105957350 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ2.125.602,400,00826.871,352.952.473,75.
040295768 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ857.053,880,002.089.291,012.946.344,89.
040594848 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝ ΝΙΚ1.698.129,130,001.246.405,142.944.534,27.
009797293 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΛΕΩ845.054,750,002.098.586,082.943.640,83.
041447975 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚ1.342.731,840,001.591.909,222.934.641,06.
054334380 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΥΜ1.917.702,800,001.014.454,602.932.157,40.
024669212 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.000.743,000,001.927.614,592.928.357,59.
114158733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ2.232.358,170,00692.010,662.924.368,83.
046282667 ΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΗΔ1.500.549,030,001.417.911,722.918.460,75.
044448770 ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΛ2.233.412,150,00673.753,822.907.165,97.
126060930 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑ ΜΙΧ1.632.143,850,001.272.888,412.905.032,26.
135274653 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ2.078.258,290,00820.248,032.898.506,32.
022427497 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ2.129.037,580,00768.884,362.897.921,94.
020743020 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΔΗΜ1.383.390,040,001.513.954,842.897.344,88.
028140750 ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ1.610.059,730,001.285.510,522.895.570,25.
105088741 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.890.323,450,001.003.717,952.894.041,40.
148315493 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.820.374,610,001.072.265,172.892.639,78.
102601074 YABLONSKA HALYN MIR1.811.054,390,001.081.227,532.892.281,92.
118384790 INAYAT NAVEE MOH2.294.816,660,00595.461,402.890.278,06.
045682966 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.322.101,790,001.565.069,872.887.171,66.
074413731 ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.923,181.951.203,89932.081,672.885.208,74.
016479730 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.907.536,640,00975.139,232.882.675,87.
015562539 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.518.598,780,001.362.792,272.881.391,05.
033328140 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.705.340,600,001.176.012,402.881.353,00.
052793226 ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ1.181.120,870,001.696.976,922.878.097,79.
020790600 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.090.745,460,001.779.840,472.870.585,93.
038280926 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ0,001.847.102,551.023.294,812.870.397,36.
050046711 ΜΙΝΩΣ ΠΟΛΥΖ ΑΝΤ1.633.978,8322,181.230.560,142.864.561,15.
039923589 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ2.045.665,650,00816.140,972.861.806,62.
002707117 ΡΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ1.037.668,110,001.823.682,732.861.350,84.
045662389 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕ ΜΙΧ2.042.751,570,00816.979,802.859.731,37.
036135278 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.588.369,150,001.265.065,272.853.434,42.
124769877 ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ39.948,951.642.197,431.166.881,632.849.028,01.
116854285 ΖΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.504.774,300,001.340.301,182.845.075,48.
065471459 ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.528.409,630,001.308.164,112.836.573,74.
059070623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΤΡΙ1.233.400,320,001.596.006,212.829.406,53.
020006032 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ1.400.454,220,001.424.599,282.825.053,50.
041578637 ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.548.237,750,001.275.887,412.824.125,16.
042328290 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.043.581,110,001.772.268,002.815.849,11.
103399720 ΑΣΘΕΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜ ΑΡΙ2.351.956,240,00457.849,992.809.806,23.
046622802 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣ ΘΕΟ1.076.514,510,001.729.377,442.805.891,95.
046111608 ΣΟΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ1.248.850,270,001.547.946,052.796.796,32.
014771388 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ698.310,910,002.094.700,752.793.011,66.
026064095 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ1.449.315,100,001.338.893,662.788.208,76.
050603741 ΠΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ2.055.973,960,00725.459,232.781.433,19.
063422120 ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ693.751,760,002.080.357,682.774.109,44.
023075252 ΚΟΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.943.580,310,00827.807,232.771.387,54.
021433795 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.100.280,230,001.666.985,012.767.265,24.
030991613 ΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑ ΑΘΑ2.097.115,360,00669.972,832.767.088,19.
043130887 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙ912.462,160,001.844.556,192.757.018,35.
132972580 ΣΥΜΕΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ1.549.866,880,001.199.205,432.749.072,31.
038558037 ΛΕΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ4.076,641.937.554,95804.034,382.745.665,97.
026850696 ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ687.509,960,002.055.386,082.742.896,04.
005536679 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.635.802,770,001.106.279,182.742.081,95.
030476418 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ19.753,08888.157,711.821.467,972.729.378,76.
130722430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑ1.770.934,140,00956.409,342.727.343,48.
144990655 ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΜΙΣ ΔΗΜ2.231.881,180,00494.187,392.726.068,57.
039094586 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΝ2.235.625,480,00486.079,392.721.704,87.
042788000 ΖΑΚΑΣ ΒΙΚΤΩ ΙΩΑ155.688,69845.468,751.714.095,362.715.252,80.
030497125 ΛΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ937.209,410,001.777.588,262.714.797,67.
020701815 ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ960.801,610,001.753.072,332.713.873,94.
115755052 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ1.668.752,740,001.042.264,842.711.017,58.
047189004 ΨΑΡΡΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ1.166.980,870,001.540.295,252.707.276,12.
047158285 ΚΑΟΥΝΑ ΕΥΘΥΜ ΘΕΟ1.287.249,510,001.413.052,282.700.301,79.
045741645 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.098.907,470,001.598.084,372.696.991,84.
044511817 ΣΥΝΝΕΦΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΚ1.216.317,030,001.480.651,522.696.968,55.
045890386 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ1.475.623,430,001.218.425,772.694.049,20.
046270158 ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.612.806,140,001.080.587,792.693.393,93.
038173334 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.235.044,920,001.450.588,252.685.633,17.
045557320 ΒΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ933.403,290,001.751.634,542.685.037,83.
023031347 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΜΜ1.186.164,250,001.497.719,182.683.883,43.
042094420 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ1.134.879,080,001.545.748,942.680.628,02.
047324593 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ1.275.404,130,001.402.989,832.678.393,96.
020722952 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ1.676.636,170,001.001.277,912.677.914,08.
019145981 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ1.199.344,490,001.476.710,712.676.055,20.
115853518 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ1.939.674,500,00734.663,652.674.338,15.
042849360 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΡΟ943.222,760,001.728.623,452.671.846,21.
118033000 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ0,001.285.132,991.385.116,312.670.249,30.
044155382 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΜΑΛΙ ΝΙΚ1.360.655,780,001.304.427,882.665.083,66.
148636830 CHIKALOV IVAN VLA690,002.327.880,48335.442,492.664.012,97.
163840609 TURBEDAROGLU CAGLA ABD1.996.860,000,00665.952,812.662.812,81.
102141864 ΓΡΙΒΑ ΚΑΣΣΙ ΜΙΧ1.963.950,460,00697.998,132.661.948,59.
117356398 BOZZATO OLIND EDE1.885.591,600,00776.213,672.661.805,27.
143127284 KLJAJIC STANK RAN901.540,720,001.755.539,252.657.079,97.
046478676 ΧΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ1.084.586,000,001.568.597,952.653.183,95.
059208038 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ876.579,860,001.773.292,522.649.872,38.
110431204 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.809.697,770,00832.972,592.642.670,36.
104051805 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.803.646,430,00829.966,762.633.613,19.
028801452 ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ899.612,660,001.729.224,752.628.837,41.
027981252 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟ1.340.464,530,001.281.825,942.622.290,47.
040347390 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΡΗ1.021.129,550,001.598.178,212.619.307,76.
007380062 ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ1.260.977,160,001.356.370,182.617.347,34.
044664625 ΣΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.189.039,220,001.426.655,832.615.695,05.
046467270 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ968.068,470,001.646.307,622.614.376,09.
059631916 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ157,501.886.541,00724.448,992.611.147,49.
136052267 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ1.369.517,55631.351,65608.974,112.609.843,31.
028512680 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.036.747,590,001.557.503,882.594.251,47.
039213950 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΣΤ1.749.414,760,00839.931,512.589.346,27.
031657450 ΣΤΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ0,001.368.619,891.215.334,532.583.954,42.
042136882 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ953.782,640,001.629.585,662.583.368,30.
045307908 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ898.961,740,001.684.272,792.583.234,53.
024007056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ644.694,810,001.933.337,212.578.032,02.
008914572 ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ830.874,230,001.744.595,982.575.470,21.
032760161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΟΡ1.169.546,940,001.402.547,492.572.094,43.
032875068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ1.469.442,530,001.099.449,412.568.891,94.
029203401 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ946.992,110,001.620.498,032.567.490,14.
076685953 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΥΘ2.174.138,230,00385.600,112.559.738,34.
034803136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ1.508.774,110,001.047.890,492.556.664,60.
034458625 ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.381.980,810,001.169.476,752.551.457,56.
017665500 ΜΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.099.854,020,001.450.445,892.550.299,91.
012386699 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ2.135.088,520,00409.723,482.544.812,00.
029247133 ΠΑΡΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.214.353,560,001.327.122,072.541.475,63.
105720081 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΠΟΛ1.339.332,840,001.200.268,332.539.601,17.
045787451 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ856.907,810,001.678.256,442.535.164,25.
043684128 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ844.975,680,001.689.063,772.534.039,45.
047270433 ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΚΕ ΣΑΝΤΕ ΑΛΕ1.488.477,310,001.043.510,872.531.988,18.
042599827 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ848.751,550,001.681.496,192.530.247,74.
025054055 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ1.297.510,180,001.229.531,282.527.041,46.
034525992 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ1.053.849,310,001.472.812,882.526.662,19.
023822434 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.370.000,810,001.153.383,742.523.384,55.
006425977 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ774.978,970,001.745.737,492.520.716,46.
119917510 ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ1.519.273,420,001.001.331,822.520.605,24.
045377935 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.349.369,600,001.167.176,562.516.546,16.
008002755 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ662.274,920,001.852.780,162.515.055,08.
032574548 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.625.204,190,00885.577,682.510.781,87.
108056380 ΦΟΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥ13.520,261.004.196,001.492.428,412.510.144,67.
013141006 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.127.724,510,001.380.338,332.508.062,84.
040344085 ΔΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ831.159,490,001.674.233,032.505.392,52.
061590390 ΚΑΙΠΗ ΣΟΥΛΤ ΜΙΧ1.712.608,760,00787.819,112.500.427,87.
057433953 ΦΛΑΜΜΙΝΙ ΦΑΜΠΡ ΑΝΤ1.712.465,540,00787.956,432.500.421,97.
122224464 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ1.489.366,090,001.005.157,012.494.523,10.
007468336 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.576.344,010,00913.978,282.490.322,29.
046609797 ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.639.436,540,00850.489,232.489.925,77.
010796435 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ828.556,480,001.656.757,362.485.313,84.
046653298 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ956.235,070,001.526.629,312.482.864,38.
027989274 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΥΛ ΣΠΥ1.343.909,200,001.137.583,042.481.492,24.
075419211 ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ1.867.120,720,00614.307,912.481.428,63.
059631977 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ0,001.791.185,70687.815,302.479.001,00.
037452571 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.708.954,100,00767.159,382.476.113,48.
141319446 ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ1.707.080,950,00767.662,732.474.743,68.
004442874 ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ1.293.225,280,001.178.005,062.471.230,34.
139934313 BORDIGATO VITTO ALF1.526.374,180,00944.817,422.471.191,60.
047586765 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ867.258,150,001.599.467,872.466.726,02.
042487682 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.377.950,000,001.081.663,282.459.613,28.
030761310 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ931.366,100,001.527.006,692.458.372,79.
045645111 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ968.051,560,001.487.595,242.455.646,80.
042224335 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ889.700,520,001.563.250,112.452.950,63.
017952709 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ964.117,430,001.484.228,592.448.346,02.
009550296 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΛΕ1.093.549,040,001.350.630,652.444.179,69.
042898538 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ968.339,010,001.472.552,942.440.891,95.
055072164 ΒΟΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.847.979,910,00589.586,702.437.566,61.
026486403 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΔΑ1.771.186,890,00664.549,322.435.736,21.
053102153 ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ817.846,970,001.617.264,542.435.111,51.
021125240 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ608.824,270,001.824.380,352.433.204,62.
031654700 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΜΑΡ1.971.506,810,00456.352,722.427.859,53.
047009581 ΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ1.587.901,540,00833.628,772.421.530,31.
155644776 VELKOV VENEL VLA1.623.722,370,00793.698,422.417.420,79.
053856589 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙ800.026,700,001.617.102,252.417.128,95.
021125227 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ599.626,750,001.812.967,832.412.594,58.
030561023 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΛΕ981.347,100,001.427.574,402.408.921,50.
042981149 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ1.344.554,490,001.059.478,012.404.032,50.
047167221 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡ ΘΕΜ1.394.340,730,001.009.582,042.403.922,77.
071430144 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ2.005.203,200,00397.027,622.402.230,82.
007116527 ΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝ1.007.498,910,001.390.527,312.398.026,22.
025237173 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ153.709,48645.361,351.592.683,242.391.754,07.
016158080 ΝΤΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ800.733,180,001.588.269,802.389.002,98.
103344930 ΚΑΝ ΜΟΥΝΙ ΜΟΥ1.931.998,930,00454.732,552.386.731,48.
017365380 ΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ940.519,590,001.446.029,812.386.549,40.
016591846 ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ932.825,050,001.451.996,702.384.821,75.
007510309 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ592.295,490,001.790.349,052.382.644,54.
112316916 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ1.554.633,600,00827.631,202.382.264,80.
116271516 ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΙ ΝΙΚ1.234.596,600,001.146.398,652.380.995,25.
026964282 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ1.418.780,720,00961.887,552.380.668,27.
001716988 ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ718.408,520,001.658.035,902.376.444,42.
052895163 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ793.672,780,001.582.588,812.376.261,59.
031169999 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ1.740.395,220,00633.865,322.374.260,54.
046597769 ΓΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓ ΑΝΑ1.139.377,050,001.232.248,312.371.625,36.
030855511 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ918.582,750,001.451.289,222.369.871,97.
073879490 ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ325.550,691.669.873,17373.696,662.369.120,52.
105081592 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ1.784.035,950,00580.776,322.364.812,27.
020486000 ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΧΙ2.043.683,430,00320.563,752.364.247,18.
045208840 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ713.260,770,001.645.994,032.359.254,80.
005001114 ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.302.287,710,001.049.184,752.351.472,46.
042849439 ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ1.190.982,810,001.158.275,132.349.257,94.
100818206 ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝ ΧΑΡ1.160.215,470,001.178.979,852.339.195,32.
024059876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ1.174.826,010,001.162.052,802.336.878,81.
008762953 ΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛ ΘΕΟ592.750,320,001.743.280,192.336.030,51.
078782110 ΜΑΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ242.437,33907.011,251.186.562,552.336.011,13.
059393018 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.406.968,370,00918.588,522.325.556,89.
101435912 HOWLADER ABDUL MOH1.983.629,780,00339.614,852.323.244,63.
019008175 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ744.841,7143.298,411.531.621,532.319.761,65.
079351368 ΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤ ΣΠΥ1.599.085,830,00717.416,672.316.502,50.
030287320 ΚΟΛΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ1.626.898,680,00689.466,442.316.365,12.
012380321 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ896.918,894.000,001.414.054,592.314.973,48.
063771774 ΒΑΡΡΙΑΛΕ ΛΟΥΤΣ ΠΑΥ922.228,720,001.391.488,322.313.717,04.
024950177 ΚΑΙΡΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΘ424.305,41713.593,951.174.699,332.312.598,69.
003078091 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ770.492,560,001.540.985,122.311.477,68.
114264277 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΙ1.685.957,080,00622.527,352.308.484,43.
073106536 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ851.263,000,001.457.120,942.308.383,94.
032490353 ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΥΓ990.007,890,001.317.321,262.307.329,15.
053374828 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.367.147,670,00937.384,702.304.532,37.
045629079 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ1.858.762,980,00443.169,992.301.932,97.
104974728 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡ ΤΙΜ269.973,431.115.476,64915.546,742.300.996,81.
035420320 ΦΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ1.876.320,500,00418.508,942.294.829,44.
047432819 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.295.268,840,00998.762,052.294.030,89.
018638311 ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΡΑΣΥ ΠΑΝ976.091,080,001.316.372,902.292.463,98.
030492260 ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.078.443,210,001.207.856,402.286.299,61.
057732676 DERVISHEV ALBEN YOS973.146,64581.503,09723.185,242.277.834,97.
053697550 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.684.308,550,00592.892,742.277.201,29.
010045420 ΒΟΥΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ1.393.949,050,00881.889,792.275.838,84.
027447080 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.334.890,660,00938.086,202.272.976,86.
024128155 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ996.495,400,001.275.536,572.272.031,97.
074131440 ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ879.286,960,001.391.276,352.270.563,31.
111599188 NANI CRIST VIO0,001.701.817,39568.407,012.270.224,40.
122868964 TARLEVA STOYA ATA1.244.390,230,001.024.449,712.268.839,94.
002737287 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ ΣΥΜ0,001.755.463,33513.200,202.268.663,53.
072921650 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ752.529,670,001.510.713,612.263.243,28.
065131023 ΣΗΝΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ1.868.689,040,00394.184,412.262.873,45.
112864681 ΜΗΤΣΑΚΗ ΖΩΗ ΜΙΧ1.102.588,600,001.155.704,522.258.293,12.
043638413 ΒΑΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ1.911.034,390,00346.455,132.257.489,52.
073512380 ΑΒΖΙΕΦ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.264.459,820,00983.142,362.247.602,18.
042622940 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ1.076.270,330,001.170.546,782.246.817,11.
037306346 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.320.359,960,00922.823,762.243.183,72.
045889098 ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ787.622,490,001.450.142,372.237.764,86.
031138661 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ811.539,940,001.426.039,022.237.578,96.
117467535 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΑΝ1.199.349,870,001.037.905,122.237.254,99.
037616188 ΣΧΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙ ΣΤΑ1.263.124,810,00973.355,612.236.480,42.
042091675 ΨΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ885.372,560,001.343.575,832.228.948,39.
047172581 ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ790.761,150,001.436.680,862.227.442,01.
009949127 ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ738.393,660,001.482.884,192.221.277,85.
046900486 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΑΡΓ874.767,360,001.344.674,722.219.442,08.
126649598 FILOTE ADRIA CON111,341.701.817,39517.391,462.219.320,19.
040718063 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ904.258,040,001.308.768,242.213.026,28.
066030652 LIKA ALTIN MEM1.055.841,820,001.142.880,222.198.722,04.
065372408 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ240,001.069.983,241.127.871,292.198.094,53.
023483604 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ572.831,140,001.624.228,502.197.059,64.
131757997 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΥΘ544.659,920,001.644.182,522.188.842,44.
079507146 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ601.588,750,001.583.989,602.185.578,35.
046013154 ΓΡΙΜΠΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ871.657,350,001.308.606,882.180.264,23.
007568765 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ914.381,860,001.265.853,462.180.235,32.
046370840 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ1.316.664,180,00863.011,252.179.675,43.
038427492 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ973.461,470,001.202.507,522.175.968,99.
112273137 ΤΣΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ1.773.728,400,00400.190,282.173.918,68.
033542641 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ874.811,720,001.296.961,472.171.773,19.
045067110 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣ ΝΙΚ1.296.156,300,00874.953,172.171.109,47.
044043962 ΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΘ820.520,630,001.349.180,992.169.701,62.
042966890 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜ667.864,450,001.500.183,182.168.047,63.
074964830 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ847.729,1814.496,261.302.091,412.164.316,85.
029461659 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ994.835,140,001.167.469,482.162.304,62.
052303010 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ1.835.420,750,00326.774,812.162.195,56.
047286756 ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ988.865,800,001.171.401,062.160.266,86.
079343610 ΜΕΝΑ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.150.402,770,001.006.444,722.156.847,49.
047412974 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ1.115.613,440,001.035.281,092.150.894,53.
020040547 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ906.641,480,001.243.451,822.150.093,30.
027258220 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.460.000,150,00686.200,062.146.200,21.
009961165 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ813.869,680,001.331.984,992.145.854,67.
019740886 ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ735.791,260,001.407.737,462.143.528,72.
108370985 MANGLLARA STAVR THA1.046.714,550,001.096.151,032.142.865,58.
042718570 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ904.205,030,001.238.354,782.142.559,81.
114691122 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚ1.221.846,240,00919.866,212.141.712,45.
056978353 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.441.298,060,00699.245,902.140.543,96.
042326167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ1.396.108,510,00743.426,362.139.534,87.
023040356 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ711.172,030,001.424.245,812.135.417,84.
047104001 ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ710.553,910,001.421.481,322.132.035,23.
046329959 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑ ΔΗΜ1.260.596,670,00865.594,842.126.191,51.
055230668 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ531.344,180,001.594.045,082.125.389,26.
047543857 ΓΚΟΒΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ1.007.795,460,001.117.548,572.125.344,03.
044951940 ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ968.011,520,001.154.822,352.122.833,87.
128222875 ΜΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ ΠΑΣ1.083.430,830,001.038.977,812.122.408,64.
026111678 ΚΤΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ946.152,510,001.175.849,062.122.001,57.
026691969 ΣΑΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ910.227,080,001.211.405,592.121.632,67.
026169471 ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ701.011,810,001.420.305,642.121.317,45.
100827750 ΤΕΡΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ1.311.489,290,00809.509,462.120.998,75.
044876530 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ1.331.891,910,00787.655,772.119.547,68.
036537010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΝΙΗ ΠΑΝ1.813.722,610,00304.982,532.118.705,14.
021061043 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ73.533,711.022.433,191.022.665,282.118.632,18.
142103670 MBORJA ILIRJ PEL1.825.022,000,00290.350,082.115.372,08.
024187573 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ617.892,140,001.491.999,432.109.891,57.
032332885 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ821.269,840,001.286.444,822.107.714,66.
023584845 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ530.865,350,001.576.759,812.107.625,16.
066190912 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓ ΗΡΑ989.255,200,001.118.255,182.107.510,38.
029132970 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΤΑΞ877.565,650,001.228.620,082.106.185,73.
051112532 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.042.839,310,001.062.167,912.105.007,22.
044854250 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ803.910,170,001.298.915,392.102.825,56.
020965600 ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ941.126,190,001.157.382,102.098.508,29.
045688055 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ ΜΙΧ695.673,890,001.402.580,872.098.254,76.
027460852 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ1.328.502,320,00769.216,752.097.719,07.
045237860 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤ772.385,970,001.323.412,052.095.798,02.
009756213 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ809.941,110,001.283.768,692.093.709,80.
039193472 ΤΟΥΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ1.208.856,950,00881.655,272.090.512,22.
017702376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ694.374,190,001.394.874,292.089.248,48.
011591335 ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ892.428,270,001.193.770,042.086.198,31.
009377711 ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ5.376,981.045.834,271.034.718,072.085.929,32.
039611902 ΚΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ1.713.277,260,00369.205,912.082.483,17.
044729173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ835.697,540,001.246.518,422.082.215,96.
034146261 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛ1.456.923,310,00624.979,472.081.902,78.
047666372 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ1.246.616,690,00832.880,922.079.497,61.
040656241 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑ1.457.873,490,00617.259,522.075.133,01.
020505251 ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜ ΑΛΕ1.462.640,090,00610.808,682.073.448,77.
017799606 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡ ΚΑΛ1.434.369,730,00637.359,802.071.729,53.
103340090 YEAKVB MD SUL1.727.171,920,00343.210,122.070.382,04.
059452999 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΣΤΥ1.226.306,840,00842.819,672.069.126,51.
059244399 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΟΡ701.345,580,001.366.922,532.068.268,11.
008635952 ΝΤΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ878.043,360,001.188.027,652.066.071,01.
133292720 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.120.421,500,00942.911,402.063.332,90.
038274840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.624.779,850,00435.056,192.059.836,04.
047589050 ΚΡΟΝΤΙΡΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ1.013.236,210,001.046.458,312.059.694,52.
040284637 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ1.139.943,750,00916.879,402.056.823,15.
034013034 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑ490.999,90193.787,561.369.574,922.054.362,38.
042729153 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΑΘΑ679.535,100,001.374.790,122.054.325,22.
044873472 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ880.706,250,001.169.991,792.050.698,04.
043981528 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ775.727,550,001.273.457,392.049.184,94.
047354745 ΝΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ782.688,400,001.264.927,132.047.615,53.
029013433 ΔΙΔΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟ ΘΩΜ1.045.113,390,00995.120,422.040.233,81.
021895117 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.522.736,210,00516.617,382.039.353,59.
018130042 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ676.316,06146,741.362.361,782.038.824,58.
009872410 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ110.807,251.205.523,32722.020,592.038.351,16.
031971360 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝ844.199,847.740,831.182.296,542.034.237,21.
133173858 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΝ1.611,101.234.129,47796.095,532.031.836,10.
045530701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ987.009,720,001.043.970,832.030.980,55.
025567254 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.334.317,380,00695.372,202.029.689,58.
047044061 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝ ΚΟΣ68.100,89824.436,451.132.503,202.025.040,54.
024045675 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.176.973,000,00845.842,372.022.815,37.
100322354 ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ ΝΟΡΑ 668.893,210,001.353.839,862.022.733,07.
100322274 ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΒΟΛΤΣ ΔΗΜ668.893,210,001.353.839,862.022.733,07.
043684743 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ1.231.228,140,00790.094,642.021.322,78.
013597403 ΦΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ987.507,460,001.033.253,322.020.760,78.
062510122 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.068.151,150,00951.952,312.020.103,46.
046091132 ΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ940.038,350,001.079.880,592.019.918,94.
045509555 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ801.710,940,001.216.852,982.018.563,92.
005909568 ΦΥΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ914.108,990,001.103.154,542.017.263,53.
036893065 YASMINE WAHIB ΡΕΝ905.691,310,001.109.598,852.015.290,16.
009287508 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤ504.252,230,001.510.959,612.015.211,84.
046028038 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ715.185,150,001.297.226,212.012.411,36.
047688769 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΤΙΜ1.829,601.189.623,71820.640,252.012.093,56.
022809543 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ60.350,87622.793,111.327.524,142.010.668,12.
021538403 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ568.939,410,001.441.722,782.010.662,19.
044784623 ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ869.663,840,001.136.615,822.006.279,66.
140979438 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟ ΕΥΘ1.671.746,180,00332.868,372.004.614,55.
047171326 ΚΑΣΕΖΕ ΜΙΣΕΛ ΑΝΤ549.766,83194.609,711.259.558,832.003.935,37.
041344532 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ895.088,800,001.103.856,731.998.945,53.
022832792 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΣ749.510,650,001.247.092,051.996.602,70.
079782433 ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚ ΑΓΓ1.454.412,000,00542.150,951.996.562,95.
018413982 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ1.459.232,480,00535.874,411.995.106,89.
004934070 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ894.378,760,001.095.052,471.989.431,23.
045238900 ΑΜΠΝΤΕΛ ΟΥΑΧΑΜΠ ΟΥΑΓΚ ΦΑΡ16.166,68743.780,001.225.744,541.985.691,22.
006647377 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΑΝ1.093.643,230,00890.945,111.984.588,34.
126768410 ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΖ1.406.442,410,00577.696,771.984.139,18.
042788638 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ898.110,800,001.077.432,191.975.542,99.
034036047 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.319.931,170,00654.357,441.974.288,61.
042418086 ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑ ΚΟΣ1.419.891,950,00554.003,761.973.895,71.
042849520 ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ1.546.187,360,00423.544,191.969.731,55.
027321606 ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡ653.689,950,001.309.754,841.963.444,79.
046396660 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΕΜΜ961.754,050,00999.503,031.961.257,08.
050614429 ΤΣΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ784.259,940,001.176.758,611.961.018,55.
045931477 ΛΑΠΟΥΚΑ ΣΑΛΒΑ ΠΙΕ888.966,730,001.070.772,761.959.739,49.
044836279 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ830.731,340,001.127.884,521.958.615,86.
027004637 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΘΕΜ1.078.084,030,00877.032,891.955.116,92.
018406849 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.196.946,410,00758.142,851.955.089,26.
051486161 ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.303.790,030,00649.198,331.952.988,36.
109148155 ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.210.729,050,00738.485,991.949.215,04.
039927982 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ ΧΑΡ683.138,43183.686,071.080.690,241.947.514,74.
044712180 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ1.142.366,590,00803.384,311.945.750,90.
101162585 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ689.892,550,001.248.124,491.938.017,04.
059339192 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ968.872,580,00966.518,011.935.390,59.
046514815 ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.368.959,320,00565.761,831.934.721,15.
142127888 RITIVOIU IOAN GHE0,001.205.539,59728.145,911.933.685,50.
046378390 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΠΑΝ790.580,750,001.142.943,021.933.523,77.
034988570 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ710.792,620,001.222.424,411.933.217,03.
029893470 ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ930.331,071.332,511.001.149,411.932.812,99.
032357044 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ751.653,780,001.180.916,431.932.570,21.
043633779 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ1.161.612,900,00768.811,831.930.424,73.
044502034 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟ ΧΑΡ1.120.501,400,00805.660,161.926.161,56.
047170446 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ639.320,610,001.285.960,001.925.280,61.
022803213 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑ713.981,370,001.210.852,931.924.834,30.
046736854 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ671.021,360,001.252.184,381.923.205,74.
076603210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ0,001.127.231,89793.571,261.920.803,15.
038091076 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.078.229,553.653,99835.854,751.917.738,29.
029493276 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ960.725,650,00956.797,471.917.523,12.
118528149 ΡΑΠΟ ΣΤΕΦΑ ΜΑΤ1.356.636,520,00558.163,821.914.800,34.
006557568 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΠΡΟ731.499,970,001.182.816,351.914.316,32.
022924385 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ562.577,110,001.348.519,551.911.096,66.
023448602 ΒΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ986.379,350,00924.642,951.911.022,30.
038747162 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛ ΝΙΚ995.064,720,00911.976,271.907.040,99.
034677963 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ790.777,680,001.111.826,391.902.604,07.
043267241 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.061.126,880,00839.813,341.900.940,22.
009935516 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ891.337,040,001.007.210,861.898.547,90.
034779906 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.325.244,330,00573.119,831.898.364,16.
013243047 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ634.132,740,001.260.409,071.894.541,81.
029096584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ837.873,810,001.055.886,291.893.760,10.
014965146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ1.304.234,510,00586.211,381.890.445,89.
078362176 ΜΑΝΔΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.078.365,360,00810.504,661.888.870,02.
045493424 ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ750.742,300,001.137.490,541.888.232,84.
014548500 ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ806.181,590,001.078.014,861.884.196,45.
078886795 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ947.442,250,00935.972,861.883.415,11.
045489343 ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ1.098.090,500,00784.905,471.882.995,97.
078676104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ994.047,710,00888.629,501.882.677,21.
045966999 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ823.570,360,001.057.866,831.881.437,19.
045765354 ΣΓΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡ ΙΩΑ1.212.485,060,00668.769,541.881.254,60.
030802879 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ622.410,790,001.255.170,121.877.580,91.
017905980 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ845.072,580,001.032.498,011.877.570,59.
015677539 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡ ΝΙΚ689.139,570,001.187.837,601.876.977,17.
021953414 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ1.041.194,800,00834.198,321.875.393,12.
024918349 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ730.917,570,001.143.244,451.874.162,02.
031863650 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ600.556,460,001.272.727,241.873.283,70.
114919495 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΟ997.828,140,00874.417,291.872.245,43.
047208270 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΗΜ1.337.741,850,00533.849,981.871.591,83.
052454321 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.201.122,320,00670.101,831.871.224,15.
042086770 ΚΟΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ885.196,610,00985.836,231.871.032,84.
003322910 ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑ ΧΑΡ1.370.504,610,00499.502,921.870.007,53.
039976153 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ791.762,690,001.076.645,691.868.408,38.
009948690 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ613.328,680,001.253.767,511.867.096,19.
047431442 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙ ΑΧΙ1.064.953,840,00800.531,061.865.484,90.
004719879 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ707.450,090,001.157.256,361.864.706,45.
015077811 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ0,00903.119,44960.919,091.864.038,53.
046525866 ΤΖΑΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΔ693.926,910,001.164.088,421.858.015,33.
045813891 ΛΙΣΛΕ ΤΖΕΙΜ ΤΟΜ860.134,740,00996.119,081.856.253,82.
039175896 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ861.732,620,00992.431,041.854.163,66.
072718125 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.096.207,360,00755.569,201.851.776,56.
021246688 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΗΣ ΔΗΜ732.048,520,001.118.819,391.850.867,91.
077100904 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ869.945,430,00979.944,811.849.890,24.
034734661 ΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ616.382,310,001.232.764,621.849.146,93.
010367456 ΔΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ978.894,780,00869.652,691.848.547,47.
007740742 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.048.219,060,00798.990,901.847.209,96.
029172801 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ625.938,410,001.213.183,281.839.121,69.
022582946 ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΟ753.663,600,001.082.927,941.836.591,54.
041820565 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ1.422.962,730,00413.181,131.836.143,86.
032408687 ΤΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ965.349,640,00870.243,471.835.593,11.
012349864 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ823.358,930,001.009.630,781.832.989,71.
069872178 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.020.342,890,00808.794,941.829.137,83.
065873589 ΑΛ ΣΑΛΜΟΝ ΡΑΝΤ ΜΑΧ1.065.369,440,00762.685,881.828.055,32.
030580885 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ601.592,100,001.213.006,781.814.598,88.
037190044 ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.369.561,330,00436.696,581.806.257,91.
008644451 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ642.220,160,001.160.475,641.802.695,80.
024458236 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ1.257.547,860,00538.670,201.796.218,06.
029246959 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟ ΓΕΩ718.769,190,001.077.021,281.795.790,47.
005467055 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ634.708,170,001.158.528,541.793.236,71.
040398801 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.135.455,840,00654.996,131.790.451,97.
102102408 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝ ΕΥΘ1.387.923,030,00401.653,571.789.576,60.
139042974 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΟΡ1.106.799,680,00682.472,781.789.272,46.
045923778 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ1.153.367,650,00633.243,251.786.610,90.
069908192 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΣΤΑ1.166.199,440,00618.131,831.784.331,27.
021085907 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.036.630,000,00746.877,501.783.507,50.
044508470 ΡΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ1.031.048,840,00750.215,451.781.264,29.
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ896.979,350,00882.315,461.779.294,81.
046861905 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ668.042,280,001.110.905,171.778.947,45.
016471941 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ776.205,370,001.002.207,841.778.413,21.
047041071 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟ ΑΝΔ717.338,510,001.057.975,231.775.313,74.
006774540 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ1.483.783,500,00291.515,381.775.298,88.
067584112 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ586.551,650,001.187.129,051.773.680,70.
047384541 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ1.289.571,140,00482.553,811.772.124,95.
121381830 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ7.372,05647.879,901.116.631,271.771.883,22.
015275262 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΛ804.758,330,00965.937,931.770.696,26.
044856186 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ741.270,290,001.029.017,241.770.287,53.
079098672 ΠΛΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ1.195.198,090,00572.399,661.767.597,75.
047746102 ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.145.924,090,00621.292,501.767.216,59.
064089918 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ519.869,580,001.245.519,531.765.389,11.
044241512 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ633.893,560,001.129.288,911.763.182,47.
026657349 ΔΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ1.182.947,720,00579.278,541.762.226,26.
059911453 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ0,00582.605,691.178.811,781.761.417,47.
022017564 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ788.367,920,00970.409,781.758.777,70.
010127020 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ1.044.620,120,00713.670,621.758.290,74.
043619299 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ763.855,170,00994.311,001.758.166,17.
045061756 ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ744.338,150,001.008.474,631.752.812,78.
023459390 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥ ΑΝΔ732.398,270,001.019.700,621.752.098,89.
018910311 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ851.192,480,00899.670,981.750.863,46.
114924481 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.287.095,690,00463.205,991.750.301,68.
116761124 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.504.765,520,00244.825,351.749.590,87.
112768750 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩ1.230.404,070,00518.413,601.748.817,67.
029048261 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ645.714,640,001.099.424,891.745.139,53.
034958797 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ721.271,850,001.023.863,671.745.135,52.
028781135 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ1.369.391,090,00375.214,101.744.605,19.
046462840 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ802.626,120,00941.841,711.744.467,83.
044890690 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ660.185,57241.947,57841.500,731.743.633,87.
045028121 ΔΙΒΟΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΛΕ587.047,310,001.156.325,581.743.372,89.
027460330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΛΑΖ1.065.606,920,00674.814,541.740.421,46.
043601470 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ642.503,660,001.096.175,111.738.678,77.
045407286 ΧΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.009.461,950,00727.689,611.737.151,56.
061174486 ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΔΑΜΙΑ ΙΩΑ1.186.792,700,00548.029,201.734.821,90.
050526190 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑ ΙΓΝ1.091.680,270,00642.745,601.734.425,87.
078631067 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ593.740,690,001.140.034,781.733.775,47.
112927033 ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ1.048.788,000,00680.520,131.729.308,13.
040711720 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΜΙΧ722.280,390,001.006.930,211.729.210,60.
019558820 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ703.819,700,001.024.992,981.728.812,68.
053195629 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ941.710,450,00783.916,691.725.627,14.
040089868 ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ767.512,290,00957.946,651.725.458,94.
014840915 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ428.600,470,001.295.773,261.724.373,73.
011503604 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.099.411,25836,89621.119,221.721.367,36.
013296090 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ819.951,600,00898.504,221.718.455,82.
118340720 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ998.304,760,00719.453,831.717.758,59.
030438660 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ642.522,760,001.075.066,611.717.589,37.
044699270 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.065.435,330,00649.968,771.715.404,10.
037457310 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ538.484,1685.054,001.088.952,861.712.491,02.
022436629 ΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ1.094.293,220,00617.012,101.711.305,32.
009304012 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΥ569.865,170,001.139.958,091.709.823,26.
001943024 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ950.740,230,00758.375,041.709.115,27.
050400199 ΠΟΥΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΓ ΒΑΣ976.574,460,00732.395,951.708.970,41.
047655474 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ686.477,310,001.016.080,031.702.557,34.
045892005 ΤΡΥΦΩΝ ΔΙΑΜΑ ΘΕΟ562.511,980,001.137.607,501.700.119,48.
132167669 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ980.460,240,00719.326,301.699.786,54.
136072900 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ1.244.924,750,00454.705,021.699.629,77.
021497810 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.023.458,240,00673.907,861.697.366,10.
136229065 ΛΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ0,001.200.375,56496.955,481.697.331,04.
136229077 ΛΑΖΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ0,001.200.375,56496.955,481.697.331,04.
059088896 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.148.342,580,00548.740,081.697.082,66.
079656705 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ423.503,710,001.272.762,001.696.265,71.
108551342 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΜΠΑ1.063.272,740,00631.421,741.694.694,48.
027111074 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.177.477,170,00515.829,291.693.306,46.
035690473 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.001.384,990,00690.643,811.692.028,80.
026166131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ653.659,250,001.037.938,321.691.597,57.
018795088 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ652.897,990,001.037.767,061.690.665,05.
024050010 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ706.265,860,00983.836,271.690.102,13.
045584010 ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ565.770,630,001.121.820,121.687.590,75.
128009843 ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑ ΗΛΙ784.808,370,00901.445,711.686.254,08.
021560606 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΛΕ687.224,790,00998.434,991.685.659,78.
024897510 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ846.276,000,00838.293,201.684.569,20.
034961187 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ0,00603.306,091.080.891,581.684.197,67.
076192697 ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ846.347,630,00835.232,941.681.580,57.
046267688 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ761.556,770,00917.862,471.679.419,24.
066293661 RAIES RAFIK ABD833.926,340,00842.236,391.676.162,73.
039983341 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ8.569,19545.600,671.118.637,971.672.807,83.
028453729 ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ658.413,130,001.013.112,631.671.525,76.
037043820 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦ ΓΕΩ869.950,230,00800.184,531.670.134,76.
019592049 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ753.945,570,00915.982,611.669.928,18.
059329997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.143.551,310,00526.340,321.669.891,63.
023512272 ΙΓΓΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ919.146,710,00750.240,281.669.386,99.
028890550 ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ0,00614.976,551.054.069,811.669.046,36.
041424151 ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡ ΜΙΧ841.015,780,00827.457,581.668.473,36.
003715188 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.124.818,300,00542.618,531.667.436,83.
026788208 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ912.057,570,00754.615,051.666.672,62.
142100298 HELAL NAHED HAN1.263.373,360,00402.966,971.666.340,33.
041370039 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ1.015.099,520,00650.599,361.665.698,88.
022603670 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.061.446,540,00603.353,571.664.800,11.
012200455 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.191.187,020,00471.651,211.662.838,23.
041372635 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ1.203.821,670,00455.465,111.659.286,78.
074403196 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ1.173.626,050,00484.716,731.658.342,78.
047069829 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ508.680,88128.850,171.019.546,171.657.077,22.
062142714 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ571.157,290,001.085.273,911.656.431,20.
053633923 ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ971.684,480,00681.882,641.653.567,12.
046465552 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ629.652,170,001.022.553,691.652.205,86.
031189292 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ976.141,460,00675.802,181.651.943,64.
072283242 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.140.389,740,00509.734,981.650.124,72.
053503194 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜ928.486,720,00721.156,341.649.643,06.
047507951 ΠΑΠΑΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ761.834,310,00885.323,791.647.158,10.
016656204 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ772.216,880,00874.881,501.647.098,38.
046468253 ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ742.490,570,00903.911,031.646.401,60.
015707211 ΝΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ692.435,610,00953.404,801.645.840,41.
023125708 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΡ637.142,560,001.008.437,061.645.579,62.
016347155 ΚΟΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ637.518,841.087,971.006.509,431.645.116,24.
029089568 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ966.965,320,00677.281,351.644.246,67.
046847100 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ544.500,470,001.098.511,691.643.012,16.
009508371 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.159.370,350,00483.420,681.642.791,03.
075053417 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ951.256,560,00690.870,881.642.127,44.
046673341 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ623.464,800,001.017.951,241.641.416,04.
019757402 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ767.180,390,00873.896,141.641.076,53.
078901140 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ686.212,120,00954.608,321.640.820,44.
042839772 ΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ977.716,810,00662.941,411.640.658,22.
059855518 ΜΙΣΤΡΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩ959.571,830,00677.685,131.637.256,96.
035883989 ΚΑΖΑΡΑΝΟ ΟΤΑΒΙ ΑΝΤ646.310,100,00990.571,241.636.881,34.
041959692 ΖΗΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΚ605.549,960,001.029.828,541.635.378,50.
122404807 ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ743.432,000,00891.657,401.635.089,40.
019744615 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΩΜ738.826,590,00894.934,071.633.760,66.
008197996 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ408.179,990,001.224.830,041.633.010,03.
029678615 ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ1.273.015,380,00359.190,791.632.206,17.
029023819 ΕΨΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ603.298,470,001.027.724,861.631.023,33.
046110612 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΕΔΙ701.583,510,00929.365,381.630.948,89.
005078965 ΤΖΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ292.567,27640.199,79697.753,871.630.520,93.
065163893 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ723.772,090,00903.203,741.626.975,83.
037880830 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ785.089,390,00839.599,611.624.689,00.
117827999 ΜΑΡΤΙΡΟΣΙΑΝ ΑΡΜΕΝ ΓΚΕ1.198.236,030,00425.655,471.623.891,50.
040071700 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ697.646,880,00926.009,301.623.656,18.
072767691 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΕΩ579.738,120,001.043.132,281.622.870,40.
044666599 ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΥ929.085,300,00692.350,541.621.435,84.
029905890 ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ909.563,890,00710.542,451.620.106,34.
061917458 ΜΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ818.696,020,00799.804,481.618.500,50.
003995919 ΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ538.534,580,001.074.312,391.612.846,97.
135657351 ΠΛΑΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ825.497,770,00786.495,491.611.993,26.
046589745 ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ724.782,5123.410,50863.776,431.611.969,44.
043839327 ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΟΠ ΕΥΣ583.053,290,001.028.407,971.611.461,26.
029055332 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ1.067.717,430,00541.921,611.609.639,04.
044090698 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡ966.133,110,00637.475,401.603.608,51.
031971845 ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΜΙΛ ΔΗΜ1.249.596,990,00353.031,061.602.628,05.
027870853 ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡ ΔΗΜ918.516,410,00683.986,691.602.503,10.
016205073 ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ753.655,850,00843.813,311.597.469,16.
047164140 ΜΠΙΧΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΦΩΤ586.063,240,001.008.685,981.594.749,22.
145999101 IVANOV ZHELY IVA0,001.078.913,63515.653,541.594.567,17.
045776713 ΔΗΛΑΝΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ873.160,050,00719.683,881.592.843,93.
028309690 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤ ΚΩΝ1.168.904,200,00423.608,791.592.512,99.
132573696 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΓ ΙΩΑ1.137.420,920,00455.011,541.592.432,46.
044971244 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ527.490,380,001.064.687,471.592.177,85.
006429454 ΟΥΖΕΛ ΚΟΥΡΤ ΜΕΧ860.371,450,00729.645,971.590.017,42.
101053135 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΣΣΑ ΔΗΜ1.096.748,560,00492.694,721.589.443,28.
047011644 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.178.267,430,00410.614,951.588.882,38.
041451903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΖ1.123.876,08155.108,54308.723,301.587.707,92.
019219882 ΤΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ1.073.036,560,00512.631,811.585.668,37.
061504812 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ848.937,150,00736.305,691.585.242,84.
022328772 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΙΧ553.317,330,001.030.295,131.583.612,46.
049404656 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ1.090.852,930,00491.656,351.582.509,28.
018481106 ΜΠΟΜΠΑΣ ΔΗΜ ΠΑΝ754.326,080,00826.259,721.580.585,80.
078850798 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ885.842,900,00694.590,251.580.433,15.
019821047 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ665.016,080,00915.383,771.580.399,85.
041358296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟ951.834,760,00628.098,441.579.933,20.
044719929 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΧΑΡ538.671,720,001.040.209,771.578.881,49.
009112063 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ767.690,710,00810.550,361.578.241,07.
122051420 ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ950.301,660,00626.733,351.577.035,01.
021403127 ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ822.883,380,00753.158,271.576.041,65.
017086329 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑ525.151,610,001.050.303,221.575.454,83.
043858606 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ991.539,240,00583.504,451.575.043,69.
053439628 ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.040.325,670,00529.110,911.569.436,58.
121635360 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ0,00920.256,28647.860,431.568.116,71.
005759887 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ545.653,260,001.022.163,201.567.816,46.
030987163 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ543.907,210,001.022.905,511.566.812,72.
017861178 ΝΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ941.936,440,00624.830,031.566.766,47.
043718228 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓ600.623,400,00963.434,861.564.058,26.
104492924 ΙΝΑΛΙΔΗΣ ΜΕΡΑΜ ΓΚΙ4.386,35858.638,37700.496,021.563.520,74.
