rss Ακολουθήστε μας στο twitter Ακολουθήστε μας στο youtube

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 ) - 2013


1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
 

2.Ποιοι υποβάλουν Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;

Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. υποβάλουν όσοι παρακρατούν φόρο από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

3.Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet μπορούν να υποβληθούν :
α) Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ έντυπο Ε7-Φ-01.015) αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2011 καθώς και για τα επόμενα έτη ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση
β) Οι αρχικές χρεωστικές ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλώσεις ΦΜΥ

Αποκλειστικά υποβάλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.:
α) Οι αρχικές οριστικές ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες ΔΕΝ προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση
β) Όλες οι τροποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ
γ) Η οριστική δήλωση (Έντυπο Ε12 - Φ-01.015Α) για αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού.

4. Μπορώ να υποβάλω οριστική ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο;

Όχι, η υποβολή οριστικής ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου από εργαζόμενο, τότε η διαφορά επιστρέφεται στον εργαζόμενο μέσω της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος (Ε1).

 

5. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ;

Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους. Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οριστικής Ε7 οικ.έτους 2013 έχει πάρει παράταση μέχρι την 19/07/2013 βάσει της ΠΟΛ 1144/2013.

6. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση μέσω TAXISnet. Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Πότε μια οριστικοποιημένη χρεωστική Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται και παραληφθείσα;

Μια χρεωστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται παραληφθείσα, εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα, με βάση την Ταυτότητα Πληρωμής, που δημιουργήθηκε μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης και την επιλογή του τρόπου πληρωμής, και τα στοιχεία της πληρωμής έχουν αποσταλεί από την τράπεζα στο TAXISnet.

8. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Πληρωμής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Η δήλωση ακυρώνεται και θεωρείται ως ΜΗ παραληφθείσα. Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου δήλωση με τις προβλεπόμενες από το  νόμο προσαυξήσεις.

9. Έχουμε κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση του είδους αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο και συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση;

Ναι έχουμε αλλαγή.
Προστέθηκε νέο είδος αποδοχών με κωδικό 28 το οποίο αφορά τις «καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές παρελθουσών χρήσεων (άρθρο 4 §11 του Ν.4038/12». Τα ποσά του συγκεκριμένου κωδικού θα πρέπει να προστίθενται στα ποσά των υπολοίπων αποδοχών ώστε να προκύπτουν τα ορθά σύνολα των φορολογητέων εισοδημάτων.
 

10. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;

Ναι. Το αρχείο απαιτείται να είναι ασυμπίεστο. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η περσινή εφαρμογή δημιουργίας του επισυναπτόμενου αρχείου του Ε7 (οικ.έτους 2012) ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της δήλωσης Ε7 οικ.έτους 2013. Απαιτείται να κατεβάσετε από τη ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ την επικαιροποιημένη εφαρμογή του 2013.

11. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών (το επισυναπτόμενο αρχείο της Ε7 – Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία αμοιβών) ;

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (Ε7)».
Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάσταστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.
 

12. Σε ποια μορφή πρέπει να υποβληθεί το αρχείο;

Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται DOS προγράμματα, και όταν ανοίγεται το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS. Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή (e7_2013.jar), ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία.

13. Στο αρχείο που κατεβάζω από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου , όταν το αποθηκεύω και προσπαθώ να το ανοίξω μου εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find the main class:e7.E7App.Program will exit.». Τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω το αρχείο μου;

Θα πρέπει,αφού πρώτα αποθηκεύσω το αρχείο και εμφανιστεί το εικονίδιο του, να επιλέξω δεξί κλικ από το ποντίκι και μετά να επιλέξω το «Εxtract Here». Μετά από αυτές τις κινήσεις θα μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο μου

14. Μπορώ να υποβάλω την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. οικ.έτους 2013 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για τα έτη 2011-2012);

Όχι. Προκειμένου να υποβάλετε την οριστική δήλωση Ε7 οικ.έτους 2013 θα χρειαστεί να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη εφαρμογή του 2013 από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (βλέπε ερώτηση 11).
Προσοχή. Σε περίπτωση που θέλω να υποβάλω εκπρόθεσμη οριστική δήλωση Ε7 παλαιοτέρων ετών θα πρέπει να κατεβάσω και να συμπληρώσω την αντίστοιχη (για κάθε έτος) εφαρμογή δημιουργίας επισυναπτόμενου αρχείου που θα βρω από τα Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ.
 

15. Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλλω οριστική δήλωση για τη χρήση αυτή;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα, την οριστική δήλωση ΦΜΥ θα την υποβάλετε στο επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδο χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

16. Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) εμφανίζεται το μήνυμα « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.» Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ΣΩΣΤΑ την ιδιότητα με την οποία θέλετε να υποβάλετε την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. και σας εμφανίζεται το μήνυμα « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.», τότε επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να μας αποστείλετε τον Α.Φ.Μ. σας, ώστε να διορθωθεί η εικόνα στο Μητρώο.

17. Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ εμφανίζεται μήνυμα "ο αριθμός των ημερών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365". Γιατί συμβαίνει αυτό;

Όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχουν αποδοχές διαφορετικού είδους, για τον ίδιο Α.Φ.Μ., θα πρέπει στο αρχείο να αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές. Η εν λόγω παρατήρηση ισχύει μέχρι και το οικονομικό έτος 2012

18. Κατά την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ Ε7, το πρόγραμμα μου βγάζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους : «Ο παρακρατούμενος φόρος πρέπει να είναι μειωμένος κατά ποσοστό 1,5% σε σχέση με τον αναλογούντα φόρο». Τι πρέπει να κάνω;

Ο λόγος εμφάνισης του εν λόγω μηνύματος είναι ο λάθος υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου.


Τύπος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου από τον αναλογούν φόρο:
(παρακρατούμενος φόρος)=(αναλογούν φόρος)-1,5%*(αναλογούν φόρος)


Τύπος υπολογισμού του αναλογούντος φόρου από τον παρακρατηθέντα:
(αναλογούν φόρος)=(παρακρατούμενος φόρος)/0,985
 

19. Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ στην περίπτωση που δεν όφειλα να αποδώσω καμία Προσωρινή ΦΜΥ κατά Δίμηνο ή Μήνα και έχω Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών;

Θα υποβάλω την Οριστική ΦΜΥ με συμπληρωμένο στη φόρμα της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ ΜΟΝΟ τον Πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και Λοιπών Στοιχείων» και το επισυναπτόμενο αρχείο.

20. Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ όταν έχω και περίπτωση για την οποία δεν οφειλόταν φόρος σε κάποια περίοδο και συνεπώς δεν όφειλα να υποβάλλω για την περίοδο αυτή Προσωρινή ΦΜΥ ;

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσθέσω τις ακαθάριστες αποδοχές για τις οποίες δεν όφειλα να υποβάλλω Προσωρινή ΦΜΥ στην αντίστοιχη στήλη της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης εγγραφής του Πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» και στην οποία είχε παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος , έτσι ώστε να συμφωνεί το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων αποδοχών του εν λόγω πίνακα με το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης για την οποία υποβάλλεται η δήλωση Ε7.

21. Θέλω να υποβάλω Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ και να δηλώσω ακαθάριστες αποδοχές ΜΟΝΟ από τα ακόλουθα είδη αποδοχών: Α) κωδικός 17- ποσά του εισοδήματος της περίπτωσης του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τεκμαρτό εισόδημα από αυτοκίνητα). Β) κωδικός 16 - αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους. Γ) κωδικός 15- αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς. Δ) κωδικός 19- ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ. Πώς θα ολοκληρώσω την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης;

Στην περίπτωση που στο αρχείο σας έχετε δηλώσει αποδοχές ΜΟΝΟ από τους κωδικούς 15, 16, 17 και 19, τότε στη φόρμα της δήλωσης θα επιλέξετε την ιδιότητα με την οποία θα υποβάλετε την δήλωση και έπειτα θα συμπληρώσετε τη στήλη "Δικαιούχοι Αποδοχών" και στις Στήλες "Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών" και "Σύνολο Κρατήσεων" θα πληκτρολογήσετε το 0. Τέλος θα επισυνάψετε το αρχείο που ήδη έχετε δημιουργήσει και θα υποβάλετε οριστικά τη δήλωση. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε κανένα άλλο πεδίο στη φόρμα.

