Πλήθος ενεργοποιημένων Καρτών Αποδείξεων και συναλλαγών


Μέχρι σήμερα 23/3/2017, έχουν ενεργοποιηθεί 64.843 κάρτες αποδείξεων από 51.786 φορολογούμενους (36.144 μέσω SMS και 28.699 μέσω TAXISnet).

Αθροιστικά, με τις 235 μη ενεργές κάρτες με συναλλαγές, έχουμε 65.078 κάρτες σε χρήση.


Μέσα στο 2017 έχουν πραγματοποιηθεί 17.738 συναλλαγές αξίας 684.707 ευρώ.

Μέσα στο 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 152.380 συναλλαγές αξίας 6.806.709 ευρώ.

Μέσα στο 2015 έχουν πραγματοποιηθεί 264.407 συναλλαγές αξίας 11.410.301 ευρώ.

Μέσα στο 2014 έχουν πραγματοποιηθεί 361.501 συναλλαγές αξίας 15.633.180 ευρώ.

Μέσα στο 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 471.217 συναλλαγές αξίας 20.096.114 ευρώ.

Μέσα στο 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 457.829 συναλλαγές αξίας 19.866.395 ευρώ.