043406731 ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ1.087.234,670,00475.305,551.562.540,22.
075481436 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.173.460,570,00385.917,981.559.378,55.
047915159 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΣΤΕ1.134.184,000,00425.068,061.559.252,06.
033186758 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.239.029,910,00316.986,051.556.015,96.
030624296 ΑΣΙΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ688.728,980,00866.866,321.555.595,30.
063513214 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΟΡ388.666,690,001.166.035,271.554.701,96.
021934805 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ607.575,370,00946.525,661.554.101,03.
031110965 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ611.203,050,00938.389,891.549.592,94.
022144006 ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΑΓΓ ΑΧΙ572.253,780,00976.977,621.549.231,40.
029227644 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΘΕΜΙΣ ΗΡΑ941.686,990,00606.632,431.548.319,42.
002922745 ΒΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ691.432,790,00853.848,651.545.281,44.
039647345 ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ86,13895.717,34647.986,901.543.790,37.
046565305 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ534.715,150,001.009.021,591.543.736,74.
070975750 GHETAU DAN G MIR0,00726.707,81816.819,571.543.527,38.
043906080 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ681.765,410,00860.347,251.542.112,66.
023415552 ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΝΑΟΥΜ ΔΗΜ717.361,000,00822.817,231.540.178,23.
046280489 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ604.924,040,00933.598,481.538.522,52.
037032134 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΘΑ916.292,280,00616.973,551.533.265,83.
009336937 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ546.176,750,00985.250,281.531.427,03.
046049925 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ935.957,870,00591.219,221.527.177,09.
063052050 ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ1.271.885,350,00254.989,971.526.875,32.
013841350 ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ936.451,110,00587.440,581.523.891,69.
117277703 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.074.958,380,00448.258,351.523.216,73.
041135795 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΠΕΡ518.507,890,001.003.457,071.521.964,96.
028242705 ΜΟΚ ΓΙΟΥΝ ΜΟΥ577.050,845.938,95933.395,721.516.385,51.
114969867 ΠΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΣΥΜ12.049,241.224.785,24279.435,931.516.270,41.
044855767 ΤΖΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ591.900,480,00921.171,191.513.071,67.
041827437 ΚΟΥΤΣΑΡΙΓΓΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ497.646,950,001.014.660,181.512.307,13.
045008877 ΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ0,001.157.691,14351.938,101.509.629,24.
107182860 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ868.936,840,00639.727,601.508.664,44.
045245190 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑ500.454,610,001.005.920,801.506.375,41.
023563155 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ573.977,740,00931.775,341.505.753,08.
046523977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ594.482,830,00909.264,211.503.747,04.
025070252 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ603.406,160,00899.793,691.503.199,85.
040881665 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ676.776,310,00825.431,801.502.208,11.
038052978 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ1.340.406,880,00161.713,541.502.120,42.
034351510 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΠΑ499.944,120,001.002.022,731.501.966,85.
006298702 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ609.930,000,00891.156,961.501.086,96.
014006039 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ658.078,220,00841.540,391.499.618,61.
069874805 ΚΟΥΡΠΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ0,001.224.807,86274.006,681.498.814,54.
000175635 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ375.590,090,001.122.466,071.498.056,16.
041387046 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ0,001.157.691,14340.361,191.498.052,33.
032535246 ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.071.345,370,00425.248,661.496.594,03.
036093781 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ998.096,210,00498.043,131.496.139,34.
039245621 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.031.267,620,00463.826,511.495.094,13.
029911823 ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ727.803,460,00767.001,691.494.805,15.
024980378 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΤ678.816,600,00815.248,181.494.064,78.
065056774 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.028.957,290,00461.141,961.490.099,25.
040377713 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.250.650,130,00235.442,331.486.092,46.
027769634 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ486.365,5511.296,59988.281,611.485.943,75.
044167922 EL KADY MOHAM EL167.583,16767.520,83550.342,561.485.446,55.
145313003 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ1.227.435,100,00257.869,931.485.305,03.
047180544 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ982.167,910,00501.599,401.483.767,31.
008494026 ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ547.112,450,00931.451,341.478.563,79.
023293857 ΣΚΟΡΔΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ502.823,850,00973.963,841.476.787,69.
032994125 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ898.698,880,00577.226,051.475.924,93.
045508282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ489.633,280,00985.829,541.475.462,82.
000027012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΟΦ370.202,050,001.103.464,251.473.666,30.
047434794 ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ592.947,250,00877.769,491.470.716,74.
037312120 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ666.963,900,00803.351,711.470.315,61.
045656322 ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ486.133,530,00983.934,301.470.067,83.
014727918 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ616.214,170,00852.184,811.468.398,98.
052415725 ΜΠΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ749.857,370,00718.033,091.467.890,46.
028613000 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ671.281,500,00793.099,101.464.380,60.
041949778 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ579.281,180,00884.340,091.463.621,27.
023510961 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ605.373,630,00857.332,051.462.705,68.
043990549 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ480.416,210,00980.740,251.461.156,46.
009478560 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ912.839,360,00546.778,201.459.617,56.
112839531 ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ200,00701.756,71755.182,221.457.138,93.
010278644 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ735.834,500,00719.678,281.455.512,78.
014223403 ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ759.776,980,00695.642,541.455.419,52.
007121710 ΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ624.524,480,00830.725,921.455.250,40.
019030053 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ484.443,180,00970.096,141.454.539,32.
105249657 CHRISTAKOPOULOS SIMON VAL1.047.414,8311.908,86395.020,541.454.344,23.
019354060 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ667.079,650,00787.140,631.454.220,28.
040028863 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝ ΡΑΛ476.489,680,00976.754,241.453.243,92.
004819910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ568.965,770,00883.725,691.452.691,46.
044049813 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΔ523.901,050,00924.968,671.448.869,72.
039731776 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ835.857,160,00612.625,161.448.482,32.
059562920 ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ540.269,720,00906.427,521.446.697,24.
014621430 ΜΠΑΡΜΠΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΗΛΙ362.132,380,001.083.604,601.445.736,98.
042431220 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ612.414,960,00832.351,501.444.766,46.
109836972 ΓΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ809.395,920,00630.441,651.439.837,57.
030671680 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ814.310,530,00622.249,511.436.560,04.
128930683 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕ ΔΗΜ700.544,000,00734.486,311.435.030,31.
046686127 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ476.055,893.640,20955.057,311.434.753,40.
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ51.852,72738.660,11642.037,621.432.550,45.
019612514 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟ ΧΡΗ859.441,820,00572.421,441.431.863,26.
045567663 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ900.255,770,00530.731,691.430.987,46.
045042348 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ562.583,05236.207,90631.252,361.430.043,31.
077872479 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ906.132,120,00523.806,671.429.938,79.
039180765 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ985.525,670,00442.957,791.428.483,46.
119773602 ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑ631.033,840,00795.476,021.426.509,86.
045202858 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΛΥ854.432,860,00569.713,571.424.146,43.
115585231 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ960.474,260,00463.199,051.423.673,31.
113040665 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ419.218,140,001.003.108,391.422.326,53.
103105132 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ626.123,110,00794.717,151.420.840,26.
023706797 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ830.354,210,00587.712,261.418.066,47.
040850897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑ ΙΑΚ680.846,030,00736.056,901.416.902,93.
074725124 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ678.439,740,00737.468,531.415.908,27.
151750705 TSOKANIS MATTH CON895.880,110,00519.953,981.415.834,09.
025281344 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΛΟ1.112.542,070,00303.151,841.415.693,91.
011128615 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ685.552,960,00729.648,811.415.201,77.
037094148 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ998.192,050,00416.507,681.414.699,73.
031304606 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ558.232,450,00855.658,351.413.890,80.
015307020 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΕΥΘ630.271,480,00782.677,631.412.949,11.
046053059 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛ ΚΩΝ1.063.830,770,00346.732,441.410.563,21.
009036824 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ699.550,920,00708.639,381.408.190,30.
032226228 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ674.297,260,00731.877,721.406.174,98.
071731684 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟ1.228.706,410,00177.296,451.406.002,86.
044225628 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΒΑΣ478.375,740,00926.196,551.404.572,29.
045886729 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΑ502.213,990,00902.218,271.404.432,26.
115852097 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ463.892,070,00938.700,571.402.592,64.
026354129 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.109.225,700,00293.149,701.402.375,40.
047431859 ΕΛΣΑΜΑΛΙ ΜΟΧΑΜ GAL909,29735.067,05665.991,961.401.968,30.
043053320 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ620.267,470,00779.560,081.399.827,55.
031432120 ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΑ484.901,390,00914.383,621.399.285,01.
046218645 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ626.491,500,00771.479,341.397.970,84.
043708327 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡ ΘΕΟ791.854,030,00605.994,891.397.848,92.
013578763 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΣΑΒ0,00849.053,96547.037,551.396.091,51.
040573830 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ368.416,010,001.027.228,101.395.644,11.
008930930 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ714.487,320,00680.641,391.395.128,71.
041818336 ΜΥΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΛΕΩ474.161,000,00920.749,041.394.910,04.
043907390 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ460.477,450,00929.647,011.390.124,46.
122964165 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙ ΠΑΥ902.992,770,00486.837,061.389.829,83.
025985009 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ831.410,160,00558.106,131.389.516,29.
047484576 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ961.687,320,00427.573,681.389.261,00.
025214725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ924.000,530,00464.363,831.388.364,36.
025485248 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΘ467.845,160,00920.290,771.388.135,93.
153925542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ800.290,770,00587.360,191.387.650,96.
030709650 ΠΑΤΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΕΤ733.967,970,00651.951,831.385.919,80.
052635273 ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ662.583,380,00719.109,041.381.692,42.
123039557 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ724.110,120,00656.827,051.380.937,17.
034325865 ΜΗΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑ ΚΩΝ743.830,630,00634.599,451.378.430,08.
052242662 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕ125.732,75445.150,31806.429,191.377.312,25.
023286842 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ403.412,08119.919,16852.914,281.376.245,52.
022551761 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ835.002,770,00539.094,421.374.097,19.
015068224 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ463.563,410,00904.584,401.368.147,81.
047153056 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΗΛΙ880.005,820,00486.574,201.366.580,02.
043524110 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ451.629,160,00912.595,441.364.224,60.
013760143 ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΟΡ538.793,560,00825.176,591.363.970,15.
009051827 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ572.609,890,00790.492,751.363.102,64.
026992188 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ549.090,930,00813.722,291.362.813,22.
025487334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ644.878,220,00716.479,041.361.357,26.
042196657 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΕΥΑ588.551,920,00770.691,981.359.243,90.
078952545 ΔΗΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ2.756,45590.277,37765.775,201.358.809,02.
046427406 ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ544.223,360,00814.245,951.358.469,31.
047272242 ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕ ΓΕΩ847.887,190,00507.045,671.354.932,86.
047546755 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ566.561,850,00788.154,361.354.716,21.
011339351 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ575.197,550,00778.116,651.353.314,20.
044032935 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ574.963,800,00777.557,001.352.520,80.
013109184 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΘΕΟ1.216.266,400,00135.772,201.352.038,60.
066586783 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ933.196,260,00418.715,561.351.911,82.
033051692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ537.258,640,00814.377,521.351.636,16.
069624392 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ0,00826.752,22524.160,911.350.913,13.
078836602 ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ0,00826.752,22524.160,911.350.913,13.
022670516 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ570.324,4579.781,19700.093,191.350.198,83.
046808461 ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ951.491,900,00397.756,781.349.248,68.
050618521 ΒΡΥΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ337.683,160,001.011.540,201.349.223,36.
010737539 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ337.244,210,001.011.881,521.349.125,73.
031943385 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ554.148,140,00794.465,881.348.614,02.
024349277 ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡ ΣΚΛ451.292,790,00896.344,091.347.636,88.
031543666 ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ1.129.370,000,00217.663,601.347.033,60.
042958411 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ623.253,720,00722.677,831.345.931,55.
001958234 ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡ535.603,490,00809.464,851.345.068,34.
015087110 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ837.840,570,00506.502,761.344.343,33.
035976696 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ592.256,320,00751.953,891.344.210,21.
047047260 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟΣΤ ΕΥΘ666.188,540,00675.354,361.341.542,90.
040333323 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ543.014,280,00798.246,641.341.260,92.
034210910 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ800.592,340,00540.279,091.340.871,43.
044691885 ΔΟΥΛΓΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΠΑΥ618.662,450,00719.728,211.338.390,66.
141904334 ΚΑΜΠΕΡΗ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ1.149.900,660,00188.158,881.338.059,54.
053624270 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ591.840,880,00744.183,931.336.024,81.
075171121 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΒΑΣ763.691,620,00571.576,671.335.268,29.
006546566 ΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ746.216,910,00586.806,671.333.023,58.
070466585 ALAM MD SH ALI848.013,080,00484.275,711.332.288,79.
044542610 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ803.711,410,00525.582,801.329.294,21.
027885135 ΛΕΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑ0,00679.624,70648.361,961.327.986,66.
031791625 ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ457.759,930,00868.879,641.326.639,57.
029028563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ965.521,330,00360.749,011.326.270,34.
115462464 ANGHEL VIORE ΙΟΝ941.169,230,00385.043,571.326.212,80.
009937510 ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚ1.157.156,860,00168.915,501.326.072,36.
046459268 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΥ1.052.985,690,00272.813,241.325.798,93.
023583105 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ757.436,430,00568.189,551.325.625,98.
051602625 ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ873.749,530,00451.260,611.325.010,14.
161951535 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛ979.674,170,00345.155,091.324.829,26.
046103749 ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ675.722,790,00648.541,711.324.264,50.
063615568 ABDULLAH MOHAM ΜΠΑ820.344,190,00502.880,421.323.224,61.
071246156 ΜΑΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤ ΣΩΤ469.418,170,00853.791,061.323.209,23.
074844198 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ627.781,660,00695.414,421.323.196,08.
046180546 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ982.830,840,00339.696,721.322.527,56.
007061051 ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ492.532,650,00829.822,681.322.355,33.
031473881 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ437.632,530,00883.436,881.321.069,41.
027255217 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ402.303,140,00916.576,951.318.880,09.
016192221 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ527.706,120,00789.824,071.317.530,19.
037665700 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΥ715.337,360,00600.939,221.316.276,58.
020787121 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ529.578,190,00786.295,441.315.873,63.
051977183 ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ572.542,940,00743.161,521.315.704,46.
032943647 ΖΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ530.218,840,00783.723,811.313.942,65.
116910306 SHALHAWI AHMAD ASA750.492,780,00562.086,441.312.579,22.
008345499 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΕΤ526.438,990,00785.821,491.312.260,48.
028070245 ΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ930.634,250,00381.455,121.312.089,37.
044769343 ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ519.423,930,00792.127,231.311.551,16.
028684058 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡ ΟΔΥ824.412,030,00486.183,281.310.595,31.
134475649 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.104.747,390,00205.474,581.310.221,97.
156945534 ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘ ΜΕΛ969.449,680,00340.707,451.310.157,13.
037427248 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ529.307,930,00780.614,571.309.922,50.
007330870 ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥ326.995,350,00980.986,051.307.981,40.
042424702 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦ ΝΙΚ744.526,450,00562.106,981.306.633,43.
006426280 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ666.450,090,00639.873,191.306.323,28.
045076247 ΝΑΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ510.331,800,00795.768,631.306.100,43.
015092598 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ326.521,670,00978.521,071.305.042,74.
019025448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.064.233,070,00239.850,111.304.083,18.
054972980 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.003.311,410,00300.576,511.303.887,92.
031636164 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ-1.147.923,67155.502,811.303.426,48.
040135994 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΩΗ616.529,2833,35686.284,211.302.846,84.
047539230 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙ382.431,00107.230,48811.545,031.301.206,51.
055615661 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΓΕ ΠΡΟ857.213,490,00443.219,931.300.433,42.
045594708 ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ708.545,310,00590.090,301.298.635,61.
124405258 ALAM MOHAM KHA1.079.669,380,00217.816,111.297.485,49.
053085834 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ600,00826.958,23468.497,941.296.056,17.
047327640 ΠΕΝΙΣΙ ΚΑΡΜΕ ΚΑΜ768.986,940,00526.767,411.295.754,35.
023930144 ΚΟΥΦΩΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ1.096.573,580,00199.032,701.295.606,28.
127074599 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ563.655,760,00729.342,641.292.998,40.
038255905 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ452.237,990,00837.899,021.290.137,01.
100326513 TENGA GIAFR GIU426.443,510,00863.121,661.289.565,17.
007986059 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ613.446,140,00676.099,971.289.546,11.
127957882 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ585.265,100,00704.267,261.289.532,36.
101684340 KARABATI ANDRE JAN913.161,890,00375.801,551.288.963,44.
040688785 ΤΖΑΦΕΡΗ ΧΑΡΙΚ ΔΗΜ516.102,3914.707,49757.978,191.288.788,07.
043691261 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ938.323,190,00349.526,191.287.849,38.
043756061 ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΥ522.978,420,00764.044,271.287.022,69.
037814758 ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ514.455,440,00772.332,861.286.788,30.
048131455 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ466.153,940,00820.402,061.286.556,00.
016381591 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ548.333,550,00737.752,571.286.086,12.
075417912 ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΙΩΑ2.345,86636.683,90646.650,251.285.680,01.
100320858 DOLGIKH VICTO LEO428.284,670,00856.569,341.284.854,01.
046659463 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ439.459,450,00845.364,381.284.823,83.
018864025 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ425.413,500,00858.990,241.284.403,74.
063686451 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ542.783,360,00741.224,611.284.007,97.
070828202 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ643.604,520,00636.804,731.280.409,25.
028210480 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΛΟΥΚΑ ΠΑΝ708.107,650,00571.336,131.279.443,78.
103760440 ΜΑΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ882.716,490,00396.346,561.279.063,05.
018759434 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ994.867,310,00283.964,841.278.832,15.
110464315 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ558.028,190,00719.616,491.277.644,68.
058791139 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΤΙΜ106.800,13531.736,19638.146,691.276.683,01.
119128256 ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑ ΠΑΥ650.799,320,00624.237,681.275.037,00.
128518430 DOROFEJEV VLADI VLA0,00495.876,00775.550,061.271.426,06.
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ738.759,980,00532.028,041.270.788,02.
046523049 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ551.822,780,00718.628,151.270.450,93.
034053702 ΠΕΡΑΜΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ15.643,35752.672,29501.585,021.269.900,66.
077534546 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΡΗ801.727,800,00467.138,851.268.866,65.
123347799 JANKOVIC CVETI DRA920.843,790,00345.052,341.265.896,13.
035754067 ΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ542.063,400,00721.096,021.263.159,42.
042105600 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ578.758,470,00684.346,301.263.104,77.
044717600 ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΓΕΝ ΑΚΡ558.377,200,00704.400,451.262.777,65.
030017400 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΙΑ ΕΥΘ833.324,800,00429.030,511.262.355,31.
045241398 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ805.304,150,00457.014,141.262.318,29.
017254803 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ572.606,770,00689.255,431.261.862,20.
004423466 ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ601.568,500,00659.870,001.261.438,50.
042832304 ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ508.341,210,00752.175,821.260.517,03.
017486417 ΧΑΤΖΗΜΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΕΟ567.823,790,00692.393,931.260.217,72.
021970472 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ527.738,290,00731.841,061.259.579,35.
016914990 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΜ478.244,710,00779.270,781.257.515,49.
043256945 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ377.732,560,00878.340,871.256.073,43.
044797329 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΛΟΥ740.997,410,00511.560,351.252.557,76.
032747058 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ501.899,790,00745.739,641.247.639,43.
043146836 ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ890.359,990,00356.454,221.246.814,21.
022820105 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΙΩΑ387.022,760,00859.424,161.246.446,92.
014153920 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ416.773,080,00827.844,501.244.617,58.
013852707 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ355.169,000,00889.317,621.244.486,62.
024370472 ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ864.457,180,00379.893,321.244.350,50.
048154260 ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ676.546,080,00567.522,091.244.068,17.
027267437 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ418.690,630,00824.447,421.243.138,05.
103876356 ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑ374.709,620,00868.087,271.242.796,89.
026988950 ΠΑΠΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ557.940,890,00684.338,851.242.279,74.
046492855 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦ ΕΜΜ508.250,060,00732.765,811.241.015,87.
127761756 ΤΣΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ9.260,83546.542,50684.631,201.240.434,53.
004221150 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ561.949,950,00678.325,041.240.274,99.
019528863 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ677.226,3420.756,19542.264,681.240.247,21.
013712981 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ936.615,520,00303.254,411.239.869,93.
051906645 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΕ815.835,630,00423.639,361.239.474,99.
045543690 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ852.755,050,00384.932,461.237.687,51.
043983104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ558.193,430,00679.057,231.237.250,66.
142694293 CIFELLI FRANC DON893.193,300,00343.847,881.237.041,18.
047721586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ557.026,330,00679.414,691.236.441,02.
006315101 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ ΝΙΚ919.189,220,00315.966,581.235.155,80.
043597451 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ795.488,380,00439.069,521.234.557,90.
046627428 ΚΟΛΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ487.326,130,00746.445,841.233.771,97.
148608683 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧ ΣΑΒ660.395,600,00573.137,181.233.532,78.
044226465 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ709.199,780,00524.055,301.233.255,08.
042894700 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠ ΙΩΑ500.466,010,00732.048,881.232.514,89.
026002007 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ740.392,740,00491.871,061.232.263,80.
061767612 ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ708.560,970,00523.589,081.232.150,05.
044831376 ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ784.033,760,00447.633,681.231.667,44.
046772195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑ ΝΑΙ558.420,440,00673.184,481.231.604,92.
018452701 ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΛΕΩ422.919,070,00808.224,851.231.143,92.
131739168 ΠΟΥΡΚΕΡΕΑ ΑΝΤΡΙ ΑΝΤ1.025.358,120,00204.704,411.230.062,53.
040623406 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ611.359,800,00618.215,331.229.575,13.
032552894 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ409.486,680,00818.685,751.228.172,43.
040249334 ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩ ΚΥΡ961.762,590,00265.643,641.227.406,23.
045222624 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ465.381,4859.769,61698.777,821.223.928,91.
116492859 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΣ805.584,130,00417.959,351.223.543,48.
002961261 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ599.189,930,00622.411,841.221.601,77.
031803512 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡ ΜΙΧ742.551,940,00477.589,281.220.141,22.
030980309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ821.866,310,00397.593,861.219.460,17.
045480557 ΒΟΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ438.242,340,00781.127,781.219.370,12.
019395078 ΚΙΖΗΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΡΗ406.477,670,00812.644,371.219.122,04.
032215910 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΓ607.056,340,00611.567,931.218.624,27.
122644317 CROITORU TAMAR ALE1.096.338,020,00122.228,831.218.566,85.
044482227 ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΛΟΥΚΑ ΒΑΣ522.764,870,00695.271,761.218.036,63.
016285241 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΔ825.740,400,00392.160,871.217.901,27.
115586971 ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΝΙΛΑ ΙΣΑ0,00402.603,08814.868,631.217.471,71.
067581411 ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ0,00402.603,08814.868,631.217.471,71.
145024008 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ1.013.233,460,00203.550,731.216.784,19.
007765109 ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΑΡ494.987,660,00721.683,851.216.671,51.
028648510 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ792.511,970,00423.867,601.216.379,57.
051447290 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ401.429,520,00812.493,351.213.922,87.
035842123 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ407.323,220,00806.566,261.213.889,48.
059304837 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ751.605,720,00461.377,731.212.983,45.
032340511 ΠΙΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ697.317,510,00509.593,701.206.911,21.
014905242 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ398.997,890,00806.978,411.205.976,30.
037051658 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟ ΦΩΤ402.512,900,00802.286,891.204.799,79.
032370620 ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ541.643,990,00662.075,871.203.719,86.
028295760 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ398.071,440,00805.430,141.203.501,58.
032133602 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ700.807,250,00502.139,771.202.947,02.
079458092 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ501.428,670,00700.217,681.201.646,35.
040409186 ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ563.473,680,00637.382,801.200.856,48.
122806741 ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ835.938,980,00364.758,881.200.697,86.
044080054 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ488.184,820,00712.384,401.200.569,22.
043848453 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ759.504,310,00440.228,081.199.732,39.
073575955 ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ521.370,520,00676.939,571.198.310,09.
045510867 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ444.946,3085.515,13667.843,931.198.305,36.
014857854 ΓΙΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ495.145,920,00702.993,991.198.139,91.
043748024 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ301.487,650,00895.788,191.197.275,84.
025322411 ΔΑΜΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ395.809,810,00801.119,051.196.928,86.
030409535 ΛΟΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ561.665,200,00633.842,051.195.507,25.
041712100 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ577.258,250,00618.245,681.195.503,93.
028603921 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ647.729,400,00547.293,481.195.022,88.
009326784 ΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ869.359,680,00324.821,821.194.181,50.
003348476 ΖΑΡΔΟΝ ΑΝΤΩΝ ΒΑΤ699.411,580,00494.359,101.193.770,68.
068723163 NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.079,300,00658.900,131.192.979,43.
011017780 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ530.577,740,00661.089,151.191.666,89.
004341670 ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ431.602,420,00759.881,511.191.483,93.
040293413 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ394.490,570,00796.964,331.191.454,90.
027086767 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ399.836,390,00791.467,081.191.303,47.
021191060 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΕ451.633,340,00739.311,911.190.945,25.
026252310 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ229.947,95241.312,75714.870,091.186.130,79.
046013523 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ467.602,570,00718.500,521.186.103,09.
005968243 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΤ443.622,900,00736.762,011.180.384,91.
125031948 ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝ ΑΘΑ2.057,95761.326,02416.306,251.179.690,22.
121013177 ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ63.933,46715.717,26399.928,761.179.579,48.
046404116 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ671.621,530,00507.151,261.178.772,79.
057162270 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΕΤ991.670,560,00185.633,071.177.303,63.
046557852 ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ419.834,120,00756.128,231.175.962,35.
027067570 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ461.838,750,00713.560,461.175.399,21.
003900578 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ400.683,920,00774.571,091.175.255,01.
040124574 ΜΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ502.550,700,00671.496,241.174.046,94.
067305791 JANI SIDHE MAN938.065,330,00235.923,541.173.988,87.
042329840 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ301.955,81254.867,35617.065,191.173.888,35.
015227854 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ562.699,820,00609.242,161.171.941,98.
027962747 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ788.679,750,00382.533,591.171.213,34.
020647530 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ554.694,300,00615.985,611.170.679,91.
020162182 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ705.168,270,00464.250,381.169.418,65.
021067441 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ390.412,3435,73778.838,721.169.286,79.
040259991 ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ642.136,5115.056,55511.790,451.168.983,51.
106497755 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ558.298,520,00610.564,371.168.862,89.
069227614 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ613.210,231.379,75553.399,741.167.989,72.
040937444 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ656.731,950,00509.975,041.166.706,99.
024127908 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ658.888,640,00507.304,791.166.193,43.
024569679 ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ356.167,110,00809.676,541.165.843,65.
045065362 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ781.381,020,00383.381,511.164.762,53.
010448072 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ482.828,550,00680.871,231.163.699,78.
036335020 ΓΙΟΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΖ611.695,290,00551.873,931.163.569,22.
044047475 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤ ΕΜΜ524.287,560,00639.107,961.163.395,52.
046329671 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ624.985,420,00537.292,961.162.278,38.
044205039 ΜΗΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ500.110,020,00661.308,151.161.418,17.
018399946 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ457.034,830,00703.587,741.160.622,57.
108591862 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ707.907,3558.945,45392.979,841.159.832,64.
015739663 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ683.891,800,00475.909,441.159.801,24.
033796014 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ711.877,550,00447.771,101.159.648,65.
044850631 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ386.138,740,00771.936,531.158.075,27.
043269191 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ730.870,300,00424.968,801.155.839,10.
121670128 ΜΟΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ425.123,940,00730.431,391.155.555,33.
121670116 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ424.947,760,00730.129,241.155.077,00.
044183370 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ674.416,920,00479.734,331.154.151,25.
062258298 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ958.286,960,00194.613,141.152.900,10.
156944156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ820.888,630,00331.946,271.152.834,90.
046969717 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ532.660,470,00619.196,231.151.856,70.
133429402 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ775.965,850,00374.401,721.150.367,57.
128312309 ΒΡΥΘΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ805.010,900,00344.971,091.149.981,99.
045042717 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ382.354,420,00767.202,981.149.557,40.
139437660 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ540.796,310,00608.228,441.149.024,75.
117188130 ΚΛΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨ ΚΩΝ512.119,620,00635.973,031.148.092,65.
022831840 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ682.097,060,00463.822,451.145.919,51.
104964618 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ923.632,650,00220.879,971.144.512,62.
078212832 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟ ΣΠΥ590.505,690,00553.972,221.144.477,91.
008535340 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ567.627,590,00574.823,911.142.451,50.
102729715 ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ722.637,660,00418.733,011.141.370,67.
023100880 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ491.561,610,00648.675,111.140.236,72.
066510592 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ760.848,160,00379.208,701.140.056,86.
028994405 ΖΩΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ612.660,830,00526.371,211.139.032,04.
039141900 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ313.819,020,00824.934,491.138.753,51.
028086452 ΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕΤ664.163,840,00474.243,911.138.407,75.
011241624 ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ411.516,780,00726.607,541.138.124,32.
021376803 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ438.938,610,00697.972,221.136.910,83.
052132610 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ0,00850.908,69284.203,491.135.112,18.
044660362 ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ627.420,510,00505.161,381.132.581,89.
037164837 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔ635.735,460,00496.839,681.132.575,14.
028889979 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ463.921,490,00667.744,721.131.666,21.
058737553 ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ654.157,390,00477.495,171.131.652,56.
011793707 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ412.786,4038.027,71680.829,711.131.643,82.
036204412 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑ ΒΑΣ282.870,850,00848.264,841.131.135,69.
044833787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.232,920,00402.525,931.129.758,85.
042532762 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ583.715,030,00545.253,071.128.968,10.
052036288 ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ469.625,620,00659.113,671.128.739,29.
118653330 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ834.481,140,00294.022,511.128.503,65.
029916253 ΠΗΛΙΧΟΥ ΚΑΛΛΙ ΑΝΑ579.856,240,00548.171,521.128.027,76.
024849131 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ677.581,170,00449.681,411.127.262,58.
100945465 KAISIS VASIL ΓΕΩ819.643,700,00307.580,481.127.224,18.
022739223 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ519.577,360,00607.325,521.126.902,88.
030597935 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ614.483,450,00512.190,571.126.674,02.
027598496 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ716.140,870,00409.227,261.125.368,13.
022873368 ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ860.177,240,00264.957,311.125.134,55.
013643798 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ574.409,520,00548.826,281.123.235,80.
036306348 ΔΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΝΤ843.146,120,00279.245,701.122.391,82.
041930164 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ333.793,9541.100,68747.350,131.122.244,76.
136037227 FIOCCHI DARIO IVA870.898,800,00251.079,211.121.978,01.
035205670 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ689.075,210,00431.372,111.120.447,32.
022572732 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ418.065,730,00702.263,581.120.329,31.
047203630 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ975.404,880,00144.884,861.120.289,74.
044782574 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ370.729,450,00747.534,741.118.264,19.
022363798 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ839.427,750,00278.186,361.117.614,11.
078995809 GRUNDMANN REINH WAL615.551,080,00501.673,141.117.224,22.
034848707 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ549.167,270,00567.525,321.116.692,59.
101193642 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ618.297,350,00497.049,241.115.346,59.
073985366 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ432.039,500,00680.966,891.113.006,39.
059148246 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ428.983,710,00682.497,141.111.480,85.
120853771 JARCZYK JAN KAZ519.254,710,00591.473,951.110.728,66.
025277607 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ441.391,740,00669.027,841.110.419,58.
044225849 ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΑΝΑ542.729,990,00566.145,211.108.875,20.
009790728 ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ386.378,570,00721.641,761.108.020,33.
065746933 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ663.804,000,00443.628,481.107.432,48.
045091830 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΝΤ778.212,540,00327.293,891.105.506,43.
149455543 BURNARD GRAHA GOF741.082,300,00362.950,261.104.032,56.
008989270 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΓ449,14364.656,40737.796,391.102.901,93.
042219024 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΩΦΙ ΑΝΑ387.860,140,00714.126,581.101.986,72.
046524439 ΠΑΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ495.852,390,00606.040,921.101.893,31.
067271605 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ0,55551.922,95549.071,811.100.995,31.
011957663 ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ571.534,060,00529.388,491.100.922,55.
072810347 ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ377.926,540,00722.099,021.100.025,56.
012260231 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.151,360,00741.166,881.097.318,24.
024929444 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ431.809,900,00664.675,201.096.485,10.
030244828 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ690.205,260,00405.447,271.095.652,53.
045676818 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ413.373,170,00681.690,811.095.063,98.
025834902 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ981.600,910,00112.689,451.094.290,36.
051219360 ΠΑΠΑΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ641.937,300,00451.872,491.093.809,79.
044843283 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ277.629,08101.761,18713.761,581.093.151,84.
013560514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΒΡ496.993,060,00594.399,431.091.392,49.
135542375 ΚΑΖΠΟΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ838.623,210,00251.564,131.090.187,34.
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ460,00403.245,14685.282,711.088.987,85.
014034874 ΜΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ434.844,980,00652.831,091.087.676,07.
045562587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ458.443,820,00628.739,701.087.183,52.
045294134 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ400.562,500,00685.831,551.086.394,05.
044086359 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΥ329.012,810,00755.651,921.084.664,73.
123585730 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ780.649,560,00303.675,941.084.325,50.
043151650 SCHLEMBACH HANS HAN720.504,290,00363.333,391.083.837,68.
039341774 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ5.808,39402.364,32675.633,611.083.806,32.
027641294 ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤ945.831,870,00136.966,781.082.798,65.
121055052 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ549.043,320,00532.347,581.081.390,90.
042684296 ΠΥΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ738.857,590,00342.101,551.080.959,14.
012916250 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ433.683,680,00646.962,871.080.646,55.
021398672 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ271.318,070,00807.479,571.078.797,64.
041655555 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΓΗ687.729,670,00390.672,111.078.401,78.
065184920 ΒΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ VAS601.640,390,00476.518,791.078.159,18.
116880997 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ530.895,220,00546.652,261.077.547,48.
044542357 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓ ΚΩΝ487.894,370,00589.562,111.077.456,48.
031651628 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ513.763,880,00563.402,861.077.166,74.
001818620 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ359.079,820,00717.496,791.076.576,61.
047426075 ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ497.293,810,00579.103,821.076.397,63.
015052748 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑ ΝΙΚ806.603,960,00269.261,621.075.865,58.
045296293 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΟΔΥ415.661,110,00659.203,161.074.864,27.
033343399 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ517.987,290,00556.236,751.074.224,04.
075020908 ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ478.558,480,00595.321,271.073.879,75.
003884734 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ473.675,960,00599.859,171.073.535,13.
043537349 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ463.605,630,00609.704,201.073.309,83.
041961614 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ354.736,360,00716.885,791.071.622,15.
043437885 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ623.921,130,00446.984,731.070.905,86.
032529215 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΗΛΙ426.774,160,00643.542,571.070.316,73.
046235224 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ507.001,680,00562.763,431.069.765,11.
043678160 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ357.328,690,00712.114,571.069.443,26.
031144298 ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ560.677,070,00507.557,091.068.234,16.
024298851 ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ788.161,360,00279.752,071.067.913,43.
030469821 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΥΜ608.113,740,00459.085,691.067.199,43.
078982955 ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ ΣΟΣ ΜΑΡ512.839,950,00553.610,931.066.450,88.
105098181 ΦΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ759.054,370,00307.257,331.066.311,70.
078809556 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ657.234,870,00408.703,621.065.938,49.
042769151 ΚΙΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΥ461.643,930,00604.098,031.065.741,96.
100152489 ΤΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ531.254,740,00534.160,801.065.415,54.
044608098 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΙΧ877.454,030,00187.275,451.064.729,48.
044978583 ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ424.949,800,00639.526,351.064.476,15.
047671984 ΧΑΣΕΛΜΠΑΧ ΤΟΜΑΣ ΑΡΘ452.874,280,00611.245,161.064.119,44.
043009240 ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ819.842,830,00244.143,501.063.986,33.
050553653 ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ0,00775.759,08287.030,861.062.789,94.
015696136 ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ267.650,910,00794.625,021.062.275,93.
012848782 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ353.943,980,00706.997,011.060.940,99.
070660591 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ353.457,230,00706.760,161.060.217,39.
067552913 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΠΑΡΑΣ ΜΕΝ451.942,800,00606.861,191.058.803,99.
047229958 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚ603.376,070,00455.222,341.058.598,41.
044070988 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ553.730,790,00504.848,551.058.579,34.
020906323 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ476.112,620,00582.153,101.058.265,72.
051191254 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ542.321,780,00515.827,121.058.148,90.
023916819 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΖΗΣ450.533,210,00607.406,771.057.939,98.
009914293 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤ ΠΑΝ453.551,640,00603.871,481.057.423,12.
045983093 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ491.093,310,00563.837,691.054.931,00.
044592035 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ664.709,750,00389.886,471.054.596,22.
010108090 ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ698.996,900,00355.048,311.054.045,21.
021987429 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ368.231,900,00685.128,951.053.360,85.
055125280 ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΜΠΑ ΙΖΕ705.856,460,00347.499,721.053.356,18.
051069285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛ ΒΑΣ351.190,230,00702.063,111.053.253,34.
066791190 ΚΟΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ438.091,090,00615.059,561.053.150,65.
021617719 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΧ533.527,480,00518.121,531.051.649,01.
021072936 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ744.024,220,00305.834,361.049.858,58.
018030412 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ583.221,260,00466.535,601.049.756,86.
066227055 ABDELAAL ALY KHALE AMI681,08797.113,43250.511,161.048.305,67.
111112461 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΚΩΒ ΟΔΥ740.420,650,00307.273,561.047.694,21.
123107104 NAEEM SULTA MOH776.156,510,00271.508,641.047.665,15.
045322985 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ411.224,340,00635.668,131.046.892,47.
005471486 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ397.283,700,00648.539,411.045.823,11.
020819424 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ412.869,390,00631.348,531.044.217,92.
048057804 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ592.126,150,00451.466,551.043.592,70.
024112920 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ473.823,020,00569.305,571.043.128,59.
023075946 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ407.424,820,00635.568,161.042.992,98.
119353797 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ546.011,870,00496.144,011.042.155,88.
029956933 ΚΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ665.226,910,00376.696,501.041.923,41.
044944280 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ348.721,140,00693.168,761.041.889,90.
045298108 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ545.239,750,00496.365,281.041.605,03.
045382588 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ344.727,250,00695.551,811.040.279,06.
021351600 ΤΥΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΑΒ346.514,041.647,26691.989,971.040.151,27.
017252729 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ517.339,120,00522.213,831.039.552,95.
137294082 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝ ΚΩΝ859.494,110,00179.426,021.038.920,13.
021050380 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ348.984,921.173,88688.699,601.038.858,40.
044642798 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ346.138,440,00692.313,511.038.451,95.
022113110 ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ918.504,710,00119.300,781.037.805,49.
105218668 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ621.665,560,00415.156,401.036.821,96.
013392495 ΚΑΨΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ376.613,290,00659.106,751.035.720,04.
003657617 ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΦΡΑ811.436,150,00223.144,951.034.581,10.
046562536 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ0,00431.825,13601.964,231.033.789,36.
047742035 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ422.968,970,00610.372,701.033.341,67.
009660368 ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ412.233,570,00619.750,531.031.984,10.
033394260 ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ342.901,530,00688.783,991.031.685,52.
033771370 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ462.212,010,00569.077,381.031.289,39.
156190784 TOPALOV MARTI BAS778.735,670,00252.393,611.031.129,28.
025568712 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ834.427,950,00196.674,671.031.102,62.
026398452 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ373.850,150,00657.171,151.031.021,30.
003687310 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ486.492,690,00543.798,081.030.290,77.
115051405 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚ635.739,220,00393.958,211.029.697,43.
053210791 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ747.875,230,00281.010,301.028.885,53.
026398716 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ462.077,810,00565.037,931.027.115,74.
033016874 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΡΙ407.424,650,00619.282,531.026.707,18.
034409655 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ774.117,310,00252.305,101.026.422,41.
039389616 ΜΑΝΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ365.441,140,00660.511,821.025.952,96.
046090184 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝ339.260,400,00686.426,291.025.686,69.
044525115 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ438.694,190,00585.800,631.024.494,82.
019404866 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ614.238,970,00409.594,481.023.833,45.
139534502 MANOLEV GUEOR STO488.911,510,00534.869,201.023.780,71.
023594654 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΛ368.781,780,00654.953,761.023.735,54.
046778901 ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ343.004,030,00680.478,391.023.482,42.
045645020 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ673.844,380,00349.439,561.023.283,94.
025215261 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΑΒ230.394,31108.681,15683.144,461.022.219,92.
109778337 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.703,92631.412,29388.449,571.021.565,78.
020537826 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟ ΓΕΩ5.612,05456.440,90558.576,911.020.629,86.
013824689 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ350.554,810,00669.677,821.020.232,63.
029283838 ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙ795.865,430,00223.807,431.019.672,86.
039805315 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ364.472,300,00654.284,041.018.756,34.
033987410 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ376.859,360,00641.579,141.018.438,50.
078901809 ΔΑΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ706.588,290,00310.791,131.017.379,42.
070433449 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ648.515,560,00368.311,911.016.827,47.
033943079 ΣΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ440.143,610,00576.427,061.016.570,67.
075877260 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ463.547,080,00551.701,101.015.248,18.
003621817 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ721.801,680,00293.242,821.015.044,50.
062474364 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΧΡΗ638.344,650,00376.200,651.014.545,30.
052875729 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ480.503,130,00533.844,441.014.347,57.
075982925 ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ343.707,850,00670.178,811.013.886,66.
050687551 ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΤΡΙ476.899,590,00536.824,321.013.723,91.
015265754 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΧΡΙ337.928,370,00674.942,401.012.870,77.
102682736 ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ741.741,680,00270.701,761.012.443,44.
100322262 ZLATANOV METOD KOS334.446,600,00676.919,921.011.366,52.
043184134 ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ385.702,740,00624.840,341.010.543,08.
047997751 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚ188.535,86161.797,09659.953,371.010.286,32.
044565715 ΚΑΤΡΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ335.037,190,00674.678,931.009.716,12.
017431720 ΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑ ΓΕΩ637.185,570,00372.077,981.009.263,55.
022618634 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ525.459,580,00483.661,731.009.121,31.
020664981 ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕΛ675.198,340,00333.650,921.008.849,26.
039239233 ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ470.326,510,00538.294,311.008.620,82.
027486148 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΛΕ469.601,300,00538.943,321.008.544,62.
011533694 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ254.424,030,00754.099,731.008.523,76.
046748527 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ481.224,840,00526.782,631.008.007,47.
046013639 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ311.678,0895.637,42597.316,031.004.631,53.
075872736 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ602.428,910,00402.162,741.004.591,65.
045899817 ΤΣΑΓΓΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ332.354,440,00670.289,551.002.643,99.
073805095 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ324.370,980,00677.610,981.001.981,96.
132209087 ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΕ ΒΑΣ578.288,790,00422.285,041.000.573,83.
021625904 ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ559.931,960,00440.043,91999.975,87.
026950401 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ459.219,400,00540.425,87999.645,27.
043219568 ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ476.973,920,00522.286,61999.260,53.
036451030 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΘΕΜ332.086,530,00666.329,41998.415,94.
008861758 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ390.225,780,00603.934,41994.160,19.
045902562 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΩΤ-329.559,72664.392,40993.952,12.
101281297 ΜΗΤΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ505.281,340,00487.613,96992.895,30.
073464917 MANEKA PAVLL JAN554.970,780,00437.350,70992.321,48.
030992799 ΓΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ485.938,040,00505.925,33991.863,37.
036817044 ΓΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ452.115,660,00539.600,46991.716,12.
112080296 ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ0,00866.180,81125.347,91991.528,72.
135236220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ509.401,690,00482.091,93991.493,62.
079452782 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ468.081,160,00521.888,99989.970,15.
032413488 BRYNIE ASSER FRE556.571,180,00432.412,55988.983,73.
038283340 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ672.684,440,00316.161,69988.846,13.
057286113 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ0,00540.336,89448.479,62988.816,51.
114634508 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ6.833,12616.579,33364.355,13987.767,58.
058872578 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩ701.739,410,00285.991,16987.730,57.
046816203 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ530,00331.897,48655.219,80987.647,28.
050848340 ΕΥΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ553.273,70600,00432.942,76986.816,46.
004328230 ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ865.832,910,00120.091,03985.923,94.
024482090 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ705.494,850,00280.216,96985.711,81.
130013821 BAKOPOULOS EPAMI ΑΡΙ727.738,450,00257.110,00984.848,45.
043237168 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ210.334,9474.767,06699.677,62984.779,62.
026049589 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ317.328,230,00666.936,72984.264,95.
043444329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ341.910,620,00641.836,07983.746,69.
045597692 ΓΚΙΝΤΑ ΜΕΧΜΕ ΧΑΣ333.919,200,00649.709,00983.628,20.
075839280 ΓΚΟΛΟΗ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ641.458,700,00340.919,88982.378,58.
070907703 ΦΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡ ΑΝΑ519.429,160,00462.882,27982.311,43.
017896781 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ439.662,500,00542.310,97981.973,47.
079033305 ΓΚΟΛΟΗ ΑΝΝΑ ΜΙΧ641.133,400,00340.682,04981.815,44.
045292024 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΕΜΜ609.777,220,00372.029,41981.806,63.
026798240 ΠΡΕΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ692.902,740,00287.633,68980.536,42.
019302898 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ754.933,290,00224.755,64979.688,93.
045196903 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ543.245,800,00436.167,08979.412,88.
037228825 ΤΣΕΒΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΗΛΙ484.825,130,00491.543,70976.368,83.
057455877 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ588.905,350,00387.328,37976.233,72.
024862988 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ736.711,590,00239.101,84975.813,43.
033053138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ-615.192,51359.272,43974.464,94.
070824290 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ803.647,010,00170.814,12974.461,13.
042094653 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΤΥ326.165,630,00647.753,23973.918,86.
003278605 ΚΟΝΤΟΣ ΒΛΑΣΙ ΒΑΣ328.598,590,00645.048,70973.647,29.
020365169 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ321.519,960,00650.875,54972.395,50.
014069512 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ562.783,310,00409.386,66972.169,97.
041300559 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΕΜΜ633.638,890,00337.227,51970.866,40.
076881386 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ0,00616.565,18353.885,08970.450,26.
100761130 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-616.565,18353.885,08970.450,26.
062713202 ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ492.336,910,00477.589,76969.926,67.
029594419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ547.020,910,00422.652,26969.673,17.