22. Κατά την υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται το εξής μήνυμα «Γραμμή 3: Οι ακαθάριστες αποδοχές πρέπει να είναι όσο και στη φόρμα (πίνακας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)» Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα πρέπει να δοθεί, ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης. Το σύνολο ακαθάριστων αποδοχών του αρχείου, πρέπει να συμφωνεί, με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πίνακα 1 της φόρμας και κατά περίπτωση με τον πίνακα 2 της φόρμας. Διευκρινίζεται ότι οι ακαθάριστες αποδοχές με κωδ.27 πρέπει να εμφανίζονται μόνο στον πίνακα 2, ενώ οι ακαθάριστες αποδοχές με κωδικό 28 μόνο στον πίνακα 1.

23. Για κάποιες προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις ΦΜΥ έχω κάνει ρύθμιση στη Δ.Ο.Υ . Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση αφού δεν έχω αριθμό και χρονολογία διπλοτύπου;

Στα στοιχεία διπλοτύπου θα αναγράψετε τον αριθμό του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Αριθμός» και την ημερομηνία του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Χρονολογία».

24. Υπέβαλα ηλεκτρονικά την προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ και δεν έχω αριθμό διπλοτύπου. Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.;

Στο πεδίο του αριθμού και της χρονολογίας διπλοτύπου , θα συμπληρώσετε τον (8ψήφιο) αριθμό καταχώρησης taxisnet και την ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης στο taxisnet, όπως εμφανίζονται από το σύστημα (Αποθηκευμένες Δηλώσεις).

25. Πώς μπορώ να συμπληρώσω και άλλες γραμμές στήν ανάλυση ποσών φόρου κατά δίμηνο ή μήνα;

Επιλέγοντας εισαγωγή γραμμής δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε και άλλα δίμηνα.

26. Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές στη διαχειριστική χρήση 2012;

Καταρχήν, κατεβάζω την καινούρια έκδοση του αρχείου που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση, από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (κατηγορία : υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, επιλογή : υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ Ε7).
Στην συνέχεια, για τις εν λόγω αποδοχές, στο «είδος αποδοχών» επιλέγω τον κωδικό 27 που αφορά τις Ανείσπρακτες αποδοχές (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που καταχωρούνται σε αυτόν τον κωδικό αποδοχών ΔΕΝ αθροίζονται στα σύνολα του πίνακα του επισυναπτόμενου αρχείου. Σας τονίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ στον πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» και ΟΧΙ στον πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και λοιπών στοιχείων» της φόρμας ηλεκτρονικής καταχώρησης της δήλωσης Ε7.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα πρέπει να εμφανίζονται σε διακεκριμένη σειρά της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών του υπαλλήλου. 
 

27. Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχει καταβολή ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης 2011 μέσα στη διαχειριστική χρήση 2012 που είχαν δηλωθεί στον κωδικό 27 της προηγούμενης οριστικής δήλωσης Ε7;

Καταρχήν, κατεβάζω την καινούρια έκδοση του αρχείου που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση, από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (κατηγορία : υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, επιλογή : υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ Ε7).
Στην συνέχεια, για τις εν λόγω αποδοχές, στο «είδος αποδοχών» επιλέγω τον κωδικό 28 που αφορά τις Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές παρελθουσών χρήσεων (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αποδοχές θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ στον πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και λοιπών στοιχείων» και ΟΧΙ στον πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» της φόρμας ηλεκτρονικής καταχώρησης της δήλωσης Ε7.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα πρέπει να εμφανίζονται σε διακεκριμένη σειρά της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών του υπαλλήλου.
 

28. Ποια είναι τα υπάρχοντα είδη αποδοχών;

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

8

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

9

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ

10

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

11

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

13

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

14

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΌ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

15

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Ή ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

16

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ

17

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΣΤ' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ΚΦΕ (ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

18

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ.Γ' ΤΟΥ ΑΡΘΡ.45 ΤΟΥ ΚΦΕ

19

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΦΕ

20

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

21

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

22

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

23

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

24

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (80% ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟ  ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 20% ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ)

25

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ

26

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

27

Ανείσπρακτες αποδοχές (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)

28

Καταβληθείσες  ανείσπρακτες αποδοχές παρελθουσών χρήσεων (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)

30

ΕΚΑΣ

                   

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 15,16,17,19,27 ΔΕΝ ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ

       

29. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

  • Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1621000. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
  • Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.