Πλήθος ενεργοποιημένων Καρτών Αποδείξεων και συναλλαγών


Μέχρι σήμερα 6/4/2017, έχουν ενεργοποιηθεί 64.886 κάρτες αποδείξεων από 51.824 φορολογούμενους (36.144 μέσω SMS και 28.742 μέσω TAXISnet).

Αθροιστικά, με τις 235 μη ενεργές κάρτες με συναλλαγές, έχουμε 65.121 κάρτες σε χρήση.


Μέσα στο 2017 έχουν πραγματοποιηθεί 20.481 συναλλαγές αξίας 786.586 ευρώ.

Μέσα στο 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 152.381 συναλλαγές αξίας 6.806.736 ευρώ.

Μέσα στο 2015 έχουν πραγματοποιηθεί 264.407 συναλλαγές αξίας 11.410.301 ευρώ.

Μέσα στο 2014 έχουν πραγματοποιηθεί 361.501 συναλλαγές αξίας 15.633.180 ευρώ.

Μέσα στο 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 471.217 συναλλαγές αξίας 20.096.114 ευρώ.

Μέσα στο 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 457.829 συναλλαγές αξίας 19.866.395 ευρώ.