056831785 ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΜΔΗ ΣΑΛ642.763,010,00326.819,30969.582,31.
045123959 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΚΥΡ819.705,480,00148.975,59968.681,07.
008121707 ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ322.101,520,00646.217,14968.318,66.
018171097 ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΔ278.266,540,00689.867,97968.134,51.
016159107 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ417.432,580,00550.598,79968.031,37.
015920810 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ632.959,980,00334.967,18967.927,16.
046877350 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ432.093,150,00535.719,27967.812,42.
006031478 ΜΠΡΙΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΕΥΑ441.784,590,00525.447,62967.232,21.
051353200 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ334.266,170,00631.496,80965.762,97.
024754500 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙ ΝΙΚ342.244,990,00622.635,27964.880,26.
043820653 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ384.720,000,00579.522,52964.242,52.
104716567 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ788.205,970,00176.033,32964.239,29.
040345008 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ625.490,240,00337.742,36963.232,60.
029203787 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ383.001,500,00579.308,86962.310,36.
044194567 ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ443.611,400,00517.908,81961.520,21.
012873742 ΓΕΓΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ558.208,9550.748,13351.358,47960.315,55.
129405040 ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ405.471,820,00554.619,80960.091,62.
047345214 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΖΕΜΑ ΗΛΙ406.474,630,00552.589,65959.064,28.
034228045 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ7.214,91836.405,26114.755,57958.375,74.
041816109 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ316.798,450,00641.037,62957.836,07.
022120790 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ ΣΠΥ239.539,670,00718.129,77957.669,44.
035198010 ΚΟΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ489.675,020,00467.819,28957.494,30.
052939281 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΡΙ647.690,410,00309.608,20957.298,61.
034869010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΒ383.217,490,00573.581,75956.799,24.
044235486 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ317.920,590,00637.662,51955.583,10.
045615524 ΒΑΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ840.190,650,00114.535,58954.726,23.
025548516 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ341.659,230,00613.064,05954.723,28.
022833580 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ348.073,080,00606.634,48954.707,56.
042777300 ΧΝΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΚ417.499,150,00537.015,69954.514,84.
120684215 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜ ΔΗΜ521.482,270,00431.131,46952.613,73.
021539196 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ584.756,320,00367.491,25952.247,57.
016264245 ΛΕΒΗΣ ΣΙΜΟΝ ΧΑΙ429.180,350,00523.056,83952.237,18.
040526587 ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ787.843,410,00163.796,70951.640,11.
034228082 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ705,12836.405,26112.597,12949.707,50.
029619271 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ328.140,200,00621.026,78949.166,98.
037815417 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟ ΧΑΡ654.164,180,00294.345,30948.509,48.
100229565 ΚΟΛΕΣΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ0,00836.405,26112.078,31948.483,57.
073125618 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΖΩΙ367.856,480,00580.089,67947.946,15.
046235630 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΦΩΦΩ ΧΡΙ347.815,610,00599.517,99947.333,60.
045870314 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ407.864,010,00539.404,16947.268,17.
042065541 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΑΚ667.958,680,00279.143,43947.102,11.
033052744 ΛΙΟΜΑΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ485,36610.637,87335.896,89947.020,12.
078314420 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ507.908,210,00437.685,73945.593,94.
041049997 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ234.923,330,00710.050,18944.973,51.
121369274 ΘΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ549.071,510,00395.854,86944.926,37.
014550635 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓ ΒΑΣ552.335,930,00392.158,51944.494,44.
034422099 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚ ΘΩΜ519.698,940,00423.021,13942.720,07.
037987020 ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ716.536,510,00225.486,68942.023,19.
034843588 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ203.876,20319.989,49417.443,25941.308,94.
017069474 ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ498.965,900,00441.457,39940.423,29.
027426127 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΕΣ397.155,740,00543.266,04940.421,78.
118050764 ASCHIOPOAE ADRIA IOA690.073,120,00249.987,81940.060,93.
053875703 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ607.740,600,00331.668,24939.408,84.
043631100 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ385.970,620,00553.052,52939.023,14.
033466418 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡ ΗΛΙ449.956,640,00488.918,01938.874,65.
053345384 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΡ437.354,590,00501.435,94938.790,53.
019279774 ΚΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ234.731,730,00703.950,97938.682,70.
052166716 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ269.920,9985.213,18583.494,17938.628,34.
015390891 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑ ΙΩΑ253.553,110,00683.741,86937.294,97.
010380128 ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΡΑ296.158,530,00641.066,36937.224,89.
007932082 ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ365.571,650,00571.357,04936.928,69.
074808427 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ628.171,720,00308.380,32936.552,04.
045140888 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ592.341,300,00343.323,32935.664,62.
028580085 ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΜΙΛΤΙ ΑΝΔ414.436,140,00518.945,32933.381,46.
042384588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ364.335,150,00568.013,86932.349,01.
021209865 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ601.196,100,00330.826,40932.022,50.
014158521 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡ ΠΕΤ352.393,180,00578.878,43931.271,61.
005984568 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ718.920,030,00212.349,43931.269,46.
011329799 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ640.205,620,00290.911,17931.116,79.
010318277 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ310.194,620,00620.737,38930.932,00.
028136797 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ360.403,070,00569.025,75929.428,82.
019966090 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ300.579,580,00628.497,06929.076,64.
036626786 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ576.135,310,00352.936,94929.072,25.
035939559 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ471.859,410,00457.204,54929.063,95.
046265799 ΚΑΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ369.477,340,00559.242,49928.719,83.
041565760 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ331.471,930,00597.071,67928.543,60.
042676002 ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ322.285,120,00605.408,65927.693,77.
020099477 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΣΤ309.056,740,00618.310,14927.366,88.
063527730 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ733.625,650,00192.219,22925.844,87.
011006974 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ309.324,440,00616.291,69925.616,13.
063513238 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ233.643,910,00691.489,31925.133,22.
034683552 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ520,00343.910,49580.573,56925.004,05.
044832139 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ546.832,040,00378.161,12924.993,16.
044226207 ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ460.447,680,00464.305,37924.753,05.
052010200 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ454.446,540,00469.990,76924.437,30.
120776460 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ650.420,610,00274.015,02924.435,63.
027299484 ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ611.675,110,00312.472,87924.147,98.
017903900 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΠΟ382.533,140,00539.756,11922.289,25.
039644564 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ587.986,210,00334.191,20922.177,41.
030793530 ΤΖΟΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ461.310,650,00460.535,27921.845,92.
001145352 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ30.785,52467.812,63423.179,48921.777,63.
059848318 ΜΠΕΡΤΙΝΙ ΚΑΡΟΛ ΑΡΤ412.928,010,00508.686,98921.614,99.
040480220 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ642.846,200,00278.575,88921.422,08.
039761283 ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ307.082,630,00613.709,79920.792,42.
118289712 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΧΡΗ594.756,430,00325.240,96919.997,39.
061535573 ΣΑΝΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ428.538,580,00490.944,02919.482,60.
031947403 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ444.836,400,00474.053,69918.890,09.
122564391 KARYS LUDWI LOY693.431,980,00225.017,40918.449,38.
029388998 ΓΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ400.729,780,00517.192,26917.922,04.
030008205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ449.677,630,00468.159,39917.837,02.
045539572 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ679.073,460,00237.950,79917.024,25.
039831646 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ526.195,980,00390.564,61916.760,59.
040252326 ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ375.075,610,00541.507,47916.583,08.
030970678 ΚΟΥΤΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ363.105,720,00552.079,60915.185,32.
018218899 ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΕ418.582,880,00496.455,25915.038,13.
118664147 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ586.995,270,00327.970,10914.965,37.
117164862 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ17.830,57292.881,06603.326,61914.038,24.
008351562 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ645.328,670,00268.575,80913.904,47.
051770701 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ429.246,110,00482.548,73911.794,84.
035326663 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ198.524,66104.515,40608.579,95911.620,01.
069411301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ ΘΕΟ88.213,61362.095,96461.100,89911.410,46.
075296882 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΕΡ0,00533.829,31377.156,29910.985,60.
043209920 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΡΟ563.967,380,00346.771,26910.738,64.
020922998 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ704.919,240,00205.679,06910.598,30.
070523418 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ491.120,430,00419.426,72910.547,15.
035890840 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ740.804,840,00169.646,58910.451,42.
017648933 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ303.351,700,00605.955,31909.307,01.
044441976 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗ ΠΡΟ314.076,840,00595.226,72909.303,56.
016324500 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ399.189,950,00509.811,26909.001,21.
054233009 ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ487.120,660,00421.667,46908.788,12.
103837005 ΖΑΧΡΑ ΜΟΧΑΜ ΑΧΜ523.714,890,00384.879,45908.594,34.
040267794 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΤ391.947,520,00515.110,53907.058,05.
002971198 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ412.255,04122,93493.650,76906.028,73.
022150640 ΡΙΣΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ226.697,000,00679.270,20905.967,20.
028190648 ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ0,00797.735,77107.853,99905.589,76.
037613280 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΗΛΙ484.753,880,00420.309,96905.063,84.
041317230 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ362.713,940,00541.926,49904.640,43.
037308272 ΚΑΙΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΡΗ662.366,530,00241.667,39904.033,92.
016004503 ΤΣΙΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΘΩΜ663.848,420,00239.727,03903.575,45.
003352545 ΛΕΒΗΣ ΛΕΩΝ ΣΑΒ602.324,610,00299.925,47902.250,08.
128364122 ΒΑΦΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ224.897,100,00676.185,16901.082,26.
068436137 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ300.342,250,00600.656,94900.999,19.
051019546 ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ435.955,940,00464.383,58900.339,52.
014237874 ΒΥΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ0,00353.201,71546.595,16899.796,87.
052275588 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ682.946,8833.298,42183.197,59899.442,89.
052419080 ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ378.868,290,00520.032,50898.900,79.
029635639 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ587.588,900,00309.784,02897.372,92.
021266602 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ432.571,710,00464.462,24897.033,95.
032054868 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ350.174,570,00546.514,79896.689,36.
037244390 ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ639.414,960,00257.019,76896.434,72.
027072622 ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ296.404,980,00599.923,68896.328,66.
037754481 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ395.584,170,00498.531,79894.115,96.
032498351 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΝΙΚ418.140,390,00475.273,77893.414,16.
017799968 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑ ΙΩΑ525.899,279.858,23356.689,54892.447,04.
018699200 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ406.664,870,00485.743,51892.408,38.
014275891 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ303.443,910,00588.834,89892.278,80.
044849158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ295.420,620,00596.676,12892.096,74.
046745482 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ548.154,730,00343.557,08891.711,81.
130759274 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞ ΓΕΩ745.382,150,00145.055,61890.437,76.
047809154 ΚΕΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ142.743,94264.797,47482.676,49890.217,90.
048067594 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ459.163,030,00430.656,53889.819,56.
046063538 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝ ΠΑΝ532.846,060,00356.931,58889.777,64.
100320834 REICH WERNE ALB296.147,110,00592.294,22888.441,33.
102497149 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ0,00761.032,44127.248,98888.281,42.
044329731 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ401.897,200,00485.900,57887.797,77.
034773164 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ559.387,680,00328.187,82887.575,50.
073710893 ΚΕΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΛΑΖ541.686,100,00344.871,41886.557,51.
045194934 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ305.758,210,00578.996,09884.754,30.
047017488 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ324.656,910,00560.096,37884.753,28.
018136255 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ489.163,750,00395.230,43884.394,18.
015452234 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ619.378,320,00264.778,48884.156,80.
026982681 ΒΟΔΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ364.272,960,00516.921,43881.194,39.
029296047 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ291.303,100,00589.630,77880.933,87.
034961046 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ249.419,120,00631.490,59880.909,71.
059918061 ΕΛΤΑΝΤΑΟΥΙ ΟΣΑΜΑ ΕΛΑ386.826,230,00493.243,63880.069,86.
046657920 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ487.131,200,00392.189,05879.320,25.
010946085 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ290.081,230,00588.438,19878.519,42.
012531987 ΓΙΑΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔ ΑΛΕ400.696,730,00477.567,84878.264,57.
030867012 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ625.885,280,00252.332,70878.217,98.
054097671 ΠΑΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ597.140,440,00279.822,31876.962,75.
141034176 MOORE STUAR STU587.898,590,00288.045,12875.943,71.
046639102 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ539.966,890,00335.624,21875.591,10.
068723022 GJOJDESHI MARGA BEK645.632,000,00229.457,61875.089,61.
020147050 ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ531.697,060,00343.168,74874.865,80.
051733926 ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ336.340,290,00537.991,35874.331,64.
019643804 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡ396.501,250,00476.769,15873.270,40.
056166050 ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.296,570,00331.598,91872.895,48.
046519896 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΙΚ376.784,610,00495.629,59872.414,20.
100965300 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ593.525,030,00278.687,97872.213,00.
023542645 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ379.524,480,00492.664,52872.189,00.
016500013 ΠΑΠΑΣΑΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ342.142,690,00529.644,15871.786,84.
015593516 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ364.916,770,00506.328,85871.245,62.
006805532 ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ336.902,030,00533.661,39870.563,42.
019315730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΚΩΝ288.300,760,00581.888,03870.188,79.
069985020 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΙΟ520.198,210,00349.861,78870.059,99.
031980252 ΧΛΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ356.672,910,00513.232,71869.905,62.
025984191 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ ΑΝΤ535.079,400,00334.763,55869.842,95.
018524922 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΟΡ ΚΩΝ342.656,460,00526.859,78869.516,24.
024877222 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ291.992,100,00577.468,44869.460,54.
023746617 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑ ΣΠΥ299.030,940,00570.118,90869.149,84.
023247318 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ369.744,420,00499.292,76869.037,18.
051248515 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ293.784,440,00575.130,28868.914,72.
030372875 ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ287.253,260,00581.523,90868.777,16.
050434500 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ321.136,490,00547.267,98868.404,47.
139534495 MERDJANOV NEDIA VLA413.918,100,00452.826,40866.744,50.
155151367 ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ478.855,770,00387.714,43866.570,20.
102717808 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΚΙΜ547.960,260,00317.296,85865.257,11.
045636901 ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΑΓΓ562.817,420,00302.149,09864.966,51.
009411179 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ289.680,700,00573.043,80862.724,50.
075299626 ΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ563.856,280,00298.319,84862.176,12.
045977800 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΝΕΣ438.423,630,00423.675,16862.098,79.
018108533 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ411.269,180,00450.660,72861.929,90.
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ163.916,45312.673,59384.804,78861.394,82.
012997112 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΔ493.678,010,00367.246,24860.924,25.
046424361 ΤΣΙΠΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ492.563,720,00367.703,15860.266,87.
045908959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ389.793,940,00470.444,06860.238,00.
139534514 LUCHKA VALER IVA410.381,070,00448.956,89859.337,96.
009560007 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ493.446,470,00365.590,42859.036,89.
011767068 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ627.212,220,00231.316,51858.528,73.
044861111 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ523.894,900,00334.262,95858.157,85.
015958362 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ592.005,790,00265.649,86857.655,65.
044490701 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ403.353,650,00452.880,90856.234,55.
017502679 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ419.243,340,00436.894,63856.137,97.
154207763 KUCUKAKYUZ HIMLI MUS601.185,000,00254.947,55856.132,55.
019152204 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΜΙΧ440.017,430,00415.496,81855.514,24.
016184779 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ632.406,530,00221.792,94854.199,47.
050118030 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ405.403,880,00447.961,49853.365,37.
041452600 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ389.126,950,00464.170,93853.297,88.
023222822 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ353.445,460,00499.706,04853.151,50.
017911832 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ287.449,510,00564.816,90852.266,41.
100242225 NEZAJ FATMI NEZ281.804,840,00570.373,00852.177,84.
068652657 VLADIMIR GOLLO ΛΑΜ281.804,840,00570.373,00852.177,84.
063403873 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ433.156,040,00419.015,11852.171,15.
030190717 ΒΙΣΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ288.150,510,00563.586,94851.737,45.
034668099 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ486.511,000,00365.094,76851.605,76.
046587727 ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ448.907,330,00401.814,07850.721,40.
026586125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ284.898,880,00565.350,31850.249,19.
073529139 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ382.697,370,00467.496,93850.194,30.
017119156 ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ583.424,070,00265.699,35849.123,42.
064989564 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΓΕΩ227.139,700,00621.335,20848.474,90.
043817476 ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ225.619,8162.278,71560.214,80848.113,32.
038523387 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ245.355,510,00602.367,22847.722,73.
042897714 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ275.217,140,00572.231,35847.448,49.
044427712 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ616.109,130,00230.812,08846.921,21.
042126016 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΒΕ593.768,490,00252.574,16846.342,65.
042362443 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ563.580,760,00282.624,04846.204,80.
046773040 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ558.169,700,00288.028,98846.198,68.
006006814 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ278.717,650,00567.408,13846.125,78.
034597975 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ530.839,280,00315.127,28845.966,56.
035241330 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ310.343,090,00535.588,01845.931,10.
036053550 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ409.517,570,00435.228,68844.746,25.
024891740 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΡΙ570.593,320,00273.854,44844.447,76.
045186240 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ339.712,300,00503.959,33843.671,63.
051532538 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ289.357,240,00554.030,26843.387,50.
045563467 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΙΜ582.374,430,00260.619,47842.993,90.
045790800 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ399.606,010,00443.384,69842.990,70.
045388206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ579.667,850,00263.305,66842.973,51.
004892676 ΠΟΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ337.164,350,00504.827,39841.991,74.
006956475 ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ556.208,920,00285.518,36841.727,28.
019726185 ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ279.484,940,00561.573,60841.058,54.
042574765 ΜΠΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ514.447,860,00326.310,48840.758,34.
039499172 ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΜΜ277.975,060,00562.621,52840.596,58.
016905932 ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ277.428,260,00562.539,97839.968,23.
053995252 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚ ΓΕΩ390.594,870,00448.989,86839.584,73.
079889494 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ285.884,560,00553.377,61839.262,17.
042742231 ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ580.914,750,00257.049,84837.964,59.
031909066 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ310.566,840,00526.419,23836.986,07.
069768793 THEN MICHA HAN567.280,410,00269.512,11836.792,52.
020290456 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ403.776,220,00432.556,05836.332,27.
024183980 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ539.986,330,00296.324,21836.310,54.
044023902 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ333.902,340,00501.911,03835.813,37.
046673236 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ316.951,370,00518.510,59835.461,96.
128287253 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ362.544,470,00472.859,45835.403,92.
027044395 ΝΙΚΟΛΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ249.858,3129.347,03556.149,31835.354,65.
005348712 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ291.751,150,00543.567,08835.318,23.
043823458 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΑΝ350.395,920,00484.854,71835.250,63.
047076151 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ315.329,300,00517.997,64833.326,94.
010200287 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ537.023,150,00296.267,18833.290,33.
047490860 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ390.541,880,00442.418,42832.960,30.
038093242 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΕΥΣ301.823,820,00530.825,39832.649,21.
018074513 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟ ΑΝΑ671.338,990,00160.739,55832.078,54.
053099899 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ344.368,560,00487.432,98831.801,54.
011181008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ249.359,540,00582.303,64831.663,18.
078315335 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ595.073,600,00236.501,21831.574,81.
042653246 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑ ΜΙΧ481.494,520,00349.525,73831.020,25.
043315280 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ442.508,180,00388.329,79830.837,97.
023245522 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ608.430,060,00222.124,08830.554,14.
045784805 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ277.051,800,00553.248,49830.300,29.
046661747 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ439.589,050,00390.541,95830.131,00.
028113004 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ533.357,020,00296.625,20829.982,22.
032831860 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ514.175,230,00314.465,93828.641,16.
004629874 ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ420.586,400,00407.147,34827.733,74.
014180632 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ311.280,470,00516.013,88827.294,35.
011198168 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ351.948,560,00474.845,02826.793,58.
005870239 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ312.623,260,00513.990,20826.613,46.
010347783 ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ364.420,670,00462.083,70826.504,37.
020607697 ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΓ497.941,600,00327.699,52825.641,12.
036639630 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ ΚΩΝ590.286,540,00234.936,59825.223,13.
043329087 ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ551.077,780,00274.057,93825.135,71.
076575229 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ0,00499.865,23324.195,80824.061,03.
026844260 ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ424.908,870,00399.033,63823.942,50.
053118243 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ372.699,820,00451.197,16823.896,98.
052714530 ΔΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ526.293,800,00297.107,90823.401,70.
112250369 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΣΑΜΠ ΜΙΧ621.534,190,00201.170,46822.704,65.
041724590 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΡΓ458.424,8560.477,40303.744,82822.647,07.
025941326 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙ ΜΑΡ603.725,600,00218.706,01822.431,61.
100548539 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ398.094,800,00424.022,38822.117,18.
051887872 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚ994,33389.548,55431.428,11821.970,99.
069168996 ΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝ ΣΤΥ395.530,040,00426.040,12821.570,16.
039398822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ299.852,920,00521.543,84821.396,76.
029304906 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ513.020,680,00308.305,87821.326,55.
035287172 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ204.970,760,00614.912,28819.883,04.
031944702 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ453.587,280,00365.680,82819.268,10.
077608078 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ243.372,840,00575.457,68818.830,52.
047655935 ΑΡΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙ ΗΛΙ426.004,600,00392.730,39818.734,99.
042981635 ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ253.457,980,00565.090,14818.548,12.
046912497 ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΑΡ382.618,100,00435.925,60818.543,70.
050632400 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ448.796,020,00369.715,82818.511,84.
019236184 ΜΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ366.738,830,00451.436,61818.175,44.
119607532 ΜΠΑΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ368.817,150,00449.342,91818.160,06.
053759950 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ367.972,870,00449.839,80817.812,67.
047654637 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΗΣ ΒΑΣ365.572,910,00452.098,70817.671,61.
059741122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΑ427.166,380,00390.436,68817.603,06.
021125473 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ547.568,370,00269.741,78817.310,15.
028313327 ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ517.137,910,00299.935,60817.073,51.
035064610 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡ ΔΑΜ604.421,150,00211.797,43816.218,58.
045909077 ΒΑΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ362.516,090,00453.543,59816.059,68.
007484350 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ426.994,850,00389.061,47816.056,32.
003821237 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ226.313,470,00589.389,48815.702,95.
022033750 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΛΕΩ458.598,360,00356.771,41815.369,77.
023468477 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ383.012,610,00431.940,91814.953,52.
023979634 ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ364.545,070,00449.819,20814.364,27.
006469439 ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ0,00300.000,00514.200,00814.200,00.
020307209 ΓΚΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ386.322,210,00426.751,97813.074,18.
017531718 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ332.341,130,00480.728,76813.069,89.
029249138 ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ270.058,380,00542.011,93812.070,31.
078126769 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩ595.632,440,00216.413,12812.045,56.
075917377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ467.146,170,00344.532,51811.678,68.
032637908 ΓΙΟΥΣΕΦ ΜΩΧΑΜ ΓΙΟ307.079,340,00503.879,35810.958,69.
102532120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ1.471,20692.261,52117.089,08810.821,80.
054404731 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑ283.624,2615.268,50511.711,03810.603,79.
000824338 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ383.634,060,00426.944,56810.578,62.
139275769 GRIGGIO RENZO ACQ492.948,280,00316.879,13809.827,41.
012082483 ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΣΤΕ325.570,780,00484.005,39809.576,17.
014221330 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΛΕ310.383,440,00499.094,05809.477,49.
040268268 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ527.811,890,00281.601,10809.412,99.
013858240 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ526.525,730,00281.872,29808.398,02.
057794642 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ295.735,910,00512.266,43808.002,34.
043936895 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ582.835,300,00224.863,14807.698,44.
042062041 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝ ΣΤΑ684.552,120,00122.745,06807.297,18.
046306159 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ367.399,810,00439.006,40806.406,21.
026599784 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΛΑΜ554.044,300,00252.184,58806.228,88.
040835998 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ438.323,250,00367.660,58805.983,83.
003350910 ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ397.515,8116.850,12391.369,03805.734,96.
046936366 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑ330.412,680,00474.527,42804.940,10.
029516208 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ332.362,460,00471.907,97804.270,43.
044799704 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΡΟΔΟΛ ΝΙΚ334.672,810,00468.633,97803.306,78.
027073089 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ427.306,530,00375.915,55803.222,08.
026138433 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ469.716,010,00333.420,08803.136,09.
048138850 ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ390.298,390,00412.053,19802.351,58.
018732458 ΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ527.929,280,00274.287,98802.217,26.
033434586 ΓΡΙΒΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΩΑ301.541,600,00500.630,84802.172,44.
109942615 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ283.836,280,00516.125,62799.961,90.
046457202 ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ571.558,990,00228.204,91799.763,90.
042506351 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ264.651,980,00534.938,57799.590,55.
017271500 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΓΑΠΗ ΕΥΘ362.810,210,00436.586,36799.396,57.
023534934 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ279.530,44755,45518.287,88798.573,77.
033719868 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟ374.170,020,00424.307,23798.477,25.
044978872 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ299.167,460,00499.118,41798.285,87.
014405708 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ292.967,310,00505.188,52798.155,83.
044706504 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΡΟ270.152,820,00527.043,87797.196,69.
020130590 ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ311.969,570,00484.789,42796.758,99.
015932309 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑ ΑΧΙ315.747,000,00480.928,39796.675,39.
078185886 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΗΜ292.818,93117.367,00385.386,95795.572,88.
044210688 ΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ319.338,740,00476.193,71795.532,45.
044152982 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑ ΣΠΥ358.178,440,00436.933,42795.111,86.
008331970 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ395.148,890,00399.853,65795.002,54.
022156970 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΓ313.104,580,00481.799,91794.904,49.
139534458 HEESEN WILHE GOD379.534,060,00415.210,26794.744,32.
043035534 ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΕΤ488.415,170,00305.030,27793.445,44.
043150548 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ506.972,050,00286.217,52793.189,57.
021078246 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ514.512,900,00278.602,60793.115,50.
130520911 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥ470.686,020,00321.189,12791.875,14.
015630450 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ263.996,610,00527.554,01791.550,62.
047330864 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣ579.130,810,00211.892,87791.023,68.
063479056 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ220.950,080,00568.257,41789.207,49.
026610492 ΓΩΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ380.489,840,00408.593,79789.083,63.
016837090 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ303.229,360,00485.600,66788.830,02.
019355474 ΚΟΕΝ ΛΕΩΝ ΜΙΧ459.840,300,00328.870,86788.711,16.
041942986 ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ ΑΛΟΙΣ ΝΙΚ484.709,190,00303.625,18788.334,37.
012926696 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟ ΣΤΑ389.856,710,00398.019,54787.876,25.
046411273 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ388.158,440,00398.928,69787.087,13.
016059471 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ402.636,190,00384.432,18787.068,37.
046310880 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ539.621,34300,00246.735,83786.657,17.
116278382 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ462.335,590,00324.111,89786.447,48.
014457999 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ365.609,630,00420.351,59785.961,22.
011109533 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ570.169,170,00215.651,83785.821,00.
043066455 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ ΑΝΑ393.337,270,00392.475,18785.812,45.
108010562 NIKOLLO MILTO MIH0,00264.123,26521.379,32785.502,58.
054462250 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ541.537,220,00243.365,94784.903,16.
044433128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ475.682,590,00309.065,82784.748,41.
041483568 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ552.313,100,00232.075,83784.388,93.
025706640 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ268.937,620,00515.153,84784.091,46.
043878875 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ525.676,350,00258.319,91783.996,26.
041531571 ΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ336.421,370,00446.782,92783.204,29.
002832008 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ259.979,680,00523.200,55783.180,23.
012079509 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ602.600,590,00180.273,82782.874,41.
051352080 ΧΟΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ504.634,540,00277.203,80781.838,34.
071582951 ΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ404.045,960,00376.488,11780.534,07.
033661224 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ464.861,830,00315.396,65780.258,48.
014218835 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ392.327,410,00387.907,23780.234,64.
027585716 ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ331.527,620,00448.575,71780.103,33.
047669988 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΘ294.062,810,00485.776,39779.839,20.
075743244 ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΥΚ883,90322.058,50456.362,06779.304,46.
050083337 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ ΕΥΤ559.927,630,00219.229,50779.157,13.
030373233 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ281.418,910,00497.114,60778.533,51.
064207177 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ ΓΕΩ355.337,415.707,41416.942,28777.987,10.
052964382 ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ318.016,350,00458.210,48776.226,83.
040008157 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ266.450,270,00509.002,06775.452,33.
124821205 EDRIS MOHAM YAS364.518,150,00410.780,85775.299,00.
022665309 ΚΟΚΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ558.561,840,00216.576,98775.138,82.
025199569 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ171.197,6430.355,34573.484,42775.037,40.
016016077 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΙΧ554.241,810,00220.789,79775.031,60.
043329223 ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ347.517,350,00426.155,59773.672,94.
026514180 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ292.511,610,00481.106,55773.618,16.
072815263 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ273.290,550,00499.252,56772.543,11.
075488646 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ494.739,480,00277.390,46772.129,94.
021964846 ΠΟΥΛΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ274.434,240,00497.579,93772.014,17.
027614697 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ258.193,820,00513.734,94771.928,76.
047177411 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ362.756,680,00408.885,17771.641,85.
022163900 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩ529.429,630,00242.026,62771.456,25.
009888326 ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ312.978,170,00458.368,36771.346,53.
038100170 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ411.935,070,00359.069,02771.004,09.
026395173 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΟΥ330.462,650,00440.435,75770.898,40.
014965816 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ306.129,430,00464.514,13770.643,56.
010205130 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΛΕΩ180.310,0416.950,18572.322,26769.582,48.
025662349 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ494.960,980,00274.064,87769.025,85.
033604752 ΠΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΘΕΜ314.312,110,00454.467,53768.779,64.
024251145 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ465.000,850,00303.643,84768.644,69.
028811052 ΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ519.986,920,00248.471,57768.458,49.
042937439 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ ΜΙΧ258.520,880,00509.672,42768.193,30.
018373918 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ441.815,610,00326.192,49768.008,10.
052178881 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ623.240,780,00144.513,98767.754,76.
019588466 ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ257.611,760,00509.271,98766.883,74.
072163477 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ345.883,230,00420.979,08766.862,31.
078423696 ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΩΝΗ ΗΡΑ393.189,520,00372.703,99765.893,51.
021228972 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ366.143,650,00399.716,01765.859,66.
050311420 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ345.289,720,00420.363,03765.652,75.
024715000 ΦΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ512.662,900,00252.774,60765.437,50.
137218903 ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.562,62439.152,42322.631,43765.346,47.
025428371 ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ574.667,750,00190.479,86765.147,61.
123081458 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ618.231,980,00146.567,50764.799,48.
018304359 ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΛΕΩ297.211,200,00467.442,41764.653,61.
016454772 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ257.117,880,00506.971,54764.089,42.
109844228 RUBINSTEIN ROBER KEN315.732,630,00448.336,81764.069,44.
028072110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ301.228,360,00462.628,54763.856,90.
126495279 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ408.505,930,00355.335,34763.841,27.
011369306 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ329.403,640,00433.728,62763.132,26.
024334621 ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡ ΑΘΑ306.925,270,00455.731,50762.656,77.
046853745 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ349.007,770,00412.856,56761.864,33.
041971576 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ319.805,480,00441.403,74761.209,22.
027998523 ΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ490.532,820,00270.544,74761.077,56.
052565684 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ578.257,490,00182.701,70760.959,19.
012109205 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ105.755,45231.465,75423.667,95760.889,15.
033429921 ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ553.987,020,00206.857,67760.844,69.
073000428 ΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ431.244,550,00329.498,62760.743,17.
043352539 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ173.970,35217.754,82368.628,38760.353,55.
020188799 ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ631.249,970,00128.613,83759.863,80.
038091802 ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΑ351.516,440,00407.560,35759.076,79.
034894030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ361.862,830,00397.088,70758.951,53.
044117955 ΤΕΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΑΓΓ440.315,940,00318.134,88758.450,82.
045029420 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡ284.673,570,00473.659,64758.333,21.
028022512 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ446.274,260,00311.762,39758.036,65.
046910930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ366.099,550,00391.693,53757.793,08.
043569901 ΜΑΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ600.963,700,00156.771,48757.735,18.
015148224 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΓΕΩ394.002,070,00363.078,97757.081,04.
046699147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ434.686,000,00321.783,06756.469,06.
031804778 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡ ΚΩΝ0,00462.859,20293.452,73756.311,93.
039593688 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ576.812,680,00179.337,32756.150,00.
043483724 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ414.613,790,00340.610,36755.224,15.
053271735 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ440.697,860,00313.034,64753.732,50.
022660013 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ356.214,110,00397.169,17753.383,28.
044373293 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ377.962,730,00375.357,19753.319,92.
012371649 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙ414.777,570,00338.532,86753.310,43.
015210614 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ322.515,000,00430.124,10752.639,10.
045857525 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ422.090,300,00329.757,16751.847,46.
155151320 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ548.437,760,00202.378,68750.816,44.
013637478 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ532.939,780,00215.886,85748.826,63.
066810238 ΝΤΟΓΚΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ475.717,200,00272.752,07748.469,27.
069945280 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥ464.651,680,00283.667,89748.319,57.
009960586 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ257.501,280,00490.487,08747.988,36.
027070782 ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ248.898,890,00499.015,78747.914,67.
052114941 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕ ΦΩΤ337.225,000,00410.665,22747.890,22.
043775849 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ296.069,680,00451.651,52747.721,20.
041375490 ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΚΩΝ313.184,300,00434.279,73747.464,03.
047397327 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ432.718,100,00314.166,29746.884,39.
022769276 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ391.344,030,00355.065,72746.409,75.
050301450 ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ449.359,060,00296.404,32745.763,38.
046266089 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ286.475,120,00458.862,13745.337,25.
030506231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ454.917,400,00289.906,27744.823,67.
014812340 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ550.945,240,00193.141,52744.086,76.
045281845 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ490.494,620,00253.434,63743.929,25.
030221495 ΜΙΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑ563.697,330,00180.121,63743.818,96.
032031112 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΓΝ385.072,980,00358.558,15743.631,13.
048044476 ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ185.833,540,00557.413,02743.246,56.
045905724 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ445.333,020,00297.700,93743.033,95.
039791392 ΓΙΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ301.761,610,00440.844,73742.606,34.
027059648 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ306.202,210,00436.050,78742.252,99.
036031637 ΠΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΛΑΖ421.759,500,00319.923,74741.683,24.
071729258 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ548.024,010,00193.240,02741.264,03.
012820160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ379.851,730,00361.148,95741.000,68.
129134916 OLIVA GATET RAF372.948,960,00367.967,49740.916,45.
010170125 ΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ344.440,730,00396.208,98740.649,71.
013372460 ΝΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ294.764,920,00445.407,48740.172,40.
015437403 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣ293.087,134.656,25442.072,53739.815,91.
300206718 ΚΑΡΑΦΛΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙ536.706,330,00202.959,20739.665,53.
037486200 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ554.335,480,00185.152,03739.487,51.
076346039 ΠΟΥΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ244.472,270,00494.811,87739.284,14.
043208566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ486.238,920,00252.918,08739.157,00.
022942110 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ324.322,440,00414.629,98738.952,42.
042583701 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ297.668,070,00441.264,33738.932,40.
013539307 ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΛΕ436.566,190,00302.029,29738.595,48.
025383594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜ443.050,040,00295.440,02738.490,06.
042874910 ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ574.133,020,00163.632,84737.765,86.
052203870 ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ465.754,380,00271.995,92737.750,30.
053103788 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΝΙΚ308.871,400,00428.852,30737.723,70.
041608683 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ245.006,440,00492.315,55737.321,99.
028637635 ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ397.916,600,00338.369,77736.286,37.
029153988 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΙ550.112,760,00185.808,87735.921,63.
074317270 ΜΑΛΟΥΧΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΙΟ530.667,470,00205.141,28735.808,75.
045888643 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ209.185,6046.955,25479.333,78735.474,63.
070691266 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΒΙΚ365.137,000,00370.190,11735.327,11.
030804793 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΔΕΣΠΟ ΓΕΩ499.597,020,00235.544,40735.141,42.
029789038 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ463.373,900,00271.446,80734.820,70.
052294310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΚΑΛ321.958,600,00412.566,77734.525,37.
300474645 ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤ328.894,170,00405.608,05734.502,22.
023924579 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟ ΧΑΡ502.023,500,00232.404,18734.427,68.
011794360 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ409.276,750,00325.088,37734.365,12.
034709210 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ563.066,330,00170.165,50733.231,83.
041967422 ΠΑΠΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ253.081,470,00479.943,29733.024,76.
040262805 ΚΙΣΣΑ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ469.804,950,00262.947,86732.752,81.
025618781 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ369.763,420,00362.800,07732.563,49.
043933125 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ290.881,860,00441.575,43732.457,29.
013359702 ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ422.005,340,00310.050,43732.055,77.
040617750 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓ ΓΡΗ243.258,050,00488.750,29732.008,34.
010215749 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕ397.669,230,00334.251,68731.920,91.
015071265 ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ424.771,540,00307.008,96731.780,50.
128304936 ΒΡΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ487.395,240,00244.277,19731.672,43.
059084260 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ91.427,66234.774,26403.440,84729.642,76.
043547109 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ281.932,000,00447.008,93728.940,93.
028990559 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ517.376,420,00211.039,14728.415,56.
031296210 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ483.314,800,00244.798,95728.113,75.
040348072 ΒΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ108.398,97188.295,16430.726,92727.421,05.
031171577 ΤΣΙΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ256.412,120,00470.668,98727.081,10.
041405658 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ454.452,820,00271.147,06725.599,88.
117761632 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ422.821,040,00302.697,07725.518,11.
043920861 ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΒΑΣ240.109,800,00485.163,14725.272,94.
049489440 ΓΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑ240.953,180,00483.573,54724.526,72.
145297975 GRINDVOLD JOAKI CEN290.632,98160.333,99272.520,29723.487,26.
008521438 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΘΩΜ292.416,110,00430.937,51723.353,62.
046841470 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ348.676,910,00374.189,86722.866,77.
035378198 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ325.393,710,00397.466,81722.860,52.
061540478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΕΣΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ9.820,04330.650,66382.382,19722.852,89.
059937745 ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΠΕΤ625.596,300,0097.219,75722.816,05.
070967804 ΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΣΤΥ324.369,880,00398.375,24722.745,12.
056453420 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ343.723,830,00378.369,52722.093,35.
005929291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ340.969,920,00381.038,17722.008,09.
007716188 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ501.512,590,00220.328,41721.841,00.
045298551 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ319.952,870,00401.562,48721.515,35.
046554849 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΛ445.118,580,00275.214,08720.332,66.
006384002 ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ207.191,700,00512.169,55719.361,25.
045945316 ΣΙΜΟΝΟΒΙΤΣ ΣΛΑΒΚ ΠΕΤ306.946,500,00411.849,09718.795,59.
043350952 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ286.152,370,00431.810,21717.962,58.
078315140 ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓ412.775,070,00304.975,73717.750,80.
133420500 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ535.934,100,00181.331,84717.265,94.
020369691 ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ414.408,080,00302.126,06716.534,14.
100326390 HUTTER OTTO JOS236.913,060,00479.512,03716.425,09.
032604176 ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΚ278.059,000,00437.997,74716.056,74.
025376671 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ356.022,120,00359.997,99716.020,11.
044120308 ΤΖΑΧΑΝΗ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ506.374,510,00209.234,12715.608,63.
041364440 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ236.502,320,00478.680,76715.183,08.
039812590 ΣΑΝΤΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ437.512,420,00276.865,34714.377,76.
027104728 ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ236.647,280,00477.397,70714.044,98.
043766748 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ501.297,930,00212.632,98713.930,91.
038269123 ΧΕΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΜΜ230.462,17121.714,88361.482,94713.659,99.
006274570 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ184.469,380,00528.537,60713.006,98.
042026240 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ295.230,450,00417.413,39712.643,84.
035114992 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ319.514,410,00392.513,66712.028,07.
068574651 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ444.613,800,00267.308,00711.921,80.
034319533 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ350.589,650,00361.297,45711.887,10.
022438531 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ456.414,910,00255.270,71711.685,62.
058576765 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ485.334,500,00225.790,15711.124,65.
133427076 JENK JUSTI JOR349.469,100,00361.091,08710.560,18.
029039610 ΖΑΡΖΑΒΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ196.984,360,00513.561,14710.545,50.
016536845 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ403.326,670,00307.189,29710.515,96.
061022221 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΠΑΝ458.134,010,00252.245,92710.379,93.
040400075 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΩΝΣ354.032,860,00355.949,27709.982,13.
041318028 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ532.758,060,00176.447,02709.205,08.
005696522 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜ233.802,320,00474.772,98708.575,30.
145303913 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ466.752,010,00241.730,09708.482,10.
008073902 ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ310.705,830,00397.466,09708.171,92.
046261186 ΚΑΨΑΛΑ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ372.856,150,00335.088,25707.944,40.
045222520 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ361.991,680,00345.703,80707.695,48.
027309918 ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ235.615,560,00471.976,30707.591,86.
023323100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΩΤ477.534,580,00230.032,35707.566,93.
076809849 ΣΤΕΦΟΥ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ468.952,060,00238.593,60707.545,66.
052548190 ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ0,00554.673,52152.866,26707.539,78.
034121868 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ296.848,610,00410.497,96707.346,57.
044311070 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΕΥΣ265.032,970,00442.013,18707.046,15.
022956703 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ440.885,500,00265.771,34706.656,84.
046652972 ΑΡΜΠΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ309.915,020,00395.597,84705.512,86.
145981644 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ498.073,650,00207.414,41705.488,06.
047855017 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ409.803,810,00295.415,10705.218,91.
111244838 ΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙ ΒΑΣ419.350,680,00285.623,76704.974,44.
023556858 ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ150.084,18293.066,05261.754,08704.904,31.
054475164 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ299.256,070,00405.157,89704.413,96.
024166450 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ267.986,200,00434.921,49702.907,69.
020690962 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΡΟ338.328,420,00364.440,84702.769,26.
006691708 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΑΡ304.131,060,00398.543,14702.674,20.
024378482 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ513.057,250,00189.203,38702.260,63.
105110715 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ391.323,040,00310.879,61702.202,65.
103871521 ΧΡΙΤΑΝΙ ΑΜΠΝΤ ΜΟΧ497.686,430,00203.611,66701.298,09.
075778914 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΝΕΡΜΙ ΤΖΙ468.707,750,00232.560,99701.268,74.
003504938 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ455.871,370,00245.006,51700.877,88.
011582399 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΦΡΑ289.223,110,00411.555,73700.778,84.
047546939 ΤΣΑΝΝΕΛ ΜΠΕΝΤ ΣΤΗ250.652,300,00449.375,87700.028,17.
117236167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙ97.374,04265.326,85337.172,80699.873,69.
032050581 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΓΕΩ327.454,900,00372.037,25699.492,15.
052110782 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ464.533,710,00234.902,24699.435,95.
046137199 ΧΙΛΙΑΣ ΦΙΛΑΡ ΒΑΣ489.224,430,00210.165,64699.390,07.
040132666 ΣΩΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΡ570.120,640,00128.691,99698.812,63.
036744103 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ437.298,320,00261.132,21698.430,53.
041416949 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΡΗ462.837,750,00235.498,91698.336,66.
105829547 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ296.198,120,00401.643,52697.841,64.
013939980 ΦΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ231.001,060,00466.587,21697.588,27.
021406640 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΓΗ496.990,730,00200.059,75697.050,48.
131944103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ280.000,000,00417.020,00697.020,00.
046824669 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ454.457,360,00242.543,76697.001,12.
005432135 ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ253.990,710,00442.757,51696.748,22.
059518618 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΤ393.552,100,00303.131,15696.683,25.
053457740 TSAKALIAN ANTRA ΜΙΣ506.576,170,00190.068,96696.645,13.
113171118 MILNE DOUGL JAM408.894,780,00287.473,12696.367,90.
046499997 VITORINO SILVI CAM416.979,000,00279.256,24696.235,24.
045493079 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΗΛΙ325.265,950,00369.750,45695.016,40.
045665275 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ506.375,270,00188.373,85694.749,12.
041051618 ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙ ΕΥΑ421.285,450,00273.235,44694.520,89.
044084004 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ370.645,010,00323.396,80694.041,81.
022795602 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ403.757,620,00289.762,97693.520,59.
030387089 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ492.528,770,00200.784,89693.313,66.
040325335 ΤΣΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ412.620,870,00280.625,43693.246,30.
034426930 ΣΑΡΑΙΧΑ ΣΑΜΙΡ ΙΜΠ434.921,780,00257.931,22692.853,00.
035573324 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ276.580,440,00416.052,02692.632,46.
120072200 DIMTSO MARKO IOR228.327,540,00462.134,94690.462,48.
010923152 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ466.560,480,00223.334,20689.894,68.
009399973 ΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ520.012,730,00169.734,61689.747,34.
037054300 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ480.245,770,00209.480,50689.726,27.
040167482 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ491.912,030,00197.736,57689.648,60.
042579921 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ371.196,430,00317.552,00688.748,43.
020715149 ΠΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ211.287,01110.474,61366.688,81688.450,43.
030863850 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ266.416,540,00422.028,01688.444,55.
025363558 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ290.291,360,00397.773,55688.064,91.
035352933 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΕΤ403.233,3312.060,92272.317,50687.611,75.
111528454 PEKRI CHRIS ΙΩΣ79,21318.344,81369.074,16687.498,18.
044850526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤ ΕΥΑ481.699,370,00205.275,82686.975,19.
018176124 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ337.969,270,00348.913,21686.882,48.
065002803 ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡ481.773,740,00205.019,59686.793,33.
042467020 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ270.265,580,00416.488,56686.754,14.
015620387 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ358.492,250,00327.828,46686.320,71.
054372810 ΜΠΟΥΑ ΑΝΔΡΙ ΑΝΔ344.790,010,00341.306,97686.096,98.
059112121 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ227.614,570,00458.289,07685.903,64.
007778850 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ228.100,170,00457.760,84685.861,01.
075557122 ΤΣΙΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ530.114,620,00155.352,39685.467,01.
001374333 ΠΟΚΑΜΙΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΡΗ290.569,600,00394.497,06685.066,66.
046611989 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.775,210,00386.771,13684.546,34.
044828071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ514.926,360,00169.154,65684.081,01.
045890614 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ228.017,610,00456.034,31684.051,92.
022101018 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ239.107,710,00444.905,92684.013,63.
025297655 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ465.621,040,00218.305,20683.926,24.
034017727 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ293.527,730,00390.207,04683.734,77.
019022981 ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ302.230,170,00380.461,55682.691,72.
046232953 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ362.201,590,00320.218,87682.420,46.
027727526 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ308.839,250,00373.511,59682.350,84.
021802138 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ490.810,510,00191.316,82682.127,33.
016747974 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ439.868,470,00242.146,94682.015,41.
041487070 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩ398.657,810,00283.303,22681.961,03.
035959976 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΘ266.174,060,00415.682,47681.856,53.
102748730 ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ372.126,560,00309.549,89681.676,45.
045564962 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ225.385,180,00456.179,66681.564,84.
046691149 ΑΞΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΙ225.624,770,00454.832,95680.457,72.
039857270 ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ202.234,330,00478.129,00680.363,33.
009752299 ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ266.203,590,00413.686,68679.890,27.
027876821 ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΓΝ451.324,530,00228.425,35679.749,88.
034583239 ΠΥΡΓΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ268.227,040,00411.481,90679.708,94.
050866043 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝ601.086,600,0078.576,76679.663,36.
024504952 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥ313.832,150,00365.764,08679.596,23.
018105635 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ320.685,870,00357.998,78678.684,65.
043050918 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΡ406.632,960,00271.964,63678.597,59.
047849268 ΝΑΤΟΛΙ ΕΛΓΚΑ ΑΝΤ383.599,410,00294.998,14678.597,55.
115492014 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΝΑ5.686,65323.237,21349.581,37678.505,23.
035005216 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ507.700,380,00169.970,38677.670,76.
028950795 ΠΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ440.736,300,00236.461,94677.198,24.
045537136 ΤΕΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ224.288,170,00452.216,90676.505,07.
021985031 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛ343.913,390,00332.399,22676.312,61.
061386575 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΔΗΜ224.118,780,00451.943,71676.062,49.
009959803 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ326.698,760,00349.072,26675.771,02.
056775513 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΜΜ315.273,520,00360.451,67675.725,19.
034737558 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ465.819,110,00209.889,52675.708,63.
101661442 JANI ANDRE SAL419.183,680,00256.517,15675.700,83.
045312433 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΥΡ ΒΛΑ223.304,480,00451.893,05675.197,53.
124378123 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ429.044,400,00245.735,44674.779,84.
009091388 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΑΣ ΠΕΤ433.055,600,00241.704,22674.759,82.
045142102 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ316.350,020,00358.243,90674.593,92.
008635177 ΤΣΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ219.837,330,00454.506,83674.344,16.
053421625 ΝΤΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ250.660,950,00423.317,29673.978,24.
046919578 ΠΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ500.293,140,00173.680,68673.973,82.
105098469 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ449.733,280,00223.897,44673.630,72.
067149882 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ481.423,990,00192.152,73673.576,72.
044974707 ΙΣΠΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚ291.707,560,00381.001,07672.708,63.
023120461 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ382.642,510,00288.998,34671.640,85.
079496428 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΝΙΚΗ ΚΩΝ469.071,910,00202.161,33671.233,24.
041752380 ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ336.641,230,00334.335,34670.976,57.
014765806 ΓΑΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ457.203,650,00213.700,56670.904,21.
044805961 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ419.380,130,00250.871,61670.251,74.
047244243 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ292.573,190,00376.187,33668.760,52.
021743588 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ370.868,590,00297.788,93668.657,52.
067921354 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΕΡ300.464,370,00368.118,28668.582,65.
042444160 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ291.844,470,00376.502,81668.347,28.
011635361 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ327.269,910,00340.728,20667.998,11.
041409055 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΑΛΕ441.062,100,00226.860,93667.923,03.
005975258 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΙΔ504.864,590,00162.966,47667.831,06.
063600790 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ372.068,570,00295.714,35667.782,92.
040003229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ244.121,210,00423.644,97667.766,18.
042703150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΜΑΡ376.130,910,00291.477,24667.608,15.
041338826 ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ427.855,040,00238.619,46666.474,50.
074490539 ΣΙΝ ΦΕΙ Σ ΤΣΙ486.861,260,00179.101,18665.962,44.
140088457 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ383.934,370,00281.942,61665.876,98.
032869744 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ ΘΕΟ314.412,860,00351.317,54665.730,40.
028436500 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ317.179,690,00348.446,98665.626,67.
014671445 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΩΜ225.132,550,00440.186,46665.319,01.
010454970 ΚΑΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ301.288,120,00363.355,94664.644,06.
018375082 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ298.125,090,00366.209,32664.334,41.
023854420 ΜΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΡΓ336.928,730,00327.081,62664.010,35.
020540714 ΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ335.816,540,00328.170,36663.986,90.
046796389 ΜΠΕΣΚΟΥ ΕΥΓΕΝ ΙΩΑ277.177,910,00386.528,20663.706,11.
047949010 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ528.849,920,00134.698,58663.548,50.
027062677 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ221.172,410,00442.343,29663.515,70.
015079171 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ269.264,140,00393.623,32662.887,46.
046513726 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ222.516,570,00440.035,50662.552,07.
037970480 ΚΟΥΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ370.917,620,00290.988,43661.906,05.
040513137 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ220.357,240,00441.484,20661.841,44.
159079590 DINLER ERSAY REC436.873,000,00224.465,35661.338,35.
015300877 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ165.513,930,00495.598,23661.112,16.
028639327 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ214.330,360,00446.551,47660.881,83.
044600250 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ219.139,560,00441.234,22660.373,78.
051241772 ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ387.317,800,00273.024,87660.342,67.
041655973 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΖΩΓΡΑ ΣΤΑ179.245,000,00481.019,32660.264,32.
022152436 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ451.853,090,00208.273,83660.126,92.
021903251 ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ309.314,070,00350.801,82660.115,89.
046525565 ΛΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ293.328,240,00366.346,71659.674,95.
022159413 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΓΕΩ278.716,540,00380.611,91659.328,45.
045031520 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑ ΔΗΜ292.375,890,00366.951,67659.327,56.
133395191 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΠΕΤ456.765,980,00202.456,17659.222,15.
054679437 ΑΚΛΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ295.773,600,00363.350,26659.123,86.
052342728 ΤΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ408.961,960,00250.028,24658.990,20.
044853111 ΛΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑ219.121,150,00439.823,17658.944,32.
045692185 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΥ218.002,660,00440.810,04658.812,70.
006811262 ΒΟΥΡΟΣ ΝΑΟΥΜ ΘΩΜ212.332,140,00446.439,49658.771,63.
102311095 ΓΚΑΖΕΛΗ ΠΥΡΟ ΚΩΝ475.767,380,00181.588,54657.355,92.
034752525 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ421.965,220,00235.156,04657.121,26.
157776664 ZHELEV KIRCH NAY497.471,490,00159.393,14656.864,63.
015498408 ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ282.888,410,00373.862,42656.750,83.
039611521 ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΥ470.124,280,00186.255,37656.379,65.
038677432 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ80.326,01199.999,95375.514,55655.840,51.
026753706 ΧΑΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛ ΙΓΝ433.364,310,00221.812,75655.177,06.
037510996 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ257.624,450,00397.122,10654.746,55.
042429943 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ218.774,120,00435.968,38654.742,50.
046192508 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ351.960,750,00302.142,42654.103,17.
041986774 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡ ΔΗΜ430.369,470,00223.564,56653.934,03.
050726114 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ295.519,760,00358.413,77653.933,53.
038007842 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ299.392,230,00354.182,11653.574,34.
040144980 ΣΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ268.795,790,00384.051,28652.847,07.
041832656 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ286.574,140,00366.055,24652.629,38.
052107415 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ474.740,940,00177.882,81652.623,75.
071910545 ΤΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ232.161,210,00420.431,87652.593,08.
017320282 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΧΑΡ216.729,110,00435.857,21652.586,32.
066192708 ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ0,00330.901,63321.667,88652.569,51.
024466064 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ198.861,320,00452.828,74651.690,06.
028681150 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤ ΚΟΣ212.255,720,00439.372,41651.628,13.
015689803 ΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ331.531,850,00319.964,43651.496,28.
064768429 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ426.758,420,00224.084,79650.843,21.
121640290 ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΦΩΤ408.878,060,00241.713,86650.591,92.
026054016 ΣΙΜΕΛΗΣ ΝΤΕΜΠ ΝΤΕ420.461,610,00229.991,64650.453,25.
006768095 ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ216.815,820,00433.606,22650.422,04.
125541174 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ324.961,800,00325.376,31650.338,11.
073438715 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΥΡ436.457,660,00213.648,54650.106,20.
035901453 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ225.718,000,00424.319,74650.037,74.
122517365 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ216.603,280,00432.934,43649.537,71.
043817986 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ297.918,980,00351.597,30649.516,28.
045443586 ΔΟΥΜΠΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΤΕ281.743,000,00367.374,76649.117,76.
046429749 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ322.507,940,00326.092,09648.600,03.
046555256 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ276.914,520,00371.305,85648.220,37.
014723108 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ258.990,590,00388.946,36647.936,95.
021909685 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ403.448,960,00244.140,26647.589,22.
044967507 ΚΡΕΟΥΖΗ ΚΛΕΑΝ ΔΗΜ463.582,710,00183.609,88647.192,59.
006439238 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ389.622,900,00257.448,73647.071,63.
046071888 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦ ΧΡΗ13.813,25538.681,4794.464,83646.959,55.
069677404 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒ ΠΕΤ303.471,700,00343.065,26646.536,96.
042677059 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΚΟΣ209.620,838.795,76427.774,73646.191,32.
126363990 CENAJ REZAR LEF213.753,420,00432.356,77646.110,19.
059382618 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ160.929,1373.055,72411.242,60645.227,45.
078564689 ΚΑΠΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ333.625,870,00311.430,77645.056,64.
119925952 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ189.194,160,00455.849,72645.043,88.
028459605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ366.087,410,00278.864,93644.952,34.
021212384 ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ551.475,850,0093.399,78644.875,63.
044875822 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ288.747,280,00355.443,75644.191,03.
039078119 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ447.480,060,00196.392,57643.872,63.
039458478 ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ147.492,7270.432,87425.546,45643.472,04.
029446619 ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ477.939,350,00165.391,96643.331,31.
072956940 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑ497.211,260,00145.979,25643.190,51.
047428658 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ447.969,270,00194.938,25642.907,52.
045284104 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΡΗ274.343,520,00368.243,64642.587,16.
016573299 ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ334.466,200,00307.977,75642.443,95.
040821921 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣ252.947,000,00389.312,76642.259,76.
025704253 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ420.185,010,00221.717,69641.902,70.
028295606 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕ226.566,950,00415.229,12641.796,07.
013754449 ΕΞΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜ ΓΕΩ398.468,120,00243.140,57641.608,69.
008003334 ΚΕΦΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ160.766,430,00480.666,18641.432,61.
005908596 ΝΤΡΕΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ448.897,290,00192.406,07641.303,36.
042957137 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ213.772,570,00427.307,03641.079,60.
028954352 ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ212.283,000,00428.644,28640.927,28.
013268804 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ279.356,470,00361.540,78640.897,25.
108228194 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΑΖ439.508,810,00201.264,92640.773,73.
018305553 ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ266.579,690,00373.733,38640.313,07.
077854486 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ396.520,470,00243.530,61640.051,08.
028529650 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ398.006,280,00241.766,46639.772,74.
031965771 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ279.007,680,00360.734,91639.742,59.
037186701 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ288.380,620,00351.208,35639.588,97.
043731122 ΝΟΥΛΕΖΑ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ217.231,350,00422.288,48639.519,83.
039363637 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ193.256,200,00446.090,09639.346,29.
041408267 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ235.995,770,00402.937,66638.933,43.
053105548 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΟΝ ΓΕΩ341.195,080,00297.605,88638.800,96.
035856416 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΣ ΓΕΩ523.195,210,00115.582,33638.777,54.
019951155 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒ213.918,590,00424.674,40638.592,99.
058297266 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ430.391,560,00207.969,76638.361,32.
020710260 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙ214.992,860,00423.205,08638.197,94.
046329462 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ526.925,570,00110.845,62637.771,19.
132754225 ΧΟΥΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ394.241,870,00242.217,75636.459,62.
033494362 ΖΩΧΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΣ246.214,100,00390.018,66636.232,76.
029349868 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΠΟ291.338,790,00343.810,48635.149,27.
047876781 ΚΛΗΜΟΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ236.829,160,00398.262,42635.091,58.
052775349 ΠΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ353.484,380,00281.448,86634.933,24.
041082797 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ419.889,480,00213.390,90633.280,38.
059889036 ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ523.862,040,00109.213,18633.075,22.
011538303 ΚΟΚΑΛΑΣ ΚΩΝ ΧΡΗ244.219,9412.106,24376.344,19632.670,37.
124752084 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ425.919,270,00206.535,73632.455,00.
025362015 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ425.024,400,00207.268,64632.293,04.
019796009 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΟ ΓΕΩ365.635,670,00266.636,31632.271,98.
078128230 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ293.754,780,00338.259,24632.014,02.
040182147 ΚΕΡΒΗΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ49.326,20205.415,34377.164,92631.906,46.
042041567 ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΔΗΜ229.360,970,00402.236,08631.597,05.
020986122 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ224.462,570,00406.978,13631.440,70.
040123196 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΖΗΣ ΝΙΚ254.036,240,00376.939,03630.975,27.
068794819 ΧΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ368.523,060,00262.297,82630.820,88.
100454013 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΕΟ281.188,130,00349.400,36630.588,49.
025221581 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ239.149,7810.678,03380.599,68630.427,49.
020453446 ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑ ΘΕΟ366.724,460,00263.553,81630.278,27.
020463730 ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ252.567,920,00377.128,05629.695,97.
048363868 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ169.332,5742.020,83418.240,56629.593,96.
027123706 ΡΟΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ214.769,050,00414.674,61629.443,66.
012972492 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ207.001,190,00422.414,45629.415,64.
053324653 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΝΤ458.140,100,00171.188,00629.328,10.
053912229 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ339.084,700,00289.831,13628.915,83.
031103114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ221.332,260,00407.561,52628.893,78.
044735051 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ440.545,020,00187.909,32628.454,34.
041642180 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ408.916,120,00219.528,36628.444,48.
034033832 ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ0,00405.338,69223.053,77628.392,46.
045635824 ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ403.822,130,00224.513,48628.335,61.
120434700 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ260.697,6299.196,52268.328,51628.222,65.
045636741 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑ ΕΥΑ362.353,890,00265.559,03627.912,92.
113485039 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑ ΚΩΝ207.901,610,00419.888,55627.790,16.
075094774 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ463.157,620,00164.590,32627.747,94.
045536256 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ249.026,920,00378.694,51627.721,43.
043405525 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ326.098,250,00301.221,65627.319,90.
047831867 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ459.231,320,00167.853,96627.085,28.
011729814 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ387.106,710,00239.567,74626.674,45.
046299754 ΒΑΛΒΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ250.498,350,00375.977,25626.475,60.
047183546 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΑΡΜΠΑΤΟΥ ΠΟΥΛΧ ΑΝΑ307.795,740,00318.652,60626.448,34.
033850510 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ433.425,210,00192.884,29626.309,50.
114856770 KARMOUTI CHAHE BAK260.826,480,00365.119,35625.945,83.
135917835 HANRE MCHAE STI458.087,250,00167.703,47625.790,72.
029112656 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΓΡΗ344.369,400,00281.420,18625.789,58.
053966139 ΜΠΑΡΜΠΕΡ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ246.740,840,00378.948,07625.688,91.
042817859 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ276.370,060,00348.779,69625.149,75.
004919367 ΚΙΟΣΕΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ445.787,790,00179.223,76625.011,55.
046101209 ΒΑΤΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ411.654,360,00213.213,19624.867,55.
057847719 ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ257.705,410,00366.937,81624.643,22.
010701346 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝ ΕΥΑ326.688,880,00297.704,10624.392,98.
011684195 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ348.415,650,00275.898,05624.313,70.
011269473 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ316.227,768.854,05299.040,76624.122,57.
047331572 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ308.722,250,00315.309,64624.031,89.
002089612 ΚΥΔΩΝΑΣ ΖΗΝΩΝ ΓΕΩ183.755,44364,90439.825,27623.945,61.
043910843 ΜΟΡΣΗΣ ΜΑΓΚΝ ΣΕΧ406.883,050,00216.659,62623.542,67.
033640450 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ25.534,40311.149,39286.515,02623.198,81.
050526823 ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ306.126,670,00316.999,24623.125,91.
033446040 ΓΙΟΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ446.605,320,00176.278,60622.883,92.
017272765 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ249.868,380,00372.857,79622.726,17.
043405421 ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ407.853,640,00214.852,08622.705,72.
051132438 ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ206.213,710,00416.351,16622.564,87.
022461571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ381.957,990,00240.499,70622.457,69.
010384489 ΓΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ206.487,300,00415.832,49622.319,79.
046270171 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ227.573,520,00394.043,59621.617,11.
119787551 ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΝΤΡΗ ΛΟΙ296.917,210,00324.338,38621.255,59.
003692160 ΣΑΜΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΗΝ452.162,930,00168.970,75621.133,68.
050458742 ΤΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ399.922,550,00220.838,57620.761,12.
029525426 ΝΤΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ207.366,870,00413.068,41620.435,28.
044121182 ΜΑΥΡΟΥΔΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΑΥ258.692,870,00361.556,31620.249,18.
010377277 ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ250.014,630,00369.983,34619.997,97.
042443894 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ267.748,630,00352.005,87619.754,50.
021525180 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ207.479,890,00411.777,74619.257,63.
045938560 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑ ΝΙΚ320.206,500,00298.700,25618.906,75.
067146253 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ421.951,860,00196.603,65618.555,51.
046441437 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ246.249,250,00371.618,90617.868,15.
047612462 ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ246.517,410,00371.085,41617.602,82.
131758564 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ495.597,170,00121.724,20617.321,37.
031532500 ΠΟΥΣΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΟΛ281.731,890,00335.498,31617.230,20.
042133290 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ292.104,670,00325.066,20617.170,87.
013610687 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΕΩ214.184,250,00402.941,00617.125,25.
041048835 ΓΙΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ223.913,780,00393.205,82617.119,60.
052371736 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ380.791,810,00235.999,31616.791,12.
045814328 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ204.285,170,00412.495,10616.780,27.
003709305 ΠΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΛΕ225.721,690,00390.950,14616.671,83.
044748857 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ203.844,460,00412.581,20616.425,66.
061469946 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ226.459,470,00389.861,41616.320,88.
011669296 ΣΑΛΤΑΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ224.896,390,00391.094,59615.990,98.
021133320 ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟ ΙΩΑ203.692,240,00412.086,96615.779,20.
040182750 ΧΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ53.925,84198.085,54363.711,72615.723,10.
002643812 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ156.647,670,00458.971,20615.618,87.
044634473 ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ270.697,600,00344.842,32615.539,92.
113571280 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑ ΕΥΑ289.005,210,00326.168,17615.173,38.
038821329 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ430.167,760,00184.909,73615.077,49.
030823285 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛ ΓΡΗ0,35471.856,35142.496,50614.353,20.
021092960 ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ527.360,600,0086.693,40614.054,00.
040352349 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΡ231.767,150,00381.500,89613.268,04.
013013309 ΛΥΡΩΝΗΣ ΧΑΡΙΔ ΑΝΤ204.162,210,00408.960,93613.123,14.
020433656 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ204.486,840,00408.572,03613.058,87.
044790758 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ219.713,430,00393.279,39612.992,82.
044010304 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ387.460,460,00225.453,06612.913,52.
044179202 ΝΤΙΚΕΥ ΒΕΡΑ ΒΑΣ249.609,570,00363.066,25612.675,82.
046736786 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ468.250,560,00144.308,95612.559,51.
018105973 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ255.006,050,00357.479,24612.485,29.
028448836 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ411.346,250,00200.962,69612.308,94.
006004452 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΦΛΩΡΟ ΒΑΣ160.417,900,00451.379,87611.797,77.
046398688 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ304.645,180,00306.713,22611.358,40.
036526609 ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΡ434.956,240,00176.323,52611.279,76.
043345260 ΓΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ209.047,670,00401.985,47611.033,14.
058793981 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟ ΝΙΚ431.259,750,00179.685,72610.945,47.
044781750 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝ364.049,700,00246.769,31610.819,01.
122515697 ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΚΩΝ282.742,310,00327.981,08610.723,39.
045042594 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ203.731,810,00406.891,09610.622,90.
042899627 ΠΑΘΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ185.717,080,00424.416,11610.133,19.
059526920 ΣΙΟΥΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ294.296,520,00315.500,06609.796,58.
045927650 ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΜ ΚΩΝ242.706,880,00367.076,63609.783,51.
029218520 ΔΡΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔ ΓΕΩ223.987,700,00385.682,52609.670,22.
046997095 ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑ ΒΙΟΛΕ ΘΕΟ215.385,171.144,53393.082,87609.612,57.
033033300 ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ288.114,300,00321.417,15609.531,45.
029496696 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ344.192,800,00265.273,33609.466,13.
004809690 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ209.085,360,00399.800,81608.886,17.
075040920 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΟΥ271.919,360,00336.880,90608.800,26.
052325025 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ443.209,100,00165.498,08608.707,18.
003061975 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ160.849,300,00447.528,96608.378,26.
042784793 ΜΑΤΡΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ238.943,290,00369.215,27608.158,56.
040648265 ΦΑΒΙΟΣ ΑΔΑΜΑ ΧΡΗ360.124,050,00247.997,85608.121,90.
039105704 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ501.785,960,00106.162,23607.948,19.
053329403 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝ ΗΛΙ312.715,610,00295.157,97607.873,58.
026158456 ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ331.447,890,00275.997,96607.445,85.
117859278 ΤΟΠΧΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ224.860,000,00382.262,00607.122,00.
030887822 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟ ΣΤΑ283.383,330,00323.730,47607.113,80.
111878165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ306.906,050,00300.011,32606.917,37.
041037384 ΤΣΙΜΙΚΑΛΗ ΚΛΕΟΠ ΠΑΝ201.951,360,00404.645,09606.596,45.
034482489 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΗΛΙ444.302,460,00162.182,31606.484,77.
024831324 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΚΥΡ303.096,720,00303.000,71606.097,43.
120466666 ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙ ΘΕΟ302.129,900,00303.787,37605.917,27.
123615682 POLISI GENCI SHA492.183,040,00112.951,92605.134,96.
025142669 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ196.427,130,00408.683,79605.110,92.
032069231 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ376.901,010,00228.106,94605.007,95.
145382266 ΒΑΤΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ503.408,150,00101.360,93604.769,08.
021535277 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ439.754,380,00164.995,84604.750,22.
030880058 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ0,00526.616,1577.764,23604.380,38.
047722927 HERTZ VICKI MIC272.842,860,00331.388,76604.231,62.
024759518 ΧΡΥΣΑΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ280.313,680,00323.725,99604.039,67.
042109401 ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΥΜ258.084,770,00345.933,96604.018,73.
045273974 ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΟΛΥΞ ΔΗΜ303.204,500,00300.794,11603.998,61.
033698101 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ212.745,460,00390.465,17603.210,63.
030360157 ΤΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ253.059,800,00349.658,10602.717,90.
027363449 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ233.944,490,00368.467,47602.411,96.
066398968 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ474.221,240,00127.792,47602.013,71.
103647990 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ190.983,710,00410.871,02601.854,73.
015183910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ306.425,540,00294.907,89601.333,43.
047446953 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ276.348,550,00324.056,79600.405,34.
058714552 ΓΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ382.035,090,00218.340,11600.375,20.
070614390 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ339.901,460,00260.329,04600.230,50.
021748770 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙ ΗΛΙ439.679,440,00160.207,17599.886,61.
041496042 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ282.511,800,00317.247,10599.758,90.
006161304 ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ331.225,600,00268.387,86599.613,46.
045299431 ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡ ΑΝΑ333.899,460,00264.645,89598.545,35.
032245833 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ363.885,890,00234.366,95598.252,84.
027330050 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ401.339,220,00196.832,58598.171,80.
112631431 ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ260.098,560,00337.825,97597.924,53.
047711243 ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡ229.745,490,00367.865,94597.611,43.
041590755 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ362.610,130,00234.998,45597.608,58.
035638763 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ199.504,780,00397.853,35597.358,13.
042509605 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ367.027,890,00230.097,65597.125,54.
010181416 ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ320.738,770,00276.260,27596.999,04.
103318870 ΣΟΦΡΑ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔ162.597,160,00434.176,91596.774,07.
017919436 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ282.055,770,00314.113,55596.169,32.
005584444 ΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ260.475,320,00335.445,02595.920,34.
028996681 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ393.405,140,00202.230,64595.635,78.
038622931 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ440.580,700,00154.735,64595.316,34.
029092315 ΣΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ450.967,360,00144.327,21595.294,57.
052908140 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ349.511,980,00245.696,29595.208,27.
074831178 ΠΑΠΑΖΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ397.251,660,00197.940,65595.192,31.
052112622 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΓΡΗΓΟ ΣΑΡ2.934,70195.343,21396.546,18594.824,09.
013392956 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ233.345,280,00360.913,26594.258,54.
025678488 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΘΩΜ258.038,700,00336.160,93594.199,63.
031423195 ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ221.334,330,00372.734,39594.068,72.
032887589 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ268.389,350,00325.547,38593.936,73.
046889489 ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ429.102,800,00164.409,53593.512,33.
014512680 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ388.514,270,00204.889,58593.403,85.
025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ392.549,170,00200.617,89593.167,06.
115454845 HIZAN AHMAD HAS382.315,010,00210.678,62592.993,63.
043337327 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ282.694,320,00310.006,68592.701,00.
014371750 ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΝΔ384.803,570,00207.675,19592.478,76.
007608116 ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ221.314,580,00371.127,16592.441,74.
024638247 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ295.536,460,00296.236,84591.773,30.
065409824 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΣΤΥ279.518,610,00312.081,82591.600,43.
030610925 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ250.505,730,00340.594,27591.100,00.
045103230 ΚΑΤΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ274.487,280,00316.138,65590.625,93.
028718619 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ296.453,480,00293.833,62590.287,10.
047042067 ΑΓΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ398.906,960,00191.173,08590.080,04.
160024705 KARAKOSTOV ILIYA ASP420.250,000,00169.781,00590.031,00.
025156164 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ229.151,900,00360.871,14590.023,04.
034780745 ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟ ΧΡΗ397.667,830,00191.868,79589.536,62.
053787174 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΙ0,00345.870,00243.492,48589.362,48.
022423959 ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ315.866,220,00273.314,45589.180,67.
047070183 ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ260.336,020,00328.829,28589.165,30.
046301778 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ233.753,320,00355.363,09589.116,41.
150597500 VASILJEV SERGE KON394.250,000,00194.759,50589.009,50.
106670704 ΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ264.900,070,00323.918,01588.818,08.
016619939 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ336.534,550,00251.935,64588.470,19.
074893887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ328.616,260,00259.288,07587.904,33.
025207629 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ226.995,700,00360.889,47587.885,17.
040001316 ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧ ΘΕΟ203.254,860,00384.551,45587.806,31.
033472683 ΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ191.678,080,00395.601,29587.279,37.
138133315 ΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤ ΓΙΑ414.504,620,00172.531,56587.036,18.
031042731 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ208.174,200,00378.821,49586.995,69.
073040451 ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ195.134,950,00391.681,79586.816,74.
023360794 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ178.468,88369,51407.428,02586.266,41.
112622446 ΚΙΠΤΗ ΑΜΕΤ-ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΖΕ270.381,630,00315.648,50586.030,13.
046910511 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ235.161,050,00350.689,06585.850,11.
079610383 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ350.368,260,00235.363,94585.732,20.
035536795 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ350.151,670,00235.363,54585.515,21.
021793924 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝ ΙΩΑ400.942,950,00184.286,24585.229,19.
045038612 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ231.421,950,00353.792,74585.214,69.
118894870 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ279.634,320,00305.541,76585.176,08.
068570013 ΤΑΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ330.855,980,00254.283,87585.139,85.
013797714 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΣ ΦΑΙ373.599,710,00211.501,39585.101,10.
030416286 ΚΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ247.153,800,00337.743,48584.897,28.
065865762 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΛΕΩ284.172,170,00300.641,16584.813,33.
014425559 ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΑΒΡ271.657,400,00313.062,89584.720,29.
036011835 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ360.802,730,00223.625,48584.428,21.
072017228 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ17.524,18301.393,32265.145,97584.063,47.
043032704 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ396.668,620,00187.192,32583.860,94.
033963830 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ193.374,190,00390.060,08583.434,27.
003046880 ΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ188.797,870,00394.549,54583.347,41.
079842631 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙ ΧΑΡ364.706,020,00218.329,93583.035,95.
030685020 ΓΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ430.140,660,00152.599,96582.740,62.
022740178 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ192.851,760,00389.833,84582.685,60.
023568102 ΤΖΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ193.260,790,00389.130,21582.391,00.
028467863 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ249.299,600,00333.040,34582.339,94.
048109541 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΩΝ404.001,700,00177.375,99581.377,69.
073346685 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ269.883,840,00311.416,87581.300,71.
035922100 ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ364.095,070,00217.202,76581.297,83.
063099084 PAPA VASIL JOR469.722,070,00111.572,29581.294,36.
121282783 NADDY WILLI WIL3.311,38374.312,42203.334,69580.958,49.
009396694 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣ ΧΡΙ409.289,640,00171.633,41580.923,05.
075526471 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ487.689,220,0093.167,13580.856,35.
019052322 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ380.939,660,00199.761,83580.701,49.
016730200 ΜΟΥΡ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ174.161,960,00406.229,38580.391,34.
020153960 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ236.040,390,00344.178,53580.218,92.
037198841 ΤΡΕΓΚΑ ΓΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ343.432,320,00236.715,45580.147,77.
046684761 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ305.311,390,00274.781,54580.092,93.
062827010 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ471.203,630,00108.523,02579.726,65.
053016202 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ193.567,540,00386.059,79579.627,33.
044718620 ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ212.981,600,00366.527,33579.508,93.
059609669 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ439.850,520,00139.500,47579.350,99.
046978112 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΕΥΑ312.145,290,00267.186,21579.331,50.
000205158 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡ ΠΑΝ228.950,600,00350.306,02579.256,62.
038121221 ΖΙΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝ ΦΙΛ194.546,120,00384.618,48579.164,60.
020252347 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ234.735,820,00344.295,55579.031,37.
122453979 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ348.980,850,00229.842,24578.823,09.
076635140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΠΑΝ386.117,600,00192.477,71578.595,31.
002102720 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ324.030,770,00254.108,47578.139,24.
010759894 ΚΡΙΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ342.653,620,00235.482,28578.135,90.
057698365 ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ320.818,020,00257.303,49578.121,51.
027989201 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΜΙΧ277.418,200,00300.642,63578.060,83.
020610980 ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ216.066,780,00361.820,83577.887,61.
065254140 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ255.411,300,00322.108,52577.519,82.
040839101 ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΑΛΕ275.830,120,00301.570,37577.400,49.
042905233 ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ337.173,690,00239.735,28576.908,97.
041335584 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΩΤ283.917,370,00292.902,51576.819,88.
029345974 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝ ΚΩΝ197.042,440,00379.643,87576.686,31.
126583255 ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ391.267,320,00185.323,60576.590,92.
036212645 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΝΕΣΤΩ ΚΩΝ264.159,510,00312.325,24576.484,75.
014913936 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ379.638,990,00196.819,52576.458,51.
023421823 ΓΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ253.605,090,00322.695,94576.301,03.
037582457 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥ ΘΕΟ269.362,830,00306.811,80576.174,63.
035413758 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΩ194.693,290,00381.323,26576.016,55.
021124187 ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ191.996,220,00383.945,31575.941,53.
018434768 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ255.298,090,00320.600,93575.899,02.
037121247 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜ346.158,120,00229.632,15575.790,27.
042387609 ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ362.870,320,00212.657,22575.527,54.
047521226 ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ310.984,560,00264.386,05575.370,61.
109573135 ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ399.818,780,00175.269,02575.087,80.
106603231 NDOJ YLLI NDU403.441,990,00171.595,08575.037,07.
047187940 ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΘ221.293,500,00353.648,82574.942,32.
018165620 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ263.145,550,00311.130,75574.276,30.
052743837 ΚΑΠΟΛΑ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ254.852,080,00319.389,25574.241,33.
021834450 ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ256.831,130,00317.266,47574.097,60.
025950636 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ338.527,030,00235.387,58573.914,61.
034340205 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ385.941,810,00187.922,61573.864,42.
050924419 ΤΕΝΕΖΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ308.246,270,00265.378,07573.624,34.
034677860 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ455.141,950,00118.277,30573.419,25.
051766318 ΚΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝ ΙΑΚ454.388,220,00117.701,21572.089,43.
115855444 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΓΝ17.762,00284.645,21269.651,78572.058,99.
042980282 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ363.871,520,00208.059,47571.930,99.
073155137 ΣΑΓΗΡ ΝΕΤΖΑ ΧΑΣ337.960,940,00233.401,62571.362,56.
034875826 ΤΖΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠ ΔΙΟ344.436,110,00226.920,41571.356,52.
046639808 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜ271.107,130,00299.812,21570.919,34.
047578857 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ163.395,100,00407.270,47570.665,57.
061116458 ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ291.128,630,00279.028,82570.157,45.
029448416 ΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ311.362,030,00258.359,92569.721,95.
038017245 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ478.852,490,0090.846,25569.698,74.
030500527 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜ ΙΩΑ185.826,210,00383.553,20569.379,41.
046005500 ΝΙΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΝΔ283.614,650,00285.049,39568.664,04.
042107905 ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ237.289,920,00331.321,90568.611,82.
033463613 VITOLO LUCIA PAS410.192,160,00157.991,25568.183,41.
139558420 KULO AJDHO LEF188.427,200,00379.468,89567.896,09.
028894719 ΖΗΖΗΣ ΔΙΑΜΑ ΖΑΧ189.056,850,00378.569,49567.626,34.
020529120 ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ188.312,100,00379.182,11567.494,21.
029934559 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ224.662,710,00342.789,28567.451,99.
047820540 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ181.573,190,00385.740,86567.314,05.
076015921 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ170.701,740,00396.439,90567.141,64.
023571063 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ243.407,270,00323.571,26566.978,53.
113394547 ΑΣΙΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ261.212,100,00305.717,00566.929,10.
068813064 ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝ ΔΗΜ326.921,430,00239.929,08566.850,51.
055540289 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΗΛΙ300.949,200,00264.649,57565.598,77.
048094326 ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ257.626,140,00307.615,92565.242,06.
140331517 KANWAL MUHAM DIN405.143,520,00160.031,37565.174,89.
126273740 MIROFOROV NIKOL ΘΕΟ0,00331.539,16233.403,57564.942,73.
045524595 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ246.025,260,00318.381,48564.406,74.
035489427 ΣΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ360.263,260,00204.116,95564.380,21.
047328696 ΛΑΓΟΥΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ315.139,140,00249.187,30564.326,44.
029699776 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ440.598,340,00123.392,66563.991,00.
024066542 ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑ258.822,410,00304.873,30563.695,71.
040122163 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΓΟΡΙ ΝΙΚ402.954,440,00160.653,45563.607,89.
040897990 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ185.691,100,00377.817,09563.508,19.
015225340 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΓΓ408.106,020,00155.123,82563.229,84.
018758032 ΚΟΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ288.125,390,00275.096,40563.221,79.
037837784 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ188.075,440,00375.135,15563.210,59.
072630809 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΕ264.743,480,00298.215,57562.959,05.
043358311 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ196.775,090,00366.003,29562.778,38.
050397720 ΧΟΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΕ345.388,030,00217.053,46562.441,49.
024381658 ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ181.515,670,00380.748,59562.264,26.
025244834 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ434.761,040,00127.248,05562.009,09.
056158467 ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙ ΕΜΜ172.161,820,00389.586,33561.748,15.
112245372 ΜΠΑΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ272.847,590,00288.806,17561.653,76.
021122201 ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ355.920,860,00205.499,22561.420,08.
042316113 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ291.486,430,00269.658,93561.145,36.
050513110 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ320.787,620,00240.134,66560.922,28.
030274937 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ374.713,790,00185.972,59560.686,38.
029674980 ΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ261.795,660,00298.613,40560.409,06.
026139903 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ263.723,770,00296.528,86560.252,63.
118013744 ΑΘΑΝΑΣΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΡΑ430.940,350,00129.082,10560.022,45.
045997282 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓ ΝΙΚ373.588,360,00186.426,38560.014,74.
070762940 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ317.569,020,00242.275,36559.844,38.
020675701 ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ185.416,520,00374.046,37559.462,89.
013584364 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ195.221,430,00364.153,16559.374,59.
019273040 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ325.200,570,00233.969,64559.170,21.
027097769 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΜΜ398.251,670,00160.594,83558.846,50.
051190571 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΦΩΤ259.187,260,00299.599,40558.786,66.
300316618 GHEORGHE VALEN CON0,00331.539,16226.772,79558.311,95.
043764823 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ287.922,3318.092,17252.254,39558.268,89.
025554688 ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ278.549,770,00279.360,15557.909,92.
033782949 ΡΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ315.039,300,00242.659,07557.698,37.
012934520 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ450.231,460,00107.358,87557.590,33.
004141807 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ375.393,760,00182.014,73557.408,49.
020149227 ΖΑΝΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣ ΒΑΣ217.246,980,00340.014,05557.261,03.
107412184 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ320.144,710,00236.770,64556.915,35.
024692276 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ350.598,130,00205.854,68556.452,81.
030887742 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ241.332,080,00315.021,93556.354,01.
015272801 ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩ ΑΝΑ371.543,940,00184.671,38556.215,32.
019722174 ΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ197.557,130,00358.656,20556.213,33.
029526017 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ416.324,330,00139.836,38556.160,71.
061697040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ279.555,140,00276.284,12555.839,26.
044492478 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑ202.910,040,00352.870,88555.780,92.
101058468 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ271.926,57987,50282.745,76555.659,83.
044440015 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ312.595,720,00241.949,09554.544,81.
042771146 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ216.515,920,00338.020,49554.536,41.
043759980 ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩ ΑΜΕ272.257,840,00281.903,88554.161,72.
004106694 ΛΕΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ151.860,340,00402.282,89554.143,23.
062681680 ΤΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑ ΜΟΥ373.344,850,00180.781,94554.126,79.
045706827 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ251.679,110,00302.210,85553.889,96.
015176757 ΑΝΑΙΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ224.376,920,00329.249,11553.626,03.
042594518 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ251.262,080,00302.023,53553.285,61.
046349682 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ276.006,610,00277.105,48553.112,09.
021959062 ΠΕΤΣΑΣ ΙΣΙΔΩ ΜΗΝ190.240,450,00362.749,00552.989,45.
045273335 ΓΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΘΕΟ344.471,430,00207.927,22552.398,65.
031372928 ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΟΥ335.158,830,00217.154,72552.313,55.
047407720 ΦΙΚΑ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ380.739,380,00171.296,44552.035,82.
042421620 ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ221.234,750,00330.705,22551.939,97.
012292401 ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ242.856,070,00309.074,45551.930,52.
043342085 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ319.268,720,00232.635,95551.904,67.
059299546 ΚΟΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ218.809,130,00333.063,14551.872,27.
011448832 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΣΩΤ0,00422.859,08128.947,38551.806,46.
039424360 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΠΗΝΕΛ ΝΙΚ261.083,080,00290.361,12551.444,20.
028186113 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ394.463,220,00156.965,37551.428,59.
043486228 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ192.810,100,00358.534,94551.345,04.
029426528 ΛΑΣΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ163.627,1020.396,19366.882,74550.906,03.
028076759 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ262.695,730,00287.906,96550.602,69.
015200880 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ166.165,880,00384.285,35550.451,23.
043110876 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΜΜ255.051,960,00295.121,28550.173,24.
043448887 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΥΜ225.496,690,00324.529,15550.025,84.
019236172 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ269.033,630,00280.899,78549.933,41.
101221880 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΜΠΟΡΙ ΛΑΖ181.828,470,00367.837,81549.666,28.
009059120 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ360.299,270,00188.826,92549.126,19.
029898937 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΜΙΛ221.735,660,00327.335,05549.070,71.
143710793 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ360.576,990,00188.148,78548.725,77.
046438783 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ197.724,829.694,26341.109,64548.528,72.
028652706 ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ239.434,050,00309.011,96548.446,01.
058100081 ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝ ΕΠΑ187.536,870,00360.783,85548.320,72.
030478239 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑ ΝΙΚ250.652,680,00297.544,28548.196,96.
043750148 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΙΩΑ266.237,150,00281.923,88548.161,03.
131037110 RAMIREZ KOVEOU CARLO ANT346.299,900,00201.703,49548.003,39.
010991019 ΜΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ310.984,270,00236.870,17547.854,44.
016373880 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ383.724,840,00163.731,09547.455,93.
043048947 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ254.360,000,00292.974,02547.334,02.
044076735 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ334.424,040,00212.459,34546.883,38.
012372474 ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ182.208,880,00364.192,53546.401,41.
047098339 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ245.174,810,00301.054,33546.229,14.
030886002 ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΠΕΡΣ ΕΥΘ266.717,860,00279.169,82545.887,68.
139967805 ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ259.124,170,00286.730,56545.854,73.
112252443 BORROMEO ALEXI LOU316.356,770,00229.311,06545.667,83.
019330848 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ180.102,950,00365.560,28545.663,23.
047453030 ΓΙΑΚΚΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ265.866,050,00279.434,93545.300,98.
127068894 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΚΩΝ328.361,620,00216.760,91545.122,53.
030092865 ΣΙΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΟΥ251.490,500,00293.214,38544.704,88.
018148893 ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΟΛ167.018,400,00377.229,17544.247,57.
029443328 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΣ307.647,600,00236.474,40544.122,00.
037669305 ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ11.694,75371.507,85160.838,42544.041,02.
123202119 ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ272.882,010,00270.979,84543.861,85.
007622252 ΤΖΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ193.257,050,00350.580,31543.837,36.
046886033 ΣΑΜΨΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ266.931,930,00276.656,67543.588,60.
061330291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ331.430,050,00212.146,04543.576,09.
072889621 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΟΥ277.359,980,00265.810,35543.170,33.
040065834 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ364.318,450,00178.762,84543.081,29.
042720299 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ207.549,060,00335.410,30542.959,36.
034619413 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ373.091,380,00169.744,29542.835,67.
028362082 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ407.437,030,00135.348,81542.785,84.
017139315 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ359.618,450,00182.712,41542.330,86.
026129891 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΕΡ257.690,470,00284.501,94542.192,41.
137256907 ΙΣΣΑΡΗ ΓΑΡΥΦ ΝΙΚ381.960,530,00160.198,22542.158,75.
042577626 ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ220.886,110,00320.705,89541.592,00.
046505173 ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ283.035,290,00258.348,50541.383,79.
028370499 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ185.158,510,00355.916,64541.075,15.
037809590 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ214.353,906.176,42320.530,22541.060,54.
127216860 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ299.751,400,00241.208,92540.960,32.
056202016 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ244.663,540,00295.464,05540.127,59.
009672367 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΠ222.824,820,00316.940,53539.765,35.
043247506 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ178.672,660,00360.842,67539.515,33.
115580665 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤ ΠΑΥ600,00284.645,21254.224,53539.469,74.
068511930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣ ΣΤΑ366.708,620,00172.725,71539.434,33.
055647634 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ214.399,580,00324.967,81539.367,39.
033301612 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ243.123,100,00296.118,71539.241,81.
039396877 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ216.288,0167.139,61255.789,25539.216,87.
078060280 ΤΣΑΤΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ384.082,400,00154.988,94539.071,34.
127631311 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ100,00284.645,21254.050,57538.795,78.
063939587 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ0,00284.645,21254.030,13538.675,34.
031668137 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ262.684,210,00275.801,55538.485,76.
008924633 ΚΥΛΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ187.475,880,00350.927,15538.403,03.
050683830 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ244.261,220,00294.127,60538.388,82.
015994453 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ321.560,380,00216.746,65538.307,03.
044933725 ΔΕΡΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ257.554,820,00280.740,74538.295,56.
045619732 ΦΟΥΦΛΙΑ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ295.045,770,00243.246,57538.292,34.
020664907 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ347.083,720,00191.194,26538.277,98.
019998222 ΜΙΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ179.894,240,00358.331,86538.226,10.
046131030 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ226.856,950,00311.217,16538.074,11.
033472542 ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ175.766,090,00362.271,01538.037,10.
039363557 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ176.954,250,00360.905,13537.859,38.
105865245 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ249.571,320,00288.208,71537.780,03.
042561327 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ396.553,700,00141.103,23537.656,93.
010482249 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ355.076,850,00181.692,83536.769,68.
130558231 ΣΕΡΔΑΡΗ ΔΕΣΠΟ ΑΧΙ209.183,600,00327.344,56536.528,16.
044970468 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ230.870,280,00305.520,27536.390,55.
018838253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ340.127,090,00196.257,19536.384,28.
109138414 ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΚΩΝ262.316,000,00273.991,03536.307,03.
027376341 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ319.959,690,00216.124,27536.083,96.
027129679 ΣΥΜΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΓΑΒ216.460,271.488,75317.859,62535.808,64.
043424122 ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ217.675,000,00318.081,97535.756,97.
025202241 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΟΡΔΑ ΔΙΟ184.406,060,00351.317,19535.723,25.
004349016 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ195.817,640,00339.844,24535.661,88.
047637390 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ273.957,050,00261.455,87535.412,92.
043145053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕ178.472,520,00356.929,37535.401,89.
014829554 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙ384.130,760,00151.259,79535.390,55.
024397773 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ297.025,020,00238.329,74535.354,76.
042464620 ΤΖΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΙ185.352,700,00349.586,63534.939,33.
035070340 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ242.412,840,00292.502,89534.915,73.
102767627 BEGUM NASRE YAG255.597,270,00278.842,81534.440,08.
028068108 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ210.237,180,00324.186,26534.423,44.
009604518 ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ404.177,030,00130.179,69534.356,72.
043784300 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ301.580,6714.525,25218.199,84534.305,76.
041440753 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΖ ΣΠΥ180.078,210,00354.199,91534.278,12.
032599788 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ454.060,520,0079.982,04534.042,56.
059191248 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ241.949,670,00291.800,80533.750,47.
124988122 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ308,15284.645,21248.449,55533.402,91.
067187628 KANAWATI MAHMO MOH278.668,360,00254.715,59533.383,95.
023759662 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ262.206,630,00271.032,91533.239,54.
070879761 ΑΖΙΖΙ ΜΑΧΜΟ ΜΟΧ440.542,060,0092.585,18533.127,24.
015220785 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ182.181,820,00350.842,77533.024,59.
032785898 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ346.102,860,00186.812,18532.915,04.
015947650 ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡ ΕΜΜ343.791,742.185,72186.870,31532.847,77.
044107685 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ134.302,2742.237,08356.301,77532.841,12.
050329970 ΒΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ297.348,680,00235.368,96532.717,64.
035924085 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ176.590,000,00355.999,09532.589,09.
008318633 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ286.485,700,00245.903,88532.389,58.
015152458 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ186.764,360,00345.135,27531.899,63.
045917563 ΜΗΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ179.386,150,00352.511,98531.898,13.
045492520 KIOUTELIAN STAVR ILI249.813,250,00282.084,03531.897,28.
046330657 ΘΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΠΕΡ309.978,340,00221.885,46531.863,80.
028169903 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ174.809,980,00356.805,86531.615,84.
031206397 ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ306.205,600,00225.222,23531.427,83.
046401636 ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ186.945,200,00344.232,48531.177,68.
019141030 ΒΡΥΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ210.819,360,00319.630,34530.449,70.
111886927 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟ304.216,510,00226.229,11530.445,62.
026894865 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ267.213,780,00263.040,52530.254,30.
043275740 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΣΠΑΣ ΔΗΜ183.699,670,00346.457,70530.157,37.
027700620 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΧΡΗ233.621,040,00296.453,89530.074,93.
018971722 ΚΟΝΔΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΙΟΡ195.961,370,00333.877,40529.838,77.
031143818 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ174.499,710,00355.210,23529.709,94.
105451036 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ358.712,680,00170.935,37529.648,05.
042464724 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ273.160,310,00256.119,36529.279,67.
047521527 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ174.059,340,00354.961,25529.020,59.
020519937 ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΑΛΕΞΙ ΣΠΥ298.844,450,00229.925,01528.769,46.
044269938 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ175.194,200,00353.025,76528.219,96.
023532676 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ312.021,100,00216.005,35528.026,45.
140365545 ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ345.852,120,00182.141,30527.993,42.
021170468 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ360.112,650,00167.747,76527.860,41.
037040908 ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ252.157,190,00275.632,79527.789,98.
046251433 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛ ΠΑΝ290.644,060,00236.996,34527.640,40.
007391549 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ192.727,060,00334.611,82527.338,88.
066414008 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ258.177,040,00268.959,35527.136,39.
025161567 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ386.573,460,00140.150,51526.723,97.
047441183 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΡΟ228.057,970,00298.559,73526.617,70.
030535472 ΜΑΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ228.110,460,00298.010,49526.120,95.
045230730 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ263.269,710,00262.710,06525.979,77.
022106628 ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ292.240,960,00233.535,82525.776,78.
016457184 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ368.627,840,00156.943,13525.570,97.
079754667 ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ352.735,330,00172.695,77525.431,10.
019273026 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ377.422,380,00147.917,11525.339,49.
037668056 ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ175.110,440,00350.220,88525.331,32.
127401136 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ408.048,010,00117.222,39525.270,40.
032074333 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ197.145,380,00327.783,22524.928,60.
102815433 ΤΑΒΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ268.472,530,00256.431,55524.904,08.
024738420 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ216.654,780,00307.957,23524.612,01.
058750410 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ384.159,360,00140.336,96524.496,32.
027705208 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΛΑ170.433,070,00353.677,90524.110,97.
031826039 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ195.494,870,00328.243,20523.738,07.
043314050 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟ ΤΑΞ284.696,570,00238.443,74523.140,31.
023193397 ΣΑΜΟΥΡΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ289.937,870,00232.975,16522.913,03.
014036100 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ236.624,530,00286.203,60522.828,13.
139530668 VELEV KOSTA NIK240.300,760,00282.005,67522.306,43.
035774251 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ304.353,790,00216.889,85521.243,64.
006366881 ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛ182.583,270,00338.399,00520.982,27.
005857383 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΘΑ329.314,850,00191.593,03520.907,88.
121944979 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ318.220,760,00202.304,07520.524,83.
106506431 ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΔΡΙ ΘΩΜ233.220,450,00286.974,39520.194,84.
036476141 ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ327.643,470,00192.200,93519.844,40.
019888647 ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΖΩΗ373.253,740,00146.242,68519.496,42.
050214194 ΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ321.624,600,00197.828,86519.453,46.
047081020 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΘΕΟ233.837,710,00285.322,50519.160,21.
023533950 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙ ΝΙΚ254.657,930,00264.403,78519.061,71.
073064528 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ202.825,490,00315.931,83518.757,32.
079577671 ΠΙΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡ ΘΕΟ175.874,380,00342.779,17518.653,55.
075039945 ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ182.784,710,00335.849,17518.633,88.
010639221 ΤΣΑΚΙΛΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ229.569,670,00289.025,35518.595,02.
047234194 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ366.915,940,00151.427,76518.343,70.
029580439 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ170.405,940,00347.670,38518.076,32.
020046564 ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ325.061,560,00192.962,88518.024,44.
026707622 ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΚΑΛΛΙ ΕΥΘ248.859,320,00269.117,17517.976,49.
113677688 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΘΑ269.534,110,00248.415,80517.949,91.
043650383 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΟΡΔΑ ΔΗΜ227.067,580,00290.197,20517.264,78.
015263054 ΜΠΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΕΛ280.458,060,00236.781,67517.239,73.
023762090 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ174.164,130,00343.046,57517.210,70.
012084821 ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ429.109,000,0087.044,78516.153,78.
038622642 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ198.415,110,00317.294,69515.709,80.
046545797 ΣΑΚΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΑΝΔ205.056,690,00310.445,62515.502,31.
070226750 ΡΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ216.997,990,00298.311,61515.309,60.
058510358 ΕΛΕΟΥΑ ΝΕΒΙΝ ΖΑΚ397.488,160,00117.579,99515.068,15.
024026206 ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ346.665,470,00167.841,85514.507,32.
044172330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΡ276.758,520,00237.688,13514.446,65.
051087776 ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ379.566,540,00134.518,76514.085,30.
004332882 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΓ176.327,140,00337.699,11514.026,25.
047711452 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ304.656,100,00209.048,62513.704,72.
047740367 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ312.898,130,00200.728,60513.626,73.
013225969 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ156.852,770,00356.513,45513.366,22.
004621330 ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ317.242,670,00195.624,65512.867,32.
013273469 ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ171.072,610,00341.694,36512.766,97.
047223179 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ304.512,350,00208.253,34512.765,69.
061527099 ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΡΑΜ101.283,5753.420,63358.021,87512.726,07.
045139804 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ250.645,610,00261.596,00512.241,61.
114790136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ246.679,130,00265.477,91512.157,04.
066510752 ΠΛΙΑΠΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ328.807,860,00183.330,44512.138,30.
045426111 ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ365.019,471.445,04145.353,77511.818,28.
044311426 ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤ ΠΑΣ184.489,680,00327.097,99511.587,67.
021270129 ΜΑΓΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ234.549,270,00277.032,64511.581,91.
105502888 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ285.712,860,00225.842,61511.555,47.
032441242 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ237.295,580,00274.051,37511.346,95.
050935090 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ177.359,450,00333.956,63511.316,08.
030610901 ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ190.033,660,00321.235,69511.269,35.
044648023 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ223.022,020,00288.245,35511.267,37.
033079105 ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ424.339,480,0086.809,86511.149,34.
020515926 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΠΟ279.900,560,00231.060,34510.960,90.
017754176 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ198.466,330,00312.438,38510.904,71.
115515425 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ239.287,040,00271.604,77510.891,81.
015645032 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ333.850,540,00176.748,13510.598,67.
046348544 ΘΗΒΑΙΟΣ ΒΛΑΔΙ ΕΥΑ198.699,960,00311.851,45510.551,41.
027412370 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΔ204.021,510,00306.465,75510.487,26.
044685762 ΚΟΥΡΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ237.321,150,00273.087,47510.408,62.
112131319 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘ ΚΩΝ356.139,210,00154.072,53510.211,74.
013981289 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ356.764,650,00153.279,13510.043,78.
132600863 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝ ΠΑΥ322.322,110,00187.528,66509.850,77.
053179120 ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ253.267,460,00256.578,99509.846,45.
009624738 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ206.536,750,00303.163,10509.699,85.
047221149 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΧΑΡΙΛ ΑΡΙ200.290,600,00309.248,68509.539,28.
021818972 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑ ΧΑΡ168.363,750,00340.768,23509.131,98.
126502240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ192.660,030,00316.393,42509.053,45.
041096034 ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ160.130,950,00348.391,07508.522,02.
041408427 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ269.908,580,00238.488,55508.397,13.
017097079 ΜΙΚΑΛΕΦ ΓΟΥΛΙ ΣΠΥ242.730,900,00265.655,82508.386,72.
036339496 ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ389.348,420,00118.960,84508.309,26.
037388685 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΥ327.716,880,00180.498,92508.215,80.
050561733 ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ169.816,340,00338.320,81508.137,15.
047272506 ΓΙΕΧΙΑ ΜΑΧΕΡ ΜΟΥ232.384,360,00275.653,47508.037,83.
008777143 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ316.300,290,00191.452,77507.753,06.
019344226 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ312.157,630,00195.197,15507.354,78.
040254356 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ170.938,650,00336.014,82506.953,47.
079568232 ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΩΡΟΘ ΒΑΣ169.375,910,00337.377,52506.753,43.
023349728 ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΗΝ417.410,880,0089.229,97506.640,85.
047702500 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ340.868,460,00165.692,85506.561,31.
041449772 ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΩΜ235.171,310,00271.126,93506.298,24.
045025131 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΓΕΩ184.768,670,00321.195,05505.963,72.
019945923 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ288.977,980,00216.975,57505.953,55.
111429648 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ367.341,670,00138.284,03505.625,70.
079780790 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ204.911,180,00300.645,35505.556,53.
040481577 ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ262.464,570,00242.992,21505.456,78.
048202747 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙ ΙΩΑ324.209,680,00181.089,41505.299,09.
006753973 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ190.183,120,00314.880,78505.063,90.
052123102 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ367.289,670,00137.622,45504.912,12.
069303511 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ299.589,030,00205.238,47504.827,50.
028839720 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ222.941,810,00281.860,40504.802,21.
012994700 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ341.108,040,00163.634,46504.742,50.
044143280 ΚΑΡΑΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ209.454,940,00295.240,31504.695,25.
016448488 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ327.317,450,00177.305,80504.623,25.
079409522 ΝΟΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ166.829,060,00337.614,34504.443,40.
037744309 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΛΕ308.988,710,00195.328,51504.317,22.
000000614 ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ337.491,960,00166.516,54504.008,50.
054092153 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ340.013,290,00163.891,93503.905,22.
034242795 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙ ΦΙΛ290.632,920,00212.924,17503.557,09.
044064761 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤ ΙΩΑ374.984,060,00128.531,64503.515,70.
121940655 ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕ ΛΑΖ271.780,760,00231.560,23503.340,99.
026832722 ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ182.233,360,00320.970,45503.203,81.
047546337 ΚΑΡΑΓΙΑΚΟΥΜΠΙΑΝ ΧΟΣΕΠ ΑΣΤ242.631,580,00260.428,82503.060,40.
006783314 ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΣ286.748,330,00216.160,65502.908,98.
020688653 ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ351.565,560,00151.173,19502.738,75.
000421980 ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ167.163,590,00335.572,87502.736,46.
027547921 ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ211.838,500,00290.730,33502.568,83.
017772827 ΖΗΝΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ183.974,420,00318.505,35502.479,77.
061585564 KARDHASHI THEMI STA284.103,550,00218.219,02502.322,57.
023615863 ΒΙΓΛΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΤ390.468,950,00111.786,16502.255,11.
039768665 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ209.471,730,00292.451,23501.922,96.
042926806 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΡΟΔΡ ΜΗΝ267.783,900,00233.959,85501.743,75.
024384083 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ173.444,260,00328.046,43501.490,69.
043131374 ΛΑΙΝΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣ159.513,400,00341.592,83501.106,23.
040402609 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ296.425,460,00204.647,96501.073,42.
147947530 MIFTARI FEMI BAJ176.082,170,00324.959,64501.041,81.
038179768 ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ168.545,340,00332.376,19500.921,53.
003142984 ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ448.314,130,0052.563,71500.877,84.
051209502 ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ250.424,650,00250.285,02500.709,67.
036602070 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ409.473,320,0091.196,74500.670,06.
027783120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ191.258,430,00309.359,68500.618,11.
031092851 ΚΕΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ205.232,820,00294.961,20500.194,02.
011568922 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ265.672,520,00234.275,48499.948,00.
045599126 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ277.551,350,00222.360,60499.911,95.
019494972 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ405.626,310,0094.226,04499.852,35.
038115029 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗ ΝΙΚ249.730,680,00249.938,64499.669,32.
046491649 ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ206.715,020,00292.937,29499.652,31.
016270854 ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ315.582,870,00183.528,14499.111,01.
033528609 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ364.336,850,00134.755,66499.092,51.
011015725 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ369.805,650,00129.273,48499.079,13.
042970786 ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ180.395,530,00318.559,51498.955,04.
043619712 ΛΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ165.984,090,00332.826,35498.810,44.
019008163 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΩ343.009,140,00155.394,23498.403,37.
022000059 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ379.889,230,00118.499,54498.388,77.
145529404 MANGIAROTI ROBER CLE364.138,960,00133.957,08498.096,04.
071653929 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΡΙ331.081,630,00166.961,45498.043,08.
043638345 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ165.511,170,00332.355,17497.866,34.
046414797 ΔΟΥΛΓΚΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥ218.269,870,00279.588,52497.858,39.
051149691 ΖΩΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ302.972,950,00194.760,72497.733,67.
100689000 ΧΑΥΛΑΝ ΝΤΟΛΟ ΙΩΑ295.122,340,00202.510,99497.633,33.
121037199 ΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ169.683,690,00327.873,64497.557,33.
064821534 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΚΩΝ265.253,030,00232.282,03497.535,06.
009577849 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ338.233,350,00159.239,51497.472,86.
075379048 ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ237.529,430,00259.896,30497.425,73.
027993773 ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ175.317,390,00322.003,08497.320,47.
016717877 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ199.124,120,00297.417,79496.541,91.
068580227 ΤΣΙΚΛΟΥ ΑΡΤΕΜ ΗΛΙ232.911,780,00263.520,50496.432,28.
020620591 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΣ320.179,740,00175.962,72496.142,46.
039511221 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ198.523,170,00297.415,54495.938,71.
031082199 ΚΥΡΕΚΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΠΙΕ219.115,060,00276.821,56495.936,62.
023184886 ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ268.977,060,00226.759,43495.736,49.
027235220 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟ ΣΤΑ270.582,620,00225.081,97495.664,59.
029286712 ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ145.259,8364.254,92285.927,88495.442,63.
001851098 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ230.312,430,00264.846,82495.159,25.
064299866 ΧΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΕΥΑ277.908,500,00217.152,53495.061,03.
027027362 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΚ314.298,910,00180.669,38494.968,29.
025488890 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΗ195.116,850,00299.667,41494.784,26.
032377067 ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛ ΦΩΤ312.917,170,00181.794,38494.711,55.
116524468 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ284.072,770,00210.286,84494.359,61.
022856673 ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ330.889,490,00162.942,86493.832,35.
054785873 ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ272.183,890,00221.315,68493.499,57.
029367548 ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΥ287.346,200,00206.092,20493.438,40.
104558260 ΦΩΚΑΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑ0,00233.820,55259.001,77492.822,32.
013979398 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΔ ΕΜΠ109.927,9047.936,32334.676,65492.540,87.
047307351 ΤΣΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ286.726,570,00205.558,40492.284,97.
008620011 ΚΟΕΝ ΧΑΙΜ ΙΩΣ382.049,540,00110.218,32492.267,86.
014932637 ΖΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ255.729,350,00236.498,50492.227,85.
033782452 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ314.111,060,00178.068,70492.179,76.
124848451 ΜΑΤΖΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟ ΕΛΕ259.969,170,00232.137,14492.106,31.
042973660 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ205.238,920,00286.717,90491.956,82.
035883129 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ276.480,380,00215.169,58491.649,96.
062686270 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑ ΝΙΚ221.937,230,00269.596,14491.533,37.
035447541 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ286.470,970,00205.009,83491.480,80.
005789020 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ155.056,410,00336.387,99491.444,40.
045672383 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΡ167.014,8166.586,68257.712,34491.313,83.
104546156 ΚΥΡΙΑΚΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟ ΚΥΡ270.538,060,00220.061,55490.599,61.
113638398 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ314.507,690,00176.034,83490.542,52.
037549971 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ361.390,410,00129.099,61490.490,02.
024542460 ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ296.983,960,00193.317,13490.301,09.
015837134 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ326.517,4915.946,11147.821,25490.284,85.
038154504 ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ304.949,180,00184.923,31489.872,49.
102717138 ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ214.124,210,00275.120,16489.244,37.
027450822 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ151.259,790,00337.969,77489.229,56.
059927414 ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ365.602,280,00123.580,81489.183,09.
062138473 ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ287.067,610,00202.095,59489.163,20.
029158530 ΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΝΕΣ307.223,250,00181.802,13489.025,38.
040401508 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ0,00173.144,01315.814,68488.958,69.
020484933 ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ301.583,180,00187.114,43488.697,61.
039194837 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ396.870,970,0091.467,93488.338,90.
065744386 ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝ309.199,510,00179.061,17488.260,68.
014896401 ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ379.797,130,00108.238,46488.035,59.
119351350 DANI ARBEN NAZ288.816,260,00199.218,01488.034,27.
036161352 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΠΑΝ343.849,860,00144.073,09487.922,95.
025786950 ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ201.947,560,00285.941,91487.889,47.
059832609 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ279.759,870,00207.550,06487.309,93.
025321310 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ167.355,410,00319.567,56486.922,97.
065883097 ΧΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ295.266,790,00191.577,51486.844,30.
009023380 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΡΟ164.583,960,00322.031,01486.614,97.
042276577 ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΑΛΕ222.515,950,00263.877,60486.393,55.
042525365 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ233.281,190,00253.006,47486.287,66.
077374177 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ232.546,680,00253.683,95486.230,63.
019029773 ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ193.037,140,00293.162,36486.199,50.
035712433 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ333.154,990,00152.920,10486.075,09.
044850133 ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ341.881,890,00144.147,69486.029,58.
028776820 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΧΡΗ337.567,240,00148.446,96486.014,20.
024974311 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ209.226,260,00276.777,60486.003,86.
003769756 ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ213.948,020,00272.034,20485.982,22.
045471087 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΤ312.505,590,00173.472,05485.977,64.
040975553 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ279.910,660,00206.030,94485.941,60.
014653046 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ160.417,830,00325.510,20485.928,03.
113136626 ΝΤΟΓΚΟΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ316.110,970,00169.784,20485.895,17.
047832723 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ304.097,600,00181.675,76485.773,36.
045063946 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ212.964,920,00272.635,62485.600,54.
015064890 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕ ΓΕΩ174.954,090,00310.335,58485.289,67.
148898786 ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ288.118,250,00197.072,89485.191,14.
025030278 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ253.936,510,00231.039,49484.976,00.
041670233 ΤΟΣΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΒΑΣ369.471,740,00115.488,93484.960,67.
100409029 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ217.386,840,00267.409,86484.796,70.
070875400 ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ221.747,240,00262.886,10484.633,34.
059117571 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΥ279.698,190,00204.894,96484.593,15.
012727726 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΩΝ274.150,350,00210.414,09484.564,44.
022127765 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΖ222.677,220,00261.834,85484.512,07.
024118900 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ215.534,760,00268.659,26484.194,02.
068589897 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΥ285.795,290,00198.332,13484.127,42.
031070115 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ273.349,550,00210.657,25484.006,80.
026892988 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΙΧ195.805,920,00288.197,87484.003,79.
030333352 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ259.616,380,00224.256,19483.872,57.
128651080 VELIAJ PANAJ HAS321.110,000,00162.642,22483.752,22.
045401755 ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ339.673,570,00144.002,96483.676,53.
045179039 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ190.163,480,00293.450,88483.614,36.
018215180 ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ252.704,690,00230.729,28483.433,97.
038777873 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΚ195.959,870,00287.415,21483.375,08.
075942706 ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ229.053,350,00254.245,43483.298,78.
067318147 KRISTIDHIS STAVR JAN288.512,310,00194.466,91482.979,22.
046154368 ΣΙΤΑΡΑ ΑΡΓΥΡ ΑΛΕ224.327,850,00258.522,59482.850,44.
020146298 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ222.452,290,00260.048,67482.500,96.
045465799 ΑΛΑΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ214.945,620,00267.313,60482.259,22.
040937837 ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ273.506,540,00208.608,82482.115,36.
051111535 ΚΑΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ347.861,600,00134.200,73482.062,33.
053996906 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ259.126,630,00222.901,42482.028,05.
027530404 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΕΥΡ263.293,140,00218.456,42481.749,56.
042443046 ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ169.382,520,00312.261,54481.644,06.
045783476 ΕΡΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ266.217,730,00215.190,72481.408,45.
049499905 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ315.773,690,00165.543,09481.316,78.
044631968 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓ ΓΕΩ339.261,060,00142.006,65481.267,71.
043895085 ΤΟΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΔΗΜ159.841,720,00321.229,94481.071,66.
011404269 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ ΥΠΑ291.782,280,00188.340,29480.122,57.
063218110 ΚΟΥΜΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ310.001,680,00170.026,64480.028,32.
047821296 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΕΜΜ227.333,960,00252.432,68479.766,64.
034032860 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΗΛΙ226.862,120,00252.683,78479.545,90.
024441008 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ304.549,680,00174.938,94479.488,62.
045697605 ΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ220.681,420,00258.709,28479.390,70.
031946953 ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ211.726,190,00267.194,87478.921,06.
042667400 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ221.670,620,00256.960,30478.630,92.
043182626 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ203.782,410,00274.817,45478.599,86.
047064000 ΖΕΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ229.827,010,00248.737,42478.564,43.
008193309 ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΑΝΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝ ΛΟΥ159.626,330,00318.655,97478.282,30.
017385458 ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΔΑ212.914,130,00265.245,66478.159,79.
029112724 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ337.965,080,00140.185,52478.150,60.
038240965 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟ ΟΡΕ156.856,200,00321.150,59478.006,79.
061144629 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ276.172,940,00201.825,32477.998,26.
140842514 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ273.309,650,00204.663,93477.973,58.
042994784 ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ272.507,750,00205.324,44477.832,19.
033903113 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡ158.121,180,00319.345,11477.466,29.
027131640 ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ297.740,300,00179.705,66477.445,96.
046516415 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙ188.707,000,00288.722,90477.429,90.
050043500 ΒΟΥΚΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ255.271,880,00222.128,47477.400,35.
046586061 ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ224.725,080,00252.674,65477.399,73.
046156743 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΡΙ209.975,720,00267.406,03477.381,75.
056685568 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ902,27244.741,58231.689,98477.333,83.
028409012 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ240.305,940,00237.024,37477.330,31.
032700324 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΡΣ289.574,330,00187.702,10477.276,43.
149916390 COHEN ABOLNIK JOSE MOR371.234,530,00105.858,28477.092,81.
042961292 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΑΝΑ334.168,890,00142.828,71476.997,60.
034746506 ΒΑΡΒΑΖΑΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ210.924,300,00265.921,39476.845,69.
078802094 ESHAK MEDHA ZAK291.249,6620.052,06165.528,76476.830,48.
028906330 ΣΒΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜ345.508,220,00131.090,93476.599,15.
047000802 ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑ ΑΛΕ266.719,730,00209.812,79476.532,52.
050992791 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ188.050,530,00288.142,34476.192,87.
031123832 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ297.468,460,00178.653,91476.122,37.
146880369 PEIL ROLF PET230.560,400,00245.306,97475.867,37.
045005760 ΜΕΛΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟ ΔΗΜ163.498,250,00312.287,98475.786,23.
035209655 ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ288.411,700,00187.247,28475.658,98.
075158020 ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ312.956,370,00162.453,07475.409,44.
046014612 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ158.464,610,00316.929,22475.393,83.
104807361 ΗΛΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙ288.354,480,00186.991,03475.345,51.
050157251 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ256.143,790,00219.050,61475.194,40.
050225424 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ175.219,860,00299.857,25475.077,11.
051262325 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ234.665,790,00239.972,96474.638,75.
041793522 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕ286.847,200,00187.672,53474.519,73.
043110157 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ208.422,450,00266.086,49474.508,94.
021910174 ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ336.740,840,00137.675,47474.416,31.
022128080 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ160.578,480,00313.830,09474.408,57.
043298579 ΜΗΤΣΚΟΛΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ258.820,890,00215.511,47474.332,36.
046955830 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΠΑΝ282.733,000,00191.516,11474.249,11.
019088435 ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ829,27156.269,17317.128,74474.227,18.
011865615 ΜΠΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ248.119,030,00226.036,44474.155,47.
044002875 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ315.958,800,00158.126,53474.085,33.
015590305 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ343.629,960,00129.986,25473.616,21.
061271213 ΣΑΦΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ220.495,010,00253.050,05473.545,06.
025308871 ΤΣΙΚΡΑ ΘΕΛΞΙ ΒΑΣ161.955,670,00311.559,48473.515,15.
074777446 ΠΑΛΑΙΟΣ ΘΕΟΚΡ ΝΙΚ222.702,560,00250.772,12473.474,68.
045570970 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΙΟ315.462,760,00157.939,15473.401,91.
046128314 ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙ188.936,060,00284.459,83473.395,89.
064847330 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ237.098,450,00236.168,44473.266,89.
019316909 ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΗΛΙ0,00156.269,17316.288,80472.557,97.
047299739 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝ ΔΗΜ310.364,970,00162.181,38472.546,35.
052122941 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ319.209,140,00153.198,81472.407,95.
301443722 ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΥ ΕΛΕΥΘ ΗΛΙ386.531,020,0085.754,06472.285,08.
043174417 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ186.338,680,00285.742,64472.081,32.
024694706 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ322.202,600,00149.529,39471.731,99.
113874600 AL HATIMI HAZEM SHI270.684,540,00200.996,83471.681,37.
045062138 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ335.766,560,00135.859,96471.626,52.
050062090 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ294.307,210,00177.221,00471.528,21.
107523308 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑ ΙΩΑ282.041,410,00188.229,76470.271,17.
046272127 ΚΑΣΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ167.667,430,00302.509,62470.177,05.
036283736 ΚΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ303.587,520,00166.495,83470.083,35.
037595902 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ286.713,330,00183.271,25469.984,58.
045510787 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ155.804,850,00314.173,06469.977,91.
004550210 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ160.220,720,00309.625,55469.846,27.
113141163 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ233.154,330,00236.646,46469.800,79.
017661525 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ0,00156.585,50313.171,00469.756,50.
045782965 ΕΡΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ210.883,610,00258.675,43469.559,04.
110915063 ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ348.076,010,00121.470,72469.546,73.
131113830 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΗΜ241.372,140,00228.147,79469.519,93.
113480382 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ269.531,030,00199.957,57469.488,60.
046655243 ΚΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ318.992,200,00150.264,89469.257,09.
011950176 ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑ ΛΑΖ224.487,510,00244.691,39469.178,90.
104899969 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ311.622,040,00157.496,14469.118,18.
047549966 ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ182.564,950,00286.536,52469.101,47.
069267034 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ258.571,960,00210.344,95468.916,91.
017509411 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ259.295,060,00209.498,63468.793,69.
037777918 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ298.759,010,00170.034,11468.793,12.
052719180 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ312.051,560,00156.674,44468.726,00.
015293673 ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΑΣΥΛΑ ΚΩΝ313.791,660,00154.837,45468.629,11.
021456876 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΙ286.381,460,00182.204,99468.586,45.
018960977 ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΑΥΡΗΛ ΣΤΥ187.432,660,00280.983,89468.416,55.
025333996 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΖΑΦ155.083,460,00313.262,67468.346,13.
035757254 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ288.381,440,00179.934,07468.315,51.
010213037 ΒΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ20.117,02216.901,36231.252,15468.270,53.
046637680 ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ199.011,490,00268.651,07467.662,56.
026060190 ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ282.238,560,00185.164,41467.402,97.
045747649 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ267.963,470,00199.270,73467.234,20.
051423870 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ255.867,840,00211.295,51467.163,35.
017677178 ΠΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ316.456,570,00150.686,87467.143,44.
048058340 ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΧΑΣ0,00218.832,61248.156,18466.988,79.
046616395 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑ226.336,250,00240.337,53466.673,78.
021464981 ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ272.270,090,00194.390,63466.660,72.
064201308 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ324.669,900,00141.912,67466.582,57.
041322171 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ241.041,530,00225.482,08466.523,61.
040842074 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ169.815,250,00296.487,18466.302,43.
070966069 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ340.734,280,00125.415,28466.149,56.
027825347 ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ315.229,630,00150.749,12465.978,75.
117210404 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΤ242.695,350,00222.864,95465.560,30.
024481215 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ196.022,250,00269.511,06465.533,31.
059836610 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ307.310,960,00158.195,50465.506,46.
041423690 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ184.267,570,00281.233,21465.500,78.
046993350 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ335.184,360,00129.548,64464.733,00.
046332896 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ339.875,270,00124.835,56464.710,83.
029233386 ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ239.785,030,00224.676,16464.461,19.
059144757 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ281.210,790,00183.119,49464.330,28.
021985553 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ325.110,280,00139.164,95464.275,23.
032904517 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ230.200,460,00233.937,15464.137,61.
014164195 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ220.083,540,00243.927,84464.011,38.
041641747 ΑΣΤΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΡΓ185.974,300,00277.993,89463.968,19.
006589831 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ159.661,570,00304.271,93463.933,50.
050085982 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ262.279,720,00201.133,44463.413,16.
062833421 ΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ315.391,450,00147.938,20463.329,65.
007759489 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ285.926,920,00177.399,73463.326,65.
032261102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ213.433,190,00249.731,38463.164,57.
026138107 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ269.281,560,00193.513,97462.795,53.
036874296 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΔΙΟ254.047,180,00208.680,33462.727,51.
103868473 ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΘΕΜ313.905,900,00148.660,47462.566,37.
047375396 ΜΠΑΛΜΠΙΝΟΤ ΝΤΙΕΓ ΤΖΙ278.882,370,00183.524,89462.407,26.
041534825 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΑΛΕ311.886,730,00150.342,32462.229,05.
008753317 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ264.170,820,00197.361,46461.532,28.
070879957 ΑΛΟΥΣ ΜΟΧΑΜ ΧΑΜ337.841,670,00123.400,31461.241,98.
030109587 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ262.848,470,00197.921,28460.769,75.
013554581 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ343.655,050,00116.984,23460.639,28.
043443695 ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ334.529,330,00126.089,26460.618,59.
044894928 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ190.694,650,00269.862,53460.557,18.
046916214 ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΟΛΓΑ ΣΤΑ341.701,690,00118.822,21460.523,90.
006356168 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ0,00339.497,73121.009,59460.507,32.
019321993 ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ304.106,200,00156.124,54460.230,74.
079611275 ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΕΛ194.048,268.624,32257.319,36459.991,94.
027464003 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑ ΠΑΝ289.287,740,00170.500,81459.788,55.
046840983 ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΑΝ317.097,730,00142.546,01459.643,74.
030835364 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΥΡ234.713,940,00224.872,58459.586,52.
050494570 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ152.100,520,00307.484,07459.584,59.
029448730 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΠΡΟΔΡ ΑΡΓ36.904,59247.218,55174.989,67459.112,81.
031007673 ΤΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ192.972,4311.119,90254.991,69459.084,02.
101026380 ΣΦΕΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ278.464,880,00180.520,85458.985,73.
013607671 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗ ΓΕΩ153.259,440,00305.685,45458.944,89.
026081830 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ208.585,920,00250.277,33458.863,25.
043665022 ΓΚΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑ184.642,270,00274.129,61458.771,88.
050897124 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ277.189,050,00181.527,69458.716,74.
027330500 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑ183.933,260,00274.619,74458.553,00.
009801700 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ155.323,370,00303.137,64458.461,01.
047412636 ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ221.710,000,00236.653,93458.363,93.
020511811 ΚΟΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ195.825,270,00262.421,86458.247,13.
024498117 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ273.625,560,00184.551,99458.177,55.
041488830 ΑΓΙΟΥΜΠ ΙΣΣΑΜ ΙΣΣ207.426,300,00250.665,61458.091,91.
062091562 ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙ253.133,050,00204.950,82458.083,87.
020088592 ΠΛΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ217.162,850,00240.473,16457.636,01.
034076082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ147.776,29114.825,99194.898,72457.501,00.
042380880 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ280.841,540,00176.636,94457.478,48.
007260734 ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΟΠΤΩΝ ΔΗΜ264.307,670,00192.903,01457.210,68.
032815778 ΜΠΕΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ191.857,550,00264.521,35456.378,90.
027019050 ΖΑΝΝΕΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ198.104,47120.895,02136.495,82455.495,31.
044248814 ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΙ ΔΗΜ228.695,400,00226.435,91455.131,31.
040692910 ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ33.444,44166.996,67254.603,52455.044,63.
043986616 ΜΠΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ182.777,5412.688,67259.450,56454.916,77.
014777288 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ151.630,060,00302.975,22454.605,28.
044069013 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ151.771,010,00302.711,77454.482,78.
021287382 ΔΟΞΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ160.648,860,00293.726,98454.375,84.
003573827 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ178.802,040,00275.449,76454.251,80.
073984517 ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΔΗΜ237.165,760,00216.941,20454.106,96.
062939196 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ156.105,2437.052,32260.823,77453.981,33.
047630756 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ200.835,460,00252.725,23453.560,69.
074780021 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ172.969,420,00280.244,57453.213,99.
045957120 ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝ226.008,160,00227.092,13453.100,29.
072757962 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ286.202,950,00166.849,86453.052,81.
042448761 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ175.457,180,00277.550,36453.007,54.
056066315 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ219.423,460,00233.233,83452.657,29.
023557401 ΖΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ312.116,020,00140.474,34452.590,36.
062929130 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜ176.968,610,00275.482,57452.451,18.
041437392 ΘΕΡΜΟΥ ΜΠΕΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝ ΕΥΑ250.312,460,00202.019,08452.331,54.
051488664 ΡΕΦΕΝΕΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ193.641,260,00258.665,03452.306,29.
047131470 ΧΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ185.862,950,00266.328,91452.191,86.
029104804 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛ ΘΩΜ288.914,680,00163.134,05452.048,73.
059549066 ΣΑΡΓΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΑΘΑ188.580,370,00263.312,63451.893,00.
014253745 ΚΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ253.662,290,00197.955,66451.617,95.
128777057 NAVARRA FRANC LUI213.629,810,00237.977,90451.607,71.
033553065 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ239.063,880,00212.272,99451.336,87.
012775005 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ166.532,960,00284.688,24451.221,20.
038004342 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟ313.113,560,00138.103,10451.216,66.
062369503 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΗΛΙ246.957,430,00204.216,89451.174,32.
024260603 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΙΩΑ34.505,84193.496,80223.091,41451.094,05.
018019223 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛ ΒΑΣ319.371,300,00131.605,04450.976,34.
044356303 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ245.831,620,00205.080,58450.912,20.
043361120 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤ224.861,440,00225.967,31450.828,75.
015161098 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΙ265.345,618.402,95176.918,12450.666,68.
102761580 SAOUKAT IBRAH ABR362.203,760,0088.327,36450.531,12.
045445358 ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ151.142,740,00299.129,04450.271,78.
021155000 ΣΩΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ194.299,340,00255.824,72450.124,06.
014371590 ΣΚΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΩΤ282.450,000,00167.668,94450.118,94.
112157464 ΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ150.655,260,00299.441,93450.097,19.
067074867 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ316.200,060,00133.740,77449.940,83.
100824434 ΣΜΙΡΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ332.079,340,00117.851,02449.930,36.
001823917 ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ262.741,250,00186.330,54449.071,79.
039145738 ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ152.998,430,00295.838,36448.836,79.
012691079 ΤΡΑΚΑΔΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ338.270,860,00110.557,59448.828,45.
059075286 ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ259.013,170,00189.405,12448.418,29.
027439725 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ224.257,310,00224.011,01448.268,32.
009913825 ΒΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ179.434,760,00268.698,41448.133,17.
047173393 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΓΕΩ173.477,440,00274.444,25447.921,69.
050133148 ΟΥΦΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ216.345,600,00231.556,81447.902,41.
112092930 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ256.891,910,00190.879,59447.771,50.
067468580 PISTJA GJOVA PJE315.250,000,00132.405,00447.655,00.
047542664 ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙ ΚΩΝ196.967,260,00250.670,08447.637,34.
007109390 ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ171.556,2512.610,73263.130,87447.297,85.
078756282 ΖΑΡΔΟΝ ΜΙΛΤΙ ΑΝΤ258.839,64599,70187.761,86447.201,20.
053099421 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ234.748,210,00212.091,39446.839,60.
047720866 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ226.791,770,00219.699,62446.491,39.
011710760 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ218.050,380,00228.304,07446.354,45.
127484969 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ181.515,640,00264.716,66446.232,30.
030753611 ΓΙΟΥΖΜΠΑΣΗ ΜΟΥΖΑ ΧΑΣ230.344,020,00215.778,98446.123,00.
019340288 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩ14.127,18327.702,78104.066,13445.896,09.
040334006 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ147.346,029.218,76289.280,05445.844,83.
019609509 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕ182.846,860,00262.876,04445.722,90.
127067732 HAMZARAJ FESTI XHE315.073,000,00130.440,22445.513,22.
301522669 NOKHRIN OLEKS VIC290.420,000,00155.084,28445.504,28.
121208189 JOVANOVIC SLAVINSKI STANI PET251.624,720,00193.675,40445.300,12.
022064934 ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ273.166,860,00172.095,12445.261,98.
046079075 ΤΣΙΛΕΓΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ198.377,480,00246.724,64445.102,12.
033270514 ARGYRIADES PANAG ΛΕΩ323.583,020,00121.408,35444.991,37.
044178832 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ274.033,580,00170.611,55444.645,13.
042859691 ΟΥΑΜΕΡ ΡΑΜΠΑ ΜΩΧ199.116,410,00244.984,15444.100,56.
030776427 ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ203.065,920,00240.931,26443.997,18.
050168867 ΜΑΡΚΟΥ ΑΣΤΕΡ ΔΗΜ207.895,720,00235.887,78443.783,50.
044345177 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ333.494,390,00110.145,18443.639,57.
047028048 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ320.344,880,00123.197,87443.542,75.
033024260 ΠΑΠΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ201.927,680,00241.450,32443.378,00.
042614130 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΣΗΜΑ ΓΕΩ150.888,670,00292.420,11443.308,78.
016189671 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ174.487,910,00268.613,11443.101,02.
023648808 ΣΕΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ196.757,460,00246.322,18443.079,64.
052734656 ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ308.021,110,00135.051,88443.072,99.
024183181 ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ276.611,650,00166.456,72443.068,37.
014471122 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ252.714,670,00190.343,03443.057,70.
012843610 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ249.598,600,00193.124,67442.723,27.
010219576 ΜΠΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ312.235,640,00130.479,12442.714,76.
051581594 ΔΙΑΜΠΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΣΠΥ241.322,087.622,79193.626,26442.571,13.
003595881 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ201.709,200,00240.579,48442.288,68.
035730997 ΤΙΚΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ201.265,270,00241.000,67442.265,94.
105468067 ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ299.402,730,00142.774,42442.177,15.
134755985 ΚΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧ295.521,470,00146.104,52441.625,99.
045758363 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΙΟ313.192,890,00128.405,64441.598,53.
022804793 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ205.693,370,00235.680,56441.373,93.
047567775 ΜΑΤΖΙΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ170.493,977.866,00262.922,18441.282,15.
077472889 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ342.242,230,0098.963,79441.206,02.
004587854 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ228.616,010,00212.189,86440.805,87.
106531950 ΡΕΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ294.819,980,00145.932,57440.752,55.
059675403 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ2.029,57377.316,8161.201,99440.548,37.
027470022 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ181.598,420,00258.875,53440.473,95.
009866010 ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ185.374,500,00255.087,63440.462,13.
046614408 ΠΑΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΓΓ185.096,380,00255.183,31440.279,69.
034009371 ΠΑΛΤΕΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ217.232,920,00222.845,60440.078,52.
016484499 ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ212.122,280,00227.745,87439.868,15.
043548388 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ312.036,990,00127.816,19439.853,18.
033915230 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΚΙΩ ΜΙΧ175.337,390,00264.394,16439.731,55.
038267283 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ246.463,130,00193.079,32439.542,45.
005905698 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ314.659,250,00124.847,50439.506,75.
064847015 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ238.690,1725.646,60175.030,70439.367,47.
162988919 DA SILVA ROSA OSCAR ALV315.610,000,00123.679,73439.289,73.
035403243 ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ306.103,200,00132.986,62439.089,82.
047328278 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ176.342,560,00262.733,15439.075,71.
105157228 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ257.612,180,00181.314,99438.927,17.
132425480 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ307.396,710,00131.520,23438.916,94.
015304735 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ181.483,390,00257.386,06438.869,45.
010544256 ΚΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ234.022,910,00204.760,93438.783,84.
135353160 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕ203.992,330,00234.623,80438.616,13.
020818360 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ248.705,040,00189.695,05438.400,09.
100571125 ΜΠΟΣΤΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΑΡ ΜΩΥ244.877,110,00193.462,76438.339,87.
078886906 ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΡΑ281.057,230,00157.150,11438.207,34.
044578262 ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ284.827,260,00153.342,82438.170,08.
040153570 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ212.087,350,00226.011,18438.098,53.
027204242 ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ240.152,410,00197.921,67438.074,08.
026906856 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ212.749,310,00225.292,36438.041,67.
115386985 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑ ΕΥΣ327.504,350,00110.234,01437.738,36.
021633234 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΝΑΟ192.524,020,00244.998,05437.522,07.
105853492 ΜΟΡΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ197.522,720,00239.990,22437.512,94.
025624277 ΓΙΟΥΝΑΣ ΑΧΙΛΛ ΔΗΜ195.467,010,00241.966,06437.433,07.
009802500 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ285.096,480,00151.675,03436.771,51.
061185199 DIMASHI KOSTA KRI305.140,670,00131.095,85436.236,52.
113695290 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ249.303,130,00186.694,56435.997,69.
052406650 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ312.483,500,00123.244,70435.728,20.
150821815 QOSJA BARJA QAM316.220,000,00119.361,00435.581,00.
047141346 ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΕΟΧΑ ΠΑΝ280.121,380,00155.269,11435.390,49.
045982397 ΔΕΝΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ246.516,240,00188.851,06435.367,30.
047546269 ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ163.582,150,00271.765,26435.347,41.
021657336 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ324.725,480,00110.393,97435.119,45.
127467703 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ318.713,840,00116.337,27435.051,11.
047123052 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛ ΚΩΝ198.250,980,00236.796,70435.047,68.
032462380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ250.576,680,00184.354,24434.930,92.
071283244 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜ208.812,960,00226.064,46434.877,42.
044160080 ΚΟΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ253.658,750,00180.973,83434.632,58.
052273896 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ242.273,760,00192.040,87434.314,63.
025871290 ΧΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ206.626,160,00227.544,85434.171,01.
036908199 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ303.622,840,00130.522,62434.145,46.
045637320 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ198.511,3575.702,26159.928,86434.142,47.
070636437 ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ249.769,310,00184.153,41433.922,72.
126715256 BEQARI PANAJ KEZ211.234,860,00222.637,92433.872,78.
018491241 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ168.999,460,00264.819,53433.818,99.
069189421 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ265.279,960,00168.512,26433.792,22.
050637260 ΜΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ296.526,030,00137.239,77433.765,80.
078161133 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ245.004,480,00188.724,37433.728,85.
071374500 ΣΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ306.693,720,00127.026,58433.720,30.
032747869 ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ316.667,290,00116.885,05433.552,34.
124579283 RAMADANI FATMI BUJ289.045,350,00144.486,26433.531,61.
075384151 ΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΑΒ279.704,110,00153.737,13433.441,24.
035730230 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ323.822,650,00109.511,14433.333,79.
038469065 ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΡ248.914,160,00184.394,33433.308,49.
021997828 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ248.050,150,00185.151,97433.202,12.
017660450 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ229.059,140,00203.755,19432.814,33.
039208270 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡ ΣΤ298.753,970,00133.774,82432.528,79.
001424088 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ157.753,470,00274.704,46432.457,93.
043019386 ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ370.754,250,0061.669,07432.423,32.
025917572 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧ270.269,980,00162.098,14432.368,12.
056480342 ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ347.499,730,0084.834,32432.334,05.
026271780 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ174.018,140,00257.859,25431.877,39.
107175893 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ271.913,720,00159.933,00431.846,72.
043980476 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ308.892,660,00122.900,27431.792,93.
026089803 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ305.398,550,00126.179,18431.577,73.
065369510 ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ310.525,110,00120.834,76431.359,87.
069066838 ZEMANAJ FESTI SEL217.120,030,00214.097,25431.217,28.
078854656 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜ ΣΠΥ297.868,670,00133.324,11431.192,78.
030719120 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ216.692,800,00214.440,94431.133,74.
053536324 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ609,80161.040,08269.019,76430.669,64.
043491367 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ230.016,130,00200.559,06430.575,19.
052236380 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ186.857,120,00243.474,56430.331,68.
066180838 BAKIR SALAH MAH354.009,400,0075.937,69429.947,09.
041019317 ΚΟΥΚΗ ΑΝΝΕΤ ΓΕΩ259.129,900,00170.679,18429.809,08.
040531874 ΠΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ154.223,510,00275.529,01429.752,52.
111464245 ΜΠΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ353.515,650,0076.181,39429.697,04.
020673824 ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ215.211,120,00214.387,34429.598,46.
102718450 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ292.663,130,00136.720,62429.383,75.
045314230 ΒΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ169.987,680,00259.250,51429.238,19.
012930427 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΜ152.889,470,00276.342,73429.232,20.
028782992 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΥ201.300,930,00227.801,70429.102,63.
127820275 SIMONI GENTJ WIL169.111,720,00259.586,49428.698,21.
028806318 ΚΑΡΑΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ280.470,720,00148.223,30428.694,02.
016450392 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ11.513,05231.086,40186.044,99428.644,44.
042617757 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΡΗ323.275,660,00105.318,66428.594,32.
038790742 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ173.199,640,00255.388,27428.587,91.
027538807 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΜΜ238.597,440,00189.539,01428.136,45.
019189873 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ185.508,090,00242.604,52428.112,61.
046732806 ΖΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ222.451,690,00205.516,15427.967,84.
032499476 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ335.270,840,0092.687,83427.958,67.
035700932 ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ255.579,770,00172.274,34427.854,11.
003227470 ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΖΑΧ181.551,440,00246.205,84427.757,28.
042395241 ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ205.763,030,00221.985,57427.748,60.
031280665 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ224.553,410,00203.016,99427.570,40.
046208050 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ239.060,660,00188.354,03427.414,69.
004970787 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ171.082,560,00256.147,62427.230,18.
027323199 ΚΟΦΦΑΣ ΞΕΝΟΦ ΓΕΩ188.603,460,00238.533,43427.136,89.
039461249 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ325.655,100,00101.381,45427.036,55.
023358541 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ269.297,500,00157.692,46426.989,96.
059420511 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΒΡ66.150,28171.403,02189.422,74426.976,04.
050461654 ΜΠΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ219.554,380,00207.251,09426.805,47.
121285066 ΜΟΥΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘ ΛΑΖ289.420,720,00137.250,64426.671,36.
014721430 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ257.362,630,00169.150,04426.512,67.
059746222 ΓΡΙΒΕΑ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ187.909,160,00238.180,29426.089,45.
047441122 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΖΑΦΕΙ ΔΗΜ170.369,630,00255.716,32426.085,95.
116942494 SALI HAFIZ SAL295.788,870,00130.143,99425.932,86.
044403578 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥ ΒΑΙ299.069,680,00126.759,85425.829,53.
039852040 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ194.740,910,00230.741,95425.482,86.
038053176 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ345.933,340,0079.406,31425.339,65.
043638554 ΛΑΤΣΗ ΛΕΥΚΟ ΓΕΩ203.169,640,00221.899,86425.069,50.
036673646 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟ ΧΡΗ196.106,410,00228.831,83424.938,24.
031260156 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΓΓ247.164,930,00177.737,09424.902,02.
007700990 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ ΓΕΩ268.050,530,00156.783,56424.834,09.
079484269 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ299.953,930,00124.109,47424.063,40.
035928115 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ181.692,930,00242.229,26423.922,19.
030262649 ΖΕΒΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ278.445,040,00145.366,90423.811,94.
019505597 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΤ71.032,2499.370,18253.296,34423.698,76.
018668929 ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ273.924,980,00149.658,86423.583,84.
131922934 TONEVA IVANK NIK350.803,070,0072.668,25423.471,32.
075898531 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΧΡΗ180.973,090,00242.244,46423.217,55.
035411335 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ315.316,230,00107.878,79423.195,02.
053338909 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ286.737,830,00136.201,59422.939,42.
038563914 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΒΡ0,00211.526,62211.169,60422.696,22.
034603556 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΡ258.666,770,00163.986,28422.653,05.
053534411 ΜΠΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ303.694,150,00118.940,16422.634,31.
013048948 ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ357.329,410,0065.003,54422.332,95.
043498092 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ188.667,370,00233.436,25422.103,62.
026121346 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ312.525,400,00109.537,52422.062,92.
022595211 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ167.453,710,00254.354,79421.808,50.
047597884 ΧΑΝΖΑΡΑ ΑΔΑΜΑ ΒΑΣ245.790,440,00175.893,57421.684,01.
017323573 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ191.711,310,00229.506,40421.217,71.
069708711 ΠΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ192.251,600,00228.754,00421.005,60.
038106463 ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΗΛ307.816,750,00113.107,98420.924,73.
120674744 ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΣ250.509,300,00170.090,55420.599,85.
051803134 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ204.608,710,00215.910,47420.519,18.
028117389 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ196.064,130,00224.284,27420.348,40.
044361546 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΩΣΙΠ ΝΙΚ244.192,620,00176.100,15420.292,77.
039050854 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ246.421,740,00173.827,18420.248,92.
018645596 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ234.247,070,00185.731,77419.978,84.
064025923 ΡΕΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ303.718,800,00116.126,67419.845,47.
039254193 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ202.998,610,00216.792,41419.791,02.
028604930 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΦΙΛ258.071,530,00161.707,27419.778,80.
047610364 ΜΠΟΣ ΙΛΕΡ VIL189.437,570,00230.334,49419.772,06.
022125354 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ311.757,630,00107.841,37419.599,00.
041925098 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ215.072,070,00204.446,52419.518,59.
047328543 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝ ΠΑΝ171.776,880,00247.336,64419.113,52.
024582390 ΝΤΟΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ158.119,310,00260.901,23419.020,54.
039732828 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ214.642,590,00204.233,32418.875,91.
029397203 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ168.109,870,00250.677,44418.787,31.
037530239 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ310.374,090,00108.284,44418.658,53.
074971476 ΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ239.050,230,00179.441,55418.491,78.
041205870 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ242.491,910,00175.899,32418.391,23.
029382644 ΣΚΟΡΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ284.358,120,00133.815,07418.173,19.
032094135 ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ201.614,300,00216.538,07418.152,37.
063368123 ΒΑΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕ220.694,640,00196.863,17417.557,81.
046866777 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ242.573,220,00174.803,33417.376,55.
020725155 ΧΛΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ257.372,940,00159.912,41417.285,35.
077199790 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΙΩΑ0,00158.324,05258.701,50417.025,55.
079981262 ΡΕΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ201.615,660,00215.252,60416.868,26.
042192880 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ191.096,320,00225.639,16416.735,48.
007891102 ΣΦΛΟΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡ178.102,120,00238.631,12416.733,24.
062369540 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ305.200,530,00111.486,63416.687,16.
046280791 ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΖΩΗ ΧΑΡ224.683,680,00191.959,94416.643,62.
040637110 ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΡ298.369,990,00118.085,24416.455,23.
033353436 ΧΑΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΔΗΜ283.237,550,00133.186,95416.424,50.
037471235 ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ276.192,480,00140.207,19416.399,67.
102655598 ΚΙΑΠΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ154.490,280,00261.478,81415.969,09.
011660185 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ92.675,9282.708,20240.480,36415.864,48.
063172046 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ201.855,030,00213.942,82415.797,85.
041060086 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ156.308,850,00259.416,66415.725,51.
078690553 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΚΩΝ200.069,550,00215.463,87415.533,42.
044800209 ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ165.825,560,00249.514,45415.340,01.
017985292 ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ244.995,290,00170.238,96415.234,25.
059485693 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ209.551,060,00205.604,53415.155,59.
001297323 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ271.221,690,00143.906,71415.128,40.
112094288 GUBARENKOV ALEXA IVA281.843,560,00132.723,18414.566,74.
118703988 ΧΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟ ΑΘΑ251.217,550,00163.346,35414.563,90.
030803526 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ231.484,920,00183.078,18414.563,10.
004543439 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ151.613,780,00262.933,50414.547,28.
011177228 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ265.028,750,00149.495,48414.524,23.
059875437 ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΠΕΤ247.260,030,00167.173,52414.433,55.
047731727 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ ΚΡΗΣΤ ΔΗΜ298.006,970,00116.050,42414.057,39.
009675935 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ192.573,340,00221.446,98414.020,32.
069692874 HAFFAR AHMAD ADE202.949,840,00211.032,97413.982,81.
044454070 ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑ ΝΙΚ168.277,890,00245.465,39413.743,28.
025260926 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ66.163,85124.499,90222.832,72413.496,47.
031266044 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ134.262,6641.142,72238.030,13413.435,51.
043017381 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ197.140,590,00216.227,89413.368,48.
069214108 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥ233.689,240,00179.618,30413.307,54.
107985619 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ307.143,000,00106.162,96413.305,96.
015945194 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ261.988,430,00151.262,38413.250,81.
073659794 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤ182.733,530,00230.511,23413.244,76.
020630603 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ307.327,750,00105.533,70412.861,45.
041526407 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΠΑΥ241.225,490,00171.433,30412.658,79.
014111800 ΚΟΥΚΙΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ306.122,790,00106.415,33412.538,12.
016246055 ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ241.071,400,00171.439,25412.510,65.
146893285 CANIGIANI VINCI PRI205.480,400,00206.295,80411.776,20.
101532343 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΠΑΣΧΑ ΕΜΜ204.275,430,00207.393,15411.668,58.
079342998 ΤΑΓΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ221.322,130,00190.297,07411.619,20.
043860177 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ284.413,320,00127.174,42411.587,74.
101207190 ΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ209.206,520,00201.986,48411.193,00.
040544789 ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟ ΕΛΕ177.022,170,00234.156,84411.179,01.
042180402 ΖΕΒΛΕΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ275.766,450,00135.128,66410.895,11.
104865038 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ183.850,830,00227.038,43410.889,26.
045275537 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ185.658,100,00225.221,88410.879,98.
077014485 ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ251.090,600,00159.645,60410.736,20.
115534697 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ254.868,850,00155.781,55410.650,40.
037973757 ΛΙΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ292.628,240,00117.972,03410.600,27.
015660281 ΤΖΗΜΗΤΡΕΑΣ ΑΣΤΕΡ ΔΗΜ246.072,200,00164.506,48410.578,68.
052734496 ΠΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ188.876,620,00221.639,68410.516,30.
077415533 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ284.126,660,00126.247,35410.374,01.
037757944 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ206.594,770,00203.680,61410.275,38.
055722050 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ215.802,770,00193.887,91409.690,68.
043135140 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ158.184,600,00251.469,76409.654,36.
053507887 ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕ209.211,810,00200.434,31409.646,12.
059372508 ΧΟΥΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ310.866,750,0098.482,59409.349,34.
011802980 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ279.058,760,00130.217,11409.275,87.
045386631 ΡΑΜΜΟΥ ΔΕΣΠΟ ΙΩΑ258.372,790,00150.882,94409.255,73.
044257988 ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ208.078,390,00201.168,59409.246,98.
063069100 ΚΟΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ214.912,040,00194.287,30409.199,34.
012834138 ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ168.785,890,00240.200,49408.986,38.
028032450 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ178.749,910,00230.195,36408.945,27.
008111530 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ137.591,5074.846,88196.448,14408.886,52.
014673174 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ157.783,010,00250.717,20408.500,21.
046972537 ΚΑΖΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ294.231,490,00114.235,75408.467,24.
110120291 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΧΡΟ272.515,280,00135.767,32408.282,60.
128996776 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ246.001,840,00162.169,23408.171,07.
074094727 ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ203.773,210,00204.378,66408.151,87.
057899279 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΣΩΦ209.960,690,00198.111,42408.072,11.
077022854 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ0,00200.556,91207.375,85407.932,76.
055054367 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ175.819,280,00231.687,00407.506,28.
044100961 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ257.301,480,00150.190,71407.492,19.
046450157 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ217.769,650,00189.660,57407.430,22.
041219849 ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ ΓΑΡΟΥ ΧΡΗ202.849,890,00204.542,06407.391,95.
044379734 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ286.355,730,00120.730,18407.085,91.
046216720 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ265.106,140,00141.943,44407.049,58.
118814500 ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ303.302,420,00103.373,28406.675,70.
075594129 ΣΤΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜ ΑΧΙ219.305,880,00187.020,80406.326,68.
017584320 ΔΟΜΟΥΞΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ249.281,580,00156.990,57406.272,15.
038592910 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ251.206,140,00154.985,86406.192,00.
040384220 ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ181.993,990,00223.832,45405.826,44.
029849250 ΣΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ157.192,250,00248.450,69405.642,94.
004976429 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡ194.472,370,00211.000,31405.472,68.
022753819 ΤΣΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ180.818,220,00224.590,54405.408,76.
002648174 ΝΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ209.192,330,00196.181,98405.374,31.
045911964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ224.673,970,00180.609,65405.283,62.
051809403 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ170.669,270,00234.531,96405.201,23.
026004387 ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ281.678,070,00123.472,25405.150,32.
053010258 SON YOUNG DON257.165,860,00147.884,14405.050,00.
020036325 ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ168.851,630,00235.981,41404.833,04.
025893902 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ261.338,620,00143.180,77404.519,39.
048104164 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΓΝ190.147,270,00214.285,51404.432,78.
044838297 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ262.469,760,00141.820,22404.289,98.
047295730 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ293.955,660,00110.267,35404.223,01.
046171955 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΤΙΜΟΛ ΧΡΗ286.542,080,00117.660,13404.202,21.
038977569 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ175.173,020,00228.868,96404.041,98.
072939051 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙ ΚΩΝ274.968,530,00129.025,83403.994,36.
007708662 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ200.409,530,00203.560,52403.970,05.
115578854 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙ11.447,92194.491,34197.980,26403.919,52.
038169831 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ267.979,260,00135.915,99403.895,25.
000791665 ΣΕΡΕΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡ308.631,450,0095.006,07403.637,52.
065636768 ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ161.703,300,00241.829,06403.532,36.
046524568 ΟΥΤΕΜΠΡΕΓΚ ΖΕΡΑΡ ΡΑΜ177.752,030,00225.753,60403.505,63.
029562840 ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣ348.796,210,0054.698,83403.495,04.
059731720 ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡ261.920,480,00141.543,39403.463,87.
072318314 ΜΗΤΚΟΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ288.351,300,00115.004,47403.355,77.
013186699 ΜΠΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ242.745,680,00160.578,95403.324,63.
044356721 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ221.583,280,00181.657,19403.240,47.
123754288 ΚΑΨΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΒ252.202,920,00150.941,20403.144,12.
027898419 ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΜ297.389,730,00105.581,07402.970,80.
051994825 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ261.753,160,00140.996,46402.749,62.
044059818 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ246.295,470,00156.288,37402.583,84.
022212498 ΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ402.262,020,00306,88402.568,90.
009639881 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ256.729,710,00145.462,60402.192,31.
021703879 ΘΩΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΚ275.041,830,00126.931,24401.973,07.
012719818 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ238.195,140,00163.748,50401.943,64.
016342983 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΩΚΙΟ ΔΙΟ231.756,420,00170.179,10401.935,52.
045087110 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ227.993,590,00173.892,28401.885,87.
115194059 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ280.662,880,00121.041,28401.704,16.
014227070 ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ247.874,920,00153.797,98401.672,90.
008984224 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ270.187,580,00131.400,95401.588,53.
020365342 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ179.702,910,00221.714,17401.417,08.
108099969 ELSTNER ERICH FRA186.718,950,00214.510,49401.229,44.
059502590 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ213.431,0757.087,74130.692,93401.211,74.
046453485 ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ254.766,332.400,00143.996,00401.162,33.
029834898 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ283.758,710,00117.184,54400.943,25.
069133806 ΤΣΙΓΚΑΝΟΚ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ209.973,300,00190.928,40400.901,70.
020759620 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ180.177,840,00220.638,55400.816,39.
040469263 ΑΒΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΡ257.197,140,00143.297,75400.494,89.
044311101 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ166.920,960,00233.431,86400.352,82.
029213086 ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ177.104,730,00222.998,40400.103,13.
062559095 AHMAD MOUST MOH227.443,060,00172.606,54400.049,60.
028031152 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΣΚΟ279.983,200,00120.060,27400.043,47.
043890606 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΛΕΜΟΝ ΝΙΚ212.972,740,00186.857,30399.830,04.
078348108 ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΑ163.814,390,00235.264,62399.079,01.
033919080 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ230.273,830,00168.719,11398.992,94.
042730613 ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤ162.119,890,00236.848,00398.967,89.
002510070 ΜΑΡΓΕΤΗ ΖΩΗ ΝΙΚ167.454,090,00231.401,31398.855,40.
019376666 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ227.948,220,00170.816,23398.764,45.
041922441 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ252.047,090,00146.703,36398.750,45.
026747195 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΣ189.559,090,00209.115,65398.674,74.
047221740 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ286.132,050,00112.536,57398.668,62.
017480517 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ200.313,890,00198.200,02398.513,91.
046649680 ΓΚΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ267.328,050,00131.159,07398.487,12.
116781713 ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΖΗΣ161.995,210,00236.446,16398.441,37.
046310308 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ221.186,640,00177.114,37398.301,01.
074865502 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ156.811,610,00241.486,18398.297,79.
043655618 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡ ΖΙΑ167.275,940,00230.928,19398.204,13.
051365848 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ152.919,810,00244.990,80397.910,61.
044918967 ΜΗΛΑΤΟΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ232.509,750,00164.784,63397.294,38.
005882539 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛ ΧΡΗ203.399,870,00193.795,64397.195,51.
027489372 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ203.164,920,00193.945,72397.110,64.
040493853 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ178.280,830,00218.701,60396.982,43.
045854363 ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ304.069,840,0092.741,30396.811,14.
073347541 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ285.175,260,00111.632,30396.807,56.
040193790 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ197.064,790,00199.366,08396.430,87.
050730650 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ203.022,930,00193.272,58396.295,51.
043882409 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ243.628,460,00152.263,54395.892,00.
110489057 MANOVA EMBREIZOGLOY VERA DIM240.083,640,00155.804,16395.887,80.
012063167 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ166.070,550,00229.746,22395.816,77.
030914318 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ264.722,800,00131.027,35395.750,15.
059790614 ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ203.511,070,00192.140,26395.651,33.
045051289 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΡΙΝ ΣΩΤ266.304,290,00128.947,05395.251,34.
021409064 ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ239.192,620,00156.002,32395.194,94.
073075402 ΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ188.017,580,00207.013,59395.031,17.
102221631 ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΟ ΑΝΑ158.910,540,00236.088,41394.998,95.
117671990 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ254.767,810,00139.901,15394.668,96.
102356330 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ252.644,940,00141.909,64394.554,58.
015192352 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ222.592,080,00171.663,70394.255,78.
029065638 ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙ ΘΩΜ240.980,050,00153.222,03394.202,08.
110184956 ΚΑΣΑΜΠΑ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ328.087,450,0065.889,03393.976,48.
069316280 MALAJ NIAZI ENB311.507,520,0082.395,61393.903,13.
019279670 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ93.552,9283.593,37216.697,76393.844,05.
046305520 ΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ165.689,410,00227.467,79393.157,20.
044386553 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙ168.314,330,00224.797,10393.111,43.
009328009 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ286.852,790,00106.249,51393.102,30.
116883686 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΜΙΟ ΣΤΥ348.687,760,0044.292,19392.979,95.
046126580 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ168.513,340,00224.369,19392.882,53.
020953940 ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ162.338,550,00229.993,45392.332,00.
006178476 ΜΕΤΖΙΔΙΕΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ279.448,650,00112.881,38392.330,03.
110161040 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ196.284,760,00195.776,32392.061,08.
029217429 ΦΛΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡ ΤΡΙ226.728,970,00165.320,30392.049,27.
026249305 ΖΗΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ167.034,710,00224.929,26391.963,97.
111537266 ΚΟΛΥΒΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΡΗ192.186,960,00199.563,33391.750,29.
045113536 ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ221.003,850,00170.581,72391.585,57.
046584147 ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΣΟΥ227.160,540,00164.376,57391.537,11.
051002331 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ177.381,8317.698,00196.097,81391.177,64.
046655986 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤ ΤΡΙ178.833,850,00212.292,61391.126,46.
032773365 ΤΣΙΟΥΤΣΟΥΛΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΓΕΩ197.082,780,00193.746,59390.829,37.
106437979 DAHDAH NAZIH GEO293.133,120,0097.458,30390.591,42.
043026377 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ273.381,250,00116.907,96390.289,21.
034285931 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ229.269,080,00160.845,77390.114,85.
046779774 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤ ΜΑΡ251.369,900,00138.713,81390.083,71.
025470898 ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ325.918,850,0063.983,29389.902,14.
047520961 ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΡΗ275.811,270,00113.939,86389.751,13.
024717588 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ194.151,930,00195.542,20389.694,13.
027179542 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΠΟ282.182,810,00107.490,43389.673,24.
046151932 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΑΛ189.011,240,00200.568,06389.579,30.
037388821 ΚΟΥΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑ ΜΙΧ160.350,840,00229.156,14389.506,98.
029008214 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ152.592,820,00236.823,99389.416,81.
047170041 ΓΚΙΚΑ ΕΙΡΗΝ ΘΕΟ216.577,460,00172.790,64389.368,10.
047234342 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ290.679,120,0098.414,71389.093,83.
145916698 MAKARIOU ANDRE STY225.993,890,00162.955,55388.949,44.
046310370 ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΛ ΔΗΜ169.339,700,00219.597,28388.936,98.
024605517 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ162.277,820,00226.420,92388.698,74.
043401538 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ154.182,440,00234.467,18388.649,62.
033715870 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ261.431,240,00126.837,07388.268,31.
025531626 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ269.714,210,00118.492,39388.206,60.
013858029 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟ281.448,150,00106.750,42388.198,57.
100021674 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ294.253,550,0093.772,23388.025,78.
029443629 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ232.582,590,00155.271,28387.853,87.
148989360 ΜΠΑΡΕΚΑ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜ284.173,990,00103.521,77387.695,76.
020270955 ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ285.280,880,00102.022,89387.303,77.
024408779 ΜΕΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΕ213.859,840,00173.377,30387.237,14.
038221582 ΑΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ164.952,530,00221.976,29386.928,82.
034495450 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ292.500,160,0094.316,56386.816,72.
028909123 ΠΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ275.327,620,00111.460,16386.787,78.
045111696 ΓΚΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ178.440,100,00208.212,66386.652,76.
036584164 ΔΕΡΜΑΤΗ ΑΣΗΜΙ ΠΑΝ154.210,920,00232.248,21386.459,13.
067059747 KELBAS BOHDA ZIN288.637,900,0097.689,61386.327,51.
046595045 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ172.862,590,00213.283,01386.145,60.
005276910 ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ270.583,820,00115.311,76385.895,58.
072111087 ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ196.265,480,00189.618,43385.883,91.
141351157 ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ260.304,760,00125.423,53385.728,29.
020797882 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣ ΘΕΟ215.161,570,00170.548,28385.709,85.
006649520 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛ ΕΥΑ221.949,940,00163.712,04385.661,98.
046912135 ΛΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ262.126,400,00123.377,62385.504,02.
040150715 ΧΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ245.785,560,00139.454,40385.239,96.
065888660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ262.878,650,00122.356,26385.234,91.
078249978 ΛΙΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ197.194,900,00187.915,33385.110,23.
053128722 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙ ΑΝΑ237.819,360,00147.201,07385.020,43.
017113601 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ280.955,510,00104.012,86384.968,37.
079541096 ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ199.560,780,00185.390,70384.951,48.
047612289 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ173.983,210,00210.861,19384.844,40.
112479084 ΤΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕ ΜΑΜ186.843,840,00197.976,25384.820,09.
045326204 ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ186.081,140,00198.692,63384.773,77.
103074359 ΧΡΗΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ225.945,590,00158.824,86384.770,45.
120294249 LAMAJ JOSIF PAI282.909,630,00101.648,98384.558,61.
018220188 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΕ199.985,190,00184.384,46384.369,65.
066023187 ΛΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΣ273.091,620,00111.256,63384.348,25.
024607406 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ267.376,590,00116.931,25384.307,84.
044538922 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ240.930,570,00143.151,39384.081,96.
047604806 ΜΠΟΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ202.834,550,00180.845,70383.680,25.
034954817 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΣΤΑ272.819,560,00110.526,93383.346,49.
044619144 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ ΙΩΑ194.072,130,00189.253,59383.325,72.
028565752 ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΤ258.400,850,00124.806,96383.207,81.
054445842 ΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ284.891,760,0098.107,40382.999,16.
016457577 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜ243.976,260,00138.862,30382.838,56.
028939717 ΜΑΓΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ276.085,750,00106.414,45382.500,20.
041799041 ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ259.292,580,00123.189,15382.481,73.
014276678 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΝΑ190.159,640,00192.136,64382.296,28.
021894840 ΚΑΡΛΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ214.269,790,00167.792,82382.062,61.
044228170 ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ262.725,160,00119.112,94381.838,10.
012394165 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΕΩ228.557,720,00153.070,30381.628,02.
068312130 ΗΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ206.729,910,00174.833,15381.563,06.
054412706 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ171.339,640,00210.155,50381.495,14.
007768658 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΠΡΟ157.079,580,00224.179,48381.259,06.
059787900 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΙΟ162.200,030,00218.947,15381.147,18.
045030417 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ233.255,125.915,63141.918,23381.088,98.
013219188 ΔΡΟΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡ276.046,220,00104.991,06381.037,28.
023763860 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ180.131,110,00200.507,16380.638,27.
034164217 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ237.740,100,00142.817,58380.557,68.
029557528 ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ212.808,611.531,06166.177,96380.517,63.
054708996 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ157.746,760,00222.733,72380.480,48.
044874211 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ238.228,060,00142.213,37380.441,43.
061221258 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩ161.752,4594.994,42123.686,76380.433,63.
046174380 ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΑΡΙΚ ΝΙΚ194.313,830,00186.072,95380.386,78.
066929599 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ181.339,710,00198.928,15380.267,86.
122962368 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΗ217.361,170,00162.782,84380.144,01.
059709877 ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΕΡ189.087,060,00191.047,00380.134,06.
032454028 ΠΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ239.689,340,00140.362,63380.051,97.
012343257 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ202.194,090,00177.777,15379.971,24.
301518970 PELLUMBI GENTI ELM192.470,000,00187.465,78379.935,78.
077057633 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ245.465,980,00134.466,17379.932,15.
055944179 ΖΑΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ169.988,930,00209.846,32379.835,25.
043195505 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ277.355,630,00102.198,82379.554,45.
042012500 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ224.272,860,00155.212,48379.485,34.
044179017 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ222.721,656.514,89150.238,76379.475,30.
058491721 ΔΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ208.403,770,00170.942,19379.345,96.
045983161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΙΑ190.136,170,00189.137,43379.273,60.
022474173 ΦΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ151.181,160,00227.728,15378.909,31.
069633014 ILIEV DOBRO MIN272.670,690,00106.143,78378.814,47.
040524293 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ194.146,550,00184.627,26378.773,81.
037434018 ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑ ΒΑΣ222.794,570,00155.973,36378.767,93.
073449270 ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ176.644,060,00202.113,88378.757,94.
012412060 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΤ216.704,780,00161.619,01378.323,79.
044864985 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΘΕΟ309.730,710,0068.583,12378.313,83.
046795960 ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ266.088,580,00112.208,96378.297,54.
010354160 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΡΗ216.367,880,00161.249,57377.617,45.
075302438 AHMED MAMDO ΜΩΧ177.264,280,00200.294,32377.558,60.
030504735 ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑ ΠΑΝ200.385,430,00176.950,28377.335,71.
013808689 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ293.262,990,0083.911,86377.174,85.
131588269 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ188.960,870,00188.178,47377.139,34.
042394281 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ31.227,36189.922,23155.766,01376.915,60.
033051760 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙ ΚΩΝ208.434,900,00168.359,34376.794,24.
026228950 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΣΤΥ172.410,410,00204.163,26376.573,67.
046636775 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ204.592,790,00171.851,24376.444,03.
124769275 MASTRORILLI GIOVA DOM180.428,920,00195.981,23376.410,15.
043856096 ΞΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ280.318,400,0095.615,69375.934,09.
032205835 ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΑΛΕ179.109,910,00196.811,23375.921,14.
031805580 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ43.996,41151.622,66180.142,55375.761,62.
040709355 ΚΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ3.772,33148.040,59223.881,04375.693,96.
032667661 ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ219.315,030,00155.916,42375.231,45.
061911872 ΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ234.535,740,00140.568,55375.104,29.
022967489 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΚΩΝ255.720,320,00119.257,88374.978,20.
114922291 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜ ΣΩΤ226.793,930,00148.040,90374.834,83.
037538711 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΤΡΙΑΝ ΑΝΤ178.462,110,00196.243,02374.705,13.
103788240 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ239.440,730,00135.195,12374.635,85.
070297423 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ183.194,170,00191.415,84374.610,01.
036955324 ΝΤΕΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ205.586,470,00168.987,34374.573,81.
032363757 ΠΟΥΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΓΝ244.757,740,00129.776,86374.534,60.
013084450 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΛΟΥ207.215,260,00167.221,64374.436,90.
044491838 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡ261.781,320,00112.587,29374.368,61.
031264874 ΤΣΩΡΗΣ ΕΠΑΜΕ ΑΠΟ217.271,490,00157.020,25374.291,74.
044602900 ΜΕΡΓΑ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ175.501,990,00198.763,77374.265,76.
062355824 ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜ302.151,990,0072.009,38374.161,37.
039390953 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ194.415,300,00179.729,54374.144,84.
064667692 ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ307.046,910,0066.890,73373.937,64.
045970767 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ116.461,9034.312,62223.064,97373.839,49.
040088964 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΔΗΜ214.966,060,00158.655,67373.621,73.
106620184 CHRYSOSTOMOU THEOD ΧΡΥ230.382,550,00143.200,10373.582,65.
044284087 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥ153.743,030,00219.807,79373.550,82.
052787268 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ208.069,571.732,10163.597,87373.399,54.
056680419 ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ287.849,660,0085.351,21373.200,87.
034075190 ΠΡΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ219.050,090,00153.984,44373.034,53.
047187060 ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕ THE266.754,710,00106.045,06372.799,77.
014031269 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ153.511,820,00219.281,06372.792,88.
055140720 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ188.457,380,00184.226,29372.683,67.
043864293 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ193.728,770,00178.843,60372.572,37.
037195090 ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ160.312,050,00212.220,57372.532,62.
021435659 ΜΠΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ205.308,750,00166.991,13372.299,88.
042920304 ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ166.894,110,00205.266,18372.160,29.
044846170 ΓΙΑΡΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ211.655,300,00160.404,25372.059,55.
052235197 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ187.612,970,00184.434,28372.047,25.
033981594 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΕΟ193.444,870,00178.536,11371.980,98.
030356931 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ158.563,190,00213.415,07371.978,26.
144867782 ΑΣΙΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ173.458,450,00197.983,58371.442,03.
078884901 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΙΟ505,89218.650,23152.195,01371.351,13.
031635628 ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΕΟ256.817,740,00114.491,67371.309,41.
137291958 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ169.893,880,00201.290,68371.184,56.
045377124 ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑ ΔΗΜ244.308,740,00126.704,55371.013,29.
040989594 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΛΟΥ160.739,830,00210.177,90370.917,73.
007013089 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ163.981,980,00206.817,12370.799,10.
037266240 ΝΤΟΥΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ169.341,930,00201.395,45370.737,38.
008318737 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡ180.768,310,00189.925,34370.693,65.
035094835 ΚΑΜΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΝΔ178.293,860,00192.348,50370.642,36.
018719080 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ173.993,450,00196.637,19370.630,64.
100797440 MITRO LEDIO LEF194.671,870,00175.957,94370.629,81.
046281984 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ156.709,060,00213.846,44370.555,50.
054978775 ΜΠΑΝΤΑΚ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣ173.317,990,00197.159,07370.477,06.
059111799 ΦΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ277.032,910,0093.321,22370.354,13.
032346841 ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ ΠΕΤ156.800,220,00213.401,73370.201,95.
021491694 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ217.665,570,00152.455,85370.121,42.
047491254 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ219.631,640,00150.117,49369.749,13.
076113569 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓ ΣΤΕ250.764,260,00118.949,20369.713,46.
100021686 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ281.346,390,0088.178,21369.524,60.
030804363 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ214.496,390,00154.976,73369.473,12.
048058917 ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ ΑΘΑ209.348,430,00160.055,77369.404,20.
052464535 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ174.657,250,00194.612,00369.269,25.
010805080 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ222.121,800,00147.111,97369.233,77.
034796602 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ180.896,160,00188.269,34369.165,50.
113916090 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩ267.460,810,00101.496,31368.957,12.
044080748 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ236.604,330,00132.222,73368.827,06.
029360941 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ251.203,750,00117.180,81368.384,56.
027781082 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ151.417,370,00216.917,57368.334,94.
022798272 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥ224.708,360,00143.605,49368.313,85.
045954583 ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ171.802,870,00196.480,22368.283,09.
021197616 ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ178.143,330,00190.120,77368.264,10.
047500114 ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ235.922,550,00132.218,50368.141,05.
110944913 SHAHOLLI KLAJD SEL166.092,0548.755,09153.182,62368.029,76.
000509295 ΟΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ166.678,550,00201.176,67367.855,22.
069683134 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΖΑΦΕΙ ΝΙΚ4.364,17272.197,0991.253,27367.814,53.
044872440 ΣΤΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟ222.686,740,00145.073,65367.760,39.
038613320 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑ ΝΙΚ188.701,100,00178.968,32367.669,42.
051114550 ΜΙΧΑΛΟΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ202.998,310,00164.618,54367.616,85.
121892978 ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝ ΔΗΜ294.704,700,0072.860,65367.565,35.
046674128 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ287.308,980,0080.196,24367.505,22.
013146980 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ263.851,670,00103.478,63367.330,30.
143430654 LINHART GEORG JOS266.970,000,00100.167,14367.137,14.
078111812 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ232.695,970,00134.242,69366.938,66.
135129450 NAZARENKO OLEKS OLE192.576,610,00174.012,43366.589,04.
059328350 ΜΕΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ202.113,530,00164.420,34366.533,87.
117944031 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ266.953,430,0099.361,51366.314,94.
016367062 ΔΑΓΚΑΣ ΒΑΛΣΑ ΑΝΔ215.388,550,00150.877,84366.266,39.
152105370 SHEVCHUK SERGI ANA192.376,090,00173.845,50366.221,59.
032799172 ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ218.055,610,00148.136,43366.192,04.
046605577 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠ190.189,560,00175.908,10366.097,66.
075272534 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ ΣΑΒ229.515,210,00136.581,99366.097,20.
011774270 ΤΖΙΒΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ197.660,070,00168.384,16366.044,23.
052727690 ΑΡΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ211.727,340,00153.965,16365.692,50.
059573355 ΣΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ166.196,010,00199.421,08365.617,09.
041228207 ΑΜΠΡΑΖΗ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ160.835,910,00204.445,49365.281,40.
029700442 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΟΔΥ158.131,090,00207.144,10365.275,19.
102437245 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ211.180,230,00153.951,75365.131,98.
044174206 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΡΕ166.048,550,00198.992,77365.041,32.
051019780 ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ231.056,340,00133.744,46364.800,80.
074929993 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ150.490,750,00214.129,70364.620,45.
049030920 ΠΑΠΑΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΓΩΝ ΠΑΝ184.089,720,00180.519,47364.609,19.
062474315 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ195.745,520,00168.781,80364.527,32.
002285137 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ239.995,250,00124.523,78364.519,03.
016955437 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ152.964,180,00211.524,09364.488,27.
067633031 LOKA EDMIR ABA263.966,220,00100.460,43364.426,65.
024204709 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ242.764,690,00121.529,07364.293,76.
029438320 ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΝ210.226,470,00154.020,84364.247,31.
139570470 KUYPERS WERNE REN288.163,780,0076.073,01364.236,79.
067199511 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΖΩΙΤΣ ΕΥΣ176.027,830,00187.790,61363.818,44.
048321773 ΤΙΤ ΧΑΣΑΝ ADE215.071,390,00148.690,65363.762,04.
025302670 ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ158.324,690,00205.323,57363.648,26.
077091952 ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΒΥΡ214.786,400,00148.682,28363.468,68.
024964840 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ188.872,520,00174.583,12363.455,64.
047006960 ΖΗΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟ ΜΥΡ247.281,830,00116.074,87363.356,70.
071139130 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ263.598,710,0099.537,24363.135,95.
014252447 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑ242.452,170,00120.680,80363.132,97.
067393332 ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ221.466,970,00141.657,39363.124,36.
042029173 ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΜΟΣΧΑ ΓΕΡ175.628,010,00187.258,63362.886,64.
108284966 ΣΕΙΠΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ260.032,010,00102.756,03362.788,04.
023195460 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ228.196,210,00134.428,70362.624,91.
051050003 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑ218.456,6434.569,03109.516,40362.542,07.
124687534 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ221.688,940,00140.355,50362.044,44.
068120604 ΜΑΣΣΑΔΟ ΜΑΡΙΑ ΧΕΡ220.228,890,00141.771,98362.000,87.
013031604 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ199.436,630,00162.480,28361.916,91.
018176775 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ186.452,480,00175.421,34361.873,82.
045486224 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΜΒ225.359,350,00136.380,79361.740,14.
011233231 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ212.270,040,00149.383,36361.653,40.
051634280 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΚΟΥ218.486,430,00143.161,08361.647,51.
107083095 ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ164.652,210,00196.611,27361.263,48.
005406283 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ167.315,670,00193.867,58361.183,25.
020096463 ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ159.262,750,00201.853,67361.116,42.
028080392 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ227.099,720,00133.840,98360.940,70.
121158723 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΡΖ ΝΙΚ255.494,130,00105.379,92360.874,05.
012059074 ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ246.065,670,00114.646,52360.712,19.
029379260 ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΓΕΝ ΜΙΧ166.931,870,00193.704,73360.636,60.
120123983 ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΠΑΝ181.693,520,00178.688,89360.382,41.
152861060 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ193.041,180,00166.507,43359.548,61.
056511359 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ223.491,420,00136.054,70359.546,12.
035696963 ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ202.667,290,00156.402,79359.070,08.
046154669 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓ2.472,91184.535,27171.987,38358.995,56.
104146425 DISPENZIERI SERAF VIT160.289,640,00198.567,46358.857,10.
042536318 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙ ΓΕΩ264.535,870,0094.238,77358.774,64.
121194482 URUCI SHPET XHE192.504,890,00166.254,47358.759,36.
027892311 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ220.333,960,00138.403,32358.737,28.
045671491 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ194.179,690,00164.175,20358.354,89.
066125260 ΜΠΕΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩ ΛΟΥ156.059,150,00202.063,18358.122,33.
047489861 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΑΡ220.864,860,00136.998,58357.863,44.
075512325 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤ ΕΠΑ0,00267.392,1790.463,67357.855,84.
026504290 ΝΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ232.584,630,00124.967,40357.552,03.
046416152 ΚΕΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ ΝΙΚ270.657,410,0086.812,62357.470,03.
034001293 ΜΑΤΑΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ166.812,240,00190.353,80357.166,04.
059173833 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ177.692,880,00179.344,49357.037,37.
116636417 PETROV HRIST NED217.709,930,00139.299,66357.009,59.
075973732 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΕΥΣΤΑ ΒΑΣ280.760,100,0076.247,10357.007,20.
040409703 ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝ ΙΩΑ251.803,110,00105.156,22356.959,33.
033970310 ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ181.726,130,00175.232,88356.959,01.
046275596 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ216.222,770,00140.713,47356.936,24.
040025443 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ151.396,760,00205.421,34356.818,10.
030486983 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ206.240,220,00150.220,62356.460,84.
052372260 ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝ ΔΗΜ204.349,650,00152.007,98356.357,63.
045304629 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ163.076,190,00193.056,20356.132,39.
077210564 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ201.114,650,00154.993,79356.108,44.
045729080 ΔΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ153.277,110,00202.718,08355.995,19.
023421952 ΑΒΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ217.903,870,00138.038,36355.942,23.
301336467 ΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ183.658,660,00172.228,67355.887,33.
047157713 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ170.520,460,00185.357,95355.878,41.
134456506 ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΜΑΙΝΑ ΓΕΩ252.557,980,00103.281,69355.839,67.
023317189 ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ251.769,420,00103.826,86355.596,28.
034440450 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΝ224.547,710,00130.940,31355.488,02.
003912995 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ230.888,700,00124.547,39355.436,09.
045850155 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔ ΚΥΡ2.326,00189.054,40164.025,76355.406,16.
050635498 ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΜΙΧ183.609,070,00171.787,44355.396,51.
024521832 ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡ ΒΑΣ181.812,710,00173.545,06355.357,77.
123357885 ΜΟΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΡΗ192.762,230,00162.587,95355.350,18.
042489903 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ219.504,650,00135.820,18355.324,83.
065868438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ175.870,480,00179.442,82355.313,30.
014707526 ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ162.839,930,00192.318,55355.158,48.
108774144 ΤΖΙΒΕΝΗ ΠΗΝΕΛ ΠΑΝ218.893,630,00136.258,42355.152,05.
047639308 ΒΑΣΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤ ΚΩΝ229.031,670,00125.873,51354.905,18.
046958101 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ166.472,470,00188.292,43354.764,90.
046761316 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΑΝ222.428,150,00132.294,88354.723,03.
101673674 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ219.740,350,00134.911,85354.652,20.
101103002 ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ174.192,140,00180.235,31354.427,45.
045319968 ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ166.999,890,00187.364,24354.364,13.
047225578 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΞ ΑΛΕ168.369,330,00185.964,59354.333,92.
006950944 ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ280.048,010,0074.144,64354.192,65.
063886020 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ268.304,940,0085.549,28353.854,22.
072364226 ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ188.288,430,00165.379,41353.667,84.
036001553 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠ ΣΤΥ210.694,200,00142.756,66353.450,86.
023257662 ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ188.137,030,00165.256,60353.393,63.
046168674 ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ205.401,090,00147.923,36353.324,45.
107650579 AWAN MOHAM MAL212.927,380,00140.257,34353.184,72.
014110040 ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤ ΠΑΝ217.907,650,00135.033,56352.941,21.
039364394 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ188.429,232.146,13162.353,02352.928,38.
028790574 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ165.984,970,00186.892,32352.877,29.
027472039 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ186.681,290,00166.172,94352.854,23.
037190310 ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ0,00180.000,00172.800,00352.800,00.
045276480 ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ171.472,380,00181.316,71352.789,09.
040324271 FERNANDO SIYAG SOM229.224,970,00123.500,71352.725,68.
037377413 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ186.874,930,00165.598,48352.473,41.
004498845 ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ188.032,180,00164.353,68352.385,86.
077276497 ΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ162.310,630,00189.854,89352.165,52.
018052858 ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ218.323,230,00133.825,66352.148,89.
025712150 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ163.576,270,00188.475,63352.051,90.
023066570 ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ168.071,960,00183.940,42352.012,38.
047061764 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ156.887,920,00194.943,27351.831,19.
140469948 MAKHARADZE RUSLA BAG249.328,080,00102.394,11351.722,19.
064542951 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ232.813,050,00118.507,32351.320,37.
045241165 ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ250.875,490,00100.314,09351.189,58.
059481633 ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ174.284,890,00176.896,92351.181,81.
073180355 ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ221.850,500,00129.269,47351.119,97.
040362933 ΜΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝ ΧΑΡ156.039,0110.881,38183.914,36350.834,75.
155629379 CAVALLARO GIOVV DOM257.927,630,0092.597,28350.524,91.
046083304 ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΕΝ151.007,850,00199.498,63350.506,48.
016327297 ΒΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝ ΘΕΟ157.859,770,00192.555,36350.415,13.
020252636 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ191.424,620,00158.955,72350.380,34.
121948597 REFUGJATI SYZAN VLA181.643,590,00168.728,70350.372,29.
024394955 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΣ160.266,410,00189.729,43349.995,84.
021218352 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ244.498,110,00105.295,94349.794,05.
074508326 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΑΡ247.779,130,00101.935,17349.714,30.
054612612 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ228.713,920,00120.874,73349.588,65.
040071054 ΧΑΤΖΗΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ192.416,440,00157.164,02349.580,46.
028206546 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ254.370,390,0095.159,74349.530,13.
013608225 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ206.247,560,00143.266,97349.514,53.
019026224 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ205.261,740,00143.911,06349.172,80.
036687823 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ217.527,560,00131.614,29349.141,85.
013381106 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ209.972,730,00139.109,87349.082,60.
077150692 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ275.035,030,0074.030,05349.065,08.
028176760 ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ22.356,10151.373,35175.328,57349.058,02.
009684587 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ152.568,520,00196.436,63349.005,15.
050633536 ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ246.015,010,00102.768,10348.783,11.
019368549 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΞΕΝ203.200,740,00145.581,29348.782,03.
047164925 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜ ΣΠΥ175.465,860,00173.132,00348.597,86.
035659107 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛ ΣΥΜ223.235,550,00125.279,25348.514,80.
076316999 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ228.083,340,00119.943,83348.027,17.
045890362 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ198.754,470,00149.204,95347.959,42.
052921806 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ182.487,231.260,28164.186,33347.933,84.
101818450 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ257.718,480,0090.201,47347.919,95.
049492480 ΚΡΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ246.470,760,00101.446,72347.917,48.
021207976 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ193.049,930,00154.635,01347.684,94.
024141270 ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΔ225.893,320,00121.725,09347.618,41.
023536362 ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ122.636,1877.084,42147.896,37347.616,97.
073604722 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ202.745,080,00144.836,82347.581,90.
010473019 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΣΤ252.706,300,0094.815,40347.521,70.
122254585 ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΡ186.575,590,00160.629,92347.205,51.
148864330 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ240.494,550,00106.328,00346.822,55.
008826180 ΠΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗ ΑΛΕ195.273,270,00151.387,99346.661,26.
041646614 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ208.118,940,00138.473,96346.592,90.
023105771 ΔΙΟΚΟΥΡΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝ ΑΝΤ203.502,180,00142.958,64346.460,82.
046549876 HUIJTING MARIN ΡΙΝ159.329,470,00187.096,46346.425,93.
043689310 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΣΠΥ212.616,940,00133.805,86346.422,80.
070323039 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ233.884,040,00112.465,04346.349,08.
017002151 ΚΑΡΑΤΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ184.404,670,00161.898,24346.302,91.
045004320 ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ240.504,410,00105.613,20346.117,61.
127983617 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡ185.837,060,00160.250,44346.087,50.
046040795 ΣΑΡΝΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ154.751,160,00191.245,44345.996,60.
035278060 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ161.604,330,00184.339,54345.943,87.
011718885 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ151.243,020,00194.630,49345.873,51.
116252655 ΜΑΤΑΓΟΣ ΠΑΡΙΣ ΓΕΩ243.599,720,00102.154,34345.754,06.
059094750 ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΥ193.607,360,00152.041,06345.648,42.
119966805 ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ233.482,330,00112.159,47345.641,80.
053248989 ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ225.840,840,00119.468,89345.309,73.
018301100 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ209.747,960,00135.510,07345.258,03.
050378047 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ216.674,800,00128.501,99345.176,79.
300691363 POROKHNYEYEV VASYL VAS192.340,000,00152.714,88345.054,88.
300691210 GONCHAROV GONCHAPOV VOLOD VIT192.340,000,00152.714,88345.054,88.
050719356 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡ ΛΑΖ227.503,550,00117.492,96344.996,51.
066899702 ΛΙΝ ΞΙΑΝΖ ΛΙΝ126.512,5171.022,75147.445,72344.980,98.
125081233 MORGAN JONAT SIM192.292,070,00152.668,80344.960,87.
114685103 ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΕΥΑ225.156,580,00119.801,11344.957,69.
046944551 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ155.869,960,00189.003,81344.873,77.
077313276 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ205.994,650,00138.840,15344.834,80.
044788310 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟ224.888,770,00119.842,67344.731,44.
073718577 ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΠΑ165.018,550,00179.711,14344.729,69.
027087739 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΜΜ246.518,670,0098.122,78344.641,45.
112284127 SPAHIU LEONA QAN193.164,850,00151.435,59344.600,44.
028626160 ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ250.002,110,0094.479,27344.481,38.
115735551 ΖΟΥΜΑΣ ΦΩΤΙΟ ΛΟΥ234.000,220,00110.456,02344.456,24.
078093605 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ204.730,490,00139.633,66344.364,15.
050169286 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ233.261,110,00111.069,44344.330,55.
056835237 ΔΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ218.910,340,00125.291,19344.201,53.
122482115 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΡΓ ΑΓΓ191.691,180,00152.318,27344.009,45.
300409509 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ150.385,250,00193.617,14344.002,39.
111969917 KORO ALEKO KAL203.613,070,00140.328,58343.941,65.
108481845 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΠΟ232.190,680,00111.730,28343.920,96.
116943061 BAKER DANA MOH192.794,240,00151.126,43343.920,67.
013392502 ΚΑΨΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ229.842,870,00113.822,38343.665,25.
014661323 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΤ251.784,660,0091.803,25343.587,91.
025470794 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ227.716,510,00115.799,38343.515,89.
038293172 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ214.577,860,00128.807,13343.384,99.
070784759 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ202.585,960,00140.786,33343.372,29.
061102510 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ160.223,460,00183.118,98343.342,44.
072884582 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ226.933,240,00116.150,94343.084,18.
026760851 ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΛΗΤ ΑΛΗ157.948,670,00185.068,12343.016,79.
007344917 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ176.000,340,00167.011,66343.012,00.
040435630 ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗ ΙΩΑ199.126,550,00143.678,85342.805,40.
022927989 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ200.251,910,00142.515,47342.767,38.
076420190 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ165.760,360,00176.970,87342.731,23.
034707068 ΜΠΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ215.581,910,00127.127,71342.709,62.
050153530 ΚΑΛΙΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ206.640,580,00136.006,16342.646,74.
045257255 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙ ΕΜΜ158.605,630,00183.887,76342.493,39.
019146049 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ204.761,910,00137.667,90342.429,81.
301328142 ΦΛΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝ ΣΩΤ182.928,020,00159.477,87342.405,89.
047693104 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΕΠΑ203.860,21183,03138.332,58342.375,82.
002256732 ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ199.957,800,00142.347,99342.305,79.
016002301 ΚΙΟΣΣΕΣ ΡΟΔΟΛ ΑΛΕ230.157,710,00112.124,93342.282,64.
037669759 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ20.281,49219.062,56102.819,19342.163,24.
103454516 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ218.325,070,00123.730,55342.055,62.
042769360 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ257.808,190,0084.199,77342.007,96.
067927463 ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΔΗΜ193.382,390,00148.622,66342.005,05.
046987342 ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ201.488,310,00140.474,39341.962,70.
050886761 ΜΠΟΥΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ219.115,590,00122.824,29341.939,88.
071407429 ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΣΤ222.709,210,00119.037,09341.746,30.
153338600 ACENOV IOYLI BLA282.163,170,0059.460,32341.623,49.
048102423 ΚΡΙΚΕΛΗ ΡΙΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ153.109,410,00188.449,93341.559,34.
135871318 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ223.470,530,00117.964,88341.435,41.
110432250 ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ184.193,130,00157.136,67341.329,80.
028811783 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΓΝ193.788,300,00147.497,15341.285,45.
030808417 ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ216.309,070,00124.871,21341.180,28.
135797279 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ183.677,610,00157.463,38341.140,99.
013343464 ΚΕΙΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΝ0,00168.456,46172.499,42340.955,88.
047158771 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ152.303,720,00188.641,41340.945,13.
111153260 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ188.273,320,00152.648,34340.921,66.
058650054 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ181.316,180,00159.316,07340.632,25.
079855349 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ253.900,711.476,2585.151,49340.528,45.
045361568 ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ171.615,670,00168.712,49340.328,16.
135946253 DAUMAS AUREL PAS178.933,700,00161.293,75340.227,45.
040038395 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡ ΑΡΙ206.290,510,00133.927,67340.218,18.
016085728 ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚ ΠΕΤ151.574,280,00188.633,53340.207,81.
028262187 ΑΧΡΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ196.503,580,00143.632,10340.135,68.
039276879 ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ163.194,410,00176.859,62340.054,03.
023572416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ211.618,230,00128.399,13340.017,36.
028552977 ΚΟΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ241.375,030,0098.572,19339.947,22.
021731960 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑ ΓΕΩ180.416,271.521,33157.537,45339.475,05.
017718640 ΝΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ169.394,18733,68169.294,71339.422,57.
051865671 ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ182.596,230,00156.799,50339.395,73.
019145692 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ180.667,610,00158.669,92339.337,53.
038999328 ΚΟΥΠΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ199.260,970,00140.013,91339.274,88.
028422998 ΤΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜ ΜΗΝ168.591,180,00170.366,61338.957,79.
114777046 ALAAL BELAL ABD199.295,880,00139.521,58338.817,46.
023051820 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ240.401,970,0098.275,76338.677,73.
044671966 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ176.492,270,00162.007,81338.500,08.
062325660 ΓΚΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ150.361,630,00188.022,49338.384,12.
027062954 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ114.882,2971.161,94152.300,82338.345,05.
044391286 ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΘΩΜ200.869,150,00137.464,93338.334,08.
034796811 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ160.469,630,00177.843,86338.313,49.
054482733 ΑΓΟΥΔΗΜΟΥ ΘΑΛΕΙ ΓΕΡ255.395,060,0082.826,57338.221,63.
059884655 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ Ν ΒΑΣ256.096,800,0082.099,58338.196,38.
116931744 LAROSHI REZAR ILI192.150,000,00146.034,00338.184,00.
113325474 ΠΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ204.974,980,00133.207,40338.182,38.
030103024 ΧΑΒΕΛΕΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ151.383,940,00186.786,20338.170,14.
006660455 ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΤΑ185.951,460,00152.189,60338.141,06.
025407928 ΓΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ229.785,880,00108.334,68338.120,56.
003338514 ΚΑΤΙΦΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ214.251,080,00123.496,85337.747,93.
046838613 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ231.595,320,00105.879,84337.475,16.
045073602 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ194.460,320,00142.995,24337.455,56.
059545215 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ229.134,160,00108.312,13337.446,29.
059453911 ΔΡΙΓΚΑΣ ΘΕΟΧΑ ΝΙΚ183.372,890,00153.855,85337.228,74.
033275823 ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ245.326,580,0091.890,77337.217,35.
044551422 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ197.261,650,00139.951,21337.212,86.
061573184 ΠΑΖΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΗΝ259.345,960,0077.857,43337.203,39.
031757724 ΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ204.899,870,00132.290,96337.190,83.
016777536 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ185.949,660,00150.975,49336.925,15.
045651387 ΣΕΡΕΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ220.610,820,00116.295,26336.906,08.
045555387 ΦΟΡΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ191.146,800,00145.751,58336.898,38.
051818264 ΤΣΙΡΚΑ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝ226.736,630,00110.037,03336.773,66.
130882701 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚ236.509,850,00100.222,63336.732,48.
019941948 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ220.301,360,00116.404,25336.705,61.
023867243 ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑ ΑΒΡ152.162,610,00184.534,52336.697,13.
031103347 ΚΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ168.726,040,00167.964,66336.690,70.
015341767 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ188.535,300,00147.961,81336.497,11.
043146295 ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ196.223,240,00140.134,42336.357,66.
044572362 ΜΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩ191.799,770,00144.540,83336.340,60.
078797657 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙ ΧΑΡ163.545,900,00172.729,30336.275,20.
028548640 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ209.442,560,00126.794,97336.237,53.
043307870 ΣΩΜΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔ161.698,270,00174.531,00336.229,27.
078974482 ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕ ΕΥΣ182.113,820,00153.837,87335.951,69.
047777963 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΛΕ241.247,130,0094.566,62335.813,75.
043798629 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ232.422,080,00103.284,79335.706,87.
066420040 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕ195.241,470,00140.316,10335.557,57.
036398712 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ168.442,130,00166.994,28335.436,41.
019415660 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡ ΑΘΑ180.741,820,00154.560,82335.302,64.
107668294 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ230.748,790,00104.484,08335.232,87.
014918680 ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘ ΒΛΑ166.194,130,00168.992,83335.186,96.
025360452 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛ ΛΟΥ203.051,740,00132.113,11335.164,85.
053788226 ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΙΧ153.904,004.487,25176.701,04335.092,29.
137268746 ΠΑΙΝΕΣΗ ΑΣΠΑΣ ΚΩΝ170.935,760,00164.149,30335.085,06.
022003800 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ154.917,530,00180.138,65335.056,18.
059354240 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ150.186,470,00184.844,57335.031,04.
048315834 ΝΤΑΧΕΡ ΜΑΡΟΥ ΗΛΙ177.385,900,00157.584,06334.969,96.
024738732 ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ276.710,900,0058.020,46334.731,36.
108291331 ΚΑΡΔΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ174.354,910,00159.976,31334.331,22.
005731682 ΚΟΥΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ229.013,960,00105.234,18334.248,14.
109571523 NDRESAJ MARAS PJE197.007,670,00137.238,92334.246,59.
054564530 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ176.078,180,00158.165,14334.243,32.
004517852 ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ157.295,420,00176.834,98334.130,40.
112926405 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΡΟ75.670,9675.502,37182.953,03334.126,36.
045656924 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣ ΠΑΝ185.244,470,00148.295,64333.540,11.
053978925 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΘ222.590,580,00110.821,67333.412,25.
007425613 ΣΟΦΟΣ ΕΡΡΙΚ ΚΩΝ153.626,700,00179.269,45332.896,15.
074885261 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ188.955,130,00143.906,38332.861,51.
035353040 ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ217.305,980,00115.541,87332.847,85.
104955542 ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ156.898,220,00175.745,86332.644,08.
069017543 ΣΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΒΑΣ229.365,280,00103.242,91332.608,19.
112012816 ΠΑΛΙΑΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΑΧΙ213.149,020,00118.941,46332.090,48.
042465284 ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΛΕ214.308,470,00117.465,28331.773,75.
042873126 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΣ205.451,300,00126.305,15331.756,45.
046084663 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΛΟΥ155.454,620,00176.275,50331.730,12.
128322120 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ ΓΕΩ237.378,530,0094.329,44331.707,97.
030869134 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΑΡΥΦ ΓΕΩ191.068,190,00140.344,07331.412,26.
148517343 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΙΩΑ195.549,090,00135.801,96331.351,05.
045862904 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ207.736,890,00123.586,31331.323,20.
032600767 ΤΣΙΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ176.883,880,00154.400,15331.284,03.
155570802 VRABIE FLORI CON192.561,500,00138.483,07331.044,57.
037175563 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ213.149,980,00117.774,87330.924,85.
045172585 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ174.629,630,00156.031,28330.660,91.
074787544 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ219.238,360,00111.328,42330.566,78.
038434587 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ204.639,130,00125.875,86330.514,99.
024053558 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΔ196.784,100,00133.612,75330.396,85.
016333243 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ173.296,960,00157.044,05330.341,01.
054835069 ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟ ΠΑΝ191.091,570,00139.195,94330.287,51.
111132066 BOGALE SABA ALE192.741,500,00137.545,70330.287,20.
044775036 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ223.605,360,00106.517,48330.122,84.
051713177 ΤΣΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ210.695,490,00119.401,96330.097,45.
079340970 SOLIMAN ABDEL MAH278.962,830,0051.131,87330.094,70.
039579400 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ204.518,330,00125.551,32330.069,65.
152135048 LISNYCHY VASYL VAS192.591,440,00137.460,17330.051,61.
005030030 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΥΡΙΠ ΓΕΩ243.780,870,0086.225,14330.006,01.
037060735 ΑΣΚΑΡ ΜΟΥΣΑ ΜΟΧ239.957,340,0090.031,99329.989,33.
031658250 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ166.056,320,00163.739,54329.795,86.
079300817 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓ ΧΑΡ173.473,730,00156.272,84329.746,57.
042665976 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ213.628,310,00115.769,59329.397,90.
064805940 ΣΑΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ69.193,39163.646,5596.466,51329.306,45.
055424426 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΜΑ ΧΡΙ180.418,880,00148.732,66329.151,54.
078196890 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ233.116,560,0096.015,61329.132,17.
072284804 ΜΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ229.750,400,0099.372,12329.122,52.
076160386 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΑΛΩΜ ΑΝΤ250.080,460,0078.762,14328.842,60.
125188480 ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΠΟ170.533,300,00158.205,84328.739,14.
025467810 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΛΑΖ163.380,800,00165.261,31328.642,11.
026943606 ΤΟΥΝΤΑ ΣΑΡΡΑ ΛΕΩ169.160,860,00159.419,49328.580,35.
043935327 ΚΟΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ243.778,800,0084.783,64328.562,44.
047217161 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ221.594,260,00106.718,86328.313,12.
074469787 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ192.756,030,00135.533,81328.289,84.
041150111 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ177.573,640,00150.562,40328.136,04.
134492241 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ230.032,010,0097.920,30327.952,31.
024692240 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ206.922,740,00120.866,70327.789,44.
075693760 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ156.002,620,00171.591,69327.594,31.
044424156 ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ210.306,040,00117.288,18327.594,22.
011068386 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ200.944,740,00126.613,10327.557,84.
042126380 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦ194.304,280,00133.098,64327.402,92.
031805634 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ95.451,3091.641,74140.299,99327.393,03.
044914760 ΒΙΓΛΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΣ182.623,150,00144.731,08327.354,23.
028888018 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ171.474,780,00155.861,17327.335,95.
113171837 ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ228.841,410,0098.305,04327.146,45.
068683740 ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ153.819,470,00173.321,36327.140,83.
130910624 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤ162.117,910,00164.852,77326.970,68.
145728720 MOLLA ERBIN JUP214.900,000,00111.976,17326.876,17.
040109429 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ159.395,520,00167.442,86326.838,38.
044710935 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ169.784,820,00157.044,49326.829,31.
033030125 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ241.698,260,0084.952,29326.650,55.
043604540 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ210.366,700,00116.090,02326.456,72.
148156791 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ287.751,250,0038.414,79326.166,04.
045482169 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ161.115,350,00165.027,49326.142,84.
119979481 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ202.240,710,00123.749,27325.989,98.
050391280 ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ200.332,690,00125.617,93325.950,62.
034996685 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ209.993,490,00115.891,86325.885,35.
031721346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ224.810,590,00100.995,64325.806,23.
032846884 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ218.114,080,00107.596,22325.710,30.
118692392 ΛΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ266.423,820,0059.122,83325.546,65.
020941073 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ185.597,500,00139.940,52325.538,02.
055123377 ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΝΙΚ166.144,700,00159.224,06325.368,76.
047311710 ΚΙΚΙΝΑ ΑΓΓΕΛ ΑΝΑ158.052,440,00167.113,20325.165,64.
028911456 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ187.870,500,00137.249,82325.120,32.
003376371 ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ209.919,330,00115.162,50325.081,83.
059519904 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ171.693,090,00153.362,13325.055,22.
004501669 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΙΟ208.161,650,00116.872,51325.034,16.
145805882 ARBO NADER MOH235.407,230,0089.554,52324.961,75.
030597892 ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΠΥ169.203,090,00155.663,24324.866,33.
007099330 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚ ΚΡΙ235.089,210,0089.770,85324.860,06.
010631051 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ185.414,270,00139.434,78324.849,05.
103621046 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΑΝΔΡΙ ΣΑΒ173.193,920,00151.631,82324.825,74.
016661656 ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ163.998,220,00160.821,73324.819,95.
019529130 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ201.808,020,00122.805,55324.613,57.
020635426 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ236.120,710,0088.394,86324.515,57.
029459584 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΕ167.057,120,00157.448,54324.505,66.
138260088 CORA MAKSI KUJ211.326,500,00113.090,68324.417,18.
022624710 ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ224.889,140,0099.482,60324.371,74.
159091019 OGUR AHMET SAL212.220,000,00112.137,05324.357,05.
022622715 ΜΙΧΑΣ ΧΑΡΙΛ ΗΡΑ179.162,540,00144.898,39324.060,93.
050212822 ΦΛΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑ ΣΤΑ167.356,410,00156.698,89324.055,30.
046389890 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ257.327,290,0066.517,21323.844,50.
026278558 ΚΟΣΚΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ153.956,450,00169.801,32323.757,77.
041269841 ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΥΓΕΝ ΑΝΔ209.391,890,00114.310,80323.702,69.
131633061 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΥΑ150.782,760,00172.823,87323.606,63.
029528834 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΙΔ216.168,860,00107.368,35323.537,21.
074889689 ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΠΑΙΡ ΑΧΜ227.667,120,0095.716,85323.383,97.
046947147 ΜΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ206.915,420,00116.392,41323.307,83.
033869060 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ234.172,820,0089.096,61323.269,43.
017075597 ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΤ206.751,000,00116.410,93323.161,93.
043973370 ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑ ΑΝΤ154.050,890,00169.037,43323.088,32.
032851998 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΟΥΑΤ ΡΕΦ226.592,690,0096.336,73322.929,42.
114400102 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΤΙ ΜΠΟ191.910,230,00130.945,19322.855,42.
044422384 ΚΟΒΑΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ218.664,460,00104.000,68322.665,14.
107411440 ΚΛΑΨΑ ΚΑΛΛΙ ΘΕΟ165.766,020,00156.825,71322.591,73.
047052000 ΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΕΛΕ213.730,920,00108.766,85322.497,77.
073812627 ΜΕΤΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΟΦ192.176,970,00129.978,81322.155,78.
048065030 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ212.463,620,00109.528,32321.991,94.
037362891 ΡΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ209.405,580,00112.484,62321.890,20.
035270976 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ192.537,360,00128.997,27321.534,63.
054915703 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ51,41176.077,81145.105,91321.235,13.
027922541 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΡ194.550,400,00126.637,38321.187,78.
014617780 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ234.276,670,0086.750,28321.026,95.
053422714 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ187.634,400,00133.085,16320.719,56.
148332453 MACIUCA NIKOL VAS213.239,440,00107.472,69320.712,13.
035619472 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ267.865,170,0052.844,42320.709,59.
075169635 ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ200.738,096.979,07112.957,59320.674,75.
131449337 CELA ERVIS KRI202.055,600,00118.574,75320.630,35.
125547861 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡ ΓΕΩ222.593,730,0097.989,98320.583,71.
050821260 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ224.975,230,0095.593,08320.568,31.
079210989 ΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ ΜΙΧ186.346,490,00134.126,35320.472,84.
036545009 ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ152.302,580,00168.117,37320.419,95.
008216339 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ153.490,730,00166.801,35320.292,08.
024455050 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ194.929,670,00124.975,95319.905,62.
012424870 ΓΚΡΕΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ162.492,470,00157.379,44319.871,91.
117996224 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΧΑΡ238.219,800,0081.546,02319.765,82.
046703128 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ208.319,610,00111.323,10319.642,71.
112364650 ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ184.640,870,00134.891,48319.532,35.
040982581 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ201.937,820,00117.454,62319.392,44.
039545304 ΠΑΠΙΟΜΙΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝ ΑΠΟ192.414,660,00126.928,54319.343,20.
039974701 ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ214.680,400,00104.512,96319.193,36.
015904488 ΝΤΟΥΣΑΜΠΑ ΙΟΥΛΙ ΙΩΑ226.510,820,0092.643,63319.154,45.
070661514 ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ ΑΚΡΑΜ ΣΑΦ173.968,180,00144.969,79318.937,97.
015554214 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΙΟΡΔΑ ΚΩΝ218.424,360,00100.420,38318.844,74.
103849317 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ173.631,500,00145.143,95318.775,45.
028406126 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ220.849,330,0097.924,51318.773,84.
041344095 ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ151.697,000,00166.940,66318.637,66.
076536787 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ230.714,710,0087.894,16318.608,87.
045514669 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ169.085,310,00149.437,13318.522,44.
126232154 ΚΙΜΙΤΖΙΟΓΛΟΥ ΦΙΛΟΞ ΙΩΑ161.734,570,00156.670,13318.404,70.
031813787 ΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ198.978,760,00119.373,63318.352,39.
075770928 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ204.340,600,00114.007,84318.348,44.
033392923 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ236.280,080,0081.746,85318.026,93.
049306405 ΚΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ206.294,190,00111.373,83317.668,02.
050330390 ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ202.029,430,00115.487,82317.517,25.
053799892 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ187.934,180,00129.104,41317.038,59.
140835180 ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΟ ΑΝΑ234.867,970,0082.168,29317.036,26.
021140949 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ207.123,690,00109.909,44317.033,13.
065527748 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ193.431,900,00123.502,21316.934,11.
059541450 ΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΣΩΤ150.578,480,00166.339,22316.917,70.
134027287 RASHED KHLLE JAL360,00245.214,6171.303,99316.878,60.
031880609 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ184.505,020,00132.337,07316.842,09.
079092711 ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ227.564,460,0089.252,15316.816,61.
125674585 TAULLAU ILIR TAF210.577,560,00106.203,72316.781,28.
009762778 ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ220.620,270,0096.149,65316.769,92.
012720006 ΝΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟ ΛΕΩ156.829,640,00159.885,70316.715,34.
045937605 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ178.684,200,00138.029,70316.713,90.
027286507 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ219.262,980,0097.060,17316.323,15.
047528031 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΘΕΟΔ ΣΠΥ194.142,120,00121.691,15315.833,27.
075605660 ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ165.694,890,00150.029,38315.724,27.
047026541 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙ ΑΛΕ177.231,070,00138.465,70315.696,77.
064356411 ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟ ΦΩΤ205.431,570,00110.225,32315.656,89.
061468440 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΠΠ167.531,300,00148.086,61315.617,91.
007478890 ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΟΣ199.876,270,00115.528,95315.405,22.
044239909 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΜΙΛΤΙ ΝΙΚ219.562,280,0095.827,45315.389,73.
135074932 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΣΣ ΜΗΝ180.428,890,00134.942,39315.371,28.
151826556 ΧΑΣΕΜΙΑΝ ΠΟΥΡ ΒΑΧΙΝ ΑΜΠ193.410,000,00121.795,88315.205,88.
044312030 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ174.741,310,00140.442,69315.184,00.
045939008 ΜΠΑΔΑΣ ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ238.710,700,0076.346,95315.057,65.
015755269 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ159.003,060,00155.997,17315.000,23.
034639516 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ183.467,680,00131.290,39314.758,07.
119192961 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ253.730,320,0060.859,32314.589,64.
064753778 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ163.919,020,00150.650,44314.569,46.
016189831 ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ187.112,220,00127.087,30314.199,52.
146923012 USENMEZ HALIL IBR193.460,000,00120.719,04314.179,04.
053777144 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ198.602,940,00115.125,84313.728,78.
116606554 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ186.304,990,00127.359,95313.664,94.
028459629 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ180.424,510,00133.222,45313.646,96.
121407848 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ215.390,810,0097.983,61313.374,42.
023486643 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ234.937,730,0078.328,35313.266,08.
036444905 ΜΑΡΟΒΙΤΣ ΤΙΤΟΣ ΚΩΝ193.010,000,00120.237,59313.247,59.
043853580 ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ184.303,190,00128.853,69313.156,88.
015164003 ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ209.616,570,00103.475,12313.091,69.
024721737 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ193.552,320,00119.470,13313.022,45.
030713441 ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ219.374,200,0093.515,83312.890,03.
030493034 ΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ185.561,59436,31126.843,54312.841,44.
041541005 ΤΖΩΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ31.513,41172.598,31108.605,12312.716,84.
032913839 ΔΑΓΓΑΣ ΕΥΘΥΜ ΣΤΕ201.364,550,00111.306,48312.671,03.
043066916 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛ ΦΡΑ191.253,690,00121.310,83312.564,52.
061978384 ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ186.214,890,00126.271,28312.486,17.
035322142 ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ173.949,820,00138.520,45312.470,27.
057599234 ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩ151.121,470,00161.080,64312.202,11.
122883680 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ210.932,43500,00100.724,33312.156,76.
039533759 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ204.935,050,00107.109,68312.044,73.
074480780 ΧΟΥΜΠΕΡ ΘΩΜΑΣ ΓΟΥ184.007,020,00127.723,83311.730,85.
059008692 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΙΟΛΕ ΓΕΩ239.689,320,0071.905,53311.594,85.
043854195 ΜΑΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ184.600,310,00126.860,30311.460,61.
028020715 ΝΤΙΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ192.163,2612.373,91106.899,43311.436,60.
047039641 GIUSTI MARIA GIU155.225,160,00156.109,54311.334,70.
032978010 ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ199.710,730,00111.613,38311.324,11.
005167913 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΚΡ ΓΕΩ152.760,110,00158.471,27311.231,38.
148038725 AVALIANI GIORG KAR161.868,640,00149.361,67311.230,31.
132381072 ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ173.840,940,00137.362,90311.203,84.
043269885 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ197.189,820,00113.919,90311.109,72.
044876799 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ187.275,850,00123.792,89311.068,74.
030157978 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ169.510,440,00141.534,27311.044,71.
066890117 ΓΛΥΠΤΗ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ163.779,050,00147.234,56311.013,61.
028230755 ΡΗΓΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ203.326,9915.343,5692.287,54310.958,09.
045940241 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ168.602,290,00142.158,63310.760,92.
056349500 ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ209.979,640,00100.760,01310.739,65.
025950384 ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ178.663,180,00132.009,56310.672,74.
042174284 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑ ΖΗΣ180.857,130,00129.767,66310.624,79.
014979765 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙ ΝΙΚ207.599,990,00103.004,20310.604,19.
105527373 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ231.472,080,0079.106,63310.578,71.
125709344 CAUSHAJ ODISE IZE173.114,970,00137.378,97310.493,94.
043786145 ΝΤΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛ ΓΕΩ196.418,610,00114.031,83310.450,44.
110422860 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ160.452,890,00149.978,80310.431,69.
106785593 BALLA ANDRE QIR192.271,650,00118.048,36310.320,01.
152002786 NGAN KA CH SHA20.666,58244.749,6044.898,78310.314,96.
073091703 ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΜΜ179.332,900,00130.924,54310.257,44.
037362946 ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ201.161,560,00109.049,59310.211,15.
069024153 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΕΜΜ188.407,490,00121.604,64310.012,13.
001226582 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΩΔ ΓΡΗ222.375,430,0087.515,27309.890,70.
042921405 ΜΠΑΖΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ162.164,430,00147.720,82309.885,25.
134188372 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΝ165.242,320,00144.605,99309.848,31.
132639905 ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ63.855,72134.265,64111.720,40309.841,76.
070501611 ΣΤΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑ ΑΓΓ227.757,700,0082.007,08309.764,78.
020893187 ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ199.483,770,00110.155,49309.639,26.
119465119 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ185.128,466.840,08117.530,30309.498,84.
045051173 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΠΑ173.943,650,00134.978,19308.921,84.
022380574 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ188.354,990,00120.471,95308.826,94.
045912518 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ233.370,880,0075.382,51308.753,39.
074985099 ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ161.589,850,00147.150,68308.740,53.
139698649 ΣΕΦΕΝΤΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ203.258,500,00105.454,08308.712,58.
040055724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ183.991,340,00124.425,35308.416,69.
064736980 IDROLLARI QEMAL LAT226.155,890,0082.254,79308.410,68.
046536101 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ167.637,340,00140.732,62308.369,96.
036386160 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ231.531,770,0076.836,42308.368,19.
027089038 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ232.723,940,0075.563,25308.287,19.
045480822 ΛΙΟΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΟΣ184.690,760,00123.589,89308.280,65.
026134145 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ224.808,340,0083.263,94308.072,28.
051570205 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΥ224.711,410,0083.319,09308.030,50.
034420205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΕΥΣ203.434,240,00104.560,26307.994,50.
014810216 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ215.623,520,0092.330,50307.954,02.
072665404 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ210.244,660,0097.671,80307.916,46.
017338617 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚ ΓΕΩ156.495,050,00151.409,26307.904,31.
047171117 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ153.961,340,00153.828,00307.789,34.
023943780 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ151.942,010,00155.835,11307.777,12.
033821090 ΤΣΟΤΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤ ΑΠΟ210.377,590,0097.387,92307.765,51.
029954638 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ191.488,770,00116.224,03307.712,80.
045338485 ΣΚΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ174.921,210,00132.678,13307.599,34.
014540003 ΔΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ223.392,470,0084.096,58307.489,05.
021889135 ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΜΕΛΠΟ ΓΑΒ214.150,730,0093.291,47307.442,20.
046416477 ΣΤΟΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ206.106,790,00100.996,59307.103,38.
007361441 ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠ ΙΩΑ171.159,790,00135.938,08307.097,87.
122280843 ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ182.049,550,00124.997,27307.046,82.
069892270 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ170.317,320,00136.725,91307.043,23.
027719970 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ151.375,910,00155.454,29306.830,20.
070890901 ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ181.742,930,00125.026,72306.769,65.
016537891 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΕ186.700,490,00119.996,25306.696,74.
057454322 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΙ225.990,730,0080.592,87306.583,60.
014003166 ΠΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ250.882,590,0055.695,44306.578,03.
031325294 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ223.951,690,0082.560,80306.512,49.
044259515 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ227.032,640,0079.382,35306.414,99.
001303451 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ223.121,680,0083.116,06306.237,74.
045595115 ΒΕΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ217.941,430,0088.287,39306.228,82.
026305252 ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΙΜΙΛ ΒΑΣ203.220,790,00102.895,88306.116,67.
050475450 ΠΕΡΛΕΓΚΑ ΑΣΗΜΙ ΙΩΑ200.889,630,00105.204,46306.094,09.
021018587 ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ159.559,830,00146.481,20306.041,03.
023324525 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ219.099,930,0086.864,55305.964,48.
010839439 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ269.917,370,0036.033,97305.951,34.
020917614 ΜΠΙΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΠΟ176.475,130,00129.443,70305.918,83.
145807549 ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ165.552,000,00140.315,37305.867,37.
040115055 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΣΠΥ156.294,010,00149.549,79305.843,80.
046972353 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ158.717,480,00146.998,56305.716,04.
050249262 ΚΕΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ164.284,150,00141.237,71305.521,86.
073595850 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ186.318,720,00119.113,27305.431,99.
135365888 ΠΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛ161.681,380,00143.693,10305.374,48.
159061328 OMAR GUIRADO VICTO ROD231.860,000,0073.453,25305.313,25.
056009529 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ203.982,840,00101.086,08305.068,92.
074892079 ΤΟΠΠΟΣ ΦΡΑΤΖ ΙΑΚ173.041,840,00131.528,06304.569,90.
031182499 ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ175.583,190,00128.773,01304.356,20.
003110697 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ231.737,020,0072.524,89304.261,91.
021816653 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ198.060,000,00106.165,48304.225,48.
037866558 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ202.266,000,00101.813,84304.079,84.
006550856 ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ184.579,750,00119.435,97304.015,72.
047583100 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΛΗ ΔΗΜ163.919,240,00139.747,73303.666,97.
036325793 ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝ ΔΗΜ218.035,810,0085.440,04303.475,85.
044951036 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ200.557,280,00102.839,23303.396,51.
054709041 ΓΑΒΡΗΛΟΒΙΤΣ ΡΑΤΟΜ ΜΙΛ211.019,430,0092.370,21303.389,64.
053407121 ΜΕΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡ ΙΩΑ200.974,370,00102.413,58303.387,95.
106428450 ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛ0,00227.244,3575.996,38303.240,73.
003196452 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ196.833,570,00106.355,27303.188,84.
032883425 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ152.360,040,00150.796,90303.156,94.
301101979 ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜ177.354,130,00125.799,00303.153,13.
119962070 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ222.793,150,0080.339,21303.132,36.
159762262 COCCHI BRUNA EGI222.756,390,0080.295,76303.052,15.
036264132 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΥΡΑ ΚΩΝ201.325,030,00101.714,26303.039,29.
076882499 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ207.360,180,0095.326,87302.687,05.
047993912 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΣΑΡ191.379,780,00111.154,60302.534,38.
064269597 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ154.035,850,00148.446,39302.482,24.
043867850 ΦΡΑΖΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ186.617,710,00115.854,74302.472,45.
136813036 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΡΗ192.658,550,00109.799,03302.457,58.
043223778 ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ209.156,780,0093.142,30302.299,08.
040300304 ΚΟΡΔΕΛΗ ΕΥΣΤΑ ΚΩΝ178.780,370,00123.470,33302.250,70.
015620406 ΓΑΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ205.115,390,0097.022,16302.137,55.
073140683 ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ224.241,860,0077.751,05301.992,91.
105945509 ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ185.426,620,00116.562,30301.988,92.
043667746 ΚΥΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ153.397,420,00148.375,01301.772,43.
029241478 ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ154.649,410,00147.004,68301.654,09.
031657854 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ193.959,610,00107.600,66301.560,27.
043921060 ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΓΑ ΕΥΑ165.663,410,00135.859,14301.522,55.
013146991 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛ ΕΥΑ184.262,830,00117.058,92301.321,75.
053411472 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ218.950,370,0082.285,80301.236,17.
109783476 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ230.788,030,0070.355,52301.143,55.
041872353 ΠΛΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ217.659,460,0083.457,96301.117,42.
011316860 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ205.374,350,0095.669,90301.044,25.
014874851 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ102.711,9885.800,37112.472,02300.984,37.
043513641 ΧΕΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ226.553,490,0074.416,55300.970,04.
114726464 ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ230.527,860,0070.349,23300.877,09.
038471325 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ168.968,840,00131.860,15300.828,99.
006022193 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ154.275,880,00146.490,94300.766,82.
031227020 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚ ΑΝΤ229.817,230,0070.853,26300.670,49.
159081978 JANIASHVILI VLADI HAM212.600,000,0088.016,40300.616,40.
123412960 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ221.232,970,0079.279,81300.512,78.
118590781 CHEN GUOZH HUA257.331,590,0043.074,69300.406,28.
047654300 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ184.420,850,00115.947,48300.368,33.
042391820 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ218.816,162.795,9278.752,30300.364,38.
040933200 ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΑΓΓΕΛ ΣΚΟ184.309,700,00115.705,49300.015,19.
133420770 ΡΟΤΖΕΡΣ ΝΙΚΟΛ ΕΡΙ218.677,280,0081.213,49299.890,77.
005987128 ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΓΑΒΡ ΑΝΤ214.965,460,0084.880,76299.846,22.
027556597 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ217.559,480,0082.220,62299.780,10.
032192792 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕ184.738,811.500,00113.503,46299.742,27.
052289151 ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ155.618,400,00143.956,88299.575,28.
078736800 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΟΣ241.327,930,0058.179,11299.507,04.
040476254 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΤ211.805,320,0087.641,25299.446,57.
163102336 TCHANTURIA GIORG SUR211.550,000,0087.581,70299.131,70.
070531848 ΣΤΑΡΟΒΑ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ165.445,070,00133.418,38298.863,45.
045211498 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ193.368,040,00105.441,87298.809,91.
037844007 ΓΚΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ167.983,39469,40130.327,08298.779,87.
159875533 CANGUR OMER MEH214.320,000,0084.442,08298.762,08.
066241523 ΣΦΕΝΔΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ190.098,270,00108.576,78298.675,05.
019103062 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ214.596,200,0083.761,17298.357,37.
050719798 ΡΕΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ180.084,060,00118.106,33298.190,39.
030834146 ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ158.778,760,00139.380,27298.159,03.
040429070 ΦΩΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠ ΕΜΜ216.618,700,0081.375,69297.994,39.
058370660 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ207.635,110,0090.018,02297.653,13.
039983525 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΠΑΝ159.276,700,00138.017,21297.293,91.
045390447 ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ178.845,740,00118.328,42297.174,16.
032220562 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ209.115,480,0087.841,24296.956,72.
039073289 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΓΕΩ161.251,270,00135.655,61296.906,88.
047398293 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ161.899,940,00134.917,37296.817,31.
011448162 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΣΤΡ ΒΑΡ163.175,160,00133.578,94296.754,10.
107035952 ΤΣΑΡΚΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ193.696,440,00102.625,91296.322,35.
038046020 ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ218.599,770,0077.424,08296.023,85.
048021985 ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜ ΑΛΕ-192.204,50103.798,33296.002,83.
159865828 DALKILIC SERKA NEC211.550,000,0084.450,76296.000,76.
164803009 SIMSEK ALI HAS211.550,000,0084.450,76296.000,76.
024807404 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ150.628,570,00145.350,55295.979,12.
037732464 ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ184.899,960,00111.025,24295.925,20.
046136351 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ176.840,890,00118.494,15295.335,04.
301522958 KYRDYUMOV ANATO IVA192.500,000,00102.795,00295.295,00.
030757996 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ203.939,750,0091.130,45295.070,20.
072607996 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ188.458,430,00106.576,32295.034,75.
117291433 ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ166.779,390,00128.245,63295.025,02.
114274639 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ195.065,440,0099.906,90294.972,34.
045660279 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ205.280,560,0089.651,42294.931,98.
159865830 PALAZ ERDOG EKR211.550,000,0083.350,70294.900,70.
037617542 ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝ ΚΩΝ169.771,970,00124.838,98294.610,95.
028462081 ΓΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ200.695,640,0093.698,31294.393,95.
030256679 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ185.729,390,00108.649,18294.378,57.
021863906 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ183.947,340,00110.297,57294.244,91.
064416995 PANAYOTOVA PLASTIRA ANTON VLA164.670,110,00129.393,71294.063,82.
032340690 ΒΑΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ178.980,980,00115.004,41293.985,39.
159067277 ER ISMAI HAL194.170,000,0099.803,38293.973,38.
002276141 ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ162.065,670,00131.804,26293.869,93.
045470748 ΑΜΕΤ ΠΕΛΕΒΑΝ ΙΜΠΡΑ ΜΟΥ175.608,160,00118.207,34293.815,50.
031010966 ΠΑΓΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤ ΖΑΧ181.779,620,00111.921,38293.701,00.
111112960 IBRAHIM BACHA FATIM IBR206.048,520,0087.630,92293.679,44.
159070374 GOKDUMAN OMER NIY199.220,000,0094.430,28293.650,28.
009642271 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΒΑΙ199.757,250,0093.642,09293.399,34.
027029750 ΚΟΡΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ226.499,760,0066.699,45293.199,21.
070351339 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΡ215.309,170,0077.770,96293.080,13.
159075591 DUIGUN SABAH SAL213.270,000,0079.762,98293.032,98.
159066883 KILINCVUR FATIH HAC193.460,000,0099.438,44292.898,44.
159067070 KIVRAK METIN NAI193.460,000,0099.438,44292.898,44.
019936650 ΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ220.064,820,0072.595,44292.660,26.
159066902 KURUSCU MEXME SEM198.485,000,0094.081,89292.566,89.
015365464 ΔΑΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ150.004,130,00142.287,18292.291,31.
119561875 ΠΕΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛ ΙΩΣ187.257,340,00104.957,42292.214,76.
150975459 ΜΠΙΛΛΗ ΘΕΟΔΩ ΕΜΜ206.466,600,0085.735,83292.202,43.
044103582 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ186.185,280,00105.951,12292.136,40.
072446754 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ213.263,490,0078.684,99291.948,48.
078859770 ΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑ ΣΠΥ154.274,120,00137.475,86291.749,98.
043940085 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ187.270,010,00104.389,71291.659,72.
032583397 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΛΕ178.714,550,00112.926,59291.641,14.
026267544 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ174.791,340,00116.826,93291.618,27.
046014206 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ208.543,530,0083.057,10291.600,63.
159088680 BAHRUDDIN YOSEF NEZ212.220,000,0079.370,28291.590,28.
159085492 UNLU RAFET IBR212.220,000,0079.370,28291.590,28.
042810963 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣ ΙΩΑ242.763,250,0048.785,90291.549,15.
023588856 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ214.042,040,0077.435,17291.477,21.
054655998 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ ΕΡΙΕΤ ΝΙΚ181.648,600,00109.764,24291.412,84.
003349829 ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ171.803,730,00119.577,15291.380,88.
045894975 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ211.620,000,0079.708,06291.328,06.
062042506 ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΦΙΛ157.345,150,00133.953,92291.299,07.
064022693 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ206.660,620,0084.628,09291.288,71.
044409141 ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΡ217.726,980,0073.472,24291.199,22.
126627453 RAHMAN SARHI HAI0,00191.036,04100.102,89291.138,93.
154832347 EMANUILOV EMANU SPA197.027,550,0093.387,93290.415,48.
112762941 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΣ150.198,800,00140.168,46290.367,26.
013571159 ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ160.192,160,00130.051,90290.244,06.
126410240 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ209.907,650,0080.121,63290.029,28.
102823617 ΨΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ177.330,890,00112.684,73290.015,62.
114910046 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ152.767,070,00137.245,61290.012,68.
025470930 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΑΡΙ168.764,510,00121.223,44289.987,95.
074948701 ΜΠΕΝΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΣ172.763,530,00117.147,78289.911,31.
027591028 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ165.329,890,00124.524,15289.854,04.
022895594 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ186.061,920,00103.742,51289.804,43.
057486682 ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ193.850,780,0095.921,79289.772,57.
045141627 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ169.253,970,00120.514,44289.768,41.
027538924 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ154.427,100,00135.253,51289.680,61.
115920690 DUKA ARBEN ABE210.720,000,0078.864,59289.584,59.
027152542 ΚΡΙΕΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤ168.658,080,00120.908,33289.566,41.
071324600 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ205.462,340,0084.055,13289.517,47.
035590007 ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ168.446,850,00120.977,31289.424,16.
050264486 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ175.171,610,00114.191,89289.363,50.
103162126 ΚΩΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΥΡ225.863,300,0063.425,11289.288,41.
037064015 ΒΟΥΛΜΕΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ190.912,220,0098.258,28289.170,50.
033227616 ΚΥΤΡΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ182.640,640,00106.254,31288.894,95.
028525926 ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ158.273,180,00130.403,99288.677,17.
161101079 TURCHYN VADYM VLA198.485,000,0090.112,19288.597,19.
053701021 ΠΑΝΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ180.051,020,00108.519,31288.570,33.
044569658 ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ174.354,090,00114.180,56288.534,65.
059691071 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΣΠΥ163.870,180,00124.569,30288.439,48.
054070911 ΤΖΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ164.576,860,00123.752,19288.329,05.
053966453 ΤΣΟΛΕΡ ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ0,00235.436,2552.737,73288.173,98.
014274243 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ194.949,500,0093.132,21288.081,71.
043585255 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ204.288,600,0083.729,16288.017,76.
054044536 ΤΣΟΛΕΡ ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ0,00235.285,0452.703,85287.988,89.
075199406 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑ ΣΩΤ185.274,140,00102.667,26287.941,40.
047017716 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ152.920,330,00134.879,15287.799,48.
062094496 ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔ192.305,080,0095.487,17287.792,25.
045036317 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ189.998,440,0097.788,52287.786,96.
050582163 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ204.815,950,0082.937,42287.753,37.
063672876 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝ ΕΥΑ184.691,830,00102.905,56287.597,39.
131560052 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ211.414,190,0076.155,42287.569,61.
058396220 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ228.804,910,0058.731,60287.536,51.
159070800 BOSTANCI MUMIN HAS199.090,000,0088.395,96287.485,96.
017882360 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ215.264,470,0072.119,54287.384,01.
029973420 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑ ΕΛΕ171.982,890,00115.308,79287.291,68.
038160904 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩ171.030,480,00116.118,82287.149,30.
032555800 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ167.013,260,00120.003,99287.017,25.
054181936 ΠΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ163.945,420,00123.037,47286.982,89.
153168538 GJONI MARSE FEI212.850,000,0074.091,26286.941,26.
011635477 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣ202.987,160,0083.950,10286.937,26.
025442353 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ181.896,050,00104.990,61286.886,66.
115157931 HARIZI FLAMU YME210.495,500,0076.346,72286.842,22.
014880949 ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙ ΣΤΑ208.323,840,0078.505,49286.829,33.
148895735 AL HINDAWE FIAIE SAL209.633,290,0077.120,39286.753,68.
033186261 ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΜΗΝ176.379,080,00110.307,92286.687,00.
040424534 ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΓΑΡΥΦ ΔΗΜ212.732,020,0073.912,52286.644,54.
049508920 ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ185.942,350,00100.531,40286.473,75.
046488910 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ187.901,120,0098.504,34286.405,46.
030544770 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ179.566,440,00106.749,99286.316,43.
012834974 ΜΕΖΑΝ ΜΕΖΑΝ ΣΑΜ215.442,700,0070.847,67286.290,37.
028684476 ΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΡΚΟ ΚΑΣ174.081,230,00112.119,74286.200,97.
013632944 ΠΛΥΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘ ΓΕΩ205.684,870,0080.509,02286.193,89.
041253310 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΘΩΜ211.503,880,0074.571,72286.075,60.
152539842 AZGIN AKIN ORH211.170,000,0074.754,18285.924,18.
051989956 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ181.675,110,00104.195,91285.871,02.
014678919 ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ181.334,130,00104.409,60285.743,73.
046301914 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ167.358,550,00118.315,26285.673,81.
021100546 ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ199.690,520,0085.957,53285.648,05.
012073093 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΑΚ199.220,630,0086.377,96285.598,59.
046509971 ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ190.062,650,0095.278,56285.341,21.
028841671 ΑΛΕΠΑΣ ΣΑΡΑΝ ΑΝΑ190.356,350,0094.914,18285.270,53.
028474737 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΣΤΑ166.303,940,00118.920,78285.224,72.
113467452 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ164.294,450,00120.757,36285.051,81.
042453680 ΡΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ164.887,640,00119.868,15284.755,79.
071850810 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ164.780,460,00119.639,64284.420,10.
075085071 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ214.706,670,0069.678,90284.385,57.
069935108 ΑΓΚΑΙ ΕΝΤΟΥ ΣΑΛ211.550,000,0072.792,20284.342,20.
153167413 AVCU ZIYA MUA211.550,000,0072.773,20284.323,20.
123564303 ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΑΚΩΒ ΚΩΝ210.835,690,0073.484,93284.320,62.
010462029 ΚΕΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ192.629,030,0091.681,35284.310,38.
044449685 ΒΡΑΙΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑ188.409,290,0095.873,50284.282,79.
041654872 ΟΝΤΟΝΙ ΦΡΥΝΗ ΚΩΝ165.376,750,00118.834,68284.211,43.
045265255 ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΙΟ162.150,492.567,86119.438,19284.156,54.
061571848 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ191.434,200,0092.645,47284.079,67.
109927870 ΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ205.932,010,0078.122,40284.054,41.
135966079 MUSKAJ SOKRA NOU197.250,000,0086.790,00284.040,00.
031133470 ΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ160.182,080,00123.845,18284.027,26.
045984378 ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ151.419,100,00132.537,90283.957,00.
160018305 VEDAT ATES ALI198.485,000,0085.348,55283.833,55.
045385081 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΗΡΑ191.754,130,0092.041,98283.796,11.
049811250 ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ169.360,070,00114.411,76283.771,83.
103542135 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙ236.367,920,0047.384,00283.751,92.
030268330 ΜΠΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ178.048,070,00105.678,40283.726,47.
035499090 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ175.443,670,00108.213,90283.657,57.
159061003 YAGLICIOGLU TURGA MUS199.117,550,0084.424,09283.541,64.
067772657 ΛΟΥΤΣΗ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ152.947,270,00130.540,56283.487,83.
009930810 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ ΑΘΑ210.845,530,0072.607,07283.452,60.
046933192 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑ ΓΕΩ156.414,250,00127.004,93283.419,18.
109710540 ΠΑΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ140.937,3831.452,02111.018,34283.407,74.
024078290 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΣ184.968,530,0098.417,64283.386,17.
029571420 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ210.510,470,0072.831,44283.341,91.
031128784 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΟΝΟ171.953,170,00111.362,55283.315,72.
030800585 ΔΑΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΑΝΤ229.378,600,0053.743,16283.121,76.
107490948 ΠΟΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ168.478,080,00114.462,54282.940,62.
035059790 ΣΑΜΠΟΥΤΖΗ ΝΟΡΕΡ ΑΓΚ195.322,010,0087.610,82282.932,83.
062935044 ΤΣΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ160.303,790,00122.620,36282.924,15.
028032161 ΚΙΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΥΓ157.745,480,00125.174,36282.919,84.
029553996 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡ208.644,060,0074.139,64282.783,70.
021732250 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ170.209,020,00112.394,69282.603,71.
004344555 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ189.217,470,0093.158,98282.376,45.
149104165 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ180.632,380,00101.599,73282.232,11.
055693466 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ162.123,450,00119.798,34281.921,79.
039740933 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ156.134,620,00125.744,29281.878,91.
012362376 ΚΟΛΙΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ189.388,970,0092.453,50281.842,47.
040493632 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΡΟ161.845,060,00119.996,03281.841,09.
048350210 ΚΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ192.393,610,0089.185,30281.578,91.
023697380 ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ199.339,150,0082.235,53281.574,68.
163112759 HALIL ERTOS HAS212.600,000,0068.882,40281.482,40.
034269710 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣ ΛΑΜ184.882,140,0096.444,40281.326,54.
047139781 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΜΙΧ197.429,536.888,4676.943,73281.261,72.
115524803 BEKA NIKOL DHI210.750,000,0070.387,00281.137,00.
076036664 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΑΡΙ183.592,960,0097.470,99281.063,95.
122368619 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ148.241,5514.876,89117.867,94280.986,38.
062970716 ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΔΗΜ0,00187.323,2293.529,99280.853,21.
151790623 VALDES LORA MARIO RIG217.621,590,0063.110,26280.731,85.
073493046 ΒΑΣΤΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΕΤ161.259,330,00119.377,10280.636,43.
007134809 ΜΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ169.479,440,00111.105,35280.584,79.
043658713 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ209.372,310,0071.145,80280.518,11.
127986877 ΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤ ΟΔΥ162.962,340,00117.466,39280.428,73.
042329409 ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ178.205,430,00102.211,07280.416,50.
143739239 FIDAN MAHMU SUK210.250,000,0070.118,38280.368,38.
038997593 ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ195.030,390,0085.280,59280.310,98.
139790823 KALKAN SERDA ALI211.670,000,0068.581,08280.251,08.
046117601 ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΕΜΜ183.078,060,0097.051,36280.129,42.
153167401 AVCU BULEN MUA211.550,000,0068.542,20280.092,20.
046084036 ΤΑΡΙΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΝΤ155.043,340,00124.813,62279.856,96.
101065515 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑ199.310,300,0080.220,14279.530,44.
069955760 ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ200.141,470,0079.241,58279.383,05.
102284549 MD KASHIM CHAND HAS201.525,710,0077.804,77279.330,48.
106352818 ΠΑΤΡΙΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤ ΠΑΝ164.185,740,00115.109,88279.295,62.
115382452 ΖΕΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΣΩΤ156.643,550,00122.538,70279.182,25.
034190167 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΛ530,00162.915,94115.712,33279.158,27.
042254721 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ205.877,810,0073.107,69278.985,50.
031712337 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ178.853,900,00100.031,59278.885,49.
145369453 LICI VANGJ MIH210.500,000,0068.202,00278.702,00.
063953951 ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ204.371,900,0074.185,76278.557,66.
112315077 ΣΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΑ ΟΔΥ192.684,820,0085.867,02278.551,84.
037690690 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓ ΖΑΧ154.912,050,00123.522,04278.434,09.
032815975 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ170.756,950,00107.624,34278.381,29.
108106062 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ171.496,810,00106.740,29278.237,10.
026421890 ΚΑΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑ ΜΙΧ180.178,520,0098.004,50278.183,02.
069823608 ΚΟΤΖΑΡΑΗΣ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ196.497,720,0081.618,68278.116,40.
011538745 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ174.841,970,00103.213,48278.055,45.
014340030 ΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ164.298,250,00113.507,18277.805,43.
022584823 ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ227.745,390,0050.025,34277.770,73.
079301814 ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΣΤΑΜΑ ΚΩΝ191.481,840,0086.147,33277.629,17.
157297407 OZTURK HASAN MEH199.090,000,0078.441,46277.531,46.
129183740 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ187.802,440,0089.498,29277.300,73.
001583026 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΒΕ166.740,800,00110.391,53277.132,33.
103770826 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΡΗΓΟ ΑΘΑ155.505,810,00121.076,20276.582,01.
019077328 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ206,18167.515,51108.835,83276.557,52.
103179890 XHAMBAZI ARTAN MER214.139,540,0062.403,96276.543,50.
012374756 ΜΑΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ167.393,230,00109.144,04276.537,27.
027898825 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ173.424,050,00103.099,19276.523,24.
104182565 ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΜΠΕ ΘΕΜ156.100,590,00120.340,24276.440,83.
018353342 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣ ΑΛΕ184.156,060,0092.015,55276.171,61.
046616660 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΑΛΕ194.932,880,0081.082,41276.015,29.
036220922 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ160.155,870,00115.798,35275.954,22.
045079803 ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ160.700,710,00114.825,04275.525,75.
025750718 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ167.097,920,00108.415,45275.513,37.
118981571 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΧΙ208.600,950,0066.891,57275.492,52.
012093805 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΧΡΗ174.032,130,00101.314,43275.346,56.
030738320 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΑΓΑ221.478,100,0053.756,20275.234,30.
019638879 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ154.293,100,00120.798,95275.092,05.
077383280 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΣΑΒ181.987,570,0093.098,99275.086,56.
059692934 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ163.536,700,00111.480,59275.017,29.
042608804 ΞΑΚΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ199.148,120,0075.644,88274.793,00.
028815388 ΜΑΝΔΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΡ156.204,340,00118.580,94274.785,28.
010157754 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ158.376,250,00116.176,43274.552,68.
033550886 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ189.651,120,0084.761,97274.413,09.
121263062 ASAAD AKEL IMR192.620,000,0081.679,12274.299,12.
042773778 ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΛ ΓΕΩ150.687,240,00123.594,18274.281,42.
030905912 ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ186.321,940,0087.866,62274.188,56.
051064462 ΛΟΗ ΜΑΡΓΑ ΝΙΚ183.050,140,0091.027,66274.077,80.
126903520 VELO VLASH LAZ179.250,000,0094.739,60273.989,60.
024735871 ΤΡΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ181.068,440,0092.917,81273.986,25.
029082414 ΜΠΕΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ197.866,450,0076.041,43273.907,88.
004993070 ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ202.651,880,0071.197,09273.848,97.
008337101 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ150.260,435.525,82117.974,01273.760,26.
021713387 ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΔΑ172.104,190,00101.618,62273.722,81.
073130340 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ158.789,570,00114.844,03273.633,60.
053913700 ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟ ΠΑΝ223.685,620,0049.904,16273.589,78.
047484195 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ224.642,090,0048.850,46273.492,55.
013226628 ΚΕΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ170.952,180,00102.439,36273.391,54.
033683984 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ201.838,390,0071.449,07273.287,46.
013540005 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ154.867,500,00118.179,72273.047,22.
044099080 ΣΤΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ189.996,310,0083.006,26273.002,57.
114301216 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΑΡ166.297,500,00106.676,95272.974,45.
057288850 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ155.079,380,00117.815,39272.894,77.
026936941 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΠΑΝ180.324,320,0092.545,84272.870,16.
122397420 ΜΠΑΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤ ΑΘΑ163.475,460,00109.379,25272.854,71.
049878364 ΤΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΖΗΣ205.293,150,0067.304,34272.597,49.
046051994 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ198.606,650,0073.917,54272.524,19.
032353440 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤ ΚΡΙ186.850,680,0085.561,95272.412,63.
102550764 BAH AHMAD BAK230.459,830,0041.891,38272.351,21.
118661993 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΗΛ184.702,760,0087.608,08272.310,84.
026505170 ΜΥΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙ ΣΥΜ152.011,340,00120.275,00272.286,34.
101133786 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ188.806,010,0083.435,25272.241,26.
033724080 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΧΑΡ175.633,590,0096.513,35272.146,94.
035863630 ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩ153.288,630,00118.848,32272.136,95.
040489237 ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΕΡΜΙΟ ΝΙΚ152.914,170,00119.143,91272.058,08.
079770919 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ199.476,610,0072.550,00272.026,61.
059973314 ΛΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ161.138,160,00110.597,66271.735,82.
040887288 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ168.151,920,00103.526,64271.678,56.
004513029 ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ170.440,820,00101.024,23271.465,05.
103414414 MURATI DRITA SAB155.125,020,00116.316,29271.441,31.
079854851 ΜΑΡΓΕΤΗ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ180.934,300,0090.382,56271.316,86.
135750895 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΝ163.802,300,00107.465,11271.267,41.
040647569 ΠΕΡΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ178.510,890,0092.681,63271.192,52.
054684970 ΑΣΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ174.402,606.412,3090.236,74271.051,64.
158563109 BALATSKYI GENNA GRI193.580,000,0077.343,54270.923,54.
011512336 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ181.985,290,0088.931,71270.917,00.
007629019 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ170.130,380,00100.454,71270.585,09.
102238127 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ181.212,620,0089.329,15270.541,77.
018063443 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ186.547,620,0083.913,70270.461,32.
028884591 ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ203.348,070,0066.916,69270.264,76.
002916345 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ195.946,580,0074.313,31270.259,89.
009414110 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ188.922,140,0081.304,24270.226,38.
005607972 ΤΖΙΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ179.372,350,0090.848,24270.220,59.
133633310 ΚΕΛΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΧΑΡ188.138,480,0081.968,00270.106,48.
005863064 ΠΑΤΣΟΥΦΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΤ172.093,460,0097.976,37270.069,83.
047969635 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ183.600,670,0086.441,11270.041,78.
068787970 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ180.611,110,0089.284,75269.895,86.
075403679 ΦΕΙΜΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΧΡΗ211.381,000,0058.313,63269.694,63.
045225294 ΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ151.793,140,00117.844,58269.637,72.
078881959 ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ198.495,820,0070.912,13269.407,95.
009372008 ΣΥΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ190.085,290,0078.888,72268.974,01.
149386951 ΚΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ0,00192.975,1775.961,96268.937,13.
041643650 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟ ΧΡΗ182.315,040,0086.605,57268.920,61.
040473682 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ182.023,240,0086.546,67268.569,91.
027522350 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ195.535,110,0072.940,76268.475,87.
021415440 ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ174.968,850,0093.470,53268.439,38.
042327846 ΜΑΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ151.101,800,00117.171,58268.273,38.
054080930 ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ201.907,450,0066.240,81268.148,26.
059482795 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ173.689,110,0094.327,51268.016,62.
133785236 CAPRIGLIA NICOL FRA175.023,380,0092.743,67267.767,05.
076655764 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ163.325,610,00104.279,93267.605,54.
128925650 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΛΑΖ0,00222.263,5545.341,76267.605,31.
046665181 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΒΑΣ152.728,050,00114.874,07267.602,12.
018633874 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ188.768,590,0078.765,29267.533,88.
131627017 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ178.710,860,0088.817,45267.528,31.
016930664 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΚ155.216,390,00112.089,94267.306,33.
010920506 ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ190.524,710,0076.751,91267.276,62.
135308901 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ153.923,000,00113.351,40267.274,40.
113953480 ΓΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΡΧΟΝ ΚΥΡ162.116,400,00105.134,50267.250,90.
029204041 ΤΖΕΒΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ164.763,100,00102.437,33267.200,43.
064980860 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ183.385,810,0083.707,77267.093,58.
043341691 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑ ΔΗΜ180.378,920,0086.713,49267.092,41.
073949590 ΔΟΥΛΑΜΗ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡ150.385,840,00116.676,13267.061,97.
029524952 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΗΣΣΑ ΕΥΑ157.184,870,00109.714,32266.899,19.
121936980 ZATIANI RAZMI MAM186.320,180,0080.000,52266.320,70.
047345632 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ193.957,710,0072.311,21266.268,92.
047109162 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ171.088,900,0095.161,63266.250,53.
121178562 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ185.793,480,0080.415,80266.209,28.
106014196 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ185.074,350,0080.936,22266.010,57.
015968042 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ183.048,040,0082.896,57265.944,61.
004404568 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ150.940,810,00114.942,31265.883,12.
012198885 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΡΜΑΝ ΣΟΛ184.083,640,0081.738,42265.822,06.
050770555 ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΟΛ173.116,480,0092.620,15265.736,63.
044276991 ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ155.679,350,00109.847,01265.526,36.
129592012 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ102.318,5373.037,4990.079,20265.435,22.
042637627 ΖΑΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΜΠ179.576,630,0085.744,25265.320,88.
077215406 ΓΙΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡ ΑΠΟ164.070,840,00101.233,06265.303,90.
013158283 ΜΑΚΡΟΜΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΓΕΩ184.821,320,0080.423,26265.244,58.
127581813 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΛΕΞΑ ΣΤΑ172.960,620,0092.119,94265.080,56.
047530710 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ168.727,690,0096.277,51265.005,20.
055069092 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΡΗ175.727,810,0089.220,46264.948,27.
061904776 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛ ΑΝΔ10.443,41150.358,48104.118,44264.920,33.
019350104 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ186.018,140,0078.885,66264.903,80.
028260378 ΠΑΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ183.578,420,0081.273,82264.852,24.
100534535 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ170.426,360,0094.340,33264.766,69.
112369080 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΛΑΟΥΡ ΒΕΝ157.994,280,00106.642,83264.637,11.
134879969 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ25.209,37131.545,11107.518,42264.272,90.
027277560 ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ184.407,370,0079.559,21263.966,58.
114326179 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ162.676,040,00101.237,41263.913,45.
020137634 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΡΟ164.220,520,0099.622,39263.842,91.
032267327 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΟΥ199.807,490,0063.992,13263.799,62.
144731196 ΠΙΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΒΡ159.106,280,00104.662,62263.768,90.
044299838 ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ166.099,220,0097.604,56263.703,78.
000054604 ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΝΙΒ ΓΕΩ151.684,980,00111.935,78263.620,76.
019899662 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜ167.983,630,0095.602,82263.586,45.
042065909 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ169.062,810,0094.365,24263.428,05.
033399383 ΚΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΖΑΧ185.917,810,0077.509,98263.427,79.
042265089 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓ ΗΛΙ152.654,300,00110.504,26263.158,56.
019458924 ΜΟΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ193.318,110,0069.829,29263.147,40.
045877143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡ ΗΛΙ195.312,180,0067.818,54263.130,72.
040367283 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ185.709,110,0077.369,73263.078,84.
019230131 ΜΠΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ189.404,520,0073.653,98263.058,50.
043088484 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΕΜΜ193.425,680,0069.620,12263.045,80.
036696764 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ186.219,730,0076.814,86263.034,59.
044272605 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ158.748,440,00104.282,46263.030,90.
043692012 ΨΟΦΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΠΑΝ154.232,310,00108.737,56262.969,87.
064983283 ΚΕΚΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ182.444,820,0080.511,33262.956,15.
136263685 ΜΠΙΛΛΗ ΔΑΝΑΗ ΕΜΜ185.870,480,0077.032,59262.903,07.
039988490 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ153.706,990,00108.894,06262.601,05.
039897230 ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ195.186,010,0067.353,23262.539,24.
036058686 ΚΟΝΤΕΑ ΕΛΠΙΣ ΣΠΥ188.872,160,0073.663,98262.536,14.
041574560 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΟΤ161.851,730,00100.666,42262.518,15.
050938147 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ157.031,880,00104.771,67261.803,55.
044805776 ΔΙΒΙΝΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΑ184.405,030,0077.397,05261.802,08.
028760336 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ167.427,710,0094.294,05261.721,76.
116869225 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΝΤΙΓ ΒΑΣ215.744,780,0045.944,33261.689,11.
076159271 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ189.331,970,0072.336,22261.668,19.
041799157 ΔΗΜΟΣ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ160.317,750,00101.137,39261.455,14.
027396721 ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ157.063,390,00104.216,12261.279,51.
106594684 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΑΘΑ207.886,280,0053.225,69261.111,97.
010097790 ΔΡΑΓΩΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡ ΠΕΤ167.986,950,0093.118,72261.105,67.
026448910 ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ194.824,730,0066.239,89261.064,62.
113698358 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ163.766,670,0097.283,89261.050,56.
013626612 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ175.625,580,0085.393,08261.018,66.
013350559 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ170.815,960,0090.189,81261.005,77.
006116996 ΣΑΙΤΗΣ ΘΕΟΦΙ ΓΕΩ187.800,900,0073.088,26260.889,16.
035640826 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ159.170,020,00101.651,11260.821,13.
014043453 ΜΠΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤ ΠΑΝ158.066,100,00102.743,46260.809,56.
077320685 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ209.383,240,0051.244,19260.627,43.
100552749 ΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΝΟΝΤΑ ΜΑΤ178.657,180,0081.937,02260.594,20.
070815624 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ169.984,210,0090.412,27260.396,48.
011703800 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ165.278,000,0094.958,48260.236,48.
043154117 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑ ΠΟΘ155.473,230,00104.685,90260.159,13.
059374618 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ177.896,430,0082.143,49260.039,92.
033451731 ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΗΝ178.005,960,0082.000,76260.006,72.
143291926 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ186.340,980,0073.615,80259.956,78.
044478785 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΜΕΤΑΞ ΙΩΑ171.207,210,0088.745,55259.952,76.
061021052 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠ173.262,600,0086.141,74259.404,34.
021923827 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ167.268,440,0092.056,14259.324,58.
153177314 ARIF ADNAN NUR192.250,000,0066.922,23259.172,23.
046874648 ΦΟΥΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ182.902,240,0076.248,38259.150,62.
038792274 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ170.619,410,0088.454,69259.074,10.
021885622 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ210.077,110,0048.719,62258.796,73.
035967048 ΖΟΛΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ150.736,300,00108.052,78258.789,08.
050610559 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ187.444,920,0071.310,62258.755,54.
002978974 ΑΔΑΜ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ176.641,080,0081.655,24258.296,32.
025921849 ΧΑΜΠΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ165.833,950,0092.413,16258.247,11.
117095458 ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΡΗ180.060,150,0078.061,95258.122,10.
042011920 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΠΟ161.747,480,0096.270,11258.017,59.
066488741 ΜΠΑΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ154.651,400,00103.345,57257.996,97.
042192056 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ190.088,600,0067.734,88257.823,48.
079565506 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙ ΙΒΑ0,00162.503,6495.297,58257.801,22.
047277329 ΠΟΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ155.769,010,00102.031,67257.800,68.
032744610 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ162.024,770,0095.709,65257.734,42.
042609284 ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ173.436,860,0084.246,14257.683,00.
040562003 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΝΑ161.403,120,0096.080,22257.483,34.
025456148 ΜΙΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ163.761,490,0093.667,93257.429,42.
034938450 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ170.193,340,0087.167,67257.361,01.
056930032 ΚΑΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒ ΒΑΣ195.304,550,0061.896,96257.201,51.
046565796 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ145.903,3621.550,5589.665,08257.118,99.
034430235 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ189.100,180,0067.626,61256.726,79.
056221891 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ173.404,450,0083.289,22256.693,67.
044864776 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ156.748,780,0099.802,02256.550,80.
160453456 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ197.278,540,0059.210,11256.488,65.
064563159 ΚΑΡΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚ ΒΑΣ182.558,000,0073.913,02256.471,02.
044529870 ΜΠΑΛΗΣ ΕΠΑΜ ΓΕΩ161.626,630,0094.673,24256.299,87.
043090547 ΒΕΡΓΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ175.736,700,0080.513,88256.250,58.
035955719 ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣΤ170.058,530,0086.142,44256.200,97.
069673847 ΚΟΤΣΗΣ ΕΝΤΟΥ ΝΙΚ153.921,830,00102.189,30256.111,13.
127196044 ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤ ΣΑΡ180.744,620,0075.335,53256.080,15.
072479460 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟ ΕΥΑ216.942,190,0038.751,69255.693,88.
045128691 ΑΡΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ150.123,810,00105.527,71255.651,52.
046953013 ΜΠΑΟΥ ΧΡΥΣΟ ΝΙΚ176.884,320,0078.712,63255.596,95.
055566902 ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ162.563,540,0092.931,33255.494,87.
129113134 RAPAZI LEONI SOT156.366,620,0099.127,25255.493,87.
027326811 ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΧΙ181.464,620,0073.973,34255.437,96.
003810179 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ178.615,390,0076.810,97255.426,36.
038643809 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ158.725,520,0096.672,40255.397,92.
157759839 ΦΕΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΠ181.710,350,0073.567,26255.277,61.
042712644 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ172.784,570,0082.343,78255.128,35.
075422135 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡ ΑΛΕ161.691,310,0093.350,65255.041,96.
043833126 ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ147.834,9528.640,0178.566,31255.041,27.
065579825 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΑΝΑ166.113,850,0088.855,35254.969,20.
025327676 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ164.796,560,0090.019,75254.816,31.
012031890 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ175.437,660,0079.359,73254.797,39.
053837354 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚ600,00220.196,2533.971,55254.767,80.
048046722 ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ189.935,830,0064.616,27254.552,10.
047364578 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ211.968,350,0042.556,65254.525,00.
122459019 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ200.363,630,0054.154,13254.517,76.
115248017 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ171.077,130,0083.425,74254.502,87.
047395844 ΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ167.382,610,0087.006,16254.388,77.
036363435 ΒΟΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ157.053,320,0097.225,40254.278,72.
034057100 ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ181.383,230,0072.830,11254.213,34.
028330336 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ173.771,990,0080.264,34254.036,33.
036086347 ΧΑΤΖΗΒΑΚΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ160.476,840,0093.389,96253.866,80.
032876772 ΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ176.486,590,0077.260,69253.747,28.
067024262 ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ174.995,260,0078.609,25253.604,51.
049513953 TELO AFERD ALU155.670,180,0097.918,39253.588,57.
051360736 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ164.608,870,0088.952,91253.561,78.
127667184 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ177.212,490,0075.825,87253.038,36.
029299180 ΓΙΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ185.648,060,0067.334,55252.982,61.
034188203 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ162.024,430,0090.847,28252.871,71.
018491310 ΠΑΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ155.959,530,0096.905,49252.865,02.
021288483 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ172.500,050,0080.241,57252.741,62.
051412880 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ163.472,530,0089.214,93252.687,46.
015635770 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ172.032,830,0080.399,13252.431,96.
033947110 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΜΙΧ ΠΑΝ160.400,340,0091.869,06252.269,40.
013810138 ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥ159.940,240,0092.325,58252.265,82.
108802381 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ172.564,890,0079.571,57252.136,46.
152623714 IVANOV IVAN SLA172.530,0012.826,8566.583,46251.940,31.
020281460 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ171.943,280,0079.949,11251.892,39.
065056203 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑ ΕΥΤ174.961,890,0076.808,29251.770,18.
028509219 ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ155.948,190,0095.453,03251.401,22.
010335907 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ154.124,050,0096.938,48251.062,53.
011987540 ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ183.671,890,0067.344,70251.016,59.
120301952 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ162.857,160,0088.145,38251.002,54.
036403321 ΚΟΤΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ186.644,540,0064.217,17250.861,71.
045718887 ΤΣΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ152.616,040,0098.167,94250.783,98.
107683863 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ160.122,360,0090.402,88250.525,24.
123152068 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ211.683,330,0038.824,22250.507,55.
066379677 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ173.217,500,0077.224,42250.441,92.
026796269 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ186.680,200,0063.755,59250.435,79.
109515783 ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ32.578,16128.314,1389.284,53250.176,82.
020910698 ΤΖΕΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ156.582,770,0093.413,72249.996,49.
034421183 ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΙΩΑ181.647,520,0068.200,75249.848,27.
040403852 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ153.307,980,0096.285,83249.593,81.
051951708 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΧΡΙ0,00191.372,3958.177,21249.549,60.
057083395 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑ ΘΡΑ196.038,440,0053.313,31249.351,75.
025700266 ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΤ ΓΕΩ164.972,620,0084.341,32249.313,94.
050138980 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ160.531,000,0088.769,59249.300,59.
014076736 ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΝΕΣ197.054,420,0052.048,01249.102,43.
047770058 ΒΕΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ180.180,160,0068.834,93249.015,09.
141394110 ΘΩΜΑΙΔΗ ΧΑΡΙΚ ΒΑΣ166.033,500,0082.792,17248.825,67.
041760078 ΛΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ155.784,190,0093.016,56248.800,75.
052171173 ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ159.122,930,0089.108,80248.231,73.
043293688 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ173.368,060,0074.789,48248.157,54.
076513669 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ166.609,850,0081.285,43247.895,28.
037886011 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ183.076,070,0064.742,33247.818,40.
026054182 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΙΑΣ165.222,660,0082.538,73247.761,39.
062186458 ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ172.197,260,0075.280,95247.478,21.
074391795 ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ169.269,030,0078.075,92247.344,95.
125039829 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ171.383,460,0075.871,30247.254,76.
052963940 ΞΥΝΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ157.769,620,0089.466,01247.235,63.
047355115 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ178.570,470,0068.633,43247.203,90.
027871087 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΛΕ7.502,07160.869,6778.544,89246.916,63.
117477276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ300,00222.584,0623.995,75246.879,81.
025486282 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤ ΘΕΟ181.136,000,0065.666,65246.802,65.
027194730 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΖΑΧ157.903,620,0088.720,29246.623,91.
043894224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΥΣ199.775,440,0046.799,41246.574,85.
079519317 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ156.928,440,0089.639,74246.568,18.
042764026 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΝΕΣ156.396,720,0090.136,33246.533,05.
054754313 ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΧΡΗ173.720,050,0072.802,28246.522,33.
117477264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟ ΒΑΣ0,00222.584,0623.821,75246.405,81.
020819608 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ169.791,890,0076.465,33246.257,22.
024339862 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ171.803,43840,0073.386,55246.029,98.
027596939 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ169.762,500,0076.234,68245.997,18.
044148004 ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΥΜ153.594,860,0091.901,23245.496,09.
301157754 ΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ166.108,330,0079.278,83245.387,16.
017980376 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ162.780,360,0082.593,41245.373,77.
131637270 ΜΠΟΤΗ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ162.755,550,0082.605,46245.361,01.
068342342 ΤΖΙΑΦΑ ΑΙΚΑΤ ΝΙΚ181.836,230,0063.515,28245.351,51.
020924039 ΜΑΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ163.858,310,0081.236,61245.094,92.
043481743 ΚΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ166.580,090,0078.456,07245.036,16.
079130719 ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ179.428,470,0065.581,06245.009,53.
160916916 HADZHIEV YANCH DIM50.116,65153.025,0041.832,93244.974,58.
017759971 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙ154.850,300,0089.731,16244.581,46.
047456020 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΦΩΤΕΙ ΦΡΑ156.120,820,0088.425,34244.546,16.
037000578 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ177.286,150,0067.252,44244.538,59.
041884794 ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ157.279,630,0087.239,49244.519,12.
038799841 ΖΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ173.051,490,0071.408,30244.459,79.
022451621 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ159.752,050,0084.533,44244.285,49.
136115861 ΚΩΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ169.584,260,0074.372,00243.956,26.
110192495 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ175.348,900,0068.573,62243.922,52.
037908923 ΔΟΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΧΡΗ169.069,370,0074.718,47243.787,84.
025949895 ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ174.865,730,0068.828,79243.694,52.
033425829 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ150.515,840,0092.827,58243.343,42.
034317080 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ160.779,960,0082.442,76243.222,72.
036216877 ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ151.783,510,0091.389,08243.172,59.
007637100 ΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ157.407,150,0085.702,42243.109,57.
050550269 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ167.691,200,0075.174,80242.866,00.
057156005 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ170.897,340,0071.736,00242.633,34.
016926313 ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ160.694,430,0081.741,78242.436,21.
015253903 ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ159.872,960,0082.490,32242.363,28.
034252440 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ155.190,830,0086.953,28242.144,11.
020483531 ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ178.503,460,0063.415,70241.919,16.
070606144 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ162.798,860,0078.998,13241.796,99.
026743670 ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ161.751,760,0079.865,50241.617,26.
051349652 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΩ172.465,840,0069.118,09241.583,93.
104794940 ΜΕΤΕΝΙΔΗΣ ΙΒΑΝ ΠΡΙ156.284,770,0085.185,09241.469,86.
145323414 ΣΑΓΙΑ ΣΠΥΡΙ ΕΥΣ153.300,930,0087.880,67241.181,60.
163178423 MIHAYLOV ALEKS SVI179.708,320,0061.468,90241.177,22.
046841390 ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ ΑΝΔΡΟ ΜΙΧ160.301,870,0080.817,54241.119,41.
020537501 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ156.198,340,0084.825,20241.023,54.
018400998 ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑ182.756,230,0058.252,08241.008,31.
047182064 ΜΠΙΘΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ163.949,190,0077.041,73240.990,92.
122827054 ΠΑΡΓΑΝΑ ΙΦΙΓΕ ΣΤΑ159.737,990,0081.218,48240.956,47.
026548920 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ180.004,660,0060.749,96240.754,62.
011996850 ΝΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ155.031,490,0085.690,22240.721,71.
010240851 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ19.415,14172.127,4349.173,60240.716,17.
152822740 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΜΙΝ ΙΩΑ166.882,250,0073.658,75240.541,00.
021505875 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ75.117,8778.980,4586.375,01240.473,33.
015950500 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ182.160,870,0058.239,32240.400,19.
046457656 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ156.005,150,0084.162,93240.168,08.
046478547 ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑ155.793,730,0084.344,17240.137,90.
046436544 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΒΑ ΣΠΥ162.798,650,0077.192,57239.991,22.
030289871 ΡΟΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΣ154.312,870,0085.293,95239.606,82.
020174408 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ160.429,760,0079.098,92239.528,68.
043071268 ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΜΙΧ160.542,680,0078.700,56239.243,24.
130323480 ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΟΒ ΜΙΚΗΣ ΝΙΚ18.759,80171.668,0448.775,41239.203,25.
046596576 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΚΑΝ174.048,030,0064.978,82239.026,85.
023711193 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ177.420,400,0061.411,33238.831,73.
063531686 ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ167.158,050,0071.550,96238.709,01.
078826762 ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ235,43173.272,2665.169,86238.677,55.
046911913 ΒΡΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ172.902,870,0065.633,22238.536,09.
102323383 KHIR CHAKIR MOHAM ΓΙΟ197.015,100,0041.327,18238.342,28.
033783290 ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑ ΣΥΜ165.552,640,0072.414,07237.966,71.
076657978 ΛΑΙΝΗΣ ΑΡΓΥΡ ΑΝΑ172.387,840,0065.560,03237.947,87.
059273611 FILIPUCI SILVI ALE169.190,510,0068.626,14237.816,65.
050750765 ΤΣΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ171.039,510,0066.575,44237.614,95.
116250698 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ170.666,350,0066.928,18237.594,53.
044547537 ΜΠΕΖΑΤΗ ΑΡΓΥΡ ΕΥΣ176.296,660,0061.231,73237.528,39.
026599366 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ175.952,920,0061.363,83237.316,75.
103260771 ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝ ΓΕΩ174.922,860,0062.299,04237.221,90.
041268346 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΣ158.945,310,0078.191,98237.137,29.
030831920 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ185.141,710,0051.984,35237.126,06.
043888506 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΕΜΜ160.214,660,0076.536,22236.750,88.
100540959 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙ ΜΙΛ160.035,940,0076.381,47236.417,41.
021553314 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ169.818,560,0066.559,54236.378,10.
142798426 ΓΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ155.633,960,0080.596,93236.230,89.
115015664 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ175.284,120,0060.943,54236.227,66.
055728378 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ171.976,640,0064.119,30236.095,94.
103976134 YAN HUA M ZAO158.716,800,0077.206,85235.923,65.
035674682 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΠΥ171.895,200,0063.934,11235.829,31.
079878547 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ188.891,690,0046.915,51235.807,20.
101454601 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ181.221,531.547,9253.019,78235.789,23.
143739577 BORUKALO PACZKOWSKI MARIU RIC162.111,580,0073.598,66235.710,24.
024409950 ΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ155.006,630,0080.603,45235.610,08.
042382896 ΜΠΟΓΛΗΣ ΤΡΥΦΩ ΑΝΑ176.556,670,0059.037,26235.593,93.
008470759 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑ ΧΑΡ0,00150.456,5984.857,52235.314,11.
015944370 ΠΑΓΓΙΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ152.770,420,0082.450,99235.221,41.
134466106 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ157.361,680,0077.659,34235.021,02.
044349637 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΕΜΜ153.078,780,0081.710,20234.788,98.
077422512 ΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ161.486,510,0073.296,17234.782,68.
146790641 BAKO AZAD MOH168.359,800,0066.333,77234.693,57.
031138359 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ159.642,620,0075.042,25234.684,87.
023518621 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ167.358,400,0066.972,95234.331,35.
040491940 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ184.098,230,0049.851,35233.949,58.
046585445 ΗΛΙΑΔΗ ΟΛΓΑ ΓΙΑ155.292,410,0078.601,97233.894,38.
028775097 ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ152.616,950,0080.978,73233.595,68.
052604260 ΔΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙ ΣΩΤ156.964,720,0076.549,93233.514,65.
117837262 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ177.480,120,0055.960,38233.440,50.
021301922 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΘΑ156.328,210,0076.924,64233.252,85.
121389224 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ168.475,840,0064.694,72233.170,56.
044079172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΧΡΗ155.822,460,0077.267,58233.090,04.
028001971 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ168.531,760,0064.422,09232.953,85.
043824351 ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥ152.091,520,0080.715,67232.807,19.
124000452 ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ175.645,980,0057.086,58232.732,56.
115440945 ΦΙΝΦΙΝΗ ΕΛΙΣΑ ΕΥΑ162.750,820,0069.910,64232.661,46.
044358449 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΓ ΚΩΝ159.234,080,0073.107,74232.341,82.
041948665 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ166.751,83491,4365.055,45232.298,71.
051369000 ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ ΑΧΜ168.888,110,0063.188,25232.076,36.
059118101 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤ ΘΕΟ154.179,970,0077.679,49231.859,46.
069649595 ΑΡΓΙΑΝΑ ΑΝΝΑ ΛΕΩ170.255,260,0061.297,89231.553,15.
131034918 MADSEN ZACHA LEO168.927,650,0062.432,90231.360,55.
063078119 ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ178.599,130,0052.141,86230.740,99.
117175680 ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΛΑΔΙ ΗΛΙ156.553,780,0074.182,61230.736,39.
030666785 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΜΕΛ150.802,090,0079.842,71230.644,80.
074783416 ΤΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣ ΠΑΝ166.477,670,0063.767,19230.244,86.
027773310 ΒΑΙΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ159.863,293.968,8166.083,77229.915,87.
021070863 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ163.212,200,0066.636,55229.848,75.
132323216 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ173.985,870,0055.756,05229.741,92.
044853516 ΣΤΕΦΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ187.500,020,0042.219,32229.719,34.
145593506 ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΤ165.892,910,0063.661,13229.554,04.
053657693 ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ171.453,940,0058.071,45229.525,39.
000890700 ΠΟΤΑΓΑΣ ΜΑΤΘΑ ΚΩΝ174.032,740,0055.269,67229.302,41.
152720680 DRIVAS KRASI JEA204.831,620,0024.315,17229.146,79.
134779530 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ155.272,270,0073.558,42228.830,69.
044798627 ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ157.725,590,0071.008,25228.733,84.
130959980 ΜΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΙ ΧΡΗ163.353,100,0065.215,35228.568,45.
123350640 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ151.181,330,0077.262,30228.443,63.
032226542 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ158.362,420,0070.049,63228.412,05.
107552906 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ170.204,680,0057.962,15228.166,83.
038141625 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ155.024,440,0073.048,24228.072,68.
022272330 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ157.746,820,0070.058,58227.805,40.
047953510 ΝΤΑΝΤΟΥΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝ ΑΝΤ153.919,510,0073.877,15227.796,66.
149920052 ΜΑΤΖΩΝΑ ΓΕΩΡΓ ΑΡΓ155.557,690,0072.175,30227.732,99.
019681243 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ157.853,080,0069.803,80227.656,88.
129389581 ΤΣΑΜΠΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΑΡΕΦ ΔΗΜ166.656,560,0060.957,86227.614,42.
130456160 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜ ΓΕΩ160.318,260,0067.237,04227.555,30.
035305700 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ189.300,460,0038.093,01227.393,47.
164790452 ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑ169.743,650,0057.492,17227.235,82.
141315994 A K AZAD MAD168.500,000,0058.654,85227.154,85.
043396930 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΩΤ157.485,590,0069.637,50227.123,09.
076341566 ΣΥΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ169.616,110,0057.448,98227.065,09.
007953157 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ152.495,670,0074.411,15226.906,82.
032033246 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ161.618,240,0065.236,82226.855,06.
039229227 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΧΡΙ163.528,380,0063.148,56226.676,94.
110706498 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΛΕΥΘ ΜΥΡ150.989,310,0075.436,16226.425,47.
127505748 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΚ172.027,140,0054.365,89226.393,03.
102618529 PIRE ALTIN QAZ168.784,000,0057.603,51226.387,51.
042541501 ΜΠΟΧΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ170.153,770,0055.999,10226.152,87.
023809713 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ155.135,650,0070.992,25226.127,90.
059885178 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙ164.716,630,0061.247,10225.963,73.
021102700 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑ150.219,620,0075.524,41225.744,03.
016503377 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΕΥΑ152.091,880,0073.580,78225.672,66.
019564155 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ168.564,160,0056.758,93225.323,09.
058269636 ΔΑΣΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩ151.200,230,0074.078,03225.278,26.
002780820 ΧΑΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ173.360,690,0051.908,93225.269,62.
025565156 ΧΤΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ181.899,960,0042.964,52224.864,48.
018518706 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟ ΓΕΩ154.801,920,0069.920,36224.722,28.
051983362 ΚΙΤΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ173.676,580,0050.697,73224.374,31.
076956456 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΣΜΑ ΗΛΙ160.789,450,0063.403,40224.192,85.
061185206 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ155.363,940,0068.811,34224.175,28.
042547855 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ165.629,360,0058.347,15223.976,51.
104159316 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ157.326,520,0066.477,89223.804,41.
047195999 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ159.863,300,0063.834,25223.697,55.
116168899 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ150.506,330,0073.176,81223.683,14.
046811281 ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ158.194,450,0065.463,57223.658,02.
047159602 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΕΩ164.776,370,0058.471,55223.247,92.
059896076 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΣ152.680,760,0070.472,58223.153,34.
037163750 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ163.254,570,0059.827,41223.081,98.
039412810 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛ182.680,260,0040.295,75222.976,01.
039883538 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ166.692,330,0056.246,65222.938,98.
070225673 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΠΑ153.474,830,0069.272,07222.746,90.
062459281 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝ ΑΠΟ184.027,040,0038.695,38222.722,42.
008002884 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ163.466,500,0059.129,52222.596,02.
128075594 ΚΑΛΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ152.379,090,0070.167,38222.546,47.
022739272 ΜΠΟΖΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΖΗΚ161.617,220,0060.881,93222.499,15.
301947033 AGACI GENCI PET161.335,500,0061.095,95222.431,45.
035472513 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΥ153.999,440,0068.411,15222.410,59.
139583717 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ184.832,570,0037.548,23222.380,80.
115763758 LAVRINA TETYA ANA155.075,020,0067.279,14222.354,16.
025538154 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ170.009,240,0052.303,85222.313,09.
019937370 ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ166.673,340,0055.397,80222.071,14.
047345484 ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ167.323,530,0054.520,28221.843,81.
039758543 ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ162.472,080,0059.339,61221.811,69.
047042762 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ160.873,340,0060.857,58221.730,92.
062840320 ΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ160.479,630,0060.856,05221.335,68.
064699260 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ844,32165.974,4054.125,23220.943,95.
046414146 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜ159.033,510,0061.714,54220.748,05.
030047292 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΓΕΩ157.198,120,0063.261,15220.459,27.
028551249 ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΧΡΥΣΟ ΧΡΙ186.534,170,0033.850,11220.384,28.
027459042 ΚΑΣΜΕΤΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΔΗΜ150.324,550,0069.986,30220.310,85.
069835910 ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ154.150,380,0066.041,61220.191,99.
112493830 ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΕ158.243,820,0061.894,79220.138,61.
073870145 ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ153.015,700,0066.891,21219.906,91.
112317360 DOBRA ARBEN KUD162.635,000,0057.033,94219.668,94.
040007425 ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙ ΑΛΕ799,05189.317,8729.341,39219.458,31.
059781931 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ156.780,430,0062.643,77219.424,20.
132782064 ΜΠΑΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ150.825,070,0068.154,55218.979,62.
042662255 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ157.734,730,0061.123,45218.858,18.
121025582 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ0,00194.625,5624.133,57218.759,13.
130715369 ΚΙΝΝΑ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤ162.388,840,0056.167,29218.556,13.
130834555 ΚΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝ ΓΙΟ174.495,660,0043.464,49217.960,15.
043532815 ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗ165.024,280,0052.807,77217.832,05.
036265073 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜ160.767,850,0056.859,07217.626,92.
020282315 ΖΗΚΟΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ151.559,770,0065.960,40217.520,17.
102427461 KURMETA KUSTI DHI163.868,380,0053.353,44217.221,82.
066403020 ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘ ΜΙΧ163.692,260,0053.325,91217.018,17.
043750100 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ158.359,530,0058.629,43216.988,96.
012766579 ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ156.174,510,0060.780,22216.954,73.
017642965 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣ ΝΙΚ184.897,130,0031.719,11216.616,24.
043237501 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ155.024,170,0061.580,46216.604,63.
046724923 ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΗΝ161.075,380,0055.117,58216.192,96.
151766893 CHRISTOVASSILIS JOHN ΧΡΗ157.113,570,0059.063,06216.176,63.
042271846 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ157.858,960,0058.256,49216.115,45.
008562494 ΖΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΣΤ152.314,890,0063.767,82216.082,71.
133411029 ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ154.379,080,0061.446,67215.825,75.
039315719 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ169.087,220,0046.734,73215.821,95.
106537155 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ155.559,260,0059.962,95215.522,21.
005488339 ΤΣΑΣΙΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ157.519,610,0057.612,46215.132,07.
133360363 ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΟΛΥΞ ΕΜΜ158.426,840,0056.689,15215.115,99.
105190298 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ162.650,550,0052.294,43214.944,98.
034927409 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΘ170.535,320,0043.746,47214.281,79.
117912475 ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ161.715,190,0051.176,17212.891,36.
040165821 ΠΟΘΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ154.027,140,0058.304,70212.331,84.
053943102 ΣΑΚΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ154.877,320,0057.108,20211.985,52.
160003469 MYELYESHKO VASYL VAS175.930,000,0035.889,72211.819,72.
072994390 ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ155.456,210,0056.056,27211.512,48.
035321090 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ151.984,500,0059.352,27211.336,77.
061836204 ΚΑΤΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ164.769,230,0046.214,44210.983,67.
013430812 ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ153.779,080,0057.079,46210.858,54.
032321940 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΡΟ161.157,710,0049.666,76210.824,47.
027106501 ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ152.146,850,0057.639,65209.786,50.
030298505 ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΡΗ152.262,510,0057.492,90209.755,41.
079390450 ΡΟΥΤΣΗ ΑΔΑΜΑ ΧΑΡ154.780,020,0054.834,61209.614,63.
053381788 ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΙΟΥΛΙ ΔΗΜ158.426,620,0050.383,94208.810,56.
029525580 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ154.842,440,0053.786,41208.628,85.
021055927 ΑΥΞΕΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑ153.443,290,0055.177,83208.621,12.
119589811 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΕ151.160,520,0057.080,15208.240,67.
034474521 ΛΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΔΡΟ156.803,130,0051.121,00207.924,13.
074504770 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ154.358,110,0053.475,62207.833,73.
045123148 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ156.514,340,0050.842,39207.356,73.
067795610 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ150.819,400,0056.429,39207.248,79.
049038210 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.557,78169.650,4535.113,57206.321,80.
018471230 ΑΥΞΕΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ152.763,390,0053.467,32206.230,71.
151590533 GULIEV FIZUL JUS151.446,480,0054.235,88205.682,36.
101314167 ΧΑΛΗΛ ΜΠΑΣΗ ΑΧΜΕΤ ΙΣΜ173.561,760,0032.039,50205.601,26.
112606182 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ156.317,000,0048.661,55204.978,55.
078850239 ΤΣΙΓΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ166.361,180,0038.533,18204.894,36.
112675311 ΖΑΡΓΚΛΗ ΠΑΤΡΑ ΕΥΣ152.616,360,0051.926,49204.542,85.
039117402 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ152.357,210,0051.905,40204.262,61.
025832982 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ150.749,720,0051.868,66202.618,38.
062042010 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΕΥΣ150.949,570,0050.614,70201.564,27.
139428999 ΠΕΡΙΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ159.264,990,0039.760,09199.025,08.
020246224 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΣΤ ΔΗΜ154.495,080,0042.339,33196.834,41.
044815272 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ3.616,14167.334,0125.390,72196.340,87.
105692655 METOHU ARDJA ALU168.697,590,0026.821,14195.518,73.
105911334 ΤΣΩΤΣΗ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ145.963,7412.691,5435.194,97193.850,25.
011586221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ150.053,630,0043.496,36193.549,99.
127068544 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ3.733,48153.317,7833.751,05190.802,31.
002085312 ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ152.562,970,0036.028,05188.591,02.
078833753 SZELAG KONTARINI MALGO STA166.518,760,0019.843,14186.361,90.
021535044 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΗΦ ΑΝΤ161.152,600,0022.690,28183.842,88.
014076343 ΧΗΝΑΣ ΟΔΥΣΣ ΣΤΑ1.300,00152.636,4027.706,10181.642,